Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Schepenregister 1540-1550

Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeentearchief Ravels nr.1: Schepenregister 1540-1550

- Jan Theus alias Corte geerft Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 95 1548)
- Mr Bartholomeus Wijtfliet, Mr Dieles Van Den Nieuwenhuysen, erfgenamen van Mr Goris Wijtfliet verkoop Ansem Longy Adriaensse (folio 95 1549)
- Claes Blerincx verkoop 1. Jan Deene, 2. Bartholomeus Van Den Nieuwenhuyse (folio 94 3/7/1549)
- Goris Jan Swilen alias Van Berausel x Seeken Jan Joes verkoop Jan Post Henricsse (folio 94 1549)
- Adriaen dr Jacob Geerts alias Puls x Jan Scoemaker (folio 93 22/5/1549)
- Marie Tilborghs alias Scueermans gevest Laureysen Huybrecht Skemps (folio 93 1549)
- Erfgenamen †Willeken van Weelde: begijn Herentals: 1. Meester Bartholomeus Wijtfliet doctor in medicijnen, 2. Meester Gregorius Wijtfliet, deel Heylken van Weelde x †Jacob Peters alias Wijtfliet, 3. Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen, Dominicus, Marie verkoop Meester Hubertus Walscarts, Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen, Machiel Van Trier (folio 92 1549)
- Ansem Swilden Gorisse, Heylwich x Jois Moerlants Henricksse verkoop Adriaen Dielis Colen (folio 91 1549)
- Jan Deens betaling Geerden Heykens (folio 91 26/3/1549)
- Willeken dr Adriaen Anssems Longy x Larijns Antonissen verkoop Ansem = broer (folio 91 5/2/1549)
- Jan Scoemacker verkoop Machiel Van Trier (folio 91 1549)
- Eelken Canters x †Henric Moerlants: 1. Jan, 2. Jaspar, 3. Peter, 4. Servaes, 5. Lijsbet x Peter Ansems, 6. Adriaenke x Kerste Jan Jorissen, 7. Quirijn dr† x Adriaen Dielis Goelen wonen tot Roy bij Turnout (folio 90 12/3/1549)
- Geerdt Heykens verkoop Jan Verkoeys (folio 89 3/4/1550)
- Jan Brekelmans alias banier verkoop Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 89 2/4/1550)
- Wouter Henric Jordensse x Jericke Lenart Cox, Jan Deens, Adriaen Baten x Eelen (folio 88 2/1/1550)
- Jan Daniel Spilmakers koop Adriaen Baten x Elen Lenart Cox (folio 88 3/7/1549)
- Marie dr Goyert Spilmaker x Machiel Bruyts, Henrick, Heylke, Peter, Gorkes, Put absent verkoop Adriaen Baten (folio 87 1/4/1549)
- Kind †Geert Spilmakers x Eelen Lenart Gijsels, xx Adriaen Baten (folio 86 1549)
- Geert de Cock Lenartsse verkoop Adriaen Wilbort van Triersse (folio 85 1549)
- Henrick Van Trier verkoop Mijs Peter Mijsse (folio 85 1549)
- Wouter Van Trier alias scrobber, Peeter Diels van Oesthoven koop erf.Heyken Tilborchs† 1. Geert Tilborchs, 2. Mary, 3. Jancke x Jan Scoets van Out-Turnout, 4. Jan, 5. Lijsbet, 6. Adriaen Tilborchs van Out-Turnout met zoon Adriaen, 7. Engel (folio 85 14/2/1549)
- Stijndr Lenart Gijsels x Adriaen verkoop Thoon Theusse (folio 84 1549)
- Hubrecht Skemps alias Neelken Peeters verkoop Pauwels Vuest van Turnout (folio 84 11/2/1549)
- Jacob Goyvaerts als de Keteler van Oorschot verkoop Jan Dielis (folio 84 2/1549)
- Jan Anssems, Adriaen Anssems, Katlijn Ansems x Aert Vuesse, Wouter, Stijke, Naetken Ansems, Katlijn Ansems x Meus: 1. Jaspar (6 broers en zusters), 2. Sike (folio 83 1549) Anthonis Ansems Neeske Ansems soen, Catlijn, Jeen Ansems dr Geertruyt Ansems, Tueken, Mariken Ansems x Moens: 1. Jan, 2. zuster, Adriaen soen van Stijn Wouter Van Trier, Jaecke, Henrick Van Trier verkoop Henrick Van Trier
