Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Inventaris Bibliotheek Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius

Bibliotheek allerlei

XIV.1. Welkom aan onze nieuwe Herder, Z.E.H.Pastoor Louis Baeyens te Poppel (1953, 8 exemplaren, folder).
XIV.2. Lied ter gelegenheid van het Gouden Jubelfeest van Jan en Jana Geerts, Weelde 8/1/1930 (1 blz)
XIV.3. Prijsofferte dd. 8/4/92 van drukkerij De Hilverbode B.V. te Hilvarenbeek in verband met drukken van folders fietsroute.
XIV.4. Schrijven dd. 4/1/78 aan de Heer Antoon Van Gool vanwege het Instituut voor Volkskunde, Gildekamerstraat 7-9, te Antwerpen in verband met sagen (1 blz).
XIV.5. Schrijven dd. 25/3/1974 aan de Heer Antoon Van Gool vanwege het Instituut voor Volkskunde, Gildekamerstraat 7-9 te Antwerpen in verband met familienamen (2 blz).
XIV.6. Enkele teksten over Weelde, vermoedelijk geschreven door Josepha Van der Voort (6 blz) (o.a. Verhaal van Mie Van Dommelen over het onderwijs te Weelde, gedicht en tekst voor het boek "Wel en wee in Weelde".
XIV.7. Schrijven dd. 2/12/1977 vanwege de Heemkundekring Amalia Van Solms aan Antoon Van Gool in verband met Johan de Knuyt.
XIV.8. Schrijven dd. 4/4/1978 aan Antoon Van Gool vanwege het Gemeentearchief van Tilburg in verband met schilderij Jelgerhuis (Slag bij Ravels).
XIV.9. Schrijven dd. 30/11/1977 van Antoon Van Gool aan het gemeentebestuur te Ravels in verband met ontwerp gemeenteschild (2 blz).
XIV.10. Tekst over de grafheuvels op de Hoogeindse Bergen te Weelde (4 blz).
XIV.11. Tekst over de molen van Ravels (4 blz).
XIV.12. Folder over de dorpsdokter van vroeger. Uitgegeven door Museum De Doornboom, Doelenstraat 53, Hilvarenbeek (3 blz).
XIV.13. Gedichten die betrekking hebben op Weelde (4 blz), vermoedelijk geschreven door Josepha Van der Voort.
XIV.14. Wapen van de gemeente Ravels en goedkeuring dd. 10/3/1987 door de Gemeenschapsminister van Cultuur P.Dewael.
XIV.15. Lijn Turnhout-Poppel NMBS (4 blz).
XIV.16. Kadasterplan in verband met de ligging van de molen "Arbeid Adelt" te Weelde dd. 20/1/1989, Architect Willy Van de Kerckhof te Hoogstraten.
XIV.17. Film die gebruikt werd voor realisatie omslag boek "Weelde Toen en Nu" (1982, 1 farde).
XIV.18. Teksten in verband met Weelde (10 blz) (o.a. Weervoorspellingen onzer voorouders, Verslag van Pastoor Jacobs over WOI, verslag van oud-strijder Frans Van Beek over WOI).
XIV.19. Liedjes naar aanleiding van de Bevrijding in 1944.
XIV.20. A.Conan Doyle. Oorlogskiekje. Londen, 1915, 20 blz.
XIV.21. F.Rombouts. Mobilisatieklanken. Roosendaal, 16 blz.
XIV.22. 4 Duitse bankbiljetten (1914).
XIV.23. De geschiedenis van Baarle Hertog-Nassau, aangeboden door Hotel De Engel en Landgoed Schaluinen (8 blz., 1970).
XIV.24. Rantsoeneringszegels WOII.
XIV.25. Aanbesteding 1911 voor De Meester de Betzenbroeck (Nieuwkerk Poppel, Modest Van der Voort).
XIV.26. Handschrift over Turnhout (2 blz., 1950).
XIV.27. Fahrrad Ausweis dd. 24/9/1944.
XIV.28. Loflied van Fien Klep (2 blz., 1940).
XIV.29. Brief WOI dd. 27/9/1915.
XIV.30. Pas tot grensverkeer van Franciscus Van Vugt om zich van Tilburg naar Weelde te begeven tussen 26/11/1918 en 31/12/1918.
XIV.31. Tekst in verband met kalender (24 blz.).
