Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Inventaris Bibliotheek Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius
Devotionalia

Kerkboeken

VIII.A.1. Het nieuw Scherpenheuvelsch trompetje. Turnhout, 1926.
VIII.A.2. Laat de kleinen tot mij komen. Turnhout, 1926.
VIII.A.3. A.Van Elslande. Prentengebedenboekje. (1939)
VIII.A.4. Hosanna (1937)
VIII.A.5. Liturgisch kerkboek. Mechelen, 1965 (2 exemplaren)
VIII.A.6. Zondagsmissaal. Braine-le-Comte, 1949.
VIII.A.7. Beatrijs Van der Hallen. Misboekje voor de jeugd. Turnhout, 1959.
VIII.A.8. Gebedenboek Hoog de harten. Mechelen, 1947 (2 exemplaren)
VIII.A.9. Gebedenboek Ave Maria. Turnhout, 1947.
VIII.A.10. Gebedenboek (1942)
VIII.A.11. Misboek en vesperale. Turnhout, 1945.
VIII.A.12. Handboek der Maria congregaties. Brugge, 1931.
VIII.A.13. Kerkboek Eere zij God. Antwerpen, 1933.
VIII.A.14. Missaal van Sinte Bernadette (1936)
VIII.A.15. L.Engelen. Zoo bidt de vrome landtman. Leuven, 1939.
VIII.A.16. Zondagsmissaal met vespers. Leuven, 1943.
VIII.A.17. De Getrouwe leerling. Tilburg, 1946.
VIII.A.18. Officieel handboek voor Mariacongregaties. Brugge, 1946.
VIII.A.19. Komt tot mij. Turnhout, 1947.
VIII.A.20. De Heilige Evangeliën en de handelingen der apostelen. Brugge, 1925.
VIII.A.21. Het nieuwe testament. Brugge, 1961.
VIII.A.22. Gebeden in oorlogstijd. Mechelen, 1914.
VIII.A.23. Voor het heilig tabernakel. Tongerlo, 1917.
VIII.A.24. Hemelsche Troost. Esschen, 1922.
VIII.A.25. Manuale Clericorum (1920)
VIII.A.26. Onder het oog van Jezus. Brussel, 1923.
VIII.A.27. Weg des hemels (1923)
VIII.A.28. Beate Maria Virginis. Mechelen, 1924.
VIII.A.29. Gebedenboek Ave Maria (1924)
VIII.A.30. Heilig uur. Leuven, 1925.
VIII.A.31. Mis en Vesperboek. Turnhout, 1925.
VIII.A.32. Sursum Corda (1931)
VIII.A.33. Missel-Vespéral. Turnhout, 1934.
VIII.A.34. Liefdebloem. Turnhout, 1903.
VIII.A.35. Verhandeling over de ware Godsvrucht. Mechelen, 1904.
VIII.A.36. Bloemhofje van den H.Antonius van Padua (1918)
VIII.A.37. Engelbewaarder (1910)
VIII.A.38. Weg des hemels. Turnhout, 1905.
VIII.A.39. Engelbestierder. Lier, 1906.
VIII.A.40. Ons dagelijksch brood (1908)
VIII.A.41. Fr.M.Venatius. Het geestelijk voedsel der ziel. Turnhout, 1908.
VIII.A.42. Handboek der Christenen. Turnhout, 1910.
VIII.A.43. Nieuw handboek der congreganisten. Sint Truiden, 1912.
VIII.A.44. Kanunnik De Weerdt. Kleine Liturgie. Mechelen, 1913.
VIII.A.45. Pater J.Aernoudt. De navolging van het H.Hart van Jezus (1888)
VIII.A.46. Nieuw handboek der congreganisten. Sint Truiden, 1890.
VIII.A.47. De Eerdienst van het H.Hart van Jezus. Turnhout, 1894.
VIII.A.48. Het Hemelsch Palmhof. Turnhout, 1895.
VIII.A.49. Ave Maria. Turnhout, 1899.