- a) Lambrecht Jan Lemmens, b) Jan Jan Lemmens, c) Katarijn, d) Jan alias Druys de oudste: 1. Jacob, 2. Jan, 3. Wouter, 4. Baltazar, 5. Melchior, 6. Lijsken† x Joris Jan Scellekens, e) Adriaen Wouter Lemmens = broer Lambrecht, f) Jen x Adriaen Jacob Goyvarts alias cakelbaert, g) Lijsken x ....Jan Dries†: 1. Dielis, 2. Barbel = erf. Willemken van Weelde begijn† verkoop Adriaen Jan Heynsse (folio 83 1546)
- Adriaen Jacop Goyvartsse, Dielis Jan Jan Dries, Lijn Lemmens, Jan, Lambrecht (folio 82 1546)
- Katarijn Jan Loysdr met Jan Willem Jan Gijsen verkoop Jan Loys van Turnout (folio 82 1546)
- Adriaen Jansse int broeck verkoop Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 82 25/1/1546)
- Cleys Blerincx koop Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 82 1548)
- Hubrecht Skemps verkoop Henrick = broer (folio 82 3/2/1548)
- Jan Willems alias Willem Lancwouters verkoop Henrick Skemps alias Cornelis Petersse (folio 80 28/1/1548)
- H.Peter Maes, Kind Jan Corts Meeus (folio 80 13/8/1548)
- Henrick Jaspars Moerlantsse de jonge gevest Henrick Crets van Turnout (folio 80 13/8/1548)
- Jan Peter Epmans x Digge Peter Nijsdr verkoop Jan Loeys tot Turnhout (folio 80 3/7/1548)
- Marie Willem Wouter Peterdr x Aert Thonisse verkoop Jan Verkoeye Anssemsse (folio 80 1548)
- Mathijs Brekels gevest Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 79 1548)
- Gerit Jan Heynricsse verkoop Mathijs Brekels alias Breems ofte de sceper (folio 79 27/7/1548)
- Adriaen dr. Wouter Post alias Gijsse x Jan Lemmens Jansse verkoop Bartholomeus Henric de Wolff (folio 79 19/6/1548)
- Mathijs Breems alias Brekels verkoop Clausen Blerincx (folio 79 1548)
- Peter Dielis verkoop Jan Post (folio 79 4/6/1548)
- Henric Snelk x alias Pallars: 1. Lijn, Faes Van Olmen (folio 79 9/5/1548)
- Jan Scoemaker betaling Wreyssen Huybrecht Skemps soen (folio 79 8/5/1548)
- Lijsbet Scueermans alias Tilborch Jans dochter verkoop Henrick Van Trier, Mijs Peter Mijsse woener op de Hoeve van Everbode (folio 78 1548)
- Aert de molder x Marie verkoop Thonis Matheusse alias de sceper (folio 78 1548)
- Machiel Van Trier betaling Matheus Haeys (folio 78 1548)
- Jan Verkoeyen Henrickse verkoop Wilbord Van Trier (folio 78 1548)
- Willem Gijsen verkoop Wilbort Van Trier: 1. Juet (folio 78 12/3/1548)
- Mathijs Brekels alias de Sceper gevest Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 77 21/2/1548)
- Jan Brekels alias manier gevest Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 77 21/2/1548)
- Heer Petrus Maes priester verkoop Jan Canters als kerckmeesters tot behoef H.Sacramentsmis (folio 77 1548)
- Laureys Huybrecht Skemps naturlijck soen betaling Henrick Jaspers (folio 77 1548)
- Lijs Nijs x Geert Kerstiaens, Marie = zuster verkoop Jacob Borchmans van Turnout "Lijn Beecx alias Cortmeus" (folio 77 1548)
- Geert Wouter Heynkens: 1. Jan, 2. Wouter betaling Clausen Blerincx (folio 77 9/2/1548)
- Jan Brekels alias manier betaling Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 76 O.L.Vrouwe dag 1551)
- Huybrecht Luycx betaling Geert Heynkens (folio 76 1548)
