Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Terug
Hedendaags Gemeentearchief Poppel
 1. A. Algemeen.

  1. Afbakening van de grenzen der gemeente: 1818 en 1826: 2 stukken.
  2. Ordonnanties en aankondigingen van het departements- en provinciebestuur: 1814-1817: 1 omslag.
  3. Verslag van de arrondissementscommissaris: 1818: 1 stuk.
  4. IJking van maten en gewichten: 1824: 1 stuk.
  5. Verzoek gericht tot de koning betreffende de aanleg van de steenweg Turnhout-Tilburg, na 1831: 1 stuk.
  6. Spelwijzen van de naam der gemeente en van andere toponiemen der gemeente: 1843: 2 stukken.
  7. Overgang van de gemeente Poppel naar het kanton Turnhout, 1840-1846: 1 omslag.
  8. Statistische gegevens betreffende de gemeente: 1816,1844 en 1846: 5 stukken.
  9. Ordonnantie betreffende het vervoer van buskruit: 1849: 1 stuk.
  10-13. Notulen van de zittingen van de gemeenteraad: 1818-1915: 4 registers.
  10. 3 juni 1818- 30 september 1830.
  11. 17 oktober 1836- 21 april 1858.
  12. 29 april 1858- 30 juni 1873.
  13. 7 augustus 1873-21 juli 1915.
  14-15. Notulen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen: 1841-1903: 2 registers.
  14. 21 juli 1841- 3 maart 1859.
  15. 1 juli 1859- 19 september 1903.
  16. Verslagen over de toestand der gemeente, eedafleggingen, processen-verbaal opgesteld door de burgemeester als hoofd van de politie, 22 oktober 1836- 25 maart 1885: 1 register.
  17-30. Inkomende briefwisseling: 1823-1842: 13 omslagen.
  17. 1823-1830. 24. 1832.
  18. 1824. 25. 1837.
  19. 1825. 26. 1838.
  20. 1826. 27. 1839.
  21. 1827. 28. 1840.
  22. 1828. 29. 1841.
  23. 1829. 30. 1842.
  31-35. Inkomende briefwisseling: jaar VI-1900: 5 bundels.
  31. Jaar VI-1841. 34. 1840-1856.
  32. 1819-1960. 35. 1843-1850.
  33. 1819-1900.
  36-44. Uitgaande briefwisseling: 1825-1908: 9 registers.
  36. 28 januari 1825- 8 september 1837.
  37. 1 oktober 1837- 29 februari 1844.
  38. 1 maart 1844- 1 juni 1848.
  39. 1 juni 1848- 2 november 1856.
  40. 8 november 1856- 2 maart 1864.
  41. 2 maart 1864- 25 juli 1873.
  42. 2 augustus 1873- 8 oktober 1880.
  43. 10 augustus 1880- 7 mei 1896.
  44. 16 mei 1896- 24 december 1908.
  45. Memoriaal der rapporten en stukken die op vaste tijdstippen moeten worden gestuurd naar de arrondissementscommissaris. Met bijgevoegde voorbeelden: 19e eeuw: 1 register.
  46. Personeel: lijsten en inlichtingen: 1866-1887: 1 omslag.
  47. Borgbrieven: jaar VIII-1810: 1 bundel.
  48-50. Vergoeding voor geleden schade tijdens de oorlogen der onafhankelijkheid: 1841-1845: 2 omslagen en 1 bundel.
  48. Verzoek aan de koning: 1841.
  49. Briefwisseling: 1844.
  50. Staten, beslissingen, uitkeringen: 1845.
  51. Schulden der gemeente: 1815-1840: 1 omslag.
  52. Verkoop van gemeentegoederen: onderrichtingen: 1815: 1 omslag.
  53. Aankoop van grond: 1837: 1 stuk.
  54. Verkoop van heidegronden toebehorend aan de gemeente: 1838: 1 omslag.
  55. Opgave van gronden toebehorend aan de gemeente en kerkfabriek: 1840: 2 stukken.
  56. Aanvraag tot toelating voor verkoop: 1848: 1 stuk.
  57. Belegging van kapitalen: 1872-1877: 1 omslag.
  58. Verpachting van turfsteken: 1799: 2 stukken.