VIII.A.50. Het klein wierookvat. Rousselare, 1899.
VIII.A.51. Engelbestierder. Turnhout, 1899.
VIII.A.52. Geheim des Geloofs. Brussel, 1901.
VIII.A.53. Het Christen Handboekje. Turnhout, 1901.
VIII.A.54. Moeder Maria. Turnhout, 1901.
VIII.A.55. Engelbestierder. Lier, 1902.
VIII.A.56. Den Engel Bestierder. Turnhout, 1810.
VIII.A.57. Epistels en Evangeliën. Turnhout, 1829.
VIII.A.58. Weg des hemels. Antwerpen, 1892.
VIII.A.59. Katholyk Missieboek. Den Bosch, 1844.
VIII.A.60. De familiekring. Antwerpen, 1866.
VIII.A.61. De Getrouwe leerling. Mechelen, 1869.
VIII.A.62. Nouveau Formulaire de prières. Lille, 1874.
VIII.A.63. Les enseignements du chemin de la croix. Tournai, 1873.
VIII.A.64. Geest des Gebeds. Turnhout, 1878.
VIII.A.65. Handboek tot gebruik der Congreganisten. Gent, 1879.
VIII.A.66. Le combat spirituel.
VIII.A.67. Weg des hemels. Braine-le-comte, 1885.
VIII.A.68. Ave Maria. Braine-le-Comte, 1888.

Religieuse folders en boeken

VIII.C.1. Histoire der vier Evangeliën. Gent, 1716.
VIII.C.2. B.Vercruysse. Soli de Dicté. Brussel, 1870.
VIII.C.3. C.Van Durme. De apostel van het Noorden. Rousselare, 1900.
VIII.C.4. Sint Donatus. Doornik, 1901.
VIII.C.5. P.Timmermans. Verkorte Bijbelsche Geschiedenis. Lier, 1902.
VIII.C.6. P.Chrysostomus. De heilige communie. Amsterdam, 1903.
VIII.C.7. Semaine Sainte. Antwerpen, 1962.
VIII.C.8. Kleine levensregelen. Geraardsbergen, 1905.
VIII.C.9. Korte levensbeschrijving van Gravin Henriette Aymer de la chevalerie. Zevenbergen, 1905.
VIII.C.10. J.Verbessen. Gemeenzame samenspraken. Gent, 1913.
VIII.C.11. Wat is God toch goed. Geraardsbergen, 1905.
VIII.C.12. Hoop en Liefde Bloemen. Tongeren, 1919.
VIII.C.13. De Heilige Franciscus Xaverius. Leuven, 1922.
VIII.C.14. De Heilige Eucharistie. Antwerpen, 1939.
VIII.C.15. A. De Meer. Leven van pater Bloete. Brasschaat, 1924.
VIII.C.16. Gids om en rond Maria's Genadedal te Meersel-Dreef. Hoogstraten, 1925.
VIII.C.17. De boerinnenbond naar O.L.V. te Lourdes (1951)
VIII.C.18. Mgr.Cruysberghs. Spiegelverhaaltjes. Dendermonde, 1942.
VIII.C.19. M.Crawley. Evangelische samenspraken. Leuven, 1922.
VIII.C.20. Punten van Gewetensonderzoek. Averbode, 1931.
VIII.C.21. Handboek voor Mariacongregaties. Brugge, 1931.
VIII.C.22. F.Piscé. Essai sur la théorie . Mechelen, 1887.
VIII.C.23. L.Van Eyck. Het gewetensonderzoek. Averbode, 1931.
VIII.C.24. L.Van Eyck. De meditatie.
VIII.C.25. A.Bessières. Pro Hostia Parvuli. Tournai, 1914.
VIII.C.26. A.Roovers. Preken op de voornaamste feestdagen. Roermond, 1892.
VIII.C.27. Aanvullende gedichten bij het voetspoor van de schepper. Westmalle, 1932.