- Geert Spilmakers† x Eelen Lenart de Cock: 1. Henrick, 2. onmondig, Goris Spilmakers = oom verkoop Jan Daniel Spilmakers (folio 76 1548)
- Joes Moerlant Henricxss gevest Henrick Lambrechts (folio 76 29/7/1549)
- Cornelii Jan Joesdr x Jan Leemans verkoop Jan Moerlant Henricsse (folio 76 31/1/1548)
- Henrick Lambrechts, †Jan Joes Stius saliger, 1. Cornelis verkoop Ant Faes (folio 76 1548)
- Dictus Eys gevest Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 75 1548)
- Goris Deens betaling Dictus Brekels (folio 75 1548)
- Joes Jan Joes verkoop Goris Deens (folio 75 1548)
- Adriaen Van Daele = zwager van weduwe, Jan Tijmermans, †Jacob Wils, xx Ansem Swilden (folio 75 19/1/1548)
- Jan Daniel Spilmakers gevest Adriaen Lenart de Cok, Eelen x †Geert Spilmaker (folio 75 1548)
- Benedictus Eys gevest Goelen x Jan Brekels alias manier (folio 75 1548)
- Matijs Geenkens betaling Dictus Eys (folio 75 16/1/1548)
- Jan Van Gorp van Arendonc, Matgiel Faes = zwager rente Claus Dielis Colen (folio 75 2/1/1548)
- Aert Faes (folio 74 1547)
- Jacob Meeus koop Adriaen Jansse vorster van Poppel (folio 74 1547)
- Henrick Pauwels x 1.?, 2. Henrick, 3. Lijsbet (folio 73 1547)
- Heer Valentijn Wijtfliet (folio 73 4/7/1547)
- Wouter Jacobsse Swanen verkoop Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 73 25/6/1547)
- Adriaen Jacob Geerts alias Puls, x Jan Scoemaker verkoop Peeter Dielis van Oesthoven alias Cauweler (folio 73 4/5/1547)
- Eelen x †Geerit Spilmakers rente Jan Deens (folio 72 1547)
- Jan Machiels geerft Machiels Van Trier (folio 72 1547)
- Henrick Gijsen rente Peeter Canters, Jan Geert Post (folio 72 17/2/1547)
- Dielis Kolen (folio 72 1547)
- Adriaen int Broeck Jansse verkoop Jan Gellens timmerman van Weelde (folio 72 1547)
- Erf Henrick Van Scoete: 1. Sebastiaen, 2. onmondig rente Adriaen Moerlant (folio 72 14/2/1547)
- Hubrecht Skempe koop Cleyske Blerincx (folio 72 1547)
- Gerit Henrick Van Trier, Adriaen = oudste broer (folio 71 1547)
- Peeter Dielis koop rente Adriaen Jansse Van Gestel op Geert Scuermans (folio 71 1547)
- Katlijn Jan Loeys x Jan Gijs Willemsse verkoop Adriaen Jansse Van Gestel (folio 71 14/2/1547)
- Geert Verheylen alias Doeffgeert verkoop Geerden Scoemaker (folio 71 10/2/1547)
- Jan Scoemaker verkoop Adriaen = zoon (folio 71 8/2/1547)
- Pauwels Vuyst koop Katrijne Jan Loeysdr (folio 71 31/2/1547)
- Machiel Faes Van Trier koop Jan Willem Gijs soen x Katlijn (folio 71 1547)
- Agnees Jan Joes x Pauwels Vuyst verkoop en erfwisseling Aert Faes (folio 70 1547)
- Pauwels Vaest koop 1. Lijsbet Adriaen Van Berausel, 2. Wouter Roese (folio 70 20/2/1547)
- Adriaen Jan Scoemaker verkoop Jan Dielis (folio 70 1547)
- Claus Dielis Colensse verkoop Bartholomeusse de nova domo, Gijsbrecht Simonsse alias Marie (folio 68 12/1/1547)
- Henric Cornelis Petersse verkoop Juetken (onmondig), dr Jacob Peter Jacobsse x Juecken Cornelis Petersse (folio 68 12/1/1547)
- Jan soen Jan Kines alias Druys, Lemmens, Jeeucken dr Wouter Henric Gijsen alias Brunebaert betaling Dierck Skemps (folio 67 3/1/1547)
- Jan Deen, Eelen Lenart de Cock x †Geert Spilmakers, Ghijs Gevaert Kinderen (folio 67 1546)
- Henric Van Trier: 1. Jan, 2. Adriaen, 3. Geerden verkoop Jan Wil Gijsse (folio 66 1546)
