Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Inventaris Bibliotheek Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius

Bron: Marc Vermeeren, Kris van Gils, Agnes Luyten, Jos Bols, Louis Schats. Inventaris van de bibliotheek en het archief van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius. Poppel 2000. 125 pagina's

Boeken algemeenBoeken dorp en stadBoeken genealogieRegisters burgerlijke standRegisters parochiesArchief heemkundekringKerkarchief PoppelArchiefuittrekselDiverse tijdschriftenBrabants Heem / TaxandriaBibliotheek alerleiKaarten en affichesDevotionaliaBrabantse Leeuw/ Vlaamse Stam

Bevolkingsfiches

In het archief van de Heemkundekring bevinden zich ongeveer 5000 bevolkingsfiches van Poppel die dateren uit de periode 1910-1970. Die fiches zijn alfabetisch geklasseerd

Foto's

1. Collectie van de Provinciale Musea te Antwerpen
2. Foto's van uitstappen Heemkundekring
3. Foto's van geestelijken
4. Foto's van het museum
5. Foto's van burgemeesters
6. Foto's van pastoors
7. Foto's van notarissen en secretarissen
8. Foto's van gebouwen
9. Foto's van inwoners Ravels, Weelde en Poppel
10. Schoolfoto's
11. Collectie Jozef Gouwy
12. Collectie Onderpastoor Van Craenendonk
13. Collectie Josepha Van der Voort
14. Allerlei
15. Wereldoorlogen
16. Folders Adriaan Ruts
17. Foto's van kapel Nieuwkerk
18. Eeuwfeest Adriaan Ruts
19. Collectie Roger Borghs
20. Belgiƫ 100 jaar (Ravels, 1930)
21. Map Poppel
22. Map Weelde