VIII.C.28. R.de Carrières. Sainte Bible. Lille, 1839.
VIII.C.29. Daniël van Arendonck, martelaar (1931)
VIII.C.30. J.Meerbergen. De martelaren van Gorcum. Tongerloo, 1928.
VIII.C.31. Mijn wekelijksch uur bij Jezus (1941)
VIII.C.32. J.Boonen. Pastorale Rituali Romano. Antwerpen, 1796, 296 blz.
VIII.C.33. H.Rongen. Het katholieke meisje in haar opgang naar God. Venlo, 1941, 673 blz.
VIII.C.34. P.Angelus. Noveen ter ere van de dienaar Gods: broeder Isidoor. Wezenbeek Oppem, 1952, 70 blz.
VIII.C.35. Handboek voor Directeuren en Raadsleden der Mariacongregaties. Brugge, 1952, 140 blz.
VIII.C.36. Bedevaartgids Lourdes. Mechelen, 1958, 180 blz.
VIII.C.37. Kruisweg ter eere van J.C. Namen, 1934.
VIII.C.38. J.B.Paeps. Zielewekker tijdens de missiën. Brussel, 1874, 572 blz.
VIII.C.39. A.Rijnen. De Brazza. Gemert, 1946, 212 blz.
VIII.C.40. Noveen tot den Dienaar Gods P.Valentinus Paquay. Mechelen, 1932, 30 blz.
VIII.C.41. Beknopt Handboek van de Mariacongreganist. Brugge, 1955, 110 blz.
VIII.C.42. H.Jongen. O.L.Vrouw van Fatima. Oud-Turnhout, 1954, 287 blz.
VIII.C.43. P.Urbanus. Legenden. Brugge, 1946, 64 blz.
VIII.C.44. Officieel handboek Legioen van Maria. 1957, 385 blz.
VIII.C.45. K.Schollaert. Derde reeks van 12 sermonen. Lier, 1910, 86 blz.
VIII.C.46. P.Rutten. De sociale leer der kerk. Antwerpen, 1932, 406 blz.
VIII.C.47. J.Hulselmans. Ontmoetingen met de Heer. Turnhout, 1967, 801 blz.
VIII.C.48. B.Vercruysse. Nieuwe Practische overwegingen. Brussel, 1926, 635 blz.
VIII.C.49. Sainte Bible. Lille, 1839, 814 blz.
VIII.C.50. P.Haeck. Bedevaart naar Rome. Turnhout, 1902, 101 blz.
VIII.C.51. Nationale Bedevaart der Christelijke Mutualiteiten. Mechelen, 1947, 62 blz.
VIII.C.52. Handboek van den godvruchtigen bedevaarder naar Lourdes. Namen, 1897, 287 blz.
VIII.C.53. Korte voorbereidingsoefeningen voor de algeheele toewijding der liefdesslavernij van Jezus door Maria. Leuven, 1937, 40 blz.
VIII.C.54. A.Crampon. Le Saint Evangile selon Saint Luc. Doornik, 1939, 140 blz.
VIII.C.55. De Ware Goudmijn. 1938, 40 blz.
VIII.C.56. L.Arts. Vaert wel ende levet schone. 1941, 64 blz.
VIII.C.57. Maria Red ons (1961)
VIII.C.58. Hostiebeeldekens. Torhout, 1930, 165 blz.
VIII.C.59. A.Van Meel. Voorbereidingsoefeningen tot de Plechtige Communie. Mechelen, 1923, 86 blz.
VIII.C.60. H.Bartels. Het kerkelijk jaar. Roermond, 1900, 152 blz.
VIII.C.61. Mijn Beste Vriend. Averbode, 78 blz.
VIII.C.62. Broeder Isidoor. 1959, 17 blz.
VIII.C.63. Directorium ad rite Legendas Horas canonicas. Mechelen, 1944, 144 blz.
VIII.C.64. Handleiding der bonden voor het Heilig Hart. 1931, 158 blz.
