Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Terug
Kerkarchief Weelde
 1. A. Kerk: Geestelijke inrichting

  1. Algemeenheden: 1260 (afschrift) - 1877: 16 stukken
  2. Handelingen van de conferenties van het dekanaat Turnhout: 1844 (1 cahier)
  3. Handelingen van de conferenties van het dekanaat Turnhout: 1863 (1 stuk)
  4. Bevelbrieven: onderrichtingen over Te Deum, gebeden en aflaten: 1692-1891 (126 stukken)
  5. Vastenbrieven: 1574-1878 (17 stukken)
  6. Getuigenissen over wonderbare genezingen: 1657-1691 (2 stukken)
  7. Relikwiën: 1574-1878 (8 stukken)
  8. Genootschap van de H.Rozenkrans: oprichtingsakte dd. 28/6/1652 ( 1 stuk met opgedrukt zegel)
  9. Ledenlijst van het Genootschap van de H.Rozenkrans: 1652-1841
  10. Genootschap van de H.Antonius en de H.Katharina en de H.Barbara: rekeningen (1587-1641), ledenlijst (1599-1641) 1 deel en 3 stukken
  11. Renten van de broederschap van de H.Antonius: 1768, 1778 ( 1 stuk)
  12. Geestelijk verbond tegen godslastering, verwensingen en onzedige praat: ledenlijst 1837-1847 (1 cahier)
  13. Heilige Nicolaus Poppelius: Heiligverklaring: verzoek van de Minderbroeders Recolletten in Nederland om tussenkomst in de onkosten der heiligverklaring van de martelaren van Gorcum: 25/2/1685 + plakbrieven van de plechtigheden ter gelegenheid van de heiligverklaring (16/9/1867) + plakbrief voor de octaaf van de Heilige Poppelius (na 1867) + aanvraag voor diensten (23/8/1867): 4 stukken
  14. Doopakten: 9/2/1646 - 20/5/1646: l blad
  15. Doopakten: 19/1/1678 - 25/1/1678: 1 blad
  16. Doopakten: 1678 - 18/11/1793: 1 cahier
  17. Doopakten: 1707 - 1793: afschriften (81 stukken)
  18. Doopakten: 1794-1880: 1 cahier
  19. Huwelijksakten: 6/2/1678 - 28/6/1801: 1 cahier
  20. Berichten van ondertrouw en huwelijksafkondiging: 1579-1820 (39 stukken)
  21. Vrijstellingen van huwelijksbeletselen: 1884 - einde 19e eeuw
  22. Overlijdensakten: 2/2/1779 - 21/12/1800: 1 cahier

  B. Goederen, uitgaven en inkomsten van de kerk

  a. Pastoor

  23. Goederen en inkomsten van de kerk en de pastoor: 1604-1882
  24. Uitgaven en lasten van de pastoor: 1591-1888 (34 stukken)
  25-43: Handboeken van de inkomsten en de uitgaven van de pastoor: 1598-1833 (8 delen + 11 cahiers)
  25. 1598-1637: 1 deel
  26. 1615-1621: 1 deel
  27. 1638-1673: 1 deel
  28. 1638-1708: 1 deel
  29. 1682-1727: 1 deel
  30. 1679-1765: 1 deel
  31. 1749-1782: 1 deel
  32. 1753-1856: 1 deel
  33. 1807: 1 cahier
  34. 1808: 1 cahier
  35. 1809: 1 cahier
  36. 1809-1810: 1 cahier
  37. 1816-1819: 1 cahier
  38. 1820: 1 cahier
  39. 1821-1822: 1 cahier
  40. 1823-1824: 1 cahier
  41. 1824-1825: 1 cahier
  42. 1829: 1 cahier
  43. 1833: 1 cahier
  44. Rekening van de kerkfabriek: 1634 (1 cahier)
  45. Herstel van kerk en pastoor: 1604-1884 (109 stukken)
  46. Rekeningen betreffende het kerkelijk meubilair: 1628-1892

  b. Tienden

  47. Algemeenheden: 1260-1794 (21 stukken)
  48. Inning (1720-1748) + Verpachting (1731, 1737-1773)
  49-61. Tiendenverpachtingen: 1571-1803 (12 cahiers + 1 stuk)
  49. 1571-1576
  50. 1733-1780
  51. 1746-1780
  52. 1751-1800
  53. 1782
  54. 1784
  55. 1785
  56. 1786
  57. 1789
  58. 1791
  59. 1794
  60. 10/7/1794
  61. 1795-1803: 1 stuk
  62. Novale tienden: algemeenheden 1670-1771 (8 stukken)
  63. Lijst van novale tienden: 1618-1685 (1 cahier)

  c. Beneficiën

  64. Testamenten: 1459-1699 (113 stukken)
  65. Testamenten: 1707-1795 (85 stukken)
  66. 1751-1775 (1 deel)
  67. Beneficiën en legaten: 1453-1886 (66 stukken + 1 bundel + 2 perkamenten)
  68. Obituarium: 14de - 16de eeuw (oudste vermelding 1377 en laatste vermelding 1575)
  69. Jaargetijden: 1598-1621 (1 deel)
  70. Jaargetijden: 1793-1822 (1 deel)
  71. Jaargetijden: 1825-1882 (1 deel)

