Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Inventaris Bibliotheek Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius
Kring archief

Uitnodigingen Bestuursvergadering

XII.B.1. 11/10/1979.
XII.B.2. 22/1/1981.
XII.B.3. 1/10/1980.
XII.B.4. 13/11/1980.
XII.B.5. 16/3/1981.
XII.B.6. 14/5/1981.
XII.B.7. 22/4/1982.
XII.B.8. 22/7/1982.
XII.B.9. 19/8/1982.
XII.B.10. 15/9/1982.
XII.B.11. 28/10/1982.
XII.B.12. 9/12/1982.
XII.B.13. 20/1/1983.
XII.B.14. 17/3/1983.
XII.B.15. 19/5/1983.
XII.B.16. 25/8/1983.
XII.B.17. 27/10/1983.
XII.B.18. 16/2/1984.
XII.B.19. 19/4/1984.
XII.B.20. 18/10/1984
XII.B.21. 17/1/1985.
XII.B.22. 13/6/1985.
XII.B.23. 22/8/1985.
XII.B.24. 24/4/1986.
XII.B.25. 26/6/1986.
XII.B.26. 20/11/1986
XII.B.27. 11/12/1986
XII.B.28. 4/2/1987.
XII.B.29. 23/2/1987.
XII.B.30. 11/5/1987.
XII.B.31. 24/9/1987.
XII.B.32. 25/10/1987
XII.B.33. 17/12/1987
XII.B.34. 1/1/1988.
XII.B.35. 26/4/1988
XII.B.36. 28/6/1988.
XII.B.37. 18/10/1988.
XII.B.38. 10/1/1989.
XII.B.39. 30/3/1989.
XII.B.40. 28/9/1989.
XII.B.41. 25/1/1990.
XII.B.42. 6/3/1990.
XII.B.43. 3/5/1990.
XII.B.44. 21/6/1990.
XII.B.45. 30/8/1990.
XII.B.46. 18/10/1990.
XII.B.47. 10/1/1991.
XII.B.48. 13/6/1991.
XII.B.49. 4/7/1991.
XII.B.50. 9/1/1992.
XII.B.51. 12/4/1992.
XII.B.52. 4/6/1992.
XII.B.53. 30/4/1993.
XII.B.54. 27/5/1993.
XII.B.55. 22/7/1993.
XII.B.56. 11/11/1993.
XII.B.57. 27/1/1994.
XII.B.58. 28/4/1994.
XII.B.59. 11/1/1995.
XII.B.60. 22/2/1995.
XII.B.61. 20/4/1995.
XII.B.62. 14/8/1995.
XII.B.63. 9/11/1995.
XII.B.64. 6/12/1995.
XII.B.65. 17/1/1996.
XII.B.66. 28/2/1996.
XII.B.67. 16/4/1996.
XII.B.68. 11/6/1996.
XII.B.69. 28/8/1996.

Verslagen Algemene Vergadering

XII.D.1. 19/4/1979.
XII.D.2. 22/1/1983.
XII.D.3. 17/1/1985.
XII.D.4. 23/1/1986.
XII.D.5. 29/1/1987.
XII.D.6. 27/1/1989.
XII.D.7. 9/2/1990.
XII.D.8. 8/2/1991.
XII.D.9. 31/1/1992.
XII.D.10. 5/2/1993.
XII.D.11. 11/2/1994.
XII.D.12. 3/2/1995.