VIII.C.65. Le chemin du ciel. 400 blz.
VIII.C.66. Gebeden voor jongens, 567 blz.
VIII.C.67. Persoonlijke aantekeningen van Pastoor August Bax over Staatshuishoudkunde.
VIII.C.68. Preken Pastoor August Bax, onderpastoor te Holsbeek in 1935.
VIII.C.69. Persoonlijke aantekeningen van Pastoor August Bax over Dogmatica.
VIII.C.70. Persoonlijke aantekeningen van Pastoor August Bax over Theologia Dogmatica (1931)
VIII.C.71. Persoonlijke aantekeningen van Pastoor August Bax over Theologia Dogmatica.
VIII.C.72. Persoonlijke aantekeningen van Pastoor August Bax over De Verbo incarnato.
VIII.C.73. Persoonlijke aantekeningen van Pastoor August Bax over Solera Scriptura.
VIII.C.74. Persoonlijke aantekeningen van Pastoor August Bax over Philosophia.
VIII.C.75. Preken August Bax (1936-1939)
VIII.C.76. Persoonlijke aantekeningen van Pastoor August Bax over Historia Ecclesiastica.
VIII.C.77. Persoonlijke aantekeningen van Pastoor August Bax over Dogmatica.
VIII.C.78. Persoonlijke aantekeningen van Pastoor August Bax over Theologia Moralis.
VIII.C.79. J.Schrijvers. Geef u zelf! Essen, 300 blz.
VIII.C.80. Aanhangsel van het Mis- en Vesperboek, 60 blz.
VIII.C.81. Gezangen, kerk van den H.Remigius te Baarle Hertog. Baarle Hertog, 95 blz.
VIII.C.82. De Goede Week. Tielt, 128 blz.
VIII.C.83. Missaal.
VIII.C.84. A.Plattner. Beschouwingen over de lijdende kerk in het vagevuur. 111 blz.
VIII.C.85. C.Le Brun. Les vacances a Fontainebleau. Tours, 1858, 139 blz.
VIII.C.86. H.Van Helvert. Leesboek voor de hoogste klassen van R.K.Jongensscholen. Breda, 1879, 224 blz.
VIII.C.87. L.Friedel. Nouveaux petits contes pour les enfants. Tours, 1891, 108 blz.
VIII.C.88. E.Muller. Une mosaique. Tours, 1889, 69 blz.
VIII.C.89. Mechelse Catechismus met uitleg. Mechelen, 1917, 205 blz.
VIII.C.90. Leven en Mirakelen van de Heilige Alena. Brussel, 1869, 28 blz.
VIII.C.91. Ma Direction. Avignon, 16 blz.
VIII.C.92. Kyriale seu Ordinarium Missae, 85 blz.
VIII.C.93. Gezangen H.Franciscus Xaverius Poppel. Ravels, 18 blz.
VIII.C.94. Graduale Romanum. Mechelen, 1909, 611 blz.
VIII.C.95. D.Van Geyseghem. Cantica Sacra. Mechelen, 1922, 72 blz.
VIII.C.96. Parochiebundel voor volkszang. Hilversum, 1953, 96 blz.
VIII.C.97. Gregoriaansche Lofgezangen ten gerieve van den B.J.B. Mechelen, 1946, 32 blz.

Heiligenprentjes, communieprentjes, wijdingen

Litanie van het H. Hart van Jezus
Savre coeur de Jesus
S Charles .Borromée
Eerste Heilige Mis VINCKX ANTOON
Eerste Heilige Mis MATEUSEN J.B.
Bidprentje van B.J.B.
