Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Schepenregister 1671-1681

Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeentearchief Ravels nr.3: Schepenregister 1671-1681
- Aert Mathijs Jan Dielen verkoop Jan Bastiaen Jansen x Maria Mathijs Dielen, ouders = Mathijs Jan Dielen x Mayken (folio 2 17/4/1671)
- Jan Gijs Joesen betaling St.Peeters Turnhout (folio 2 31/5/1671)
- Geeraert Albrechts x Ida Hermans verkoop Jan Wouter Hermans (folio 3 28/9/1671)
- Catalijn Diels betaling Anna Van der Geerten (folio 4 14/10/1671)
- Catalijn Mathijs Dielen begijn Turnhout betaling Jan Bastiaen Jansen (folio 4 28/10/1671)
- Antoni Van Aell betaling Maeyken x †Bastiaen Jansen (folio 5 7/11/1671)
- Gemeente betaling Wilbrordus Verbraecken cappelaen Ravels te cratiseren ende onderwijsinge der jonckheyt (folio 6 9/11/1671)
- †Joannis Van Nederven x Anna Nodens: 1. Joannes, 2. Broers en zusters verhuur Geeraert Adriaenssen (folio 6 13/11/1671)
- Sara Sebastiaens x Aert Lommen, Wouter† = broer verkoop Dierck Matthijs Aerts (folio 7 24/11/1671)
- Peeter Aert Jacops betaling Anna de Wit begijn Turnhout (folio 8 28/11/1671)
- Cornelis Van Aell betaling Anna Antoni Daneels begijn Turnhout (folio 9 2/12/1671)
- Cornelis Wouter Janssen, Corstiaen Adriaen Corstiaens als erfgenamen Willem Michielssen, Jan Janssen x Heyltken Michielssen akkoord (folio 10 4/1/1672)
- Jan Cornelis Jan Broeders als erfgenaam †Gijsbrecht Janssen betaling Nicolaes Van Olmen (folio 13 12/1/1672)
- Jacomijn x †Ghijsbrecht Janssen, Magriet Jan Eys Coymans : zuster Jacomijn, erfgenamen beiden Jan Peeters Van Beek, Cornelis Geerts, Hendrick Van Limpt, Jan Artsen (folio 14 30/1/1672)
- Jan Berchmans x †Catalijn Hermans betaling momboir ende toesiender Kinderen (folio 14 18/2/1672)
- Jan Bastiaen Jansen x Maria Mathijs Dielen betaling en verkoop Mayken x †Bastiaen Jansen (folio 15 26/2/1672)
- Willem Adriaens x Catalijn Jacops betaling Catelijn Verbruggen x †Jan Van Dijck (folio 15 5/3/1672)
- Rombout Hendrick Schuermans x Elisabeth Van Dijk betaling Catalijn Verbruggen x †Jan Van Dijck (folio 16 5/3/1672)
- 2 Kinderen Peeter Bastiaens x †Jenneken Jan Moerlants betaling capittel St.Peeter Turnhout (folio 16 8/3/1672)
- Dierck Matthijs Aerts x Catalijn Sebastiaens betaling capittel St.Peeters Turnhout (folio 17 8/3/1672)
- Jan Van Aell betaling Marie Van Leyenborgh (folio 17 21/3/1672)
- †Jacob Jan Huyben x Marie Jacob Jan Huyben† verhuur (folio 18 22/3/1672)
- Jacob Adriaen Jacobs, Cornelis, Zuster + Kind (folio 18 26/3/1672)
- Christiaan Roevens betaling Jan Keysers (folio 19 4/4/1672)
- Lucia Wouter Baelmans x †Art Jacops betaling Christiaan Mallants (folio 20 26/4/1672)
- Kind Jan Berchmans x †Catalijn Hermans , Maria Hermans begijn Turnhout (folio 24 2/5/1672)
- Dierck Mathijs Aerts, Aert (folio 25 16/5/1672)
- Jacob Hendrick Willems (°Ravels) x Adriaentje Peter Crols borgbrief Turnhout (folio 27 5/5/1672)