- Peeter Dielis verkoop Bartholomeusse Cleys Huybsse (folio 66 1546)
- Henric de Brouwer verkoop Aert Van Trier (folio 65 7/9/1546)
- Jan Post verkoop huisken daer Merten Breen in plach te woenen, Peeter Dielis (folio 65 12/9/1546)
- Lijsbet Goeyert Nijsdr x Gerten Kerstiaens verkoop Jan Gert Verheelt (folio 65 1546)
- Dicten Eys verkoop Jan int Broeck Henricxsse (folio 65 2/9/1546)
- Henric int Broeck verkoop Jan = zoon (folio 65 1546)
- Jan de Wolff, Goeyvaert = broer, Peerken = zuster (folio 65 1546)
- Goris int broec verkoop 1. Katlijn Henrick Verkoeyen x †Michiel Tielmans, 2. onmondige Gerit Blerincx (folio 65 16/8/1546)
- Peter Dielis verkoop Jan Adriaen Moerlants (folio 64 14/2/1547)
- Goris Goekes, dr x Henrick Danen betaling Jan Michielsse de Smit alias Bol (folio 64 1546)
- †Lenart de Cock x Koenen: 1. Geert, 2. Michiel, 3. Laureys, 4. Adriaen, 5. Gijsbrecht, 6. Aleydisdr, 7. Corneliadr, 8. Stijndr x Adriaen Theus, 9. Grietdr x Goeyvaert, 10. Tandr, 11. Jennekendr, 12. Mariedr, 13. Weytkendr (folio 63 1546)
- Adrian Jan Scoemakers betaling Neelken Faes Van Trier (folio 63 1546)
- Jan Van Berausel verkoop Goris = zoon (folio 62 15/2/1546)
- Lijsbet Nijs x Geerden Kerstiaen verkoop Geerden Heynkens (folio 62 1546)
- Jan Joes: 1. Kerstiaen, 2. Joesken, 3. Agnees x Pauwels Vuyst, 4. Cornelie x Jan Bauwens, 5. Jacomijn x Goris Swilden, Cornelie verkoop Henrick Lambrechts, Agnees verkoop Peter Canters, Ariaen Van Trier Servaesse (folio 59 8/2/1546)
- Eelken Cornelis Petersdr x Claus Blerincx verkoop 1. Henrick Moerlant Jaspars de oude, 2. Hubrecht Cornelis Peters, 3. Jan Loys van Turnout (folio 58 1546)
- Cornelis Box verkoop Gorisse van Arendonc ten behoef Kind Cornelis Box x †Joessijn Jan Gijbsdr (folio 58 1546)
- Jan int Broeck Henrixse verkoop Jan Willem Lancwouters (folio 58 5/2/1546)
- Cornelis Vuyst verkoop Kinderen Pauwels Van Lier (folio 58 3/2/1546)
- Adriaen Jan int Broeck verkoop Cornelie Joris Willemsdr (folio 58 1546)
- Claus Huybs verkoop Jan de Wolff Petersse (folio 57 1/2/1546)
- Seger de Witer verkoop Goyert de Keteler Goyertsse van Oerschot (folio 57 27/1/1546)
- Adriaen Stockmans van Turnout betaling Jan Scoemaker (folio 57 1546)
- Adriaen Jansse int Broeck verkoop Bartholomeus Van Den Nieuwenhuysen (folio 57 25/1/1546)
- Jacob Goeyvartsse de Keteler alias van Oerschot verkoop Jan Scoemaeker Geritsse (folio 57 20/1/1546)
- Claes Huybsse x Catlijn Verheyen†: 1. Bartholomeus, 2. Jan, 3. Peter, 4. Lijnken, 5. Lijsbet, 6. Quirijn = dr, 7. Neelken x Weytken Michiels Verheyezoen verkoop Adriaen Jan Broeckmansse (folio 56 28/1/1546)
- Margareta Bonarts x Gerit Mercx verkoop Bartholomeus Peter Goessens (folio 56 18/1/1546)
- Jueten dr Jacob Petersse Coppen alias Zebrechts, †Jenne Cornelis Petersse, toesiender = Henric Cornelis Petersse, momboir = Aert Petersse Zebers Coppens alias Van Mierde verkoop Hubrecht Neelke Petersse (folio 55 4/1/1546)
- Peter Nijs Peter Jan Nijsse verkoop 1. Hubrecht Skemps, Kind Jan Gerit Post x Marie Skemps, 2. Jan Peter Epmans van Baerl, Wouter Post alias Brunebaert (folio 54 11/9/1545)
- Peeter Dielis koop Jan Post Henricxsse, Jan Cauwelers x Jaenken (folio 53 26/7/1545)
