Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Inventaris Bibliotheek Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius

Boeken Dorp en Stad


1. Ravels, Weelde en Poppel

I.C.1.1. A.Uydens. Poppel Het Oorlogsboek 1940-1945. Poppel, 1945, 107 blz. (1 origineel geschonken door Paula Van der Steen-Aerts + l deel in fotokopie)
I.C.1.2. Gemeenteraadskiezers. Ravels, 1982.
I.C.1.3. Familiealbum CVP Ravels
I.C.1.4. Belgische Boerenbond. St.-Isidorushoeve Poppel. (2 exemplaren)
I.C.1.5. J.Slegers. Het Bels lijntje. Baarle Nassau, 1992, 168 blz.
I.C.1.6. P.Van Riel. Demografisch, geografisch, economisch studiewerk van de Fusiegemeente Ravels. Ravels, 1981, 29 blz. (1e Kandidatuur T.E.W., Academiejaar 1980-1981)
I.C.1.7. C.Ruts. De Heilige Nicolaus Poppelius. Diest, 1906, 32 blz.
I.C.1.8. Viering 50 jaar St.-Jan 7-8 oktober 1978 (10 blz)
I.C.1.9. L.Van Beek. Gedichten voor de jeugd. Schoten, 1956, 78 blz.
I.C.1.10. P.De Meyer. De kapelanie van St.-Jan. Turnhout, 1951, 18 blz.
I.C.1.11. J.Van Riel. Monografie van Weelde. Weelde, 1959, 43 blz. (2e Kandidatuur, Sint Ignatius Handelshogeschool Antwerpen, Academiejaar 1958-1959)
I.C.1.12. L.Woestenburg. De Toponymie van Weelde. Weelde, 1958, 542 blz. (Licentiaatsverhandeling K.U.L.)
I.C.1.13. M.Peeters. De Nachtegaal der Maatvennen. (Sint Jan Berchmanscollege Mol, 1984-1985, 6e Latijn-Grieks)
I.C.1.14. M.Goossens. Dorpsmonografie Weelde. (Toerisme Klas 3 1A1, Schooljaar 1985-1986, 56 blz.)
I.C.1.15. Heemkundekring Nicolaus Poppelius. Wel en Wee in Weelde. Weelde, 1978.
I.C.1.16. Heemkundekring Nicolaus Poppelius. Poppel in Goede en Kwade Dagen. Poppel, 1979.
I.C.1.17. Heemkundekring Nicolaus Poppelius. Zoals ze waren, Ravels, Weelde en Poppel in oude prentkaarten. Ravels, 1979.
I.C.1.18. Heemkundekring Nicolaus Poppelius. Ravels in Lief en Leed. Ravels, 1980.
I.C.1.19. Heemkundekring Nicolaus Poppelius. Weelde Toen en Nu. Weelde, 1982.
I.C.1.20. Heemkundekring Nicolaus Poppelius. De Drie van het Noorden. Ravels, 1987.
I.C.1.21. Marc Vermeeren. Poppel Toen en Nu. Poppel, 1997.
- Deel1: Algemene Geschiedenis: 216 blz., geïllustreerd
- Deel2: Literatuur, bronnen en bijlagen: 408 blz.
- Deel3: Bevolking 1340-1880: 500 blz.
- Deel4: Plaatsnamen 1211-1995: 376 blz.

2. Turnhout

I.C.2.1. H.de Kok. Gids voor het Oude Turnhout/Deel1:Stad Turnhout. Antwerpen, 1980, 282 blz.
I.C.2.2. H.de Kok. Gids voor het Oude Turnhout/Deel 2: omliggende gemeenten. Antwerpen, 1980, 307 blz.
I.C.2.3. J.Verbiest. Nog cijnzen te Turnhout voor 1400. Turnhout, z.d., 4 blz.
I.C.2.4. J.Verbiest. Nog cijnzen uit 't Turnhoutse voor 1450. Turnhout, 1953, 82 blz.
I.C.2.5. E.Van Autenboer. Nieuwe Poorters te Turnhout 1536-1662. Turnhout, 1981.
I.C.2.6. E.Van Autenboer. Nieuwe Poorters te Turnhout 1663-1800. Turnhout, 1983.
I.C.2.7. H.de Kok. Turnhout den eersten troost der staten. Turnhout, 1989, 404 blz.
I.C.2.8. H.de Kok en E.Van Autenboer. Groei van een stad. Turnhout, 1983, 638 blz.
I.C.2.9. H.de Kok en L.Goris. H.Hartkerk Turnhout. Turnhout, z.d., 17 blz.
I.C.2.10. Twee eeuwen grafische industrie in Turnhout. Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling in de Warande 21/12/96- 26/1/97.