- Giliam Corstian Noys betaling Peeter = zoon (folio 28 23/6/1672)
- E.H.Alipius Van Veen, Maria Claessen x Bastiaen Janssen†: 1. Jan, Catharina Diels begijn Turnhout, Lauwereys Andriessen = zwager (folio 29 27/6/1672)
- Adriaen Wouter Hermans verkoop Cornelis Hermans x Catelijn (folio 30 29/10/1672)
- Lucia Wouter Balemans x †Art Jacops betaling Christian Mallans (folio 30 7/11/1672)
- Magriet Adriaensen x †Faes Van der Sande, betaling H.Geestkind met naemen Jan Wouters, moeder = Martijntje Stalpars (folio 31 5/12/1672)
- Cornelis Jansen x Magriet Hermans betaling Kerk begijnhof Turnhout (folio 31 9/12/1672)
- Elisabeth Oribus betaling Catharina Hugaerts begijn Turnhout (folio 31 19/12/1672)
- Jan Peeters Van Beeck borgemeester (folio 32 19/12/1672)
- Rekening van Jan Huyps (folio 32 1672)
- Sara Sebastiaens x Aert Lommen, Wouter† = broer betaling Dierck Matthijs Aerts (folio 34 20/12/1672)
- Attestatie Bastiaen Jespars, coopman van schaepen (folio 34 24/12/1672)
- Hendrick Jansen voster 43 jaar, Jan Sprengers 45 jaar, Anna Buycx x Jan Sprengers 45 jaar, Maria Janssen 22 jaar: wegneming karren verklaring (folio 34 27/12/1672)
- Christiaan Roevens betaling Peeter Hermans (folio 37 16/1/1673)
- Peter Gijs Aert Jacobs betaling Anna de Widt begijn Turnhout (folio 37 24/1/1673)
- Adriaan Baten x Elisabeth, aanneming H.Geestkind van Hendrick Wils x Heltien (folio 38 6/2/1673)
- Erfgenamen Goris Jacobs x Magriet Schuermans: 1. Merten Luyten, 2. Lambrecht Lurincx, 3. Heyltje Goris Jacobs, 4. Pauwels Cornelis, 5. onmondig kind Goris Gorissen de jonge, 6. Peeter Aert Jacobs (folio 38 9/2/1673)
- Marcus Verdoncq kosten proces Jan Janssen Rollebier (folio 40 16/2/1673)
- Christiaan Roevens betaling onmondig Kind Nicolaes Van Deun Woutersse, 28/11/1699: Maria Anna Tielemans x Wouter Van Deun, 29/1/1692: Mayke Van Deun (folio 40 16/2/1673)
- Cornelis Cornelissen, Faes, Dierck Adriaenssen, Cornelis, erfgenamen †Tanneken Cocx, onmondig Kind †Jan Adriaenssen Van Gilse x Lucia Adriaenssen (folio 41 21/2/1673)
- Willem Adriaensen x Cathelijn Jacops verkoop Cornelis Jan Wouters (folio 45 20/2/1673)
- Cornelis Hermans betaling weeskinderen Peeter Claessen, 3/3/1683: Cathalijn Peeter Claessen x Jan Adriaen Hermans, Jenneken x Adriaen Jespars (folio 45 20/2/1673)
- Attestatie Adriaen Moerlans 2 ossen (folio 46 22/2/1673)
- Anthoni Adriaen Luyten attestatie ossen (folio 46 22/2/1673)
- Adriaen Wouter Hermans, Jan, Elisabeth, Marie, Anneken, Cornelie, moeder = Digna Janssen (folio 46 23/2/1673)
- Gelijke erfgenamen Tanneken Cocx, Dierck Adriaenssen, Jacob Gestels, Cornelis Adriaenssen + zusters + broers, Jan Claes Stoeffels, Faes Cornelis, Cornelis (folio 51 27/2/1673)
- Deling Dierck Adriaenssen, Cornelis Adriaensen, Jacob Van Gestel, Jan Claes Stoffels, als erfgen †Tanneken Cocx (folio 54 2/3/1673)
