Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Cijnsboek 1466


Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Rekenkamer Nr. 45.026.

(119) Peter Van de Loeke, op huys hof cum pt. gel. oost meeus meerts west aende strate. Ghijb Van de Loeke op huys hof den loocsken bucht, d'aengel. zuyt Meeus Van de Loeke. Jan Van den Loeke op huys hof cum pt. gel. oest ghijbe van de Loeke, west aende vroente. Wouters kinderen van de Loeke opte boenecker gel. west Engel Peter Wijns, oest Peter Cleyn Jans. Gheert Stevens op huys hof cum pt aende vaent gel. oest. Die selve op huys hof ter tumelen gel. nort Jan Cops zuyt Ghijbe Peters. Die selve opt eghelrijt eene bucht gel. aent bosch nort Jacops Kinderen van de Loeke. Lambrecht Willems soon van Dongen op een deel van de kerchof gel. west Peter Jacops zuyt aent straete.
(120) Jan Wout Ghijbs soon op huys hof cum pt gelegen nort aent eckerstrate zuyt Peter Jacops. Die selve opte meere gel. zuyt Henric Wouter Ghijbs, nort Jan Van Gestel. Gheert Jan Huybsoen opte quade hoeve gel. nort Claes Van Rode zuyt Meeus Juete. Claes Jan Berijs soon, op huys hof cum pt gel. zuyt Cornelis Luyens, ende nort aent strate. Peter Claes soon Verheyden op huys hof cum pt. gelegen zuyt de persoon ende nort aent strate. Claes Van der Heyden opte Trierschen bucht gel. zuyt god. Kinderen van Weelde nort Heyn Luydens Kinderen. Henric Claes soon Verheyde opte loecbucht gel. oest cleyn Jans west aende vroente. Die selve opt vorst van de bucht gel. oost Henric Kinderen Van der ... west Ghijbe Cops.
(121) Die selve ende Jan Wouts soen Van Oerle opte heylwigen bucht gel. nort ende west aende vroente, zuyt Heyn Thijs. Korstiaen Willem Heyle Kinderen op huys hof cum pt. gel. oist ende west aent strate zuyt Thijs Henrick Claes. Jan Wouts soen Van Oerle opte Wildert gel. oest Claes Van Rode, west Jan Coppens, die selve opte bucht eene driesch gel. oest Ghibe Jacop Lijskes west Henric Thijs. Willem Geerts soon Van Heze opte rist eene beemt gel. oest Diric Luerincs west Jan Luyte. Item opten bucht een stuc lants gel. oest Willem Jan Cops soon west Aert Jan Cops zwager. Die selve op een stuc lants den bloemecker gel. oest Jan Cops west Geert Stevens. Jacop Wouts soon Van Oerle op huys hof cum pt. gel. west god Kinderen van Weelde oest aende straete.
(122) Lijsbet Ghijbs dochter Van Aerle op roekaerts hof gel. nort Aert Jan Cops zwager, zuyt Jan Aert Jacops. Willem Claes soon Van Rode opt wiltven aent rotven gelegen oest Peter Jan Thijs west Jan Van Oerle. Ghijsbrecht Jacop Lijskens op huys hof den perecker gel. oest Jan Ghijbs west Jan Coppens. Die selve op sijn deel van de bucht gel. oost Henric Claes, west Diric Luerinx. Henric Wout Ghijbs soon op huys hof cum pt gel. zuyt Peter Lijskes, nort Jan Wout Ghijbs Kinderen. Jan Meeus Lijsen soon op huys hof cum pt. gel. oost Geert Meerts west Geert Jan Huybs soon. Die selve opte berijs bucht gel. zuyt Jan Coppens nort aende vroent. Wout Juten Wout Hans opte grieten bucht gel. oost aende vroente west Jacop Van Oerle.