3. Antwerpen

I.C.3.1. P.Claerhout. Museums te Antwerpen. Wilrijk, 1988, 24 blz.

4. Alphen

I.C.4.1. C.van de Wielen. Oude volksverhalen. Alphen, 1990, 72 blz.

5. Arendonk

I.C.5.1. Heemkundekring "Als ice can" V.Z.W. 150 jaar Vaart te Arendonk. Arendonk, 1996, 118 blz.
I.C.5.2. Frans Verachtert. Als druppels dauw. Retie, 1980, 210 blz.
I.C.5.3. Frans Vosters. Van huurhouderij tot internationaal vervoer. Arendonk, 1997, 24 blz.
I.C.5.4. Staf Slegers. Den broekkant dertig jaar geleden. Arendonk, 1997, 21 blz.
I.C.5.5. Harry Liekens. Een belevenis: Twintig jaar Heemkundige Kring Als Ice Can. Arendonk, 1998, 62 blz.

7. Brecht

I.C.7.1. F.Ooms. Vijf eeuwen onderwijs te Brecht. Brecht, 1985, 127 blz.
I.C.7.2. J.Konings. Industrieel-archaeologische benadering van de steennijverheid te Brecht. Brecht, 1982, 40 blz.

9. Brugge

I.C.9.1. B.Beernaert. Brugse stadsvernieuwing en monumentenzorg. Brugge, 1981

10. Geel

I.C.10.1. E.Verbist. Chronyken van Gheel. Geel, 1966, 511 blz.
I.C.10.2. M.Koyen. Geel door de eeuwen heen. Geel, 1975, 135 blz.
I.C.10.3. M.Koyen. Geschiedenis van het gasthuis te Geel 1286-1969. Geel, 1969, 239 blz.
I.C.10.4. M.de Bont. De molens van Geel. Geel, 1981, 32 blz.
I.C.10.5. M.Koyen. Gezinsverpleging van geesteszieken te Geel. Geel, 1973, 200 blz.
I.C.10.6. G.Janssens. Ste Dimphne, Patronne de Gheel. Lierre, 1894, 94 blz.

11. Goirle

I.C.11.1. T.Kemmeren. Goirlenaren en hun geloof. Goirle, 1995, 160 blz.

14. Hilvarenbeek

I.C.14.1. J.Naaykens. Dè's Biks. Hilvarenbeek, 1992, 180 blz.
I.C.14.2. Heemkundekring Hilvarenbeek. Hildewarenbeke. Hilvarenbeek, 1981, 147 blz.
I.C.14.3. L.Adriaenssen. Hilvarenbeek onder de Hertog en onder de Generaliteit. Hilvarenbeek, 1987, 440 blz.
I.C.14.4. Welvarenbeek, Hilvarenbeek Toen en Nu. Uitgegeven door de commissie ruimtelijke ordening. Hilvarenbeek, 1979, 54 blz.
I.C.14.5. K.Van Kemenade. Hilvarenbeek 1940-1945. Hilvarenbeek, 1983, 180 blz.

15. Hoogstraten

I.C.15.1. J.Lauwerijs. Het Heilig Bloed van Boxtel-Hoogstraten, Deel I. Brecht, 1952, 120 blz.
I.C.15.2. J.Lauwerijs. Het Heilig Bloed van Boxtel-Hoogstraten, Deel II. Brecht, 1953, 184 blz.
I.C.15.3. J.Lauwerijs. Het Heilig Bloed van Boxtel-Hoogstraten, Deel III. Brecht, 1954, 255 blz.
I.C.15.4. Hoogstratens oude huizen en families. Brecht, 1943, 206 blz.
I.C.15.5. E.Van Autenboer. Gildecongres Hertogdom Brabant. Hoogstraten, 1993, 62 blz.

17. Lille

I.C.17.1. Heemkundekring Lille. Jaarboek 1985. Lille, 1986, 176 blz.
I.C.17.2. Heemkundekring Lille. Jaarboek 1983. Lille, 1984; 141 blz

18. Malle

I.C.18.1. J.Bolckmans. Oostmalle. Antwerpen, z.d., 125 blz.
I.C.18.2. Heemkundekring Malle. Jaarboek 1981. Malle, 1981, 171 blz.
I.C.18.3. Heemkundekring Malle. Jaarboek 1982. Malle, 1982, 143 blz.
I.C.18.4. Heemkundekring Malle. Jaarboek 1983. Malle, 1983, 152 blz.