- Gerit Jan Clausse, moeder = Digna Cauweler (folio 53 17/6/1545)
- Peeter Dielis verkoop Janne Adriaen Moerlantsse (folio 53 18/5/1545)
- Jan Scoemaker betaling Lijnken Luten van Poppel begijn tot Herentals (folio 52 13/3/1545)
- Goris Spilmakers verkoop Marten Henric Stuc van Alffen (folio 51 1545)
- Gerit Scueermans alias Tilborch verkoop Bartholomeusse Cleys Huybsse (folio 51 14/2/1545)
- Wouter Brekelmans Artsse betaling onmondige Gerit Blerincx (folio 50 1545)
- Michiel Smits x Barbara Box Cornelisdr verkoop Jacob Peeter Jacobsse van Mierde tot Ravels woenen (folio 50 23/5/1545)
- Claus Huybs verkoop Ansem Peeter (folio 50 1545)
- Cornelis Box verkoop Dircken Peters Kemps (folio 50 10/2/1545)
- Claus Scut x Petronella verkoop Hubrecht Luycx (folio 50 1545)
- Mateus Ansem Gijbs verkoop 1. Jaspar Moerlant Jaspersse, 2. Goeyvaerden Goeyvaertsse de Keteler van Turnout (folio 49 1545)
- Wouter Janssen alias Roes betaling onmondige Cornelis Gerit Huybsse (folio 49 1545)
- Lenart Papebroeck betaling Jan Verkoeyen (folio 49 9/2/1545)
- Geerit de Cock betaling Matijs Geekens (folio 49 1545)
- Peeter Pauwels betaling Jan int Broeck (folio 49 1545)
- Cornelis Box verkoop Willem Jan Willemsse (folio 49 1545)
- Ghijs Philips verkoop Bartholomeusse Reyns alias de cremer (folio 48 1545)
- Mathijs Zwanen, Engel, Jan int Broec (folio 48 1545)
- Cornelis Box verkoop Machiel Smeets van Triere = zwager (folio 48 3/2/1545)
- Gerit Scueermans alias Tilborch verkoop Adriaen Jansse Van Gestel van Poppel (folio 48 10/2/1545)
- Jan Adriaensse Van Eynde van Alfen verkoop Clausse Dielis Coole, Adriaen Van Eynde koop Valentijn Marten Woutersse (folio 48 1545)
- Cleys Blerincx verkoop Henrick Morlant Jaspars den ouden (folio 47 24/1/1545)
- Cornelis Box, Adriaen = broer betaling Peter tot Hapart (folio 47 1545)
- Engelken Scueermans alias Tilborch verkoop Gorissen Jan Swilden (folio 47 19/1/1545)
- Ariaen Jan Scueermans verkoop Gherid Verheylen (folio 47 1531)
- Jan Jan Kempsse betaling Jacob Petersse van Mierde (folio 47 4/1/1546)
- Peter Peter Jan Nijsse verkoop Hubrecht Cornelis Petersse alias Kemps (folio 46 1544)
- Michiel Smeets x Barbel Box, Cornelis Box verkoop Jacobben Peters van Mierde (folio 46 1544)
- Lijn Eys betaling Ghijs Ph.... (folio 46 1544)
- Goris Deens verkoop Gijsen Ph.... (folio 46 14/7/1544)
- Goris Deens betaling Metteken van Maerl (folio 46 1544)
- Jacob Scueermans, Aert Thonis, Cornelis Van Goorl x Cornelie (folio 46 1544)
- Goris Jan Van Berausel verkoop Adriaen Hubrechts Heynsse (folio 46 1544)
- Jan Van Berausel verkoop Goris = zoon (folio 46 1544)
- Heer Peeter Maes priester rector O.L.V.Aultaer (folio 45 14/7/1544)
- Goris Spilmaker verkoop Adriaen Scoemaker Jansse (folio 45 10/6/1544)
- Cornelis Jan Cortmeus verkoop Peter Canters, Hubrecht Goeys Peters alias Kemps (folio 45 5/5/1544)
- Engel Scueermans begijn tot Turnhout (folio 45 1544)
- Cornelis Jan Cort Meusse koop Marijken = zuster x Henric Fijs (folio 45 1544)
- Henric de Wolff x Marije verkoop Matijs Brekels alias de Sceper, borg = Adriaen Baerlmans van Weelde (folio 44 1544)
- Adriaen Jan Scueermans, Jan, Lijsbet (momboir = Wouter Jan Tijsse), Tan x Jan Zoete woenen tot Out Turnout, Engel, Marie verkoop Gerit = broer, ouders = Jan Scueermans† x Haeyken† (folio 44 1543)