Verslagen bestuursvergadering

XII.C.1. 15/10/1977.
XII.C.2. 17/1/1978.
XII.C.3. 18/11/1978.
XII.C.4. 21/5/1979.
XII.C.5. 11/10/1979.
XII.C.6. 5/3/1980.
XII.C.7. 9/12/1982
XII.C.8. 20/1/1983
XII.C.9. 17/3/1983.
XII.C.10. 19/5/1983.
XII.C.11. 25/8/1983.
XII.C.12. 27/10/1983.
XII.C.13. 15/12/1983.
XII.C.14. 16/2/1984.
XII.C.15. 19/4/1984.
XII.C.16. 18/10/1984.
XII.C.17. 17/1/1985.
XII.C.18. 14/3/1985.
XII.C.19. 13/6/1985.
XII.C.20. 22/8/1985.
XII.C.21. 12/12/1985.
XII.C.22. 24/4/1986.
XII.C.23. 26/6/1986.
XII.C.24. 20/11/1986.
XII.C.25. 11/12/1986.
XII.C.26. 4/2/1987.
XII.C.27. 9/4/1987.
XII.C.28. 11/5/1987.
XII.C.29. 24/9/1987.
XII.C.30. 17/12/1987.
XII.C.31. 11/2/1988.
XII.C.32. 26/4/1988.
XII.C.33. 28/6/1988.
XII.C.34. 18/10/1988.
XII.C.35. 10/1/1989.
XII.C.36. 30/3/1989.
XII.C.37. 28/9/1989.
XII.C.38. 30/1/1990.
XII.C.39. 6/3/1990.
XII.C.40. 3/5/1990.
XII.C.41. 21/6/1990.
XII.C.42. 30/8/1990.
XII.C.43. 18/10/1990.
XII.C.44. 6/12/1990.
XII.C.45. 10/1/1991.
XII.C.46. 4/7/1991.
XII.C.47. 31/8/1991.
XII.C.48. 26/9/1991.
XII.C.49. 4/11/1991.
XII.C.50. 9/1/1992.
XII.C.51. 4/6/1992.
XII.C.52. 3/9/1992.
XII.C.53. 23/9/1992.
XII.C.54. 22/10/1992.
XII.C.55. 31/10/1992.
XII.C.56. 17/3/1993.
XII.C.57. 27/5/1993.
XII.C.58. 5/4/1993.
XII.C.59. 27/5/1993.
XII.C.60. 22/7/1993.
XII.C.61. 11/11/1993.
XII.C.62. 27/1/1994.
XII.C.63. 28/4/1994.
XII.C.64. 13/5/1994.
XII.C.65. 22/6/1994.
XII.C.66. 15/9/1994.
XII.C.67. 11/1/1995.
XII.C.68. 22/2/1995.
XII.C.69. 20/4/1995.
XII.C.70. 22/6/1995.
XII.C.71. 13/7/1995.
XII.C.72. 14/8/1995.
XII.C.73. 6/9/1995.
XII.C.74. 21/9/1995.
XII.C.75. 9/11/1995.
XII.C.76. 6/12/1995.
XII.C.78. 17/1/1996.
XII.C.79. 28/2/1996.
XII.C.80. 16/4/1996.
XII.C.81. 11/6/1996.

Ledenlijsten

XII.E.1. Ledenlijst 1977.
XII.E.2. Ledenlijst 1978.
XII.E.3. Ledenlijst 1979.
XII.E.4. Ledenlijst 1980.
XII.E.5. Ledenlijst 1981.
XII.E.6. Ledenlijst 1982.
XII.E.7. Ledenlijst 1983.
XII.E.8. Ledenlijst 1984.
XII.E.9. Ledenlijst 1985.
XII.E.10. Ledenlijst 1986.
XII.E.11. Ledenlijst 1987.
XII.E.12. Ledenlijst 1988.
XII.E.13. Ledenlijst 1989.
XII.E.14. Ledenlijst 1990.
XII.E.15. Ledenlijst 1991.
XII.E.16. Ledenlijst 1992.
XII.E.17. Ledenlijst 1993.
XII.E.18. Ledenlijst 1994.
XII.E.19. Ledenlijst 1995

Inventarissen van boeken, tijdschriften, archief

XII.F.1. Inventaris dd. 5 oktober 1996 opgesteld door de Werkgroep Bibliotheek en Archief.

Notariële akten

XII.G.1. Notariële akte dd. 22/4/1996 in verband met schenking kapel Beekseweg te Poppel aan de Heemkundekring Nicolaus Poppelius door de Erfgenamen van wijlen Louis Rieberghs.

Belgisch Staatsblad en Statuten

XII.H.1. Ontwerp statuten april 1978.
XII.H.2. Ontwerp statuten september 1978.
XII.H.3. Belgisch Staatsblad dd. 20/9/1979 Nr.10124-10135 waarin de statuten verschenen van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius V.Z.W.

