Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Bron:Marc Vermeeren. Inventaris Archief Ravels, Weelde en Poppel. Poppel 2000,163 pagina's. 
De bewaarplaatsen van de archieven worden vermeld tussen haakjes (toestand 1 januari 2000)


Kerkkarchief Weelde

(rijksarchief Antwerpen)

Kerkarchief Poppel

(pastorij Poppel)

Kerkarchief Ravels

(pastorij Ravels)

Hedendaags Gemeente archief Weelde

(rijksarchief Antwerpen)

Hedendaags Gemeente Archief Poppel

(rijksarchief Antwerpen)

Notariaat

(rijksarchief Antwerpen)

Oud Gemeente Archief Weelde

(rijksarchief Antwerpen)

Oud Gemeente Archief Poppel

(rijksarchief Antwerpen)

Oud Gemeentearchief Ravels

(rijksarchief Antwerpen)

Modern Gemeente Archief Weelde

(gemeentehuis Weelde)

Modern Gemeente Archief Poppel

(gemeentehuis Weelde)

Modern Gemeente Archief Ravels

(gemeentehuis Weelde)

Archief Aartsbisdom Mechelen

(kathedraalarchief Antwerpen)

Archief Abdij van Averbode

(Abdij van Averbode)

Archief Abdij van Postel

(Abdij van Postel)

Archief Abdij van Tongerlo

(Abdij van Tongerlo)

Fonds Abdij van Tongerlo

(rijksarchief Antwerpen)

Fonds Universiteit van Leuven

(rijksarchief Brussel)

Parochieregisters

(rijksarchief Beveren)

Leenhof van Brabant

(rijksarchief Brussel)

Provinciearchief

(rijksarchief Antwerpen)

Oud Gemeente Archief Rijkevorsel

(rijksarchief Antwerpen)

Koninklijke Bibliotheek

(rijksarchief Brussel)

Feodaal Recht

(rijksarchief Brussel)

Rekenkamer

(rijksarchief Brussel)

Kaarten

(rijksarchief Brussel)