Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Inventaris Bibliotheek Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius
Kaarten en affiches

Kaarten

Stafkaarten

X.A.1. Stafkaart Kempen (1943).
X.A.2. 5 Stafkaarten (1970) met nrs.3/5-6 (Maarle), 9/1-2 (Poppel), 9/5-6 (Arendonk), 8/7-8 (Beerse), 8/3-4 (Weelde).
X.A.3. Caerte Figuratief van paelen ende paelsteden separerende de Vryheyt Turnhout en Ravels, Weelde en Poppel (vergroting van 30 x 50 cm)
X.A.4. Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf De Ferraris (1779) (Map Weelde)
X.A.5. Kaart van België n.a.v. Tentoonstelling Gent in 1913.
X.A.6. Wegenkaart van België (1930)
X.A.7. Uittreksel kadaster van de weg Poppel-Hooge Mierde (1900)
X.A.8. Stafkaart 1934.
X.A.9. Stafkaart 1898 Poppel en Weelde (op rol)
X.A.10. Copie oude kaart : De Kempen in de 18e eeuw.
X.A.11. Set oude kadasterkaarten Weelde (19e eeuw): gift Edmond Swaan

Wandkaarten

X.B.1. Wandkaart Nederland (1950)
X.B.2. Wandkaart Nederland (1990)
X.B.3. Wandkaart België (Taalgrens, 1932)

Plans

X.C.1. Plan voor de wederopbouw van de kerktoren St.-Michiel (1842) drie delen.
X.C.2. Plan dd. 16/4/1976 van de windmolen "Arbeid Adelt" te Weelde (2 delen)
X.C.3. Toponymische kaart van Weelde (1958)
X.C.4. Figuratieve Kaart (1767)
X.C.5. Caerte om aenwijsinge te doen van d'uyterste huysen onder Poppel (1767)
X.C.6. Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771)
X.C.7. Figuratieve Kaart (1749)
X.C.8. Stafkaart 1928.
X.C.9. Kaart Bisdom Luik.
X.C.10. Mercatorkaart van Vlaanderen.
X.C.11. Plan toren St.-Michiel te Weelde

Affiches

X.D.1. Reeks affiches i.v.m. de grondwet (1852)
X.D.2. Affiche (4 exemplaren) i.v.m. rantsoenering in 1940.
X.D.3. Rupsenwering 1939.
X.D.4. Gevonden bommen 17/7/1940.
X.D.5. Veevoeder 6/7/1940.
X.D.6. Slijkruiming 5/7/1940.
X.D.7. Rantsoenering der eetwaren 1/8/1940.
X.D.8. Repatriering der Vluchtelingen 25/6/1940.
X.D.9. Rantsoenering 6/6/1940 (7 exemplaren)
X.D.10. Verdeling van benzine 29/6/1940.
X.D.11. Ravitaillering 1/7/1940.
X.D.12. Spijshuizen 1/7/1940.
X.D.13. Personenauto's 22/6/1940.
X.D.14. Dieetlevensmiddelen 10/8/1940.
X.D.15. Spreekuren Feldkommandantur.
X.D.16. Gevaarlijke dieren.
X.D.17. Vlugschriften.
X.D.18. Boter 29/7/1940.
X.D.19. Verdeling van benzine 17/6/1940.
X.D.20. Rijtoelating auto's.
X.D.21. Waarschuwing voor oorlogstuigen.
X.D.22. Vaststelling der Prijzen 3/7/1940.
X.D.23. Studiebeurzen 1940-1941.
X.D.24. Politie op den Handel 30/7/1940.
X.D.25. Verbruik van Meel 10/7/1940.
X.D.26. Maximumprijzen voor Varkens 8/8/1940.
X.D.27. Vaststelling prijzen 28/6/1940.
X.D.28. Laatste Berichten 1940.
X.D.29. Geneeskundig onderzoek 14/8/1940.
X.D.30. Speciale bevoorradingen 15/7/1940.
X.D.31. Rantsoenering 6/6/1940.
X.D.32. Besmettelijke ziekten 3/6/1940.
X.D.33. Landbouwtelling 15/6/1940.
X.D.34. Geologische Tijdschaal.
X.D.35. IJzerbedevaart 1983.
X.D.36. 50e IJzerbedevaart.
X.D.37. Sabotagedaden 11/6/1940.
X.D.38. Vlugschriften 1940.
X.D.39. Militaire voorwerpen 22/6/1940.
X.D.40. Sabotagedaden 2/9/1940.
X.D.41. Rantsoenering 6/6/1940.
X.D.42. Gevaarlijke dieren 12/5/1940.
X.D.43. Inschrijving van autolastwagens 12/6/1940.