(123) Henric Henric Thijs soon op half den ouden bucht gel. nort aen den meybucht, zuyt Henric Van Triere. Item op huys hof met eene lop. lants gel. oost aent strate, west Willem Van Heze. Jacop God. soon van Weelde op huys hof cum pt. gel. oost Jacop Van Oerle west god. Kinderen van Ghestele. Deselve opte trierschen bucht gel. oost aent strate west aent beecse goor. Lijsbet Kinderen van Triere, op huys hof cum pt. gel. oost god. Kindere van Weelde west Diric Jan Dirix. Lijsbet Henric Roefkens wijf op huys hof gel. oost Thielman de Wolf, west aent strate. Meeus Jacops soen vande Loeke op huys hof cum pt. gel. oest Ghijbe Van de Loeke west de vroente. Kerstine Ghijbs dochter van Aerle op huys hof cum pt. gel. oest aent strate west Meeus Van de Loeke.
(124) Engele Jan Lijskens dochter opte rist een driesch gel. west aende vroent, oost Ghijbe Cops Kinderen. Item opten bucht Witkens hof gel. nort Jan Luyte, oest Claes Verheyde. Juete Ghijbs Jacop Stine dochter op het deel int gemeyn broec gel. west aende heydonc oest Ancem Kieboem. Meeus Meeus Lijsen soen opten wijdenhof gel. oest God. Kinderen van Weelde, west Maria Jan Geerts. Tgoetshuys van Postele opte hoeve cum pt. gel. oest aende groene strate. Lauwreys Theus soon Van Triere opt goorke gel. zuyt aende berijs bucht nort Jan Meeus Lijsen. Maria Jan Gerits dochter opten hof ter rijt gel. nort Ancem Kieboem zuyt Lauwreys Aerts. Peter Jacop Melis soen opte kerchof gel. zuyt aende strate, nort Jan Wouts.
(125) Lijsbet Pauwels Otten dochter Kinderen opte scelkens rijt gel. oest Jan Van der Zande west Geert de meert. Die selve op huys hof cum pt. gel. oost ghibe god. Peters, west aent strate. Jan Jan Cops soon op huys hof den hof ter Tumelen gel. zuyt Geert Stevens nort Lauwreys ... Jan Coppens op Jan Eelens stede gel. nort oest ghibe Cops zuyt aen sijn erve. Kerstine ende Lijske Ghijsbrechts Cops op huys hof cum pt. gel. nort Claes berijs, zuyt Marie Jan Geerts dochter. Jacop Jacop Stine soon, Aert Jan Cops, Peter Jan Lijskes, Gherijt Jan Bax soon op wittekes hof gel. oest Peter Lijskes west Peter cleys Claes. Item op half tonderswijc, stuc lants gel. oest Stine Juete west Jan Van Triere.
(126) Lijsbet Reyns op een uitfanc bij dbosch gel. zuyt aen tonders wijc, nort Geert Stevens. Ghijbe God. Peter Dierix opte wieldonx hof gel. oost god. van Dijke, west Wout Coppens. Jan Ghijbs. Die selve opte oude hof aent rotven gel. zuyt aende straete, nort Wout. Mertens. Jacop Willem Stinen soon. Meeus Kinderen van Triere. Item opten scoet gel. west Peter Lijskens oost ... Item op grieten bucht gel. oost Willem Van Heze west Peter Lijskens. Item op half den hoge wech gel. nort Claes Verheyden, zuyt Ancem Kieboems. Henric Thijs opte meybucht gel. west aende vroent oest Willem Van de Tolbrugge. Peter Jan Thijs soon Van Triere. Dirix Jan Dircx. Willem Van Heze.
(127) Die selve opte wildert gel. nort Lauwreys Scuners zuyt Jan Van Oerle. Willem Kieboems. Jan Cops. Diric Luerincs. Die selve opte roghof gel. nort Thijs Claes Kinderen ende andere aende vroente. Lauwreys Scruvers opte Wildert gel. zuyt Peter Jan Thijs ende nort Heyn Thijs. Meeus Meerts. Die selve op Fierkens hof gel. nort ende zuyt Jan Cops oest de strate. Diric Jan Luerinx soen opte tomele beemt gelegen zuyt Willem Kieboems nort Engel Meeus.
