Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Inventaris Bibliotheek Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius

Boeken Algemeen


1. Kerkgeschiedenis

I.A.1.1. A.C.M.Kappelhof. Organisatie en indeling van de Kempen op politiek en religieus gebied tijdens het Ancien Régime. Hapert, 1981, 112 blz.
I.A.1.2. Hans Geybels. Langs deze weg, zet gene voet... De kapellen van de provincie Antwerpen. Laakdal, 1997, 207 blz.

2. Folklore

I.A.2.1. H.Franken. Kroniek van de Kempen. Hapert, 1983, 288 blz.
I.A.2.2. H.Franken. Liederen en dansen uit de Kempen. Waalre, 1978, 607 blz.
I.A.2.3. R.Peeters. Stichting voor de Kempen. Turnhout, 1968, 21 blz.
I.A.2.4. R.Schepmans. Evenementenkalender van het Brabantse Volksleven. Brussel, 1981, 81 blz.
I.A.2.5. P.Spapens. Smokkelen in Brabant. Hapert, 1988, 176 blz.
I.A.2.6. T.Pellaerts. Magie, Hekserij en Volksgeloof. Kapellen, 1986, 159 blz.
I.A.2.7. N.Van Roessel. Geestig Geloof. Delft, 1987, 160 blz.
I.A.2.9. G.Sels. Arme Heks. Oud-Turnhout, 1985, 85 blz.
I.A.2.10. S.Top. Volkskunde Almanak. Brugge, 1993, 158 blz.
I.A.2.11. A.Van Breugel. Brabantse Mutsen uit grootmoeders tijd. Eindhoven, 1975, 192 blz.
I.A.2.12. B.Van Dam. Oud-Brabants Dorpsleven. Eindhoven, 1972, 235 blz.
I.A.2.13. W.Knippenberg. De Teuten. Eindhoven, 1974, 240 blz.
I.A.2.14. J.E.Vrouwenfelder. Smokkelen langs de Nederlandse grens. Rotterdam, 1992, 37 blz.
I.A.2.15. J.W.Bieze. De grens bepaald. Rotterdam, 1992, 64 blz.
I.A.2.16. Waar is de Tijd: Verzamelwerk over de Kempen in 18 afleveringen
I.A.2.17. P.Spapens en K.Van Kemenade. De grens gemarkeerd. Hapert, 1992, 296 blz.
I.A.2.18. J.Weyns. Volkshuisraad in Vlaanderen. Beerzel, 1974, 4 Delen.

3. Archeologie

I.A.3.1. P.M.Vermeersch. Contributions à l'étude de mesolithique de la Basse Belgique. Tervuren, 1982, 209 blz.
I.A.3.2. G.Groeneweg. Opgravingen in Steenbergen. Eindhoven, 1982, 126 blz.
I.A.3.3. N.Arts. Prehistorische jagers en verzamelaars te Vessem. Hapert, 1981, 243 blz.
I.A.3.4. Afdeling Archeologie Tilburg. Tilburg, 1983, 85 blz.
I.A.3.5. J.H.Verhagen. Prehistorie en Vroegste geschiedenis van West-Brabant. Waalre, 1984, 94 blz.
I.A.3.6. A.M.Wouters. Archeologische Berichten nr.14. Meppel, 1983, 186 blz.
I.A.3.7. W.J.H.Verwers. Archeologische Kroniek van Noord Brabant 1979-1980. Waalre, 1983, 80 blz.
I.A.3.8. W.J.H.Verwers.Archeologische Kroniek van Noord Brabant 1977-1978. Eindhoven, 1981, 88 blz.
I.A.3.9. W.J.H.Verwers. Archeologische Kroniek van Noord Brabant 1974-1976. Eindhoven, 1978, 46 blz.
I.A.3.10. P.M.Vermeersch. Notae Praehistoricae 12. Namur, 1993, 188 blz.
I.A.3.11. J.Slofstra. Het Kempenproject 2. Waalre, 1985, 93 blz.
I.A.3.12. J.H.Verhagen. Tjongernederzettingen in de Drunense Duinen. Eindhoven, 1979, 61 blz.
I.A.3.13. N.Arts. Een Federmesser nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers. Eindhoven, 1976, 68 blz.
I.A.3.14. J.Slofstra. Het Kempenproject Waalre, 1982, 134 blz.
I.A.3.15. L. Van Impe. Het urnenveld op de Raaftuinen te Ravels. In: Archaeologia Belgica nr.206. Brussel, 1978.
I.A.3.16. Openstelling van gerestaureerde begraafplaats uit de vroege en midden ijzertijd (ca 700-250 voor Christus) "Het Heike" te Klein-Ravels.
I.A.3.17. Vlaamse Vereniging voor Archeologisch Onderzoek. Uit Vlaamse bodem: 10 archeologische verhalen. Sint-Niklaas, 1996, 140 blz.