19. Mol

I.C.19.1. Molse kamer voor Heemkunde. De Molse markten door de jaren heen. Mol, 1984, 99 blz.
I.C.19.2. T.Celen. Rozenberg, een eeuw lichtstoet. Mol, z.d., 582 blz.
I.C.19.3. S.Peeters. Twaalf eeuwen Gompel. Gompel, 1980, 205 blz.
I.C.19.4. R.Knaepen. Mol-Baelen-Desschel 1559-1795. Mol, 1981, 233 blz.
I.C.19.5. R.Knaepen. Mol-Baelen-Desschel 1559-1795. Mol, 1982, 529 blz

20. Oud-Turnhout

I.C.20.1. Heemkundekring Corsendonca. Oud-Turnhout en zijn verleden, Deel 1. Oud-Turnhout, 1983, 171 blz.
I.C.20.2. Heemkundekring Corsendonca. Oud-Turnhout en zijn verleden, Deel 2. Oud-Turnhout, 1985, 162 blz.
I.C.20.3. E.Persoons. Korsendonk. Oud-Turnhout, 1985, 125 blz.
I.C.20.4. Isidoor Mertens. Oud-Turnhout: De Tijd van Toen. Oud-Turnhout, 1998, 135 blz

21. Reusel

I.C.21.1. Heemkunde Werkgroep Reusel. Acht eeuwen kerken in Reusel 1135-1995. Reusel, 1995, 316 blz.(2 exemplaren)
I.C.21.2. N.Daniëls. Reusel aon de meet. Reusel, 1983, 100 blz.
I.C.21.3. W.Van Gompel. Volksvermaak in Reusel. Reusel, 1981, 114 blz.
I.C.21.4. W. Van Gompel. Plant en mens in Reusel. Reusel, 1979, 81 blz.
I.C.21.5. N.C.B. Honderd jaar Boerenbond Reusel 1897-1997. Reusel, 1997, 93 blz

22. Rijkevorsel

I.C.22.1. C.Verbist. Rijkevorsel 1940-1945. Rijkevorsel, 1978, 152 blz.

23. Schijndel

I.C.23.1. W.Heesters. Schijndel: Historische verkenningen. Waalre, 1984, 303 blz.

26. Tielen

I.C.26.1. M.Sebrechts. De bevolking van de parochie Tielen, Deel 1. Handzame, 1977, 475 blz.
I.C.26.2. M.Sebrechts. De bevolking van de parochie Tielen, Deel 2. Handzame, 1977, 975 blz

27. Tilburg

I.C.27.1. C.J.Weijters. Scholen en schoolmeesters in Tilburg 1532-1858. Tilburg, 1981, 122 blz.
I.C.28.1. Frans Hoppenbrouwers. Godsvrucht en deugdzaamheid. Godsdienst en kerk in Tilburg door de eeuwen heen. Tilburg, 1997, 192 blz.

29. Vessem

I.C.29.1. J.van den Biggelaar. Fietstochten hooge dorpen Vessem. Vessem, z.d., 32 blz.
I.C.29.2. J. van der Heyden. Vessem Mei 1940. Vessem, 1985, 60 blz.
I.C.29.3. Kom een pijpke buurten. Vessem, 1985, 43 blz.

31. Merksplas

I.C.31.1. Heemkundekring Marcblas. De Merksplasse missionarissen. Merksplas, 1981, 74 blz. (5 exemplaren)
I.C.31.2. Heemkundekring Marcblas. Merksplas oorlogsboek. Merksplas, 1984, 360 blz.

32. Gierle

I.C.32.1. K.Neefs. Soldaten van Gierle onder Napoleon. Gierle, 1984, 30 blz.

33. Esbeek

I.C.33.1. Werkgroep Heemkunde Esbeek. Esbeek niet van gisteren 1889-1989. Esbeek, 1989, 363 blz

34. Wechelderzande

I.C.34.1. J.Van Olmen. Kasteel Wechelderzande "Hof d'Intere". Wechelderzande, 1978.

35. Wintelre

I.C.35.1. J.Van der Heyden. Wintelre 1931-1981. Wintelre, 1981, 65 blz.
I.C.35.2. J. van den Biggelaar. Elstenaren in Wintelre, November 1944-Mei 1945. Wintelre, 1985, 51 blz.
I.C.35.3. Heemkundekring Wintelre. Jaarverslag 1988.

36. Essen

I.C.36.1. "Wandelend langs de moeren", een wandeling langs rustige plekjes door het turfgebied. Brochure, z.d., z.p., 12 blz.

37. Baarle Hertog en Baarle Nassau

I.C.37.1. Heemkundekring Amalia Van Solms. Baarle in Stukken. Baarle, 1992, 232 blz.
I.C.37.2. Heemkundekring Amalia Van Solms. Duizend jaar Baarle 992-1992. Baarle, 1992, 160 blz.
I.C.37.3. Gerardus Van Herdegom. Op de bres voor Kerk en Enclaves. Baarle, 1998, 195 blz