Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1417


Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Rekenkamer Nr. 45.018.

Census vetus in poppele

Dominica die post festum Martini recipiendus
Aernt Ancems op 1/2 boenre beems:
Aernt van Aerle opte Wildert: 2s.2d.
Alijt van Bondaf, Heinrics dochter, opt goet te Bondaf: 3 s.
Aernt Lijskens, op 1 uytfanc op huijs hof, opten perecker: 1 d. 8 1/2 d.pull.
Beertram van Arle, opten bocht aende voert, opten perecker, op huijs hof 3 d. 4 d. 4 1/2 d.
Beatrijs vanden Dike, opten boenecker, opt goer 6d. 1 1/2 d.
Claus Nauken, opten gheylecker, op heysen beemt, op huijs hof 13 d.pict.
Claes vander Heyden, opten goerbucht, opten trierschen bucht, ende op huijs hof 2s. 6 1/2 d.2 pull.
Claes van Donghen, opt ghemeijn broec 10 d.pull.
Claes van Olmele, opt lant, opte hese 4 d.
Cleys die Saghere, opten goerbucht, opten trierschen bucht, ende op huijs hof 2s.9 1/2 d. 2 pull.
Die ghemein weijde van Poppele 12d.
Dierick Luerincs, opten hersels hof 3 pull.
Die persoen van Poppel 18 d.
Die ghemeyn weijde van Poppel 4 s.
Dieric Leurincs, opten bucht ande triere, op huijs hof ende opten bucht 15d. pull. 3 1/2 d.
Die monike van Tonghere 12d.
Dieric Luerinc, op huijs hof tot Aerle, opte honsdonc 2 1/2 d. 12 1/2 d.
Enghelbere van Maerle, op huijs hof 3 d.
Ghibe Mychiels, op 1 vierendeels beems, op huijs hof 1 d. 18 d.
Gheert Luten, op huijs hof 2 s.
Godevaert Van Aerle, opten bucht 1 d.
Ghibe kijnder vanden Loeke, op huijs hof cum pertinentiis 3 1/2 d.
Ghijb Tiels opten goerbucht, opten bucht aenden triere 2 s. 10 d.
Gheert van Rode, opte quaet hoeve 3 1/2 d.
Ghijb van Arle, op huijs hof 1/2 pull.
Ghibe van Arle, opten hof die Willem Roekaerts was 16 1/2 d. 2 pull.
Gheert Wouters soen van Aerle, opt goer 1/2 d.
Gheert Hebscaeps, voir Truden van Vlencote: 1 d.
Lijsbet Merts, opten widenhof 2 d.
Laureijs Scrivers, opte Wildert 4 d. 3 quart. pull.
Meeus vander Lijsen, op huijs hof cum pertinentiis 6 d. 1/2 pull.
Melijs van Poppel, opten meybucht, opt goet int leen vanden plasse 2 s. 6 1/2 d.
Melijs die selve, opter kerken hof 6 1/2 pull. quart. pull.
Mergriet Ghijbs dochter van Arle, op huijs hof ob. 1/2 pull.
Merten Berijs, op huijs hof 1 pull.
Matheus van Triere, opte mere, opt goerken 4 d. 1/2 pict. quart. pull.
Matheus Luten, op huijs hof cum pertinentiis ter tummelen 5 1/2 d. pull.
Nelle broeders dochter, op huijs hof 1 d. pull.
Noyden van Roevoert, op huijs hof 3 d.
Peter Cort Wouters soen, op huijs hof, opten wieldoncs hof 8 d. pict. pull.
Peter vander Braken, opten sleden bosch 4 d.
Peter Jan Thijs, opte Wildert 4 d. 1/2 pull. 1 quart.
Roelen van Bondaf, op 1 beemt te Maerle 8 1/2 d.
Tgoet van Postele 12 d. 2 pull.
Willem Rokots kijnder, op huijs hof cum pertinentiis 1 1/2 pull.
Willem van Gorop, op Joes goet van Marle 11 d.
Willem van Bondaf, op sijn goet te Bondaf 2 s.
Wouter Scelkens, opt lant in de hese 4 d.
Willem Willems soen van Bondaf, opten scriec 7 s. 9 1/2 d. 1/2 pict.
Wouter metten baerde, opten perecker, opte winkelair 26 1/2 d. 10 d. pict.
Willem Jan Jacobs sone, opter monic rijt 12 s. 1 d.
Willem van Donghen, opten scoet, opt scoetken 16 1/2 d. pict. 2 pull.
Wouter Cort Wouters soen, opten scoet, 8 d. pict. pull.
Wouter Hans, op huijs hof, den scoet, op grieten bocht 23 1/2 4 d. 2 1/2 pull. 9 d.
Wouter Ghijbs op huijs hof 4 d. 1/2 pict. pull. quart. pull.
Willem Vervaernt, opten hof ter tummelen op deghel rijt, delsen 4 1/2 d. pull.
Zijbrecht van Bondaf, Roelens soen, opten scriec 6 1/3 s.
Zebrecht Cort Wouters soen, opten scoet opte dongans bucht 8 d. pict. pull.

