Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1387

Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Rekenkamer Nr.45.016.

Census Vetus in Pupple

Jan Boghart
Wouter Van Westerwijc op 1 uytfanc bijt bosch
Peeter Van Hulsele op 1 vierdeel beems
Meeus Van der Lijen op huys hof cum pertinentis
Willem Van Ovelair op huys hof cum pertinentis
Tgoed van Postele
Peeter Van der Tummelen
Jan die gruene op huys hof cum pertinentis
Her Jan Witbol op sijn goet te Marle
Heinric Sbroeders die Jonghe op huys hof
Juete van Ravels
Beerijs van Pupple op huys hof
Claus van der Heyen op huys hof cum pertinentis
Willem Rokots Kijnder op huys hof cum pertinentis
Gheert die Smet op huys hof
Arnt Ancems op 3 ... beems
Jan Fyerken op Fyerkens hof
Die ghemeyne weyde van Pupple
Jan Van der Voirt op huys hof cum pertinentis
Jan Cops op huys hof
Wout Naukens op sijn goet te Marle
Jan Van Marle op huys hof den scoet
Heinric Van Triere
Jan Hoesdens op lant aen die voirt
Jan Baten op huys hof
Peeter Baten op huys hof
Heinric die Clerc op huys hof
Weyn van Hulsele op huys hof cum pertinentis
Jan Goetscalcs erfghenamen
Gheert die Mert op 1 uytfanc bijt huys
Jan Wouts soen Triere opte hersels hof
Claus van Roevort opte Vloet
Kateline van de Dike op huys hof
Arnt van Arle op huys hof
Wouter van Arle opte bocht
Gheert van Arle op huys hof
Jan Van Arle van de voirt opten bocht
Jan Witbol op huys hof
Claus Van der Heyen opten huys ecker
Kateline Voghelers op huys hof
Die persoen van Pupple
Ghibe Van den Loeke Jacobs soen op huys hof cum pertinentis
Art van Arle op die Wildert
Meeus Van der tummelen op huys hof opte hofstat van de rijt
Jan Van Overlair opte bocht
Godevart van de Braken op huys hof cum pertinentis
Peeter Van Marle op Joes goet was van Marle
Melijs van Pupple opte Meybocht tgoet int leen van de plassche
Zijbrecht van Bondaf Roelens soen op den scriec
Kerstine Cops dochter van de Kerchove opte bogharts hof
Claus Box op die quayhoeve
Arnt Bogharts
Roelen van Bondaf
Laureys van Marle op Joes goet van Marle
Cort Wout van Marle opte scoet, die rijt rijts bocht
Willem van Bondaf op sijn goet te Bondaf
Alijt van Bondaf Henrics dochter opt goet te Bondaf
Claus van Bondaf op den scriec
Die ghemeyne weyde van Pupple
Jan Arts van der rijt op huys hof heylen bocht
Melijs van Pupple op der kerke hof
Kateline Zebrechs van de tummelen op l hoefken aen die ...
Denijs Merts op 1 uytfanc
Goeden van Olmele
Heinric Meyers op huys hof
Ghibe van Arle op huys hof
Wouter van Triere opte bocht
Heinric van Triere Heinrics soen op lant, beemde, aen d'oude bocht
Henric Metken op lant, beemde aenden bocht
Wouter van Arle op den perecker
Gheert Wouts soen van Arle opt goir
Lijsbetken Woyts Kijnder opte mere
Henric Stinen opt goir
... Van der Dorst op lant in die hese
Jan Van Triere opte mere
Die Moenicke van Tonghere
Gheert Hebscaeps voir Truden van Ulencote
Ruelen van Bondaf Heinrics soene opte scriec
Willem Stinen opt goir tot Arle
Peeter van Olmele op 1 stuc lands in die houbrake
Nelle Broeders dochter op huys hof
Dieric Luerincs opte ... bocht, de bocht achter Hans van Triere huys hof

Census novus in Pupple

Peeter van de Tummelen
Weyn van Hulsele op 13 ... heyden te Hulsele
Gheert van Arle op die Steen ecker
Jan Van der Voirt opten bocht
Peeter van Hulsele op heyde bi thonder boemken
Jan Van Triere op huys hof
Henric Van Triere op die nuwe bocht
Willem Rokots Kijnder op heyde aen haghebroec
Art van Arle op 1 uytfanc
Kateline Nellen op huys hof
Jan Witbol op Witbols mere
Heinric van Marle die Clerc opten Hovel
Jan Witbol die scoesitter opte bocht
Gijsken van Hulsele op heyde bi Roevoirt
Die weyde van Arle
Jan Wouts soen van Triere op heyde aen den Dijc
Jan Van der Dunc van Postele opt goet voir den Dijc
Gheert Hoesdens op 1 uytfanc
Jan Van Hoesden op huys hof
Ghibe van de Loeke Jacobs soen op 1 uytfanc
Gheert Box op 1 hof bij Melijs
Jan Van Westerwijc op 1 uytfanc
Jan Clappart op 1 uytfanc
Jan die gruene op ...
Jan Marleman op den goirbocht
Vranc Bax opte quay hoeve
Heinric van Triere op 1 uytfanc ende berijs bucht
Godevart van Pelt op de monic rijt
Heinric Thijs op berijs bocht
Dieric Luerincs opte uytfanc aen Hans van Triere
Gheert Hebscaeps op 1 uytfanc
Melijs van Pupple opte heythoeve