4. Schuttersgilden

I.A.4.1. E.Van Autenboer. Onze eeuwenoude schuttersgilden. Kasterlee, 1985, 335 blz.
I.A.4.2. A.Ising. Brabantse schuttersgilden. Maasbree, 1983, 207 blz.

5. Toponymie

I.A.5.1. R.Billiet. Toponymie van Herne. Brussel, 1955, 197 blz.
I.A.5.2. H.J.Van de Wijer. De plaatsnamenstudie in 1954. Tongeren, 1954, 341 blz.
I.A.5.3. H.J.Van de Wijer. De plaatsnamenstudie in 1953. Tongeren, 1953, 186 blz.
I.A.5.4. H.J.Van de Wijer. De plaatsnamenstudie in 1952. Tongeren, 1952, 327 blz.
I.A.5.5. Brabantica. De Rijzende Zon. 1987.
I.A.5.6. H.Mélotte. Noordbrabantse plaatsnamen (Monografie 1: Valkenswaard). Eindhoven, 1979, 280 blz.

6. Milieu

I.A.6.1. W.Paulussen. Broedvogels van de Antwerpse Kempen. Brighton, 1993, 124 blz. (2 exemplaren)
I.A.6.2. W.Paulussen. De biologie van de Koekoek. (uittreksel uit "De Giervalk")
I.A.6.3. Honderd courante planten. Cera 1978. Uitgeverij Lannoo Tielt, 107 blz.
I.A.6.4. De tuin in vier seizoenen. Cera 1980. 108 blz.
I.A.6.5. Courante keukenkruiden. Cera 1981. 97 blz.

7. Musea

I.A.7.1. H.Verwiel. Museumboek voor Noord-Brabant. Baarn, 1982, 128 blz.

8. Krijgsgeschiedenis

I.A.8.1. J.Vleugels. De rakkers der grenzen. Ravels, 1978, 123 blz.
I.A.8.2. D. de Laurentus. Waterloo. Welbeek, 1970.
I.A.8.

9. Bibliografie

I.A.9.1. Bibliografie 1977 van de Antwerpse Kempen.
I.A.9.2. Bibliografie 1982-1983 van de Antwerpse Kempen.
I.A.9.3. Overzicht Heemkundige Publicaties Gouw Antwerpen. 's-Gravenwezel, 1998, 140 blz.
3. F.Balace. Bevrijding '44-'94. Brussel, 1994, 64 blz.

11. Inventarissen

I.A.11.1. A.Jamees. Inventaris van het oud archief van de gemeente Rijkevorsel. Brussel, 1972, 329 blz.
I.A.11.2. A.Bousse. Inventarissen van Hedendaagse Archieven. Deel I. Brussel, 1973, 145 blz.
I.A.11.3. R.Bousmans. Inventarissen van Kerkarchieven. Deel II. Brussel, 1971, 151 blz.
I.A.11.4. Inventarissen van Kerkarchieven. Brussel, 1979, 214 blz.
I.A.11.5. Algemeen Rijksarchief Brussel. Verkrijgbare publicaties en reprodukties. Brussel, 1987, 62 blz.
I.A.11.6. Archief en Bibliotheekwezen. Prijslijst vanaf 1/1/1985. Brussel, 1985.
I.A.11.7. Het Rijksarchief in de Provinciën, overzicht van de Fondsen en Verzamelingen. Brussel, 1975, 405 blz.
I.A.11.8. N.Arts. Register op Brabants Heem Jaargang 1 t/m 33 (1949-1981). Eindhoven, 1982, 217 blz.
I.A.11.9. Repertorium op Taxandria Noord Brabant 1894-1943. Den Bosch, 1977, 104 blz.
I.A.11.10. Inventaris van Bibliotheek en Archief van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius. Werkgroep Bibliotheek en Archief, 5 oktober 1996.
I.A.11.11. Uitleenregister voor boeken van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius (1985-1996).
I.A.11.12. Fondscatalogus van het Algemeen Rijksarchief 1996. Brussel, 1996, 67 blz.
I.A.11.13. Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het archief van de kerkfabriek en van andere parochiearchieven. Brussel, 1997, 105 blz.