Herinnering aan de bedevaart ROERMOND
Herinnering H Missie Baarle-Hertog 14-24-10-1909 (2x)
" " Baarle-Nassau 08-18.11.1902
" " Chaam 16-26.10.1886
" " Poppel 30.01-13.02.1955 (2x)
" " H Missie Poppel
" " Poppel 02-14.02.1947
" " Poppel 05-15.02.1910
" " Ravels 26.06-05.07.1901 (2x)
" " Ravels 25.02-05.03.1911
Paus Leo XIII
Paus Leo XIII
Akte van toewijding aan OLV van het H Hart
Prentje van M P Verschueren dd 1880
H Hart van Jezus
Het H Aanschijn van Jezus Christus
Prentje van P Verschueren, Wassenaar 1880
Notre Dame de Kevelaer
Gebed tot de Onbevlekte Maagd (rode kanttekening)
" " (blauwe kanttekening)
" " H Joseph
" " OLV van Groeninge
" " OLV in 't Zand
" " H Paulus van het kruis
Noveen om voorspraak H Theresia v h Kind Jezus
" " Maria Onbevlekt Ontwangen
Negendaagse oefening Zaligverklaring Pater Damiaan
Gebed XXXVI Intern Euchar Congres
" " Intern Euchar Congres Lourdes 16-13.07.1981
" " van Vertrouwen
" " voor het Vaderland
" " voor den Koning
" " voor de uitgeweken arbeiders en arbeidsters
" " voor Belgie
" " ter ere v d H Theresia v h Kind Jezus
" " gevonden a h H Graf te Jerusalem
" " alles voor 't H Hart
" " Kerstofferande v h BJB Meisje 1940
" " tot dfe Onbevlekt Maagd
Feestlied na de eerste H Communie
Bidprent " Mijn taak is volbracht en de Uwe ?"08.01.1948
Postkaart Christus ah Kruis aan de straatweg naar Budel
Prent vlucht uit Egypte
wintertafereel 2016 geschreventekst Maria Vloemans
blanco prentje Jezus meet apostelen in boot
blanco prent communikantjes a h altaar "ege sum panis vitae
blanco prent S Joannes Baptista
blanco prent tafereel : 2 kindjes aan kapelletje
Saint Jean Francois regis confesseur fete le 16 juin
blanco prent met gouddruk tafereel zegening door bisschop (2x)
't H Hart van Maria
S. Franciscus Xaverius
S.Lambertus
Moeder der Goddelijke Liefde
Koningin des Hemels
H. Franciscus van Sales
H. Franciscus Xaverius
Beatus Gerardus Majella
Prentje van Het Klein Liefdewerk van het H Hart (2x)ernardus
Gebed van de H Bernardus
Gebed voor onzen zielzorger
H Catharina
Afbeelding van 2 kinderen met engelbewaarder
Salve Regina
Prentje OLV van Scherpenheuvel
Litanie tot de H Familie
" " ter ere van de H Hubertus
" " tot het H Hert van Jezus
Toewijding a h Allerheiligste Hert van Jezus
" " H Hart van Jezus Gerardus Petrus Haarlem 27.05.1875
Werk v h dagelijks bezoek a h Allerheiligste Sacrament
Intern Bidweek 18-25.01. J Pompen 21.11.1916
Formulen der gewone gebeden verplicht vanaf 01.09.1942
Dagelijks gebed voor de beeltenis van de H Familie
Regels en voordelen van 't genootschap van het H Hert Van Jezus(2x)
Erewacht v h H Hart van Jesus vidi gandae 18.01.1867
Bond vh H Hart : alg intentie maart 1937
" " april 1937
OLV Broederschap der processie Heusden - Kevelaar
Genootschap vd Gedurige eredienst vd H Jozef 7.4.61
Pauselijk genootschap der H Kindsheid (2x)
Broederschap v OLV v Kevelaar
Genootschap v St Jozefen werk van Pater Damiaan026.1.81
Prentje met gebed v h H Hart v Jesus
Een machtige hulp vr de zielen i h vagevuur WIJWATER
Algemene gebeden cum lic ord Mechliniae 03.10.1949
Een woordeken voor iedereen (J Hillegeer s j)
Gaat tot Jozef
Akt van eerboet a h H Hart van Jezus voor elken avond
" " door Z H Paus Pius XI
Het mysterie van de Kerstnacht
Gebed tot H Antonius van Padua 13.06.1901
1892 Herinnering aan het Kleine Werk
Gebed met aflaat van 100 dagen door Z H Pius VI
Akte van Eereboete
Gebed tot OLV van ALtijddurende Bijstand
S.Francois d'Assise
S.Barbara
S Franciscus Xaverius
Herinnering Eerste Mis JOSEPH VAN TILBORG 19.04.1891
" " PETRUS A GULICKX 15.08.1912 (2x)
" " GERARDUS WILLIBRORDUS KONINGS 19.08.1874
" " VAN BEEK JOS 21.07.1960
" " BOLS LOUIS 05.08.1962 (2X)
" " VAN BEURDEN P VINCENT 25.07.1934
H. Johannes Berchmans
Herinnering aan de H. Missie Poppel 08-19.02.1939
Zilveren priesterjubileum J VERMEIREN 1959
" " BAEYENS LOUIS 1956
Heilige kloostergeloften DE VOGELAERE MARIE
" " STEENACKERS MARIA
prentje verschijning OLV ??