Verslagen uitstappen

XII.I.1. Verslag fietstocht 15/9/1985.
XII.I.2. Verslag voordracht 20/3/1986 over 50 jaar broedvogelbevolking te Ravels, Weelde en Poppel.
XII.I.3. Verslag fietstocht Postel op 13/9/1986.
XII.I.4. Verslag uitstap Alden Biezen 26/4/1987.
XII.I.5. Verslag uitstap Gent 15/11/1987.
XII.I.6. Verslag uitstap Tongeren 20/3/1988.
XII.I.7. Verslag fietstocht landgoed "De Utrecht" 5/6/1988.
XII.I.8. Verslag uitstap Brussel 28/8/1988.
XII.I.9. Verslag fietstocht De Regte Heide 18/9/1988.
XII.I.10. Verslag voordracht "Magie en Volksgeloof" 25/11/1988.
XII.I.11. Verslag uitstap Schoten 9/7/1989.
XII.I.12. Verslag voordracht "Tramlijn Turnhout-Tilburg" 20/3/1990.
XII.I.13. Verslag uitstap Dendermonde 10/6/1990.
XII.I.14. Verslag fietstocht Baarle 23/6/1990.
XII.I.15. Verslag uitstap Perk 9/9/1990.
XII.I.16. Verslag voordracht Smokkel in Brabant 9/11/1990.
XII.I.17. Verslag voordracht "Elitevorming in een Agrarische gemeente (Goirle)" 11/4/1991.
XII.I.18. Verslag wandeling Weelde Station 26/5/1991.
XII.I.19. Verslag wandeling opgravingen Ravels 8/8/1991.
XII.I.20. Verslag fietstocht Zondereigen 25/8/1991.
XII.I.21. Verslag voordracht Jan Van Eijck 25/10/1991.
XII.I.22. Verslag voordracht "Laterna Magica" 8/11/1991.

Activiteitsverslagen:

XII.J.1. Activiteitsverslag 1978.
XII.J.2. Activiteitsverslag 1985.
XII.J.3. Activiteitsverslag 1986.
XII.J.4. Activiteitsverslag 1987.
XII.J.5. Activiteitsverslag 1988.
XII.J.6. Activiteitsverslag 1989.
XII.J.7. Activiteitsverslag 1990.
XII.J.8. Activiteitsverslag 1991.

Patrimonium

XII.K.1. Patrimonium van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius op 1/1/1987.
XII.K.2. Patrimonium van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius op 31/12/1987.
XII.K.3. Patrimonium van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius op 1/1/1988.

Financiële overzichten

XII.L.1. Financieel overzicht 1978.
XII.L.2. Financieel overzicht 1980.
XII.L.3. Financieel overzicht 1980.
XII.L.4. Financieel overzicht 1980.
XII.L.5. Financieel overzicht 1981.
XII.L.6. Financieel overzicht 1982.
XII.L.7. Financieel overzicht 1983.
XII.L.8. Financieel overzicht 1984.
XII.L.9. Financieel overzicht 1985.
XII.L.10. Financieel overzicht 1985.
XII.L.11. Financieel overzicht 1986.
XII.L.12. Financieel overzicht 1987.
XII.L.13. Financieel overzicht 1988.
XII.L.14. Financieel overzicht 1989.
XII.L.15. Financieel overzicht 1990.
XII.L.16. Financieel overzicht 1991.
XII.L.17. Financieel overzicht 1993.
XII.L.18. Financieel overzicht 1994.
XII.L.19. Financieel overzicht 1995.
XII.L.20. Financieel overzicht 1996.

Briefwisseling Werkgroep "Weelde Toen en Nu"

XII.M.1. Uitnodiging dd. 18/11/1980 voor vergadering Werkgroep Weelde op donderdag 27/11/1980 te 7.30 uur in het gemeentehuis te Weelde.
XII.M.2. Draaiboek Weelde Toen en Nu.
XII.M.3. Taakverdeling Weelde Toen en Nu.
XII.M.4. Uitnodiging dd. 25/1/1981 voor vergadering Werkgroep Weelde op donderdag 5/2/1981 te 7.30 uur in het gemeentehuis te Weelde.
XII.M.5. Verslag vergadering 5/2/1981 van de Werkgroep Weelde.
XII.M.6. Schrijven dd. 31/3/1981 in verband met binnengekomen teksten voor Weelde Toen en Nu.
XII.M.7. Uitnodiging dd. 24/4/1981 voor vergadering Werkgroep Weelde op donderdag 7/5/1981 te 7.30 uur in het gemeentehuis te Weelde.
XII.M.8. Uitnodiging dd. 15/6/1981 voor vergadering Werkgroep Weelde op donderdag 25/6/1981 te 7.30 uur in het gemeentehuis te Weelde.
XII.M.9. Schrijven dd. 1/8/1981 in verband met binnengekomen teksten voor Weelde Toen en Nu.
XII.M.10. Uitnodiging dd. 14/8/1981 voor vergadering Werkgroep Weelde op donderdag 20/8/1981 te 7.30 uur in het gemeentehuis te Weelde.
XII.M.11. Uitnodiging dd. 16/10/1981 voor vergadering Werkgroep Weelde op donderdag 29/10/1981 te 7.30 uur in het gemeentehuis te Weelde.
XII.M.12. Uitnodiging dd. 4/1/1982 voor vergadering Werkgroep Weelde op donderdag 14/1/1982 te 7.30 uur in het gemeentehuis te Weelde

Briefwisseling Werkgroep Folklore

XII.N.1. Uitnodiging dd. 25/9/1984 voor vergadering Werkgroep Folklore op dinsdag 30/10/1984 te 20 uur in het gemeentehuis te Poppel.
XII.N.2. Verslag vergadering folklore dd. 3/11/1984.
XII.N.3. Brief van Laurent Woestenburg dd. 7/2/1985 dat de vergadering van de Werkgroep Folklore gepland op 13/2/1985 niet doorgaat.