12. Monumenten

I.A.12.1. J.Aerts. Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap. Hoogstraten, 1995, 175 blz.
I.A.12.2. J.Staes. Sint-Michielskerk Leuven. Leuven, 1977, 31 blz.
I.A.12.3. T.G.A.Hoogbergen. Brabantse Monumenten Leven, 80 monumenten in 90 foto's. Tilburg, 1996, 232 blz. (Schenking Werkgroep Heemkunde Esbeek n.a.v. bezoek op 27/6/97).

13. Woordenboeken

I.A.13.1. Gemeentekrediet. Verklarend woordenboek van de familienamen A-K. Brussel, 1993, 813 blz.
I.A.13.2. Gemeentekrediet. Verklarend woordenboek van de familienamen L-Z. Brussel, 1993, 1552 blz.
I.A.13.3. J.Verschueren. Modern Woordenboek A-L. Turnhout, 1933, 1061 blz.
I.A.13.4. J.Verschueren. Modern Woordenboek M-Z. Turnhout, 1933, 2130 blz.
I.A.13.5. G.Beleze. Dictionnaire universel de la vie pratique. Paris, 1876, 1872 blz.
I.A.13.6. J.Verschueren. Modern Woordenboek Deel I. Turnhout, 1937, 983 blz.
I.A.13.7. J.Verschueren. Modern Woordenboek Deel II. Turnhout, 1937, 1966 blz.
I.A.13.8. J.Bal. Verklarend woordenboek met platen voor België en Nederland. Gent, 1899, 926 blz.
I.A.13.9. F.Craps. Aanschouwelijk Woordenboek N-F. Turnhout, 1950, 571 blz.
I.A.13.10. J.Kramers. Woordenboek N-F. Gouda, 1858, 2 Dln, 2099 + 1759 blz.
I.A.13.11. K.Sneyers. Ons eerste Woordenboekje. Tongerlo, z.d. 350 blz.
I.A.13.12. Abbé Olinger. Nouveau Dictionnaire de Poche. Mechelen, 1866, 677 blz.
I.A.13.13. J.A.Van Droogenbroeck. Callewaerts Woordenboek. Brussel, z.d., 611 blz.

14. Biografie

I.A.14.1. J.De Maeyer. Arthur Verhaegen. Leuven, 1994, 696 blz.
I.A.14.2. L.De Re. De gouverneurs-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden. Tielt, 1987, 63 blz.
I.A.14.3. Bart De Prins. Léonard Du Bus de Gisignies. Malle, 1999, 287 blz.

17. Maten en gewichten

I.A.17.1. Nieuwe Negociant in franken en centiemen of algemeen tarief van al de koopmansrekeningen.
I.A.17.2. Gewichten en doorsneden van vierkante staven.

