Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

St Annen Gilde 1519

De broeders ende susters van S.Annen gulde anno 1519

Bron: Pastorij Poppel. Kerkarchief Poppel nr.94.

Die persoon H.Reynerus Goetsenhove
Catherijn van goetsenhove
Jan Gosen
Lijsbet Jan Goosen huysvrou
Lijsbet Gosen
Heynrick Goris
Magdaleen sijn huysvrouwe
Jan Ariaen Fijen, Fundator beneficii S.Anne
Lijsbet sijn huysvrouwe
Ariaen iaen Ghijbs
Katherijn sijn huysvrouwe
Jan Daens
Korstijn sijn huysvrouwe
Willem Jan Aerts
Pauwels Jan Ariaens
Ariaen Jan Ariaens
Mari sijn huysvrouwe
Wouter Thoe Woels
Aert Jan Goosen
Ariaen Wilms Van Alphen
Marij sijn huysvrouwe
Thoe Jan Wilms
Geertruyt sijn huysvrouwe
Willem Denijs Van Diest
Jan Jan Berijs soon
Gherijt Meus Bertele
Lenaert Hermans
Magriet sijn huysvrouwe
Jan Pauwels
Lijsbet sijn huysvrou
Peter Goosen
Korstijn sijn huysvrouwe
met gerarts
Marten Jan Wierix
Korstijn sijn huysvrouwe
Heylwich Jacobs
Johanna haer dochter
Ariaen Marten Meus
Waltera sijn huysvrou
Peternella ian Snijders huysvrou
Lijsbet haer dochter
Gijs ians soon van de Loock
Lijsbet Cops

Catrijn Heyn Meus huysvrou
Heyl Jan Gijbs
Lijsbet Heyn Heyntiens
Heylwich Ariaensen Van Trier
Ariaen Jacobs Van Gestel
Jacoba sijn huysvrou
Willem Peeter Matheus
Michiel Wilms Van Beeck
Marij sijn huysvrou
Willem Jansen Van Alphen
Iken sijn huysvrou
Willem Jacob Jutten
Wilmke sijn huysvrou
Cathrijne Gerit Peeter Tijs huysvrou
Geertruyt Aert Bax dochter
Jan Jan Meus soon van Boudaff
Lenart Lenarts soon
met Dierck Luerinx
Jacop Meus Cops
Maey sijn huysvrou
Dierck Stevens
Jan Peeters soon van Gestel
Marij sijn huysvrou
Magriet Jacobs Van Gestel
Dierck Luerinx
Heyn Meybos
Cathrijn sijn huysvrou
Heylwich van boenven
Heyn Aert Michiels
Lijsbet sijn huysvrou
Lijsbet Wouter Hermans dochter
Magriet Henrick Hermans huysvrou
Anna Ariaen Pauwels
Wilm Wilm Luyens soon
Heylwich sijn huysvrou
Griet Huyb Mertens huysvrou
Geertruyt Wouter Gijbs dochter
Emke Wouter Gijbs dochter
Heylken Wouter Gijbs huysvrou
Geertruyt Ariaen Pauwels huysvrou
Heyl Cornelis dochter
Jan Berijs
Truyken Wouter Gijbs dochter
Lijn Peeters ... dochter
Barbel Jans dochter
Claera Snijders
Jacob Jans soon
Willem Wilms Bax dochter
Jan Cornelis