XIV.32. Brief dd. 11/7/1978 van Josepha Van der Voort aan het Imperial War Museum te Londen.
XIV.33. Brief dd. 14/8/1978 van het Imperial War Museum te Londen aan Josepha Van der Voort.
XIV.34. Uitnodiging van de gemeente Ravels voor officiële openstelling van de begraafplaats uit de Vroege en Midden IJzertijd te Ravels "Het Heike" op 24/9/1985.
XIV.35. Willem en Paul Paulussen. Broedvogels Ravels, Weelde en Poppel (8 blz., 1976-1986).
XIV.36. Baarle 50 jaar Bevrijd 1944-1994. Brochure, 20 blz., uitgegeven door de gemeentebesturen van Baarle Hertog-Nassau.
XIV.37. Expositie Oud Ambacht molen De Doornboom te Hilvarenbeek (Folder, 4 blz.).
XIV.38. Grensarbeiderskaart van Jozef Moeskops, afgegeven te Poppel in 1947.
XIV.39. Veiligheidskaart van Waltherus Van Steen, afgegeven door Burgemeester Jan Baptist Van Vessem te Poppel op 28/7/1860 (met signalement van de betrokkene).
XIV.40. Schrijven aan de burgemeester te Poppel dd. 1/8/1944 door de Duitse Militaire Bezetter in verband met grenskaarten.
XIV.41. Grenskaart voor Mevrouw De Meester De Betsenbroek (1942).
XIV.42. Willem Paulussen. Inwoners van Poppel in 1544 (Uittreksel uit Vlaamse Stam, 3 blz.).
XIV.43. Allerlei brochures in verband met Welden (6 exemplaren). Auteur: Armand Vanwelde, Jan Baptist Denijsstraat 3, 1070 Brussel.
XIV.44. 2 blanco identiteitskaarten van de gemeente Poppel (1950).
XIV.45. Enkele nota's in verband met het geslacht Bax (3 fotocopies).
XIV.46. Bescheinigung (WOI) afgegeven op 18/5/1918 te Turnhout door Der Kaiserl. Kreischef.
XIV.47. Verklaring dd. 6/10/1917 vanwege N.V.Steenkolenhandel in verband met Geert Van Heyst.
XIV.48. Schrijven dd. 12/12/1917 vanwege de Nederlandsche Heidemaatschappij aan de Duitse bezetter te Ravels.
XIV.49. Schrijven dd. 18/2/1902 van Burgemeester Nicolaus Mateusen te Poppel aan de Heer Arrondissementscommissaris te Turnhout in verband met Joseph Dever (°Poppel 24/12/1869) (3 stukken).
XIV.50. Inventaris van het Kerkarchief van Weelde (Handschrift, 1950, 7 blz.).
XIV.51. Handschrift in verband met oude woorden (3 blz.).
XIV.52. Handschrift in verband met de schuttersgilde St.-Antonius te Weelde (4 blz.).
XIV.53. Documentatie over "De Meidenkist" opgesteld door Cees Prinsen, Groot Loo1, 5081 BK Hilvarenbeek.
XIV.54. Fotocopies (16 blz) in verband met verenigingen, corporaties en gilden.
XIV.55. Documentatie in verband met Studiekring Sint Lutgardis te Ravels, Weelde en Poppel (1968).
XIV.56. Klein historisch kaartje van Ravels, Weelde en Poppel.
XIV.57. Handschrift dd. 4/7/1960 van Pater Edward Gillis in verband met kerkrekeningen van Merksplas (4 blz.)
XIV.58. Briefwisseling dd. 21/6/1990 met Mevrouw M.Oomen-Vos, Zandheining 7, 5131 AA Alphen in verband met Emmaus (3 blz.).
XIV.59. Folder van de Heemkundekring "De Vyer Heertganghen" te Goirle in verband met Heemkunde (4 blz).
XIV.60. Documentatie dd. 13/11/1978 van het IOK over eigentijds streekvervoer in de Kempen (11 blz.).
XIV.61. Viering op 22/6/1979 van F.Tanghe wegens 25 jaar lidmaatschap in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1 blz).
XIV.62. Teksten in verband met Weelde (7 blz.) (o.a. Kerk St.-Michiel, molen, oude gebruiken, liedje van de velodrom, uithangbord in herberg Van Beek-Dickens, Lijst van herbergen)
XIV.63. Oproep van Antoon Van Gool (1977) aan de verenigingen van Ravels, Weelde en Poppel voor steun aan de Heemkundekring Nicolaus Poppelius.