21. Handleidingen

I.A.21.1. H.Collette. 2000 Vraagstukken. Luik, 1935, 168 blz.
I.A.21.2. P.Pauwels. Rekenen voor het leven. Lier, 1922, 278 blz.
I.A.21.3. G.Kurth. Beknopte geschiedenis van België. Roeselare, 1913, 137 blz.
I.A.21.4. H.Delobel. Knap en klaar (Metriekstelsel). Lier, 1942, 180 blz.
I.A.21.5. A.Gillé. Rekenkunde. Lier, 1932, 171 blz.
I.A.21.6. F.Demanet. Nederlandsche spraakkunst. Lier, 1938, 120 blz.
I.A.21.7. Zonneland, 11e jaargang, nr.28, 13/7/1930
I.A.21.8 Esperanto.
I.A.21.9. K. Pletinckx. Poppentoneeltjes. Gent, 1941, 168 blz.
I.A.21.10. H.Blenken. Godsdienstonderwijs. Den Bosch, 1951, 104 blz.
I.A.21.11. J.Verschueren. Algemene Atlas van België. Den Haag, 1925, 73 blz.
I.A.21.12. B.Kwast. Schoolatlas der geheele aarde. Den Haag, 1927.

23. Sociaal-economische geschiedenis

I.A.23.1. A.S.L.K. Gedenkboek 1865-1965. Brussel, 1965, 413 blz.
I.A.23.2. J.Mot. Provincie Antwerpen vroeger en nu. Antwerpen, 1976, 95 blz.
I.A.23.3. Enkele aspecten uit de geografische mobiliteit der loontrekkenden, arbeiders en bedienden van het arrondissement Turnhout. Turnhout, 1953, 217 blz.
I.A.23.4. S.Scholl. De werknemers in de Kempen tussen 1830 en 1870. Turnhout, 1954, 32 blz.
I.A.23.5. Officiële reisgids Belgische Spoorwegen. 1951, 400 blz.
I.A.23.6. Het gemeentelijk Beheer. Brussel, z.d., 191 blz.

24. Onderwijs

I.A.24.1. E.Put. De Cleyne schoolen. Leuven, 1990, 341 blz.
I.A.24.2. Algemeen Rijksarchief. Lijst van de publikaties in voorraad. Brussel, 1983.
I.A.24.3. Algemeen Rijksarchief. Lijst van de publikaties in voorraad. Brussel, 1985.

25. Molens

I.A.25.1. F.Nooyens. De wanmolen in de provincie Antwerpen in de 18e eeuw. z.p., z.d., 12 blz

27. Cultuur

I.A.27.1. J.Van Overstraeten. Gids voor Vlaanderen. Antwerpen, 1985, 1124 blz.
I.A.27.2. J.Renes. Cultuurhistorisch landschapsonderzoek West-Brabant. Waalre, 1985, 131 blz.
I.A.27.3. T.De Jong. Historisch Locaal Brabant. Hapert, 1980, 212 blz.
I.A.27.4. A. de Bisthoven. Witboek van het cultureel onroerend erfgoed. Brussel, 1979, 176 blz.
I.A.27.5. E.Van Ermen. Het kaartboek van Averbode 1650-1680. Brussel, 1997, 191 blz.
I.A.27.6. Arnout-Jan A.Bijsterveld. Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Den Bosch, 1998, 160 blz.

28. Toerisme

I.A.28.1. L.Van Egeraat. Het brabantse landschap. Brugge, 1976, 203 blz.

29. Schilders, tekenaars, dichters

I.A.29.1. L.Van Gorp. Tekeningen. Antwerpen, 1983, 48 blz.
I.A.29.2. A.Paulussen. Spel van de dans. Turnhout, 1987, 36 blz.
I.A.29.3. G.Luyten. Stemmen uit het Dorp. Lennik, 1978, 127 blz.

30. Regionale geschiedenis

I.A.30.1. H. van den Eerenbeemt. Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel 1. Amsterdam, 1996, 448 blz.
I.A.30.2. W.Alberts. Handleiding lokale en regionale geschiedenis. Weesp, 1984, 226 blz.
I.A.30.3. K.A.H.W.Leenders. Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied (400-1350). Zutphen, 1996, 662 blz.
I.A.30.4. H. van den Eerenbeemt. Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel 2. Amsterdam, 1996, 432 blz.
I.A.30.5. H.van den Eerenbeemt. Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel 3. Amsterdam, 1997, 496 blz.

31. Kunstgeschiedenis

I.A.31.1. A.Vervloet. Spoorloze sporen. St.-Truiden, 1970, 16 blz.

32. Natuur

I.A.32.1. H.Meeus. Wielewaal, maandblad 1985.