(128) God. Kinderen van Gestele. Woyt Heyns. Jacop Van Oerle. Belie Geert Scelkens dochter opt lant inde Heze gel. nort aende vroent, zuyt Lijsbet rogskens. Gheert Jans soen Van Sissoen op een stuc lants inde houbrake gel. zuyt Coppe reyns nort Peter Stouts. Aerts Van Eycke Jan Cops zwager. Guete Ghijbs. Jans Kinderen Van Aerle opt lant opte Heze Heyns bucht gel. west tgoetshuys van Postel, nort de vroent. Mathijs Claes Kinderen. Kerstiaen Willem Heyle.
(129) Meeus God. Meeus soen opte hofstat huys hof cum pt. gel. zuyt Diric Luerincs nort aent ackerstrate. Melijs Jacops soen Van Poppele. Geert Huybs. Die persoen van Poppele opte hofstat aende loec gel. zuyt Jan Cops nort Aert Van Eycke. Peter Cleys Claes soen. Gheert Jan Huybs soen opte kerckecker gelegen zuyt Wout Coppens nort aende strate. Henric Meeus Van Triere. Item op half den oude bucht gel. west Henric Claes oist Jan Van Oerle. Jan Meeus Van Triere. Willem Van Heze. Jute Wout Hans. Item op half tonderswijc een stuc lants gel. west Kerstiaen Heyle oest Jan Willems zwager.
(130) Engewaer Jacop Melijs dochter. Die selve opt vorst buchtken opt aa gelegen. Die selve op eene beemt over de Aa gelegen. Lijsbet Jacop Stine dochter op huys hof den scoet. Ghijsbrecht Jacop Lijskens. Augustijn Jacops.
(131) Aert Jacops van Hulsel opt monic rijt beemde ende lant gelegen oost te Hulsel aende Voert, west Weyn Van Hulsel. Engel Maes. Weyn Van Hulsel. Item opte hoefkens donc gelegen oist Engel Maes west aende hoochdonc. Diric Jan Stevens. Mette Volders. Merte Volders. Lijsbet Henric dochter Van de Venne op huys hof cum pt. opte monic rijt gel. oest Aert Jacops west Juten Volders. Ghijbe Van de Water opter monic rijt gel. oest Diric Stevens west Lijsbet Van de Venne. Merten Hube Gosen soen opten vorsten ecker gelegen oest Lijsbet Van de Venne.
(132) Henric Back. Peter Nouts. Peters Kinderen Van Arendonc op huys hof cum pt tgoet vande plassche gel. oest aende vroent west Aert Jacops. Katharina Jan Michiels wijf. Harman Geert Noyens. Sebastiaen Jan Willems soen. Jan Sledden Jans sone opte vloet gelegen. Peter Jan Nouts soen. Henric en Aert Nouts. Item opte gagelrijs gel. west Henric Nouts oost Henric Bax rijt.
(133) Aert Jan Nouts soen. Die selve opt latbroec gelegen oost Lauwreys Theus west Boyen Van de Berge. Henric Jan Nouts soon. God. Peter Nouts. Peter Nouts. Jan Willems soon Van Wuestenborch. Lijsbet Jan Jueten wijf.
(134) Jan Van Gorop. Luyde Luyens. Claes Zeebs. Jan Willems Van Gorop opten gheylecker gel. oost Claes Pauwels west Jan Luyten Kinderen. Willem Van Gorop. Henric Luyde Kinderen. Lijsbet Willems wijf Van Dongen opte scoet ende scoetke gel. zuyt Claes Zeebs nort Willem van Gorop. Aert Bogaerts. Jan Luyte Kinderen. Wouts kinderen mette baerde. Willem Thijs Wouts soen mette baerde opt nyeulant gel. nort ende zuyt Jan Lonckaerts oost Willem Luyten. Willem Jan Luyten soen. Jan Luyte. Weyn Luyten.
(135) Die selve Willem opte beysenbeemt gelegen nort Jan de Wolf, zuyt Jan Luyte Jan. Jan Luyten opte scrieck te Bondaf gel. nort ende zuyt Wout. Van Gorop. Jan Van Gorop. Willem Luyten. Claes Zebrechs. Wout Bogaerts. Adriaen God. Die selve Claes op Dongens bucht gel. west Luyde Lurinx ende andere aen de vroente. Lijsbet Van Dongen. Jan Van Gorpe. Jan Wouts soon mette baerde. Jan Van Gorop. Luytgaert Luyte. Item opten winckelaer eene beemt gelegen zuyt aen sijn erve nort Claes Van Rode.
