Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Inventaris Bibliotheek Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius

Archiefuittreksels

XI.C.1. 20 fiches met genealogische aantekeningen van Weelde.
XI.C.2. Samenvatting van Oud Gemeentearchief Weelde nr.8: 24/7/1820 (Afbakening der vroenten).
XI.C.3. Afschriften van archiefstukken, o.a. 25/6/1772: Ordonnantie op de opbreking van de heide en 21/2/1559: Bevelschrift aan de schout van Turnhout.
XI.C.4. Afschriften van archiefstukken uit het gemeentearchief van Weelde, o.a. reglement voor de botermarkt 19/10/1860, proces 18e eeuw tussen Weelde, Poppel en Bedaf.
XI.C.5. Proces tussen Weelde, Poppel en Bedaf: 1661.
XI.C.6. Proces van Weelde en Poppel tegen Bedaf (17e eeuw)
XI.C.7. Afschriften van diverse archiefstukken i.v.m. molens.
XI.C.8. Condisie van de gulde van Sint Joris te Weelde in 1825.
XI.C.9. Uittreksel uit schepenregister van Turnhout 1560/1561 i.v.m. molen te Weelde.
XI.C.10. 14/6/1661: Reglement over het gebruik der vroenten.
XI.C.11. Bewoners van boerderijen in het jaar 1800.
XI.C.12. Genealogie van de familie Oomen.
XI.C.13. 23/5/1688: Statuten van de vroenten.
XI.C.14. Fiche i.v.m. studiebeurzen.
XI.C.15. Fiche i.v.m. markten.
XI.C.16. Aertbrief van Welde en Poppel: 1/2/1619.
XI.C.17. Notariƫle akte dd. 1800 Notaris Mermans.
XI.C.18. Diverse genealogische aantekeningen.
XI.C.19. Volkstelling Weelde 1784.
XI.C.20. Fiche i.v.m. soldaten van Napoleon.
XI.C.21. Uittreksels uit Oud Gemeentearchief Weelde nr.33.
XI.C.22. Uittreksels uit diverse archiefstukken van Weelde.
XI.C.23. 1. 15/7/1407: Ruiling tegen Dendermonde, 2. De Vrijheid Weelde.
XI.C.24. Kerkrekeningen St.-Michiel Weelde.
XI.C.25. Nieuw wapenschild gemeente Weelde 31/7/1913.
XI.C.26. Condisie van de gulde van St.-Joris te Weelde in 1833.
XI.C.27. Uittreksel archiefstuk i.v.m. Albrecht en Isabella.
XI.C.28. Archiefstuk i.v.m. brug te Rovert 17/3/1824.
XI.C.29. Schrijven van Pastoor Smeesters.
XI.C.30. Reglement van Policie 30/3/1836.
XI.C.31. Vertaling van Gramaye Welda Municipium.
XI.C.32. Voordeel naar de landrechten.
XI.C.33. Octrooi voor weekmarkt.
XI.C.34. 21/1/1610: Verzoek om brieven van terrier.
XI.C.35. Aanstelling van ijkmeester in de 18e eeuw.
XI.C.36. Vroedvrouw (1779).
XI.C.37. Schouwing van rivieren (1717)
XI.C.38. Uittreksels uit diverse archiefstukken (o.a. ruiming waterlopen in 1801, limietscheidingen, getuigenissen over de ligging van de Rovertse watermolen, octrooi voor het planten van bomen, ordonnanties i.v.m. de vroenten, akte 1307, botermarkt, aartbrief, bestuurlijke onderrrichtingen, gezondheidsgetuigschrift voor vee, ijkmeesters, verkoop van heide, omzendbrieven)