Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1340

bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Rekenkamer nr.2556
Census domini ducis in poppele dominica post festum
beati martini Anno domini M.CCC°X°L.

primo investitus ibidem XVIII d.
beerijs herberis soene III.ob.
Arn. de roeldert VIII d.
Gilbertus de arle I.ob.III pull.
thidericus de loke. XXIII.d.III.st.III.d.IIII.pull.
monachi de tongerloe XII d.
walterus de westerwijc I.d.
Joh. rokoc. VII d.pull.
Metta de dike.X.d.
joh. de arle. XVI 1/2.d.
Ger.de arle.IX.d.
Scutrant.I.d.(?)
joh. de hulsele.I.d.
Ger. de tilborch.III.d.III.pull.meus de tommelen
(geschrapt hein de bondas.VIII.d.)
joh.filius iacobi de eyserle.VIII.d.
Hein. de ouerlaet.XII.d.
walt.de bondas.I 1/2 pull.
Rulen de bondas.VI.1/2.st.
Bate de tommelen.I.d.I.pull.
Matheus de tommelen.XII.d.X.pull.
Elizab.seberti.V.d.pull.
Bath.lyen.III.d.
Spt.Sts.in turnout.XVI.d.IIII.pull.
Wills de ouerlaer.III.d.I.pull.
Joh.puerorum.III 1/2.d.
Heilwigis de pomerio.II 1/2.d.
Jacobus de hernthals.II.pull.
Hein de trire.VII.st.III.pull.
(geschrapt: joh.filius arn.de rijt.XXVI.d.)
Petrus de tommelen.VI.d.
Wills.voghele.VII 1/2.d.III.pull.
Bate de filica.II.pull.
joh.veckere.III.d.
joh.de trire.XXXIII.d.
joh.hebscaep.IX.d.I.pull.
Arn.de arle.V.st.p.t.III.d.
Ancelmus de rauels.III.d.
Misken de hulsele.VI.st.
Henr.de marle.III.st.
Henr.filius joh.de marle.III.st.II.d.
Ger.de poppele.II.pull.
Ruten de bondas.XII.d.
Machtildis arn.I.d.I.pull.
Elizab.de atrio.VII.d.
(geschrapt: Joh.apis.XIII 1/2.d.)
Ger.faber.II.st.
Joh.de ouerlaer.XXV.d.I.pull.
hylbeyt.X.d.II.pull.
joh.fierken II.d.
arn.ancelmi.III.d.
Hille de riet.VI.d.II.pull.
communis pastura de poppele.XII.d.
joh.de voert.XXI.d.
Stephanus filius hebscaeps.II.st.
Hille de hahorst.VI.d.II.pull.
Petrus de atrio.VI.d.V.pull.
Henr.de herstal.III.d.
joh.de donc de postele.XII.d.
joh.de arendonc.XXX.st.II.d.
Petrus de marle.XVIII.d.
(geschrapt: joh.apis.VI.st.ex parte Ghiselberti de arle)
joh.filius dyonisij.XXXI.d.
joh.hoesdonc.XII.d.
Jacobus de marle.VI.d.
joh.de mispelaer.V.d.III.pull.
joh.filius arn.de riet.I.d.II.pull.
Godelt de buscoducis.III.st.I.d.
joh.filius truden.I.d.
(geïnterpoleerd: joh.slutere heeft ontfaen dat eghelbroec dat sal staen scoete II te ghenote da ghelijc dat voermaels heeft ghedaen. Ende op XIIII.st.)
joh.goetscalsc.II.d.
Machtildis de trire.I.d.
bona de hostat et bona de bondas.III.pull.
Tidericus de doerne de buscoducis.XV.d.
luetgaert de tuldert.V.pull.
(geïnterpoleerd: die van den braken gheldent van Jan slutere weghen)
Henr.de ouerlaer.III.st.
Ruthen outhoef.VIII.d.
Summa VII.lb.XVIII.d.
Summa pullor.LXXIIII.
Sensus novalium ibidem
primo petrus de tommelen.VI.d.
joh.marleman.III.d.
Vergoederaet de busco.XII.d.
Walterus de arle junior.III.d.
joh.de voert.VIII.d.
Henr.de trire.III.st.
joh.de hulsele.XII.d.
(geïnterpoleerd: Petrus de hulsele de vico.I.d.)
Jacobus de loke.VII.d.
joh.robroc.I.d.
Arn.de arle.III.d.
franco de poppele.VI.d.
joh.filius sacerdotis.II.d.
joh.witbolle.III.st.
Henr.de marle clericus.VI.d.
(geïnterpoleerd: her berijs soene.II.st.)
Misken de hulsele.VI.d.
Wills.de oerle ....d.
pastura de arle.II.st.III.ob.
(geschrapt:Joh ...)
Wills.metken de ouerlaer.XII.d.
joh.de dunc de postele.I.ob
joh.hoesdonc.II.d.
ancelmus outhof.I.d.
Henr.de trire.I.d.
joh.de trire.I.d.
joh.seyn.1/2.ob.
Wills.rokoc.I.d.
joh.de riet.I.d.
Jacobus de loke.I.d.
joh.hoesdonc.XII.d.
jute koudelzerts.IIII.d.
joh.boc.IIII.d.
Elizab.verenlien.I.d.
Truden van ulencote.I.d.
joh.de westerwijc.I.d.
Hesr.clappaert.I.d.
(geïnterpoleerd: Mijsken van hulsele VI.d.)
Summa.XX.st.VI.d.