  B. Comptabiliteit.

  59-72. Begrotingen: jaar XI-1930.
  59. Jaar XI, XII, 1809, 1811-1814.
  60. 1817-1829. 67. 1892-1898.
  61. 1831-1840. 68. 1900-1908.
  62. 1841-1850. 69. 1909-1914.
  63. 1851-1860. 70. 1915-1919.
  64. 1861-1870. 71. 1921-1924.
  65. 1871-1878. 72. 1925-1930.
  66. 1885-1890.
  73-83. Rekeningen: 1850-1929: 11 omslagen + bundels.
  73. 1850. 79. 1905.
  74. 1861-1863. 80. 1913.
  75. 1885-1887. 81. 1920.
  76. 1892. 82. 1924-1927.
  77. 1894-1896. 83. 1929.
  78. 1898.
  84-99. Bewijsstukken bij de rekeningen: 1850-1898: 15 bundels + 1 omslag.
  84. 1850. 92. 1881.
  85. 1861. 93. 1882.
  86. 1863. 94. 1885.
  87. 1864. 95. 1886.
  88. 1866. 96. 1887.
  89. 1868. 97. 1892.
  90. 1869. 98. 1897.
  91. 1879. 99. 1898.
  100. Verificatie van de rekeningen van de gemeenteontvanger: 1865: 1 omslag.

  C. Fiscaliteit.

  101. Kadaster: alfabetische tafels: begin 19e eeuw: 1 omslag.
  102. Kadaster: register der wijzigingen der eigenaars: 1807-1809: 1 stuk.
  103. Alfabetische tafel der eigenaars, nr. 213: 1878-1907: 1 stuk.
  104-111. Grondbelasting: leggers: jaar V-XIII: 8 omslagen.
  104. Jaar V. 108. Jaar V.
  105. Jaar V. 109. Jaar IX.
  106. Jaar V. 110. Jaar XIII.
  107. Jaar V. 111. Jaar XIII.
  112-115. Kohieren der grondbelasting: jaar XIII-1832: 4 omslagen.
  112. Jaar XIII. 114. 1831.
  113. 1824. 115. 1832.
  116. Staat van de grondbelasting op de nationale domeinen te Poppel: 24 floréal XII: 1 stuk.
  117. Buitengewone grondbelasting voor de bestrating van de weg van Antwerpen naar Turnhout: 1823: 1 omslag.
  118-119. Personele belasting: leggers: jaar XIII-1807: 2 stukken.
  118. Jaar XIII en XIV. 119. 1807.
  120. Personele belasting: kohier: 1831: 1 stuk.
  121. Belasting op deuren en vensters: VIII-1812: 8 stukken.
  122-125. Patentrecht: kohieren: 1807-1832: 4 omslagen.
  122. 1807. 124. 1831.
  123. 1824. 125. 1832.
  126. Lijst van aangiften van patenten: 1855: 1 stuk.
  127. Ordonnanties betreffende het heffen van het patentrecht: 1815 en 1817: 1 omslag.
  128. Dubbels van de kohieren der grondbelasting, der personele belasting en van het patentrecht:1880,1905,1906: 3 stukken.
  129-130. Kohieren der belasting op het vee: 1816-1828: 5 stukken.
  129. 1816-1817. 130. 1823-1824 en 1828.
  131. Opcentiemen: 1852-1897: 1 omslag.
  132. Octrooi: jaar XIII: 1 omslag.
  133-134. Octrooi: kohieren van het abonnement: 1807-1812: 2 omslagen.
  133. 1807. 134. 1812.
  135. Octrooi: abonnementsrol: 1814.
  136. Lijst der tien meest belasten die minder dan 2116,40 fr. directe belasting betalen: 1847: 1 stuk.
  137. Lijst der twintig meest belasten die minder dan 211,40 fr. directe belasting betalen: 1850-1851: 1 stuk.
  138. Lijst der inwoners die 15 fr. en meer directe belasting betalen en die bovendien de hoedanigheden bezitten om kiezer te zijn: 1849 en 1852: 1 stuk.
  139. Nominatieve staat met aanduiding van het bedrag der directe belastingen: klad: z.d.: 1 stuk.
  140. Briefwisseling: 1808-1809: 3 stukken.
  141. Contingent der directe belastingen voor 1819: 1 stuk.
  142. Oninbare posten: 1833 en 1844-1846: 2 stukken.
  143. Reglement voor de belasting op het turfsteken en de veenderijen: 1818: 1 omslag.
  144. Minuut van een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad betreffende de vermindering van de gemeentebelasting: z.d.: 1 stuk.

