Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1368

Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds rekenkamer nr.45.015.

Jan Boghart
Jan Reyns sone van Rovoert op 1 uytfanc bijt bosch
Ghijb Michiels sone op 1 vierdel beems op huys hof
Meeus van der Lyen op huys hof cum pertinentis
Jan Baten opte huisacker op huys hof
Tgoed van Postele
Peeter Van der Tummelen
Jan ... op huys hof cum pertinentis
Heinric Luden sone op Joes bucht op huys hof opte scoet
... Berijs op huys hof op l hoefken aende strate
Willem Rococs Kijnder op huys hof cum pertinentis
Gheert Luten op huys hof
Arnt Ancem op 3 ... beems
Jan Fierken op Fierkens hof
Die ghemeyne weyde van Pupple
Lijsbette ... op huys hof cum suis
Juete Jan Cops op huys hof
Claes Nauken opten gheilecker opten beysen beemt op huys hof
Godevaert van Arle opte bucht
Henric Luten op lant aen die voirt
Jan Baten op huys hof
Jan Boghaert op huys hof
Engelbere van Marle op huys hof
... van Hulsele op huys hof
Lijsbet Merts opten Widen hof
Jan die Mert opten Widen hof
Dierick Luerincs opten hersels hof
Kateline van den Dike op huys hof
Jan Soffijen op huys hof opte goerlebeemde
Bertram van Arle opten bocht aen die ... opte perecker
Jan Witbol Jans sone opte Wildert
Kateline Voeghelers op huys hof
Die persoen van Pupple
Ghibe Kinder van den Loeke op huys hof cum pertinentis
Arnt van Arle op die Wildert
Beatrijs van den Dike opten boen acker opt goer
Meeus van der Tummelen op huys hof opte hofstat van de rijt
Ghijb Tiels opten goerbucht opten bucht aen de Triere huys hof
Cleis Van der Heyden opten goerbucht den Trierschen bucht huis hof
Melijs van Pupple opte Meybocht tgoed int leen van de Plassche
Zijbrecht van Bondaf Roelens soen op den scriec
Jacop Willem Stinen sone op huis hof opt goer acker
Gheert ... op de quaet hoeve
Claes van Dongen op tghemeyn broec
Roelen van Bondaf op 1 beemt te Marle
Willem Van Gorop op Joes goet van Marle
Willem Van Bondaf op sijn goed te Bondaf
Alijt van Bondaf Henrics dochter opt goed te Bondaf
Jan Claes sone van Bondaf op den scriec
Die ghemeyne weyde van Pupple
Peter Van der Braken opten Sleden bosch
Melijs van Pupple op den kerken hof
Aernt Lijskens op 1 uytfanc op huys hof opten perecker
Claes van Olmele opt lant opte hese
Heinric Meyers op huys hof
Ghibe van Arle op huys hof
Ghibe van Arle op ...
Gheert die Wagemaker opte Wildert
Gheert Wouters soen van Arle opte ...
Mergriet Ghijbs dochter van Arle
Wouter Scelkens op lant in die hese
Die Moenicke van Tonghere
Gheert Hebscaps voir Truden van Ulencote
Willem Willems sone van Bondaf opte scriec
Jan Gheens opten hof ter rijt
Jan die scoesitter op 1 stuc lants in die houbrake
Nelle Broeders dochter op huys hof
Dieric Luerincs opte bucht aen die Triere huis hof ende bucht
Jan Claes van Bondaf opten tummel beemt
Henric van Triere Aerts sone opte bucht heylen bucht
Die selve op huis hof op doude bucht den kercecker op tonderswijc die mere
Jan Thijs sone van Triere op den hof aen sijn huis
Jacop Wouts sone van Triere op huis hof
Wouter metten Baerde opten perecker opte Winkelaer
Willem Jan Cops sone opter Monic rijt
Godevaert van Peelt opter Monic rijt
Jacob Melijs op huis hof lant heyde
Cleis die Saghere opten goerbucht opten Trierschen bucht op huis hof
Gheert van der Water op huis hof
Gheert die Breede opte Loecske bucht
Jan Berijs op huis hof
Merten Berijs op huis hof
Kattelijn Jan Molepas wijf op 2 stucken lants dat Art Bogaert was
Willem van Dongen opte scoet opt scoetken
Wouter Cort Wouters sone opte scoet
Peter Cort Wouters sone op huis hof opte Wieldoncs hof
... Cort Wouts sone opte scoet opte Dongans bucht
Wouter Hans op huis hof den scoet op ... bucht
Jan Goedstouwen huis hof den scoet die rist opte bucht
Jan Lijskens opte scoet die rist die bucht Witkens hof
Jan Sledden opte Vloet
Jan Winen van Gorop opte Vloet
Wouter Ghijbs op huis hof
Matheeus van Triere opte mere op tgoerken
Godevaert Peter Batens sone opten roggehof
Goden Meeus Kinder opte hofstat
Dieric Luyerinc opte huis hof tot Aerle opte honsdonc
Jan Aert Wijnric sone op huis hof
Jan Weyns opten voert beemt opten groten ecker
Gherijt Weyns op huis hof opte hoefkens donc
Noyden van Roevoert op huis hof
Willem Vervaernt opte hof ter tummelen op deghelsrijt op delsen
Matheeus Luten op huis hof cum pertinentis ter tummelen
Matheeus Luten opte Wildert
Weyn van Hulsele op 13 bunder heyden te Hulsele
Willem Nouts opten steenecker
Godevaert Van Arle opten bocht
Noyden van Roevoirt op heyde bi thonder boemken
Ghijb Michiels van Hulselle op 1 heyde bi thonder boemken
Jan Sledden van Roevoert op 1 bucht te Rovoert
Willem Rokots Kijnder op heyde aen haghebroec
Arnt van Arle op 1 uytfanc
Kateline Nellen op huys hof
Willem van Gorop op Witbols mere
Henric van Marle die Clerc opten Hovel
Jan Witbol Jans sone opte Wildert aent rotven
Jan Winen van Gorop op 1 bucht te Rovoert
Die weyde van Arle
Jan Peter Hillen sone op heyde aen den dijc
Jan van der Dunc van Postele opt goet van den dijc
Lijsbet Merts op 1 uytfanc
Willem ... op gelevens
Meeus Godens Meeus sone op 1 uytfanc
Gheert van Rode op 1 hof bij Melijs
Jan Reyns sone van ... op 1 uytfanc
Jan Berijs op 1 uytfanc
Jan Nouts op ...
Jacob Willem Stinen sone op gellevenne
Godevart van Pelt op den Monic Rijt
Heinric Thijs op berijsbocht
Dieric Luerincs opten uytfanc aen Hans van Triere
Gheert Hebscaeps op 1 uytfanc
Melijs van Pupple opte heythoeve
Ghibe van Arle op 1 uytfanc van sijn scuer opte quaethoeve
Geert die Wagemaker opte bucht
Heinric van Triere Aerts sone opten nuwen bucht
Jan Thijs sone van Triere opten nuwen bucht
Wout Cort Wouts opten goerbucht
Aernt van den Rietberghe opten goerbucht
Wouter Hans opte Mere op berijs bucht
Wouter Ghijbs opte mere opte hoelrijt
Matheeus van Triere op berijs bucht