- Jan Cortmeus Jansse = oom, Katharijn Borchmans Janssen, Adriana Cortmeus = zuster: procuratie schepenen Antwerpen verkoop Aerden Faes Van Trier (folio 43 1543)
- Gerit Verheylen verkoop Jacob Schuermans (folio 43 1543)
- Peter Laureys x †Geertruyt Gijsbrecht Simons verkoop Geerden de Cock alias Gijsels Lenaertsse (folio 43 4/3/1543)
- Adriaen Moerlant verkoop Wouter Jan Goeyvaert Tijssen alias Roes (folio 41 11/3/1543)
- Jacob Laureys betaling Henric Slaets x Ansem Longy† (folio 41 11/3/1543)
- Adriaen Bonaerts Willemsse verkoop Adriaen Jan Van Eertheese, Goevaert Spilmakers (folio 41 11/2/1543)
- Jacob Scuermans koop Cleys Jan Meusse (folio 41 11/2/1543)
- Jan Brekelmans betaling Henrick de Wolff (folio 41 1543)
- Goris Deens Danielsse betaling Adriaen Verkoeyen (folio 41 1543)
- Marij Nijs x Peter Jan Willemsse verkoop Anthonis Teusse (folio 41 1543)
- Henric x †Ansem Longie, 1. Ansem verkoop Anthonis Teusse (folio 41 1543)
- Dielis Henric Van Berausel verkoop Anthonis Teusse (folio 41 1543)
- Jan Willem Lancwouters betaling Aert Geenkens (folio 40 1543)
- Tielman Brekels erfmangeling Diercx Goris Spilmakers (folio 40 11/2/1543)
- Wouter Heynkens gevest Adriaen Verkoeye (folio 40 11/2/1543)
- Geert Kerstiaens x Lijsbet Geert Willemsdr verkoop Wilbord Van Trier (folio 40 11/2/1543)
- Jan Henric Theus verkoop Peter Dierx Sceps van Weelde (folio 40 7/2/1543)
- Adriaen Scueermans, Gerit, Jan, Anna x Jan Zoeten van Out Turnout, Lijsbet, Marije, Engel betaling Heer Peter Maes priester (folio 39 31/1/1543)
- Matheus Ansem Peeter Gijbs verkoop Jan Jan Heyns, 14/2/1557: Jan Baerlmans (folio 39 1543)
- Goris Deens Danielsse verkoop Wilborden Van Trier (folio 39 28/1/1543)
- Katlijn Eys Peter Neeffs verkoop Jan Scoemaker (folio 38 1543)
- Jan Scoemaker verkoop Jacob Goevaerden de Keteler Goevaertsse van Oerschot (folio 38 1543)
- Jan Scoemakers verkoop Herman Gerit Luten, Lijnken Luten begijn Herentals (folio 37 1543)
- Lijn Post met zoon = Dielis gevest Jan de Laet (folio 37 1543)
- Gerit Jan Vrancken betaling Stijn x †Thijs Peter Hoeffkens (folio 37 14/1/1543)
- Adriaen Jan Scoemakers verkoop Heer Peter Maes priester (folio 36bis 27/8/1543)
- Heer Peter Maes priester tot Ravels rector O.L.V., Goris int Broeck, Henrick (folio 36bis 1543)
- Katlijn dr Henrick Verkoeyen x †Michiel Tielman verkoop Jan Henrick Verkoeyen (folio 36 1543)
- Jan Goeyvaerts transport Gorisken zoon Servaes Jan Goeyvaerts† x Anne Dierck Aerts dochter (folio 36 21/5/1543)
- Gerit Post Geritse, Mariken = zuster transport Jan = broer (folio 35 21/5/1543)
- Jan Michiels Jasparsse verkoop Anthonisse Theus alias de Sceper (folio 35 15/2/1543)
- Adriaen Cornelis Box verkoop Cornelis = broer (folio 34 1543)
- Jacob Verast verkoop Geert Post kinderen: 1. Geert, 2. Jan, 3. Mariken (folio 34 26/2/1543)
- Willem Gijsen verkoop Servaes Van Olmen (folio 33 1543)
- dictus Brekels Jan Brekels, Heylwich Brekels met Wouters Aert Eyssen, Gerit Henrick Brekels, Lijsbet Brekels (folio 33 1543)
- Cleys Huybs verkoop Jan Kemps Jansse (folio 33 11/2/1543)
- Magriet Boenaert, Jan Verdonck (folio 33 1543)
