Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
 < Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Genealogie Ravels,  Bevolkingsgegevens van 1340 tot 1901
Bron: Marc Vermeeren, Eddy Thielemans, Kris van Gils. De bevolking van Ravels 1340-1880. Poppel 2000 389 pagina's

Parochieregisters
Burgerlijke Stand
Schepenregisters
Volkstellingen
Dopen
Huwelijken man
Huwelijken vrouw
Begrafenissen
Huwelijken man
Huwelijken vrouw
Geboorten 1804-1901
154016711681169317091749
1652167716871700
16931796
Diversen
Ravels in 1740
17231777
Cijnsboeken

Bevolkingsgegevens van 1340 tot 1880
De doopakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt (met vermelding van de diverse schrijfwijzen) . Na de familienaam volgt de samenstelling van elk gezin (alfabetisch gerangschikt op voornaam van de vader) waarbij volgende gegevens worden vermeld: naam van vader en moeder, naam van de dopeling, doopdatum, vermelding van peter en meter (tussen haakjes).

De huwelijksakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt met vermelding van de diverse schrijfwijzen. Volgende gegevens worden vermeld: naam van bruidegom en bruid, datum van ondertrouw (indien bekend) = x met de getuigen (tussen haakjes), datum van het huwelijk = xx met de getuigen (tussen haakjes).

De begrafenisakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt met vermelding van de diverse schrijfwijzen