(136) Claes Zeebs. Jan Luyten. Die selve op Joes bucht gelegen zuyt Claes Pauwels nort Jan Lonckaerts. Claes Pauwels soen. Claes Pauwels Otten soen op half den termptecker gelegen nort Jan Lonckaerts zuyt Claes Zeebs. Willem Geerts soen Van Heze. Heyn Thijs. Claes Zeebs. Willem Van Rijsberge. Jan Luyte. Claes Zeebs. Magriet Henrick ... dochter opt nyeulant gelegen te Maerle nort Stine Van Rijsbergen zuyt den boemkens ecker. Jan Jan Luyten soen opte scoet gelegen oost Henric Lodens Kinderen zuyt aent strate.
(137) Katharina Engelen Jan Lijskens dochter opte scoet een heyvelt gelegen zuyt Claes Zeebs nort Jan Luyten. Jan Van Gorop opt goet te Bondaf gehete de scrieke gelegen zuyt Wouter Van Gorop nort Jan Luyte Kinderen. Ghijbe Van de Loeke opte goerbucht t'Aerle gel. zuyt Henric Claes nort Pauwels Heyn Nelle Kinderen. Golle Willem Berijs wijf was opte goorbeemt gelegen oest Willem Van Bodaf nort aende vroente. Die selve opte bucht gelegen zuyt aende vroente ende west de Leye.
(138) Claes Van den Heyde soon opte goorbucht gelegen nort Ghibe Van de Loeke zuyt Claes Symoens. Claes Symoens Van Arendonk opte Wildert een stuc lants gelegen nort Cornelis Lemmen Fijen zuyt Jan Van Alfen. Claes ende Henric Verheyde. Claes Zeebs. Lemmen Aert Fijen Kinderen. Claes Sijmoens. Maria Weyn Diric Luerincs dochter opte honsdonc eene beemt gelegen oost Cornelis Lemmen Fien soen west Gerijt Van Heze. Lijsbet Symoens dochter van Arendonc. Claes Symoens. Lauwreys Loyen. Claes Zeebs. Claes Symoens. Diric scelkes Henric Luyens soon. Merten Wouter Hans. Lauwreys Loye.
(139) Lijsbet Wils Van Alfen. God. Kinderen van Aerle. Lijsbette Kinderen van Aerle. Wout Wouts soen Van Oirle opte goerlebeemde gelegen oost Jan Sledden west Willem Van Heze. Jan Soffyen Kinderen. Henric Kinderen Van Loon. Woyt Mertens. Claes Henric Van Loon soen opten perecker gelegen oost Wout Mertens west God Kinderen Van Aerle. God Kinderen Van Heze. Adriaen God Kinderen Van de Veke opte Sledenbosch gel. oost Henric Kijnder Van Loon, west God Kijnder Van Aerle. Loden Wijns Van de Loo opte goetbeemt te Bondaf gel. zuyt Jan Sledde nort ...
(140) Kerstine Ghijbs dochter Van Aerle. Jan de Wolf. Wout Van Gorop. Henric Jan Heyns soen te Bodaf op een stuc beems in hansbroec gel. zuyt Geert Van Heze nort Jan Van Caulaer. Jan Van de Rietberch. Meeus Van Bodaf. Willem Wijten te Beke. Willem Reyners Van de Loo. Jan Mijs. Wouter Willems soon Van Gorop. Jan Van Gorop. Meeus Van Bodaf. Lauwreys Wout Ancems. Willem reyns soen Van de Loo. Willem Wijten.
(141) Jan Peters soen Van Gorop. Jan Mijs. Jan Sledden. God Reyns. Willem Reyns. Lijsbet ... opt diep water aent moer gelegen nort Jan Van Loe, zuyt Wout Van Gorop. Lijsbeth Willems dochter Van Bodaf. Wout Van Gorop. Meeus Van Bodaf. Meeus Willems soen Van Bodaf. Henric Jans. Lauwreys Jan Cleys te Bodaf. Meeus Willems Van Bodaf.