  d. Cijnsen

  72. 1605-1861: 1 pak
  73. 1633-1671: 1 cahier
  74. 1680-1690: 1 cahier
  75. 18de eeuw: 1 cahier
  76. 18de eeuw: 1 cahier
  77. 1787: 1 cahier
  78. Achterstallige cijnsen: 1784 (1 cahier)
  79-81. Cijnsen van Averbode op het laathof en de heerlijkheid Eel onder Ravels: 1655-1788 (2 delen + 1 cahier)
  79. 1655-1688 (1 deel)
  80. 1751-1763 (1 cahier)
  81. 1763-1788 (1 deel)

  e. Renten

  82. Kerk en H.Geest: 1528-1765 (3 stukken)
  83. Erfrenten van pastoor Zebertus van Dongen: 1598-1609 (1 deel)
  84. Renten van de kerk: 1471-1834 (17 stukken + 4 perkamenten)
  85-98. Handboeken: 1791-1832 (14 cahiers)
  85. 1791-1792
  86. 1796-1797
  87. 1797-1798
  88. 1798-1799
  89. 1799-1800
  90. 1800-1801
  91. 1801-1802
  92. 1802-1803
  93. 1803-1804
  94. 1805
  95. 1806
  96. 1814
  97. 1826-1827
  98. 1832

  f. Prebendebroden

  99. Handboek van Nicolaes Coels: 1540-1556 (1 deel)
  100. Handboek van Jan Laurentius Kreijt: 1570-1579 (1 deel)
  101. Handboek: 1682-1763 (1 deel)
  102. Handboek: 1752-1777 (1 deel + 3 stukken met achteraan inkomsten en beneficiën door Pastoor Huijsmans: 1781-1815)
  103. Betwistingen over de prebendebroden: 1598-1799 (37 stukken + 8 perkamenten)

  g. Rekeningen van de kerkmeesters

  104. 1561-1593: 1 deel (vooraan drie perkamenten bladen over renten: 1564-1633)
  105. 1533-1546: 1 deel
  106. 1549-1553: 1 deel
  107. 3 februari 1584: 1 cahier
  108. 26/1/1585: 1 cahier
  109. 1587: zondag na Lichtmis
  110. 1588: idem
  111. 1590: idem
  112. 1591: idem
  113. 1593: idem
  114. 1594: idem
  115. 1595: idem
  116. 1596: idem
  117. 1597: idem
  118. 1598: idem
  119. 1599: idem
  120. 1600: idem
  121. 1626: idem
  122. 1627: idem
  123. 1628: idem
  124. 1629: idem
  125. 1630: idem
  126. 1636: idem
  127. 1663: idem
  128. 1664: idem
  129. 1667: idem
  130. 1679-1680: idem
  131. na 1695: idem
  132. 1822: idem
  133. Rekeningboek: 1681-1843 (1 deel)

  h. Kapelanij

  134. Handboek: 1549-1608 (1 deel)
  135. Handboek: 1666-1762 (1 deel)
  136. Handboek: 1676-1778 (1 deel)
  137. Handboek: 1662-1820 (1 deel)
  138. Handboek: 1770-1841 (1 deel)
  139. Handboek: 1819-1845 (1 deel)
  140. Handboek: 1820-1841 (1 deel)
  141. Kapelanijgoederen: 1614-1785 ( 1 cahier + 3 stukken)
  142. Rekeningen van de kapelmeesters: 1634-1716 (1 deel + 4 stukken)
  143. Inkomsten: 1694-1755 (3 stukken + 1 perkament)
  144. Renten van de St.-Janskapel: 1703-1771 (15 stukken)
  145. Verkoop van bomen voor de St.-Janskapel: 15/2/1713
  146. Rekeningen van de kapelmeesters van St.-Jan Baptist: 1718-1813
  147. Kosterij: einde 18de eeuw

  i. H.Geesttafel

  148. Borg aan de armentafel van Weelde: 1659-1755 (3 stukken)
  149. Borgbrieven voor Weelde: 1663-1795 (121 stukken alfabetisch gerangschikt volgens de plaats van herkomst)
  150. Borgbrieven uitgaande van Weelde: 1673-1784 (7 stukken)
  151. Geschil met Baarle Hertog over de borgstelling: 1680-na 1783
  152-158. Rekeningen: 1561-1749 (vier delen)
  152. 1561-1579: 1 deel (vooraan drie perkamenten bladen en 7 blz. nota's)
  153. 1583-1600: 1 deel
  153bis. 1601-1632: 1 deel + 1 stuk
  154. 1640-1675: 1 deel + 2 stukken
  155. 1679-1680: 1 stuk
  156. 1680-1681: 1 stuk
  157. 17de eeuw: 1 stuk
  158. 1682-1749: 1 deel
  159. Beheer: 1609-1788 (14 stukken)
  160. Renten: 1560-1778 (14 stukken)
  161. Verhuring van woningen: 1634, 1747-1753 (2 stukken)
  162. Verkoop van hout: 1765-1782 (4 stukken)

  j. Gasthuis

  163. Stichting Jacob Huybrecht Keteleers: 1668-1797 (9 stukken)
  164. Renten van het gasthuis: 1737 en 1752 (2 stukken)
  165. Rekening van de rentmeester: 1758-1784 (1 deel)

  k. School

  166. Verslagen van de kerkelijke overheid: 1844-1862 (19 stukken)