XIV.64. Aanvraag door Antoon Van Gool (1977) voor toelage aan de Heemkundekring Nicolaus Poppelius.
XIV.65. Vragen rond monumentenzorg (Folder, 9 exemplaren, 1982).
XIV.66. Kalender 1990 met pentekeningen van Poppel (F.Staes, 2 exemplaren)
XIV.67. Gemeentegids Ravels 1988.
XIV.68. Gemeentegids Ravels 1984.
XIV.69. Infogids Ravels, Weelde en Poppel 1986.
XIV.70. Infogids Ravels, Weelde en Poppel 1989-1990.
XIV.71. Kalender 1992 met foto's van Hilvarenbeek.
XIV.72. Kalender 1984 met pentekeningen van Merksplasse Dorpsfiguren.
XIV.73. BJB-gids, december 1961.
XIV.74. E.Brok. Piloten Escapeline Goirle 1942-1944. Goirle, 1982, 35 blz.
XIV.75. Renders de bakermat (Genealogische aantekeningen, 1982, 28 blz).
XIV.76. OCMW Ravels (Brochure, 1987, 26 blz.).
XIV.77. OCMW Ravels (Brochure, 1991, 24 blz.).
XIV.78. 34e Heem-Werkkamp Goirle 4-5-6-7 augustus 1982.
XIV.79. Gemeentegids Ravels 1991.
XIV.80. Folder over de windmolen "De Korenbloem" te Nieuw-Ginneken (1977, 20 blz.).
XIV.81. Aanstelling van Eric Thielemans tot pastoor te Weelde St.-Jan (Brochure, 8/9/1985).
XIV.82. 150 jaar Noord-Brabants Genootschap 1837-1987 (programmaboekje).
XIV.83. Stichting voor de Kempen (Brochure, 6/7/1968, 21 blz.).
XIV.84. Hernummering van de woningen te Ravels, Weelde en Poppel (2 exemplaren).
XIV.85. Factuur dd. 19/7/1938 van Huis Excelsior te Menen aan de school te Weelde.
XIV.86. Willem Paulussen. De ontwikkeling van een naam Huybs te Ravels (2 blz.).
XIV.87. Documentatie in verband met Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof te Nederweert.
XIV.88. 3 oude obligaties (1928).
XIV.89. Nijverheidseereteeken 2e klas Adriaan De Kort (15/7/1937).
XIV.90. Medaille van de militair 1940/1945.
XIV.91. Brevet voor de medalie van de weerstand (1950).
XIV.92. Erediploma politieke gevangene 1914-1918.
XIV.93. Inentingskaart 1916.
XIV.94. Boerenwacht (1941).
XIV.95. Brief van een soldaat (1863).
XIV.96. Rantsoeneringszegels.
XIV.97. Folder in verband met de Weerstand.
XIV.98. Burgerlijk Mobilisatieboekje.
XIV.99. Attest van gewapende weerstander.
XIV.100. Kaart met opgave der oorlogsdiensten 1940-1945.
XIV.101. Vuurkaart 1914-1918.
XIV.102. Getroffenen WOII te Poppel.
XIV.103. Toelating voor het houden van reisduiven.
XIV.104. Toelating voor het houden van reisduiven.
XIV.105. Feestwijzer dd. 2/4/1951 ter ere van onze Honderdjarige Lien Van de Wouwer.
XIV.106. Huwelijkslied Alfons Pelckmans en Maria Verheyen (1946).
XIV.107. Toespraak tijdens een huwelijksfeest (1931).
XIV.108. E.J.B.Jansen. Trouwen-rouwen 1901/1902.
XIV.109. Huldeblijk aan Mej. J.Haagen namens het Genootschap van St.-Jozefs Gedurigen Eredienst dd. 11/7/1957.
XIV.109bis. Berichtenblad 23/12/1951.
XIV.110. Eerste communieprent 1817 van Stephanus Colen.
XIV.110bis. Berichtenblad 7/10/1951.
XIV.111. Maria Ommegang 1954 (2 exemplaren).
XIV.111bis. Weekbericht 19/7/1952.
XIV.112. Programmaboekje Maria Feesten te Turnhout in 1926 (2 exemplaren).
