Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Terug
Abdij van Postel
  1. Archief Abdij Postel: Weelde

    1. Testament van Pastoor Joannes Van Loemel: 1529

    Archief Abdij Postel: Poppel

    1. Perkament: 1307: 140 x 177 mm.
    2. Register innehoudende de huurcedullen van de goederen competerende aende selve abdije alwaer onder ressorteert die Postelsche Hoef. Afschriften van huurcedullen: 1428-1792. Bezittingen van Postel te Poppel (akkers): 16e-18e eeuw.