  D. Bevolking.

  145-151. Bevolkingsregisters: 19e eeuw-1882: 7 registers.
  145. 19e eeuw (laatste aantekening uit 1844).
  146. 1846-1856.
  147. Index: 1846-1856.
  148. 1857-1867.
  149. Index: 1857-1867.
  150. 1867-1882.
  151. Index: 1867-1882.
  152. Register van aankomst en van vertrek: 1894-1921: 1 register.
  153. Uittreksels uit het register der verblijfsveranderingen: 1829: 2 stukken.
  154. Berichten van verblijfsverandering: 1866: 2 stukken.
  155-232. Beweging van de burgerlijke stand: 1846-1932: 78 omslagen.
  155. 1846. 156. 1847.
  157. 1848. 158. 1849.
  159. 1850. 160. 1851.
  161. 1852. 162. 1853.
  163. 1854. 164. 1855.
  165. 1856. 166. 1857.
  167. 1858. 168. 1859.
  169. 1860. 170. 1861.
  171. 1862. 172. 1863.
  173. 1864. 174. 1865.
  175. 1866. 176. 1867.
  177. 1868. 178. 1869.
  179. 1870. 180. 1871.
  181. 1872. 182. 1873.
  183. 1874. 184. 1875.
  185. 1876. 186. 1877.
  187. 1878. 188. 1879.
  189. 1880. 190. 1881.
  191. 1882. 192. 1883.
  193. 1884. 194. 1885.
  195. 1886. 196. 1887.
  197. 1888. 198. 1889.
  199. 1890. 200. 1891.
  201. 1892. 202. 1893.
  203. 1894. 204. 1895.
  205. 1896. 206. 1900.
  207. 1901. 208. 1902.
  209. 1903. 210. 1904.
  211. 1905. 212. 1906.
  213. 1907. 214. 1908.
  215. 1909. 216. 1910.
  217. 1911. 218. 1912.
  219. 1913. 220. 1919.
  221. 1920. 222. 1921.
  223. 1922. 224. 1923.
  225. 1924. 226. 1926.
  227. 1927. 228. 1928.
  229. 1929. 230. 1930.
  231. 1931. 232. 1932.
  233. Staat van het aantal woningen: 1845. 1 stuk.
  234. Uittreksels uit de parochieregisters en uit de burgerlijke stand: 18e en 19e eeuw: 1 bundel.