- Matheus Ansem Peter Gijbs verkoop Diercken Kempen Petersse (folio 33 11/2/1543)
- Lenart Papebroeck erft Bartholomeus Van de Loock (folio 33 1543)
- Jan Jan Teusse alias Verrist verkoop Jan Peter Cortjansse alias Volders (folio 32 23/1/1543)
- Mathijs Wouter Marten Brekels alias de Sceper verkoop Jan Brekels alias manier verkoop Henrick Swolffs Janssoen (folio 32 1543)
- Jan Jan Lenaertsse betaling Willem Gijsen, Bartholomeusse Reynart alias de Cremer (folio 32 1543)
- Gemeente verkoop Jacob Schuermans (folio 29 1542)
- Cornelis Meeus verkoop Jan Dielis (folio 29 24/10/1542)
- Gemeente verkoop Bartholomeus oft Dominicus Van Den Nieuwenhuysen tot behoef Jan sone Yewen Peeters, Marie dochter Yewen Peeters, pand: Wouter de Kempe, Jan Moerlant, Peeter de Canters, Aert Thonisse (folio 28 16/10/1542)
- Claes Huybs betaling Jacob Meus van Poppel (folio 26 1542)
- Lenart Blerincx verkoop Geerden Wout Heynkens (folio 26 8/3/1542)
- Goevaert Jacob Goeyvaertsse verkoop Anssem Henrick Anssems Van de Kieboom (folio 26 13/5/1542)
- Jan Henrick Theus verkoop Adriaen Moerlant (folio 25 10/3/1542)
- Jan Cornelis Teusse† x Digne, Kind: Joris Schellekens = momboir verkoop Jan Henrick Teusse (folio 25 1542)
- Haeyken Peter Geerts verkoop Peteren Canters (folio 25 21/2/1542)
- Servaes Van Olmen verkoop Goris Deen Gorisse (folio 24 14/2/1542)
- Wout Kemp x Lijsbeth Van Berausel (folio 23bis 1541)
- Jan Gijb Wouter Gijbsse verkoop Jan Dielis (folio 23 21/2/1542)
- Adriaen Jan Scoemakers x Heylwich Adriaen Tijs Verkoeye (folio 23 1542)
- Gerit Henric Brekelmans verkoop Jan Daniel Spilmakers (folio 23 8/2/1542)
- Bartholomeus Van de Loock x Marie Wouter Kerstiaens verkoop Adriaen Moerlant (folio 23 8/2/1542)
- Cornelis Box betaling Willem Jan Willekens (folio 22 1542)
- Adriaen Scoemakers Jansse verkoop Jaspar Moerlant (folio 22 1542)
- Jan Henrick Post verkoop Adriaen Verkoeyen (folio 22 1542)
- dictus Eys Brekelmans verkoop Adriaen Verkoeyen Henricx geerft Wouter Wouter Heykens (folio 22 3/2/1542)
- Jaspar Moerlant verkoop Jan = broer (folio 21 31/1/1542)
- Goevaert Spilmakers betaling Kinderen Henrick Jan Scellekens (folio 21 31/1/1542)
- Weduwe Couwelers met Mathijs Martens dictus Breen oft Scepers, Willem Jan Willemsse, Hendrik Jaspar Moerlants, Wouter Van Trier, Peeter Van Oesthoven: zwager, Jan Post (folio 20 16/1/1542)
- Gerit Verheylen verkoop Jacops Scuermans (folio 20 1542)
- Peeter Cannaerts, Marije x Cleysse Huybs, ouders: Cannaerts x Magriet Gellens†, xx Geerden Verheylen, Beris Willem Beris (folio 20 16/1/1542)
- Lijsbet x Kerstiaan Sijkens, Goris Schellekens Joris soen erf Jan Cornelis Verrist (folio 19 22/4/1541)
- Gijs Philips, Lijsbet x Wouter Willem ..., Adriaen Tonisse Stoeps (folio 18 20/7/1541)
- Katrijn Eys, Gijsen Philips (folio 17 1541)
- erfgenamen †Heer Henrick Zwaenen, Adriaen Aert Zwaenen, Jacob, Jan Zwaenen, Wouter Jan Zwaenen verkoop Cleysse Meusse (folio 17 1541)
- Jan Teus Henric soen, Cornelis Teus†, Arian Moerlant koop Jan Cornelis Teus (folio 16 1541)
- Bartholomeus Meerts verkoop Peeter Pauwels (folio 14 15/3/1541)
- Mathijs Wout Martens verkoop Katarijn Aert Dielis Coppens (folio 14 1541)
- Adriaen Jan Scoemakers x Heylwich verkoop Henriken Lambrechts (folio 14 27/3/1541)
