Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
 < Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Genealogie Poppel,  Bevolkingsgegevens van 1340 tot 1880
Bron: Marc Vermeeren, Poppel Toen en Nu. Poppel 1997 4 delen 1500 paginsa's. Deel 3 Bevolking van Poppel 1340-1880 (500 blz)

Parochieregisters
Burgerlijke Stand
Cijnsboeken
Diversen
Dopen
Huwelijken man
Huwelijken vrouw
Begrafenissen
Huwelijken man
Huwelijken vrouw
LedenlijstenProtocol ThijsVolk & bodemKosterkorenZetboek 1787

Parochieregisters 1604-1803
De doopakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt (met vermelding van de diverse schrijfwijzen) . Na de familienaam volgt de samenstelling van elk gezin (alfabetisch gerangschikt op voornaam van de vader) waarbij volgende gegevens worden vermeld: naam van vader en moeder, naam van de dopeling, doopdatum, vermelding van peter en meter (tussen haakjes).

De huwelijksakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt met vermelding van de diverse schrijfwijzen. Na de familienaam volgen de huwelijksakten alfabetisch gerangschikt op voornaam van de bruidegom waarbij volgende gegevens worden vermeld: naam van bruidegom en bruid, datum van ondertrouw (indien bekend) = x met de getuigen (tussen haakjes), datum van het huwelijk = xx met de getuigen (tussen haakjes

De begrafenisakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt met vermelding van de diverse schrijfwijzen

Volkstelling
175417961834