(142) Jan Heyn Thiels opte groene scrieck gel. zuyt ende west aende vroente. Jan Willem Heyns soen opte heyscriec. Jan Ghijbe Loets. Loyck Ghijbe Loets soon. Magriet Ghijbe Loets dochter. Peter Jan Cleys soon Van Bodaf. ... Jan Rieberchs soon te Bodaf opt peertscriecken.
(144) Gheert Stevens sone opte heyde aent hoochbroec gel. west ende noort aende vroent oist Claes Kijnder Van Rode. Gheert Jan Huybs soon. Melis Jacops. Claes Van Rode. Claes Jan Berijs. Lijsbet ende Kristijn Henric Luyens dochters opte quade hoeve den goorbucht gel. nort Heyn Thijs zuyt Claes Verheyde. Claes Van de Rode aent hazenbroec. Wille Claes soon Van Rode opte gheele venne gel. west God. Reyns van Beke oost tgoet van Postel. Wout Ghijbs ende Henric Thijs opte Hoelrijt den nuwebucht. Henric Wout Ghijbs soon opte meere gel. oost God. K van Weelde, west aende vroente.
(145) Gherit Hessels Gobels soen. Kerstine Ghijbs dochter Van Aerle. Loden Thijs brueders soon. Ghijsbrecht Peters. Gherit Meeus Lijsen soen opte heyde aende dijc. Lauwreys Theus Van Triere opte berijs bucht. Meeus Meeus Lijsen soen. Peter Van de Loepe. Lijsbet Reyns.
(146) Jan Jacop Coppens. Henric Claes Nouts soen op huys hof den hersels hof gelegen nort aendestrate, zuyt tgoet van Postel. Peter Jan Thijs Van Triere opte nuwebucht. Wout Ghijbs. Henric Thijs. Jan Meeus Lijsen soen op berijs bucht. Jan Coppens. Henrick Thijs sone. Lauwreys Van Triere. Claes Heyn Juete soen. Henric Meeus Soen Van Triere.
(147) Cornelia Jan Stevens dochter. Henric Lonckaerts opte Koye bij dhoenderboomke gel. nort aende vroente zuyt opte Leye. Aert Jacops. Lijsbet Henric dochter Van de Venne opter monick rijt. Henrick Back.
(148) Ghijbe Van de Water. Diric Stevens. Gherit Jans soen Van Gorop op sijn deel van de heyhoeve. Henric Van Sprewele. Wout Jans soon Van Gorop. Peter Jan Nouts soon. Aert Nouts. Henric Nouts. Die selve opt eusel gel. oest Aert Nouts west aende vroente. Aert Jan Nouts. God Peter Nouts. Peter Nouts. Lauwreys Scruvers opte vennen. Wout Hermans Van Hulsel. Jan Willems soon Van Wuestenberch. Lijsbet Jan Juete Wijf Van Gorop. Jan Sledden.
(150) Jan Van Gorop opt 1/4 deel van de hoevele te Maerle. Claes Pauwels K. Claes Pauwels Otten soon. Aert Bogaerts. Claes Zeebs. Lijsbet Van Dongen. Jan Lonckaerts. Willem Van Gorop op Witbols meere. Willem Jan Luyte soen.
(151) Luytgaert Jan Luyte dochter. Henric K Van Loon. Claes Zebrechs Cort Wouters. Jan Heyns. Jan Jan Heyns soen.
(152) Golle Willem Berijs wijf. Die selve opte steenecker gelegen zuyt Adriaen Van Aerle te Aerle. Claes Sijmoens soon Van Arendonc. Jan Van de Loeke. Marie Weyn Diric Luerinx dochter. Katharina Scelkes. Lijsbet Symoens dochter van Arendonk. Neel Lemmen Fyen soon. Claes Symoens. Diric Scelkes. Merten Wout Hans. Lauwreys Loye.
(153) Ghijsbrecht Jacop Lijskes.