Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Terug
Oud Gemeentearchief Poppel
 1. 1. Bestuurlijke Afdeling.

  1. Brieven: 1668-1768: 1 pak.
  2. "Ordonnantie Boeck des dorps ende Heerlijckheyt van Poppel gemaeckt ende geconcipieert by die Schouteth ende Schepenen der selve Heerlijckheyt" 1680-1796: 1 pak.
  3. Ordonnantien: 1673-1771.
  4. Burgemeestersrekeningen:1711-1720: 1 deel.
  5-16. Burgemeestersrekeningen: 1641-1794: 12 pakken.
  5. 1641-1650.
  6. 1651-1660.
  7. 1660-1670.
  8. 1671-1679.
  9. 17e eeuw.
  10. 1680-1690.
  11. 1691-1700.
  12. 1700-1705.
  13. 1706-1710.
  14. 1711-1720.
  15. 1721-1730.
  16. 1743-1794.
  17. Allerlei rekeningen: 1675-1791: 1 pak.
  18. Omslag met allerlei rekeningen uit de 18e eeuw: 1 pak.
  19. Impostrekeningen: 1630-1666.
  20. Impostrekeningen: 1631-1639.
  21. Specificatiën van betalingen: 1646-1651: 1 deel.
  22. Specificatiën van betalingen: 1693-1699: 1 deel.
  23. Specificatiën: 1653-1771: 1 pak.
  24. Notitieboek van onkosten, inzonderheid van militaire prestatiën: 1633-1650: 1 deel.
  25. Beschrijfboek in verband met kwartiers en militaire zaken: 1735-1746: 1 deel.
  26. Militaire zaken: prestatiën aan militairen: 17e en 18e eeuw: 1 pak.
  27. Zetboek van ruiters en soldaten: 1690-1702: 1 deel.
  28. Zettingen: 1723-1775.
  29-30. Liggers: 17e eeuw: 2 delen.
  31. Lijst van gronden binnen Poppel: 1690: 1 cahier.
  32. Dorpsligger en meetboek: 1691: 1 deel.
  33-38. Fragmenten van meetboeken: 17e en 18e eeuw: 6 delen.

  2. Rechterlijke afdeling.

  38bis. Protocol van Jan Thys, secretaris 1562-1576: 1 deel.
  39-44. Goedenissen: 1655-1771: 6 delen.
  39. 1655-1686.
  40. 1686-1700.
  41. 1708-1720.
  42. 1720-1734.
  43. 1735-1768.
  44. 1768-1771.
  45-46. Wettelijke akten: 1693-1727: 2 delen.
  45. 1693-1701.
  46. 1712-1727.
  47-49. Register van alderhande actens der Heerelijckheyt van Poppel: 1727-1748: 3 delen.
  47. 1727-1733.
  48. 1734-1742.
  49. 1743-1748.
  50-52. Wettelijke akten: 1635-1796: 3 pakken.
  53. Rekwesten: 1666-1788: 1 pak.
  54-63. Wettelijke verkopingen: 1731-1771: 10 delen.
  54. 1731-1733.
  55. 1734-1738.
  56. 1739-1742.
  57. 1743-1748.
  58. 1749-1754.
  59. 1754-1758.
  60. 1759-1762.
  61. 1763-1765.
  62. 1766-1770.
  63. 1771.
  64-88. Verkoop en huurcedullen: 1654-1730: 25 delen en cahiers.
  64. 1654-1659.
  65. 1657-1660.
  66. 1662-1663.
  67. 1662-1669.
  68. 1664-1665.
  69. 1665-1666.
  70. 1665-1667.
  71. 1667-1668.
  72. 1668-1671.
  73. 1669-1672.
  74. 1669-1697.
  75. 1676-1677.
  76. 1677.
  77. 1678-1680.
  78. 1681.
  79. 1682.
  80. 1682.
  81. 1684-1690.
  82. 1691-1692.
  83. 1693-1697.
  84. 1698-1702.
  85. 1708-1716.
  86. 1716-1721.
  87. 1722-1726.
  88. 1729-1730.
  89. Verkoop en huurcedullen: 1629-1730: 1 pak.
  90. Voorwaarden van wettelijke verkopingen: 1683-1795: 1 pak.
  91-97. Momberrekeningen: 1660-1795: 7 pakken.
  98-99. Rekeningen van sterfhuizen: 1656-1795: 2 pakken.
  100-109. Genechten: 1645-1795: 10 delen.
  100. 1645-1650.
  101. 1655-1658.
  102. 1658-1667.
  103. 1668-1671.
  104. 1671-1672.
  105. 1672-1673.
  106. 1686-1688.
  107. 1688-1696.
  108. 1712-1776.
  109. 1776-1795.
  110. Bezetrol: 1646-1650: l deel.
  111-112. Ordinarisse rolle: 1651-1696: 2 delen.
  111. 1651-1678.
  112. 1655-1696.
  113. Vierschaarrolle: 1699-1716: 1 deel.
  114. Genechten en wettelijke verkopingen: 1763-1765: 1 deel.
  115. Vonnisboek: 1671-1680: 1 deel.
  116-122. Processen: 1608-1792: 7 pakken.

  3. Armbestuur.

  123. H.Geestrekeningen: 1706-1790: l deel.
  124-125. Armboeken: 1721-1797: 2 delen.
  124. 1721-1797.
  125. 1780.
  126. Borgbrieven: 1719-1793: 1 pak.

  4. Verscheidene archieven en handschriften.

  127. Cijnsboek: 1633: 1 deel.
  128. Schultboeck en gelaechboeck Mr. Henrick Lemmens: 1603-1626.
  129. Keure van Hoogstraten: 16e eeuw: 1 cahier.
  130. Handschrift bevattende ordonnantiën op de justitie der stad Luik: 1618.
  131. Handschrift over rechtskwesties, bevat ook keuren van Kasterlee: 1598, 16e-18e eeuw: 1 deel.
  132. Varia: 17e-18e eeuw: 1 pak.
  132bis. Afschriften uit het conditieboek: einde 18e eeuw.
  132ter. Sauvegarde hof van Poppel: 30/8/1633, en afschriften.

  Bijvoegsel onder Inventaris nr.II
  1. Schepenbrieven: 1600,1652,1675,1695 en 1739.
  2. Zet- en lastboeken: 1746-1747,1762. Relaesen: 1778. Uittreksel uit schepenregister: 1664. Bevel van den arrondissementscommissaris: 1814.
  3. Verkoop van tienden onder Poppel door Graaf De Pestre aan de rentmeester der geestelijke goederen der meierij s'Hertogenbosch en van het St.-Pieterskapittel van Hilvarenbeek: 1769: l perkament.

  Bijvoegsel onder Inventaris nr.III
  1. Wetten en Ordonnantiën (gedrukt, eerste helft 19e eeuw).
  2. Wetten en Ordonnantiën (gedrukt, eerste helft 19e eeuw).
  3. Wetten en Ordonnantiën (gedrukt, eerste helft 19e eeuw).