Briefwisseling Werkgroep "Ravels in Lief en Leed"

XII.O.1. Uitnodiging dd. 9/11/1979 voor vergadering Werkgroep Ravels op maandag 19/11/1979 te 20 uur in het oud-gemeentehuis van Ravels.
XII.O.2. Verslag van de vergadering van 19/11/1979 van de Werkgroep Ravels.
XII.O.3. Uitnodiging dd. 3/12/1979 voor vergadering Werkgroep Ravels op donderdag 20/12/1979 te 20 uur in het oud-gemeentehuis van Ravels.
XII.O.4. Verslag vergadering 20/12/1979 van de Werkgroep Ravels.
XII.O.5. Ontwerp 1 (12/1/1980) voor Ravels in Lief en Leed.
XII.O.6. Uitnodiging dd. 11/1/1980 voor vergadering Werkgroep Ravels op maandag 4/2/1980 te 19 uur in het oud-gemeentehuis van Ravels.
XII.O.7. Ontwerp 2 (5/2/1980) voor Ravels in Lief en Leed.
XII.O.8. Verslag vergadering 4/2/1980 van de Werkgroep Ravels.
XII.O.9. Uitnodiging dd. 25/1/1980 voor vergadering Werkgroep Ravels op maandag 17/3/1980 te 20 uur in het oud-gemeentehuis van Ravels.
XII.O.10. Verslag vergadering 17/3/1980 van de Werkgroep Ravels.
XII.O.11. Ontwerp 3 (15/4/1980) van Ravels in Lief en Leed.
XII.O.12. Uitnodiging dd. 14/4/1980 voor vergadering Werkgroep Ravels op maandag 21/4/1980 te 20 uur in het oud-gemeentehuis van Ravels.
XII.O.13. Verslag vergadering 21/4/1980 van de Werkgroep Ravels.
XII.O.14. Uitnodiging dd. 27/7/1980 voor vergadering Werkgroep Ravels op donderdag 31/7/1980 in het oud-gemeentehuis van Ravels.
XII.O.15. Memo Tentoonstelling dd. 25/8/1980.
XII.O.16. Uitnodiging (augustus 1980) voor tentoonstelling en presentatie boek Ravels in Lief en Leed op zaterdag 6/9/1980 te 14.30 uur in de gemeentelijke sporthal te Ravels.
XII.O.17. Uitnodiging dd. 10/9/1980 voor vergadering Werkgroep Ravels op maandag 15/9/1980 te 20 uur in het oud-gemeentehuis van Ravels.

Briefwisseling Werkgroep "Wel en Wee in Weelde"

XII.P.1. Besluiten van de vergadering van de werkgroep Heemkunde van Weelde dd. 24/8/1978.
XII.P.2. Schrijven dd. 25/8/1978 aan het Schepencollege van en te Ravels.
XII.P.3. Schrijven dd. 4/9/1978 aan het Schepencollege van en te Ravels.
XII.P.4. Schrijven dd. 14/9/1978 aan GVA in verband met de tentoonstelling op 23 en 24 september 1978 in het gemeentehuis te Weelde.
XII.P.5. Schrijven dd. 16/9/1978 aan het Nieuwsblad van het Zuiden in verband met de tentoonstelling op 23 en 24 september 1978 in het gemeentehuis te Weelde.

Briefwisseling Werkgroep "Poppel in Goede en Kwade Dagen"

XII.Q.1. Uitnodiging dd. 22/4/1979 voor vergadering Werkgroep Poppel op donderdag 3/5/1979 om 20 uur in het gemeentehuis te Weelde.
XII.Q.2. Uitnodiging dd. 23/5/1979 voor vergadering Werkgroep Poppel op dinsdag 5/6/1979 om 20 uur in het gemeentehuis te Weelde.
XII.Q.3. Uitnodiging dd. 17/7/1979 voor vergadering Werkgroep Poppel op dinsdag 24/7/1979 te 20 uur op het gemeentehuis te Weelde.
XII.Q.4. Uitnodiging dd. 20/8/1979 voor vergadering Werkgroep Poppel op dinsdag 28/8/1979 te 20 uur in het gemeentehuis te Poppel.
XII.Q.5. Uitnodiging voor Tentoonstelling op 8 en 9 september 1979 in het gemeentehuis te Poppel en aankondiging publicatie van de boeken "Poppel in Goede en Kwade Dagen" en "Zoals ze waren ... oude prenten over Ravels, Weelde en Poppel".
XII.Q.6. Uitnodiging opening tentoonstelling in het gemeentehuis te Poppel op vrijdag 7/9/1979 te 19 uur.