  E. Openbare onderstand.

  a) Algemeen
  235. Staat van de toestand van het weldadigheidsbureel: 29 prairial XII: 1 stuk.
  236. Enquete: 1858: 1 stuk.
  237. Jaarverslag C.O.O.: 1926-1927: 2 stukken.
  238. Benoemingen van de leden der commissie van het Bureel van Weldadigheid: 1821-1832: 1 omslag.
  239. Vernieuwing van het bestuur: 1840, 1844, 1905: 3 stukken.
  240. Notulen van de zittingen van het armbestuur: 1849-1925 en 1925-1939: 1 register.
  241. Brievenboek: 1879-1914: 1 register.
  242. Grondbezit: 1818: 1 stuk.
  243. Verkoop, verhuring van goederen, beleggingen van kapitalen: 1826-1883: 1 omslag.
  244. Verpachting van goederen: 1822-1930: 1 register.
  245. Cijnzen en renten in natura en andere, begin 19e eeuw: 1 stuk.
  246. Beleggingen van kapitalen: 1838-1856: 3 stukken.
  247. Hypotheek op een hofstede in het gehucht Maerle: 1846-1859: 1 omslag.
  248. Aflossing van een hypotheek: 1871: 1 stuk.
  249. Verhuring van gronden: 1871: 4 stukken.
  250. Testamenten van E.H. Adrianus Verbeeck, J.B.Maes en A.C.Luyten: 1838-1847: 5 stukken.
  b) Comptabiliteit.
  251-259. Begrotingen van het Bureel van Weldadigheid: 1824-1925: 8 omslagen.
  251. 1824.
  252. 1829-1832, 1835-1839.
  253. 1840-1848.
  254. 1850-1859.
  255. 1860-1867.
  256. 1875, 1878, 1883, 1885-1889.
  257. 1890-1898.
  258. 1900-1908.
  259. 1909-1925.
  260. Begrotingen van de C.O.O.: 1926-1930: 1 omslag.
  261-280. Rekeningen van het Bureel van Weldadigheid: 1792-1924: 20 omslagen + bundels.
  261. 1792-1803.
  262. 1812.
  263. 1817-1839 (ontbreken: 1818, 1822, 1831, 1838).
  264. 1842 (met bewijsstukken).
  265. 1843 (met bewijsstukken).
  266. 1844 (met bewijsstukken).
  267. 1845.
  268. 1847 (met bewijsstukken).
  269. 1850 (met bewijsstukken).
  270. 1851 (met bewijsstukken).
  271. 1852 (met bewijsstukken).
  272. 1858.
  273. 1861.
  274. 1862.
  275. 1866 (enkel bewijsstukken).
  276. 1867 (met bewijsstukken).
  277. 1868 (met bewijsstukken).
  278. 1869 (met bewijsstukken).
  279. 1874, 1893, 1895-1899, 1906.
  280. 1916, 1924.
  281. Rekeningen van de C.O.O.: 1925-1929, 1930: 1 omslag.
  282. Kwitanties: 1801-1802 en 1855-1857: 1 omslag.
  283. Notaboekje betreffende de ontvangsten en uitgaven der zogenaamde "zwarte arme beurs", 1854: 1 omslag.
  284. Tekort op de rekening: 1866: 1 omslag.
  c) Armenzorg.
  285. Aantal ondersteunde personen: 1831-1832: 1 stuk.
  286. Hospitaalkosten van Cornelis Hesselmans te 's-Hertogenbosch: 1840-1845: 1 omslag.
  287. Onderhoudskosten verschuldigd aan het bedelaarsgesticht te Antwerpen: 1847: 1 stuk.
  288. Aangekochte klederen en lijnwaad: 1856: 1 stuk.
  289-290. Onderstandwoonst: 1862-1866: 2 omslagen.
  289. 1862. 290. 1866.

  F. Eredienst.

  291. Verkiezing van leden van de kerkraad: 1886: 1 omslag.
  292-293. Begrotingen der kerkfabriek: 1900-1930: 2 bundels.
  292. 1900-1909. 293. 1911-1930.
  294-296. Rekeningen der kerkfabriek: 1832-1930: 3 omslagen.
  294. 1832, 1833, 1835.
  295. 1900-1913.
  296. 1915-1930.
  297. Goederen en renten: 1820 en 1847: 1 omslag.
  298. Verkoop van een huis, eigendom der kerkfabriek: 1864-1865: 1 omslag.
  299. Herstellingen aan de kerk en kerktoren: 1836-1945: 1 omslag.
  300. Pastorie: aankoop: 1817: 1 stuk.
  301. Fundatie van jaargetijden: 1887: 1 omslag.

  G.Militie.

  302-308. Alfabetische lijsten: 1850-1910: 7 omslagen.
  302. 1850, 1854-1855, 1858, 1860.
  303. 1862, 1864-1865, 1869-1870.
  304. 1872-1879.
  305. 1880-1889.
  306. 1890-1899.
  307. 1900-1906.
  308. 1909-1910.
  309-320. Inschrijvingsregisters: 1817-1922: 2 omslagen + 10 bundels.
  309. 1817. 315. 1890-1894.
  310. 1863. 316. 1895-1899.
  311. 1871-1874. 317. 1900-1905.
  312. 1875-1879. 318. 1906-1908.
  313. 1880-1884. 319. 1911-1917.
  314. 1885-1889. 320. 1920-1922.
  321. Nominatieve staat: 1863: 1 stuk.
  322-324. Onderrichtingen: 1815-1818: 3 omslagen.
  322. 1815.
  323. 1815.
  324. 1815-1818.
  325. Uittreksels uit de burgerlijke stand ten behoeve der militie: 1838-1839: 3 stukken.
  326. Aanvragen tot ontslag: 19e eeuw: 1 omslag.
  327. Verlofpassen: 1831-1892: 1 bundel.
  328. Register der miliciens in de gemeente verblijvend met beperkt verlof: 1849-1867: 1 omslag.
  329. Lotelingen: 1891: 1 stuk.
  330. Personen nog niet ingeschreven te Poppel die moeten deelnemen aan de loting: 1904: 1 stuk.
  331. Staat der militaire leveringen: 1792-1808: 1 stuk.
  332. Teruggave van de door de Duitsers opgeeiste trekpaarden: 1919: 1 omslag.