prentje kindje aan deur
Gebed van Godfried Danneels (2x)
" " Kardinaal Mindzenty
Voorbereidend gebed
prent :"wie mijn vleesch eet .."
Missiezondag bid-en spaarweek
Een groote missie Retie 01-11.11.1929
Kajottersgebed
Noveen ter ere van de H Nicolaus Poppelius
Eucharistisch wereldkongres 31.07-07.08.1960
Het wees gegroet
communieprent NOTELEIRS WILLY 04.07.1965
" " COOREMANS ANDRE 04.06.1972
" " VAN DEN ACKERVEKEN MARC-DIRK 02.05.1971
" " BORGHS ANEMIE 17.05.1981
" " VLOEMANS MARLEEN 18.05.1950
" " VLOEMANS MARC 26.04.1969
" " VAN DER STEEN WILLY 06.06.1970
" " MOONEN MARIA 02.04.1933
" " MOONEN LOUISA 18.05.1952
" " GOUWY MARGARETHA 22.05.1960
" " GOUWY MARIETTE 10.05.1934
" " GOUWY GODELIEVE 11.06.1944
" " VAN DER VOORT ELZA 29.03.1936
" " GEENEN MARTHA 04.04.1950
" " LUYTEN ANDRE 11.05.1958
" " LUYTEN HILDA 15.05.1955
" " LUYTEN HILDA 15.05.1955
" " JACOBS SYLVIA 29.04.1951
" " GOUWY GODELIEVE 11.05.1958
" " GOUWY GRETA 07.04.1955
" " GOUWY GRETA 07.04.1955
" " PELKMANS JEANNE 29.04.1951
" " HAVERMANS ROZALIA 10.05.1953
" " DIKENS MARIA 18.05.1952
" " VLOEMANS KAREL 06.05.1948
" " OOMS HILDA 23.05.1954
" " KIN ELZA & JOSEPHA 29.04.1951
" " AERTS JOZEF 10.05.1950
" " SOMMEN IRENE 18.05.1952
" " CAYMAX YVONNE 29.04.1951
" " PAULINA DE ??? 22.11.1912
" " GOUWY GODELIEVE 13.05.1951
" " GOUWY HUGO 15.05.1955
" " VAN DE HEYNING ANNIE 04.06.1950
" " DE WIT MINA 18.05.1952
" " GOUWY GODELIEVE 02.04.1953
" " VAN HERCK MARIA 22.05.1949
" " C C M GuLICKX 03.04.1881
" " ELLY NOOYENS 16.05.1965
H Antonius patroon van de missie
Litanie ter ere van de H Adrianus
Maria Goretti "Martelares der zuiverheid"
H Hart van Jezus
Jesus (c1700)
Prent de missiepenning, Norbertijner abdij Postel
Gebed van de Limburgse studenten tot Christus Koning
blanco OLV met kind (5606)
Prent Apostolaat der stervenden