Briefwisseling Werkgroep "De Drie van het Noorden"

XII.R.1. Intekenbon dd. 13/4/1987 voor de Drie van het Noorden.
XII.R.2. Intekenbon dd. 18/5/1987 voor de Drie van het Noorden.
XII.R.3. Intekenbon met aangehecht overschrijvingsformulier dd. 18/5/1987 voor de Drie van het Noorden.
XII.R.4. Afgifte van 1 exemplaar de Drie van het Noorden aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I op 23/6/1987.

Briefwisseling Werkgroep "Restauratie Kapel Nieuwkerk"

XII.S.1. Vergadering dd. 16/5/1984 in verband met restauratie kapel Nieuwkerk te Poppel.
XII.S.2. Vergadering dd. 17/11/1984 in verband met restauratie kapel Nieuwkerk te Poppel.
Briefwisseling Werkgroep Museum
XII.T.1. Uitnodiging vergadering Werkgroep Museum dd. 17/1/1996.
XII.T.2. Verslag Vergadering 17/1/1996.
XII.T.3. Verslag Vergadering 30/7/1996.
XII.T.4. Uitnodiging vergadering Werkgroep Museum dd. 23/10/1996.

Briefwisseling Werkgroep Tijdschrift

XII.U.1. Verslag redactievergadering dd. 25/6/1996.
XII.U.2. Folder (augustus 1996) voor intekening op het tijdschrift "De Drie Goddelijke Deugden".
XII.U.3. Uitnodiging dd. 4/9/1996 voor de redactievergadering op dinsdag 10/9/96 te 20 uur in de molen te Weelde.

Briefwisseling Werkgroep Bibliotheek en Archief

XII.V.1. Uitnodiging dd. 20/9/96 voor vergadering Werkgroep Bibliotheek en Archief op dinsdag 1/10/96 te 7.30 uur in de molen te Weelde.
XII.V.2. Verslag Vergadering dd. 1/10/1996.

Gedrukte uitnodigingen voor tentoonstellingen en varia

XII.W.1. Bewijs van lidmaatschap van de Heemkundekring Ravels, Weelde en Poppel (1977).
XII.W.2. Uitnodiging dd. 17/9/1978 voor de tentoonstelling op 23 en 24 september 1978 in het gemeentehuis te Weelde en presentatie van het boek "Wel en wee in Weelde".
XII.W.3. Uitnodiging dd. 24/8/1979 voor de opening van de tentoonstelling op het gemeentehuis te Poppel op vrijdag 7/9/1979 te 19 uur.
XII.W.4. Uitnodiging (september 1979) voor de tentoonstelling op het gemeentehuis te Poppel op 8 en 9 september 1979, tevens aankondiging van de publicatie van de boeken "Poppel in Goede en Kwade Dagen" en "Zoals ze waren ... oude prenten over Ravels, Weelde en Poppel".
XII.W.5. Uitnodiging (augustus 1980) voor de presentatie Ravels in Lief en Leed en opening tentoonstelling in de gemeentelijke sporthal te Ravels op 6/9/1980 te 14.30 uur.
XII.W.6. Uitnodiging (september 1982) voor opening tentoonstelling in het gemeentehuis te Weelde en presentatie boek "Weelde Toen en Nu" op vrijdag 24/9/1982 te 20 uur.
XII.W.7. Uitnodiging (september 1982) voor tentoonstelling "Oude Ambachten" in het gemeentehuis te Weelde op 25 en 26 september 1982.
XII.W.8. Uitnodiging (juni 1987) voor voorstelling "De Drie van het Noorden" in de Raadzaal van het gemeentehuis te Weelde op 19/6/1987 te 20 uur.
XII.W.9. Uitnodiging dd. 23/8/1995 voor opening museum op zaterdag 16/9/95 te 14 uur.
XII.W.10. Programma Opening Museum op 16/9/95 in de molen te Weelde.
XII.W.11. Ontwerp omslag "Weelde Toen en Nu".

Verzekeringspolissen

XII.X.1. Verzekeringspolis dd. 7/10/1992.