  H. Burgerwacht.

  333-335. Inschrijvingsregisters: 1838-1862: 3 stukken.
  333. 1838. 335. 1862.
  334. 1848.
  336-337. Verkiezing van officieren en onderofficieren: 1831-1884: 2 omslagen.
  336. 1831-1840. 337. 1884.
  I.Openbare werken.
  338. Aanleg van een spoorweg: begin 19e eeuw: 1 stuk.
  339. Bouw van een houten brug: 1841-1844: 1 omslag.
  340. Aanleg van een dok in het kanaal naar Turnhout: 1845: 1 stuk.
  341. Atlas der niet bevaar- noch bevlotbare waterlopen: 1883: stuk.

  J. Onderwijs.

  342-346. Begrotingen: 1879-1921: 5 omslagen.
  342. 1879.
  343. 1887-1893 (ontbreekt 1888).
  344. 1894-1898.
  345. 1900-1908.
  346. 1910-1921 (ontbreken: 1911,1914, 1918, 1920).
  347-349. Rekeningen: 1897-1892: 3 omslagen.
  347. 1879 (met bewijsstukken).
  348. 1886-1887.
  349. 1888 en 1892.
  350-351. Kosteloos lager onderwijs: 1881-1896: 2 omslagen.
  350. Lijst der aangenomen leerlingen: 1881 en 1896.
  351. Inschrijvingsregister: 1883-1884.
  352. Benoeming van een nieuwe schoolmeester: 1846: 1 omslag.
  353. Bouw van een onderwijzerswoning: 1837-1842: 1 omslag.

  K. Landbouw.

  354. Opgave van de veestapel, weiden en teeltgronden: 1819.
  355. Bebouwen van heide en vage gronden: 1844: 1 omslag.
  356. Aardappelziekte: enquete: 1845: 1 stuk.
  357. Landbouwstatistiek: 1846 en 1856: 1 omslag.
  358. Telling der niet bebouwde percelen: 1866: 1 omslag.

  L. Verkiezingen.

  359. Manifest van kiesgerechtigden betreffende de kiesvergaderingen: jaar VII: 1 stuk.
  360. Oproeping der gemeentekiezers: 1842: 1 omslag.
  361. Oproeping der kiezers: 1866: 1 stuk.
  362. Lijst der kiesbaren voor de senaat in de provincie Antwerpen: 1870: 1 stuk.
  363. Documenten voor de herziening der kiezerslijsten: 1880: 1 omslag.
  364. Diploma van een bekwaamheidskiezer voor provincie en gemeente: 1883: 1 stuk.
  365. Stembiljetten: z.d.: 2 stukken.

  M. Politie.

  366. Wapendracht: jaar IX: 1 stuk.
  367. Paspoorten: onderrichtingen: 1815: 1 stuk.
  368. Paspoorten: 1832-1869: 1 omslag.
  369. Briefwisseling: 1837-1838: 1 stuk.
  370. Register van veroordelingen: 1855-1899: 1 register.
  371. Processen-verbaal van burgemeester en veldwachter: 1885-1933: 1 register.
  372-374. Uitwijzigingen van Nederlanders: 1841-1843: 3 omslagen.
  372. Pieter Kuypers, geboren te Moergestel 1841.
  373. Norbertus Marinus, geboren te Alphen 1843.
  374. Bartholomeus Kennis, 1843.

  N. Openbare gezondheid.

  375. Lijsten van geneesheren, vroedvrouwen en apothekers: 1817: 2 stukken.