- Gerit Blerinx belening Wout Brekels, betaling Geerden Wout Heykens, Heynken Dierx x Peeters Laureys (folio 14 1541)
- Wouter Brekels (folio 14 23/3/1541)
- weduwe Bartholomeus Teukens ontvangst Adriaen Moerlant (folio 13 1541)
- Katarijna dr Aert Tielmans Coppens x Margariet Arnout Dielis Coppens erfpenningen Jan Brekels (folio 13 13/3/1541)
- Jaspar Moerlant x Lijsbet (folio 13 10/3/1541)
- Margriet Boenaerts rente Meusse Van Roey alias Jan Meusse (folio 13 10/3/1541)
- Bartholomeus Jan Meusse betaling Jan Gijsbrecht (folio 13 1541)
- Hubrecht Cornelis Peters alias Kemps verkoop Jan Gerit Post betaling Adriaenke†Wouter Post, Heylken (folio 12 8/3/1541)
- Adriae Wout Post dr, Heylwich (folio 12 1541)
- Peter Canters rente Dierck Peter Kemps betaling Kinderen†Wout Post (folio 12 8/3/1541)
- Daniel Peter Versijsen, huisvrouw Peters Verheyden rentebrief Jan Willekens (folio 12 7/2/1541)
- Jan Gijsbrecht Peter Claus, Adriaen Van Eynde (folio 12 7/2/1541)
- Henric Moerlant verkoop Ariaen Verkoeys Henricxsse (folio 12 7/2/1541)
- Cornelis Peters x Juete: 1. Henric, 2. Eelken de oudste, 3. Hubrecht de oudste, 4. Jenneken de jonxste, 5. Hubrecht de jonxste (folio 11 1541)
- Henrick Crets: 1. Cornelis, 2. Peter verkoop Adriaen Jaspar Moerlant (folio 10 1541)
- Hubrecht Cornelis Peeters verkoop Jacop Peeter Coppens (folio 10 11/2/1541)
- Hubrecht Cornelis Peters verkoop Henric = broer (folio 10 1541)
- Ansem Goris Swilden verkoop Henrick Cornelis Peeters (folio 10 2/1541)
- Lijsbet Ansem Loengis x Jaspar Moerlant verkoop Henricken Cornelis Peeters (folio 10 2/1541)
- Jan Brekels alias Banier betaling Machiel Faes (folio 9 21/1/1541)
- Cornelis Verist alias Theus betaling Adriaen Moerlant (folio 9 31/1/1541)
- Henrick Faes verkoop Henricken Verkoeyen (folio 9 4/2/1541)
- Magriet Boenaert x Adriaen Meus, Mariken dochter Gerit Post (folio 9 31/1/1541)
- Joeris Jan Scellekens betaling Ariaen Moerlants (folio 8 31/1/1541)
- Gerit Post, Jan = broer (folio 8 31/1/1541)
- Wilbort Van Trier, Adriaen = zoon (folio 7 27/12/1540)
- Henric Van Trier: 1. Adriaen, 2. Henric, 3. Geerden (folio 7 27/12/1540)
- Henrick Van Trier x Neelken Jan Heynkens: 1. Jan, 2. Adriaen, 3. Gerit (folio 7 27/12/1540)
- Katarijn Eys verkoop Ghijsbrechten Philipsse (folio 7 13/12/1540)
- Henric weduwe Eys Lodgis (folio 6 11/10/1540)
- Jan Michiels betaling Jan Joes (folio 6 11/10/1540)
- Jan de Wolff Peters soon, Frans† a) Haeyken, Goeyvaerden† x Mariken, Peter = zuster, Katlijn x Jacob Verast rente Gerit Heykens (folio 6 1545)
- Lijsbet Cauweler Barthelomeus dochter verkoop Peeter Dielis = zwager (folio 6 16/8/1545)
- Aert Geenkens betaling Aerd Servaesse, Michiel, Jan Van Gorp (folio 5 2/8/1545)
- Lenaert Cleys betaling Gerit Heykens (folio 5 2/8/1545)
- Aert Van Trier Servaesse, Michiel, Cornelisken x Jan Van Gorp rente Aert Willem Geenkens (folio 5 2/8/1545)
- Gerit Heynkens, gekocht van Aerden Tijs Peeter Swilden verkoop Janne van Berausels diemen heet de Wilde (folio 5 12/7/1545)
- Henrick Faes Moerlant verkoop Henrick Moerlant = oom (folio 5 21/6/1545)
- Valentijn Meerten Woutersse verkoop Ariaen Willemse Van Eynde, Jan Ghijsbrechts Peter Cleys (folio 5 11/6/1540)