XIV.112bis. Uittreksel huwelijksakte.
XIV.113. Affiche in verband met oproeping miliciens.
XIV.114. Weekbericht 26/7/1952.
XIV.115. Diploma Pastoor Bax (1941).
XIV.116. Nieuwjaarsbrief Frans Heyns 1865.
XIV.117. Pakje modelbrieven van het Instituut L'Avenir.
XIV.118. Nieuwjaarsbrieven.
XIV.119. Onze dorpsschool Ravels (boekje).
XIV.120. 3 kaarten van eenzelvigheid van Christianus Willems, Frans Haagen en Maria Catharina Jansen.
XIV.121. Pas voor grensverkeer van Jozef Moonen.
XIV.122. Identiteitskaart voor vreemdelingen van Maria Catharina Jansen.
XIV.123. Willem Paulussen. Het geslacht Buyckx.
XIV.124. Brief gevonden in kapelletje Koning Albertstraat te Weelde (kapel Lies Knip).
XIV.125. Feestcantate bij gelegenheid van de inzegening van het beeld van het H.Hart te Weelde op 12/10/1924.
XIV.126. Bondslied.
XIV.127. 1886-1936: Gouden Bruiloft van de Kleine en zijn Trien.
XIV.128. Gouden Bruiloft 22/9/1924.
XIV.129. Gelegenheidslied bij het Gouden Huwelijksjubileum van Jan Huybrechts-Bel te Weelde op 1/5/1956.
XIV.130. Feestlied ter gelegenheid van de gouden bruiloft van Cornelius Van Eyndhoven-Bols op 24/2/1936.
XIV.131. Plechtige viering van het Gouden Jubileum Jaak Mertens-Jacobs 1896-1946.
XIV.132. Gelegenheidslied bij de Gouden Bruiloft van Jaak Mertens-Jacobs op 9/9/1946.
XIV.133. Loflied ter eere van den Heilige Nicolaus Poppelius, Machtige beschermer van uw geboortestreek tijdens de droeve oorlogsjaren 1940-1945.
XIV.134. Lied ter gelegenheid van het Gouden Jubelfeest van Jan en Jana Geerts 8/1/1930.
XIV.135. Retributie op het gebruik van gemeentelijke zalen 5/8/1996.
XIV.136. Monumentenzorg 1987/1988.
XIV.137. NMBS Lijn Turnhout-Poppel.
XIV.138. Kalender uitgegeven door de Heemkundekring "Ledevaert luidt" (Chaam): 1997.
XIV.139. Familiepapieren van wijlen Meester Jozef Gouwy (Weelde)
XIV.140. Fietsroute langsheen de Aa, gerealiseerd in het kader van de ruilverkavelingen Ravels en Poppel: 26/11/1996: Folder met routebeschrijvingen.
XIV.141. Toeren tussen Torens in het Turnhoutse: brochure dd. 29/9/1996 waarin ook beschrijvingen van St.-Michielskerk en St.-Janskerk te Weelde
XIV.142. Aandeel ter waarde van zestig frank (Frans Verheyen-Brosens) in Samenwerkende Melkerij De Verbroedering opgericht te Weelde op 24 september 1899.
XIV.143. Poppelse Sacramentskapel (brochure)
XIV.144. Drie foto-albums geschonken door de Bond der Gepensioneerden, bevattende bidprentjes gepensioneerden, foto's Gouden Bruiloft, krantenknipsels (Schenking Louis Boermans Weelde).
XIV.145. Feestgids van den grooten wederlandschen muziekwedstrijd uitgeschreven door de Fanfare De Vereenigde Vrienden bij gelegenheid van haar 40 jarig bestaan: 14 en 17 mei 1931.
XIV.146. Enkele brieven uit W.O.II.
XIV.147.Verkoop van landbouwgrond, weiland, bossen en heide van de Boerenbond te Poppel op 9 juni 1941.
XIV.148. Folder naar aanleiding van de Gouden Bruiloft van Jan Bax-Van Hees (1896-1946)
XIV.149. Gelegenheidsgedichten naar aanleiding van de benoeming van Burgemeester Florent Van Den Borne te Ravels (7/3/1927)
XIV.150. Gedicht van "Joan" Janssen uit Reusel over "De vürschort van ons moeder".