Census novus in poppele

Aernt vanden Rietberghe, opten goerbucht 1 1/2 d.
Die weijde van Aerle 2 s. 1 1/2 d.
Ghibe Michiels van Hulsele op 1 heijde bi thonder boemken 6 d.
Gheert van Rode, op 1 hof bij melijs 5 d.
Gheert Hebscaep op 1 uytfanc 1 d.
Gheert die Waghenmakere, opten bucht 3 d.
Jan Peter Hillen sone, opte heijde anden dijc 12 d.
Godevaert van Peelt, opter monic rijt 15 s. 1 d.
Gheert van den Water, op huijs hof 1 pull.
Gheert die Brede opte Loetske bucht 4 1/2 d.
Godevaert Peter Batens soen opten rogghe hof 2 1/2 d. 2 pull.
Goden Meeus kijnder, opte hofstat 11 d. 6 pull.
Gheert Weijns op huijs hof opte hoefkens donc 10 d.
Heinric Luden soen, op Joes bucht, op huijs hof, opten scoet 6 s. 2 d.
Heinric Luten, op lant an die voert, van sijns wijfs weghen 12 d. 3 d.
Heinric Meyers op huijs hof 1/2 pull. quart. pull.
Heinric van Triere, Arts soen, opten bucht, op heilen bucht, witkens hof 7 d. 15 d.
Heinric die selve, op huijs hof, opt oude bucht, opten kercecker op tonderswijc die mere 29 1/2 d. pull.
Jan Bogaert 2 pull.
Jan Reyns soen van Rovoert op 1 uytfanc bijt bosch 1 d.
Jan Feten opten huyacker, op huijs hof 1 d. 3 d. pull.
Jan Nouts op huijs hof cum pertinentiis 6 s.
Joannes Berijs op l hoefken aent strate pull. 3 d.
Jan Fierken, op Fierkens hof 2 d.
Juete Jan Jacobs, op huijs hof 6 d. 2 pull.
Jan Baten, op huijs hof 1 d. 3 pull.
Jan Bogaert op huijs hof 3 d.
Jan die Mert opten widen hof 1 d.
Jan Soffijen op huijs hof opte goerlebeemde 2 s. 2 d.
Jan Witbol Jans sone, opte Wildert 8 d. 2 pull.
Jan Claus sone van Bondaf opten scriec 2 s. 2 d. 1 1/2 pict.
Jan Gheens opten hof ter rijt 2 d.
Jan die scoesitter op 1 stuc lants inde houbrake 8 d.
Jan Claus van Bondaf opten tummel beemt 6 d.
Jan Thijs soen van Triere opten hof aen sijn huijs 3 d.
Jacob Wouters soen van Triere op huijs hof 18 1/2 d. 2 pull.
Jacob Melijs op huijs hof, lant ende heijde 3 s.
Jan Berijs op huijs hof 2 pull.
Jan Goesteuwers op huijs hof opten scoet, opte rist ende opten bucht 15 1/2 d. 1/2 pict. 1/2 pull. 7 d.
Jan Lijskens opten scoet, opte rist, opten bucht ende op witkens hof 13 d. 1/2 pict. 1/2 pull.
Jan Sledden opte vloet 4 d.
Jan Winnen van Gorop opte vloet 4 d.
Jan Aert Winric soen, op huijs hof 2 pull.
Jan Weijns op 1 beemt, opten groten ecker 6 d.
Kathelijn vanden Dijke op huijs hof 10 d.
Kathelijn Voeghelers op huijs hof ob. 3 pull.
Kathelijn Jan Molepas wijf, op 2 stucken lants dat Aert Bogaerts was 1 pull.
Lijsbetten kijnder van Arle op huijs hof cum pertinentiis 21 d.
Jan vander Donc van Postele opt goet voer den dijc ob.
Jacob Willem Stinen soen, op ghelle venne 4 1/2 d.
Melys van Poppel opte heythoeve 21 d.
Willem Rokots kijnder opte heyde an haghebroec 2 d.
Willem van Gorop op witbols mere 2 s.