Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Terug
Archief Abdij van Averbode

 1. 1461: verkrijgen van een stuk beemd tot Hulsel gelegen van zekeren Peeter Jacobs zone, den welken bekent voldaan te zijn.
  2. 1631: Limietschydinghe tussen Welde, Poppel en Hilvarenbeek.
  3. 1699: De bempden onder Poppel gemeten: 4 bunder, 3 dagmael, 41 roeden.
  4. Attestatie dat wij voor onze goederen aldaer jaerlijks geven 13 stuivers in ieder bede. Request tegen de Regeerders van Poppel die de reele lasten met de personele indistinctelijk stelden, wordt verzogt hun te gebieden van 2 verschijde zetboeken te maecken.

  Archief Abdij Averbode: Ravels

  1456: Simon Henrici Moeren doet een erfmangelinge met Jan Henrik voor d'abdije van Everbode over het goed geheten het groot Huffel.
  1520: 3 brieven, raeckende den gerstacker tot Eel onder Ravels, 1a. de 1518 Adriaen Ausem dat hij geen recht heeft om door ons goed te wegen tot den gerstacker. 2a. de 1446 wordt eene mud rog geredimeert op den geerstacker. 3a. de 1520 koopen wij den zelven gerstacker tussen de 5 en 6 loopens zaed.
  1528: Geert Van den Nieuwenhuyse geeft aen de abdij een stuk erf tot Eel onder Ravels aen de capel gelegen.
  1558: Verkoop van een heyvelt.
  1654: Attestatur over het gerstackerke
  1649: Proces over de lasten
  1756: Cijnsboek
  1552: Heyvelt de Reyt, overdracht van goederen
  1641: Extract uit het zetboek van Ravels

  Archief Abdij Averbode: Weelde

  Pastoratus
  Lijst van de pastoors 1295-1833
  Sect.I, register 169 folio 63-65.

  7/1/1297
  Hugo, episcopatus Leodienses, ecclesiam de Welde, sub sua et beatae Virginis Mariae ac beati Lamberti protectione suscipit
  Sect.I, registger charter 505

  incorporatio 1413
  Bulla Joannis XXIII incorporationis ecclesiae de Weelde
  Sect.I, charter 2056