XIV.151. Folder van het Gemeentelijk Heemkundig Museum te Rijkevorsel
XIV.152. Rentetafels of berekening der ouderdomspensioenen. Veurne, 1900, 16 blz.
XIV.153. Folder naar aanleiding van de gouden bruiloft Timmermans-Cuypers te Poppel op 5 februari 1948.
XIV.154. Folder naar aanleiding van de gouden bruiloft Verwimp-Loffens te Poppel op 19 augustus 1946.
XIV.155. Folder naar aanleiding van de gouden bruiloft Antoon Hendrikx-Woestenburg te Poppel op 29 januari 1951.
XIV.156. Folder naar aanleiding van de gouden bruiloft Remi Tuytelaers-Van Gils te Ravels op 21 april 1948.
XIV.157. Grensarbeiderskaart afgegeven door de Poppelse burgemeester op 7 oktober 1937 op naam van Maria Isabella Franken (°Poppel 12 mei 1908)
XIV.158. Pas voor grensverkeer afgegeven door Rijkswachtadjudant Kestens op 15 juni 1949 op naam van Judocus Vranken (°Poppel 22 maart 1869)
XIV.159. Folder naar aanleiding van de plechtige wijding der grot van O.L.Vrouw van Lourdes te Ravels op 1 mei jaar ?
XIV.160. Folder naar aanleiding van het luisterrijk eeuwfeest van Theresia Dickens te Ravels op 15 juli 1926.
XIV.161. Litanie ter eere van den H.Martelaar Adrianus
XIV.162. Boekje met plakzegels ten bate van de tuberculosebestrijding.
XIV.163. Fotocopie van het trouwboekje van Joannes Ludovicus Claes en Claes Maria Albertina (Ravels 28 oktober 1901)
XIV.164 J.Hiemeleers. Bereiden van cider en fruitwijnen voor eigen gebruik. Leuven, 1952, 54 blz.
XIV.165. Klein boekje (stencil) over de Martelaren van Gorcum
XIV.166. Gemeentegids 1993-1994 Ravels
XIV.167. Gemeentegids 1996 Ravels
XIV.168. Programmaboekje naar aanleiding van de viering van het 25-jarig bestaan van de Parochie Sint Jan en haar stichter 25 jaar pastoor op zondag 30 september 1951
XIV.169. Folder naar aanleiding van de plechtige klokkenwijding op dinsdag 27 maart 1951 te 3 uur, door Zijne Excellentie Monseigneur De Smedt, Hulpbisschop van Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey: Weelde St.-Michiel
XIV.170. Folder van de Parochie Sint-Michiel Weelde naar aanleiding van het zilveren priesterjubileum van Zeer Eerwaarden Heer A.L.Bouwen, pastoor te Weelde: 6 april 1933
XIV.171. Folder naar aanleiding van de Gouden Bruiloft van de echtelingen Jan Rijkers-Baelemans op zondag 5 augustus 1945.
XIV.172. Folder naar aanleiding van een Vlaamse Kermis te Weelde
XIV.173. Folder naar aanleiding van de Gouden Bruiloft van de echtelingen J.Frans Heyns en Joanna Ph. Van Eyndhoven te Weelde op 11 februari 1935.
XIV.174. Foldertje "Eten en Drinken in de Kempen" naar aanleiding van een tentoonstellingsproject van de Kempische Museumroute (1998).
XIV.175. Feestwijzer 2 april 1951 Weelde ter ere van onze Honderdjarige Lien Van De Wouwer
XIV.176. Klein boekje: "Hoe dien ik goed de Mis".Brugge, 1959,52 blz.
XIV.177. Kaartje van Melkerij "De Verbroedering" te Weelde in verband met de organisatie van de melkophaling.
XIV.178. Programmaboekje naar aanleiding van de Herdenkingsfeesten te Alphen (709-1959).
XIV.179. Ontspanningsbundeltje voor de boerinnengilden op de Vergaderingen in 1942. (35 blz)
XIV.180. Misviering n.a.v. de eeuwviering Adrianus Ruts
XIV.181. Krantenknipsel over de Maria-Ommegang te Turnhout
XIV.182. Receptieboek bij de opening van het museum
XIV.183. Bundel archiefstukken en notariële akten van de familie Trollin
XIV.184. Brochure en foto's bij de Gouden Bruiloft te Ravels op 28 april 1947 van Louis Verbraeken-Blommaerts