- Ansem Jacobs x Adriaentje Cornelis attestatie 2 koppelen ossen Jan Peeter Vromans, coopman van ossen (folio 57 5/3/1673)
- Attestatie Bastiaen Jespers, koopman schapen in Ravels, Weelde en Poppel: verkopen tot Antwerpen (folio 58 7/3/1673)
- Wouter Hermans x Digna Janssen: 1. Jan, 2. Elisabeth, 3. Anneken, 4. Marie, 5. Neeltje verhuur (folio 58 6/3/1673)
- Jan Wouter Hermans, onm †Wouter Hermans x †Digna Janssen, Anneken, Adriaen betaling (folio 60 7/3/1673)
- Erfgenamen Gijsbrecht Janssen x Jacomijn Eneys Verkoyen: Jan Jan Bruers, Magriet, Nicolaes Van Olmen, Jacob Bastiaens akkoord. Erfgenamen Jacomijn Eneys Verkoyen: Jan Van Beeck x †Mayken Cornelis Verkoyen, Adriaentje (folio 61 11/3/1673)
- Weesk Peeter Claessen x †Sijcken Jan Huyben verhuur Mattijs Janssen (folio 63 11/3/1673)
- †Huybrecht Janssen x †Elisabeth Reyniers: 1. Jan, 2. Engel x Nicolaes Laureyssen, 3. Marie x Peeter Steenvest (folio 64 20/3/1673)
- Cornelis Cornelissen transport St.Servaeskercke tot Ravels (folio 67 27/3/1673)
- Willem Adriaen Corstiaens, Jan Adriaenssen verkoop schapen Bastiaen Jespars (folio 68 10/2/1673)
- Ida Hermans x Geeraert Aelbrechts betaling Cornelis Hermans (folio 68 13/4/1673)
- Benoeming Peeter Balemans secretaris (folio 68 18/5/1673)
- Erfgen †Jacomijn Eneys Verkoyen: Jan Peeters Van Beek voor erfgen Cornelis Verkoyen, Jan Geerts voor erf †Mayken Vercoyen, Jan Aertssen voor de Kind Catalijn Jan Vercoyen, Jan Princen voor de Kind Adriaentje Vercoyen verkoop 1. Elisabeth Daniel Celders, 2. Erf Antoni Daniel Celders (folio 70 19/5/1673)
- Attestatie Jacob Jan Huybrechts sinne is te trecken naer Hollant, Zeelant ofte elders (folio 71 16/6/1673)
- Maria Huybrecht Janssen x Peeter Steenvest betaling Catalijn Sanen begijn Turnhout (folio 72 19/6/1673)
- Adriaen Janssen x ... Faes Cornelis verhuur (folio 72 19/6/1673)
- uitbesteding Kind Aert Versande aen 1. Peeter Goyvaert Canters, 2. Geert Janssen, 3. Andries Jacob Dickens, 4. Cornelis Janssen (folio 74 3/7/1673)
- Gijsbrecht Aert Jacobs, Maria = dochter, novice op den begijnhove van Turnhout (folio 75 22/8/1673)
- †Jan Matijssen x Catalijn: 1. Marie x Matthijs Claessen, 2. Mathijs, 3. Henrick, 4. Nicolaes verkoop (folio 76 19/9/1673)
- onm †Jan Willem Moerlants verhuur Adriaen Janssen (folio 78 9/10/1673)
- Lucia Adriaensen x †Jan Adriaensen, 1. Adriaen, xx Marcus Verdonck (folio 79 20/10/1673)
- †Aert Jacops Aertssoon x Lucia Balemans: 1. Elisabeth, 2. Dimpna x Hendrick Cornelis Koyen, 3. Jenneken x Peeter Adriaensen, 4. Anna x †Jan Hendricx: 1. Aert verkoop Lambrecht Dierck Lurincx (folio 81 6/11/1673)
- Mayken Hermans begijn Turnhout verkoop Cornelis Hermans (folio 83 6/11/1673)
- Deling Faes Cornelis, Kinderen Cornelis Cornelissen: 1. Pauwels, 2. Lendert, 3. Mayken x Geeraert Adriaenssen (folio 83 8/11/1673)
- †Cornelis Cornelissen: 1. Pauwels, 2. Lendert, 3. Mayken x Geeraert Adriaenssen, †Tanneken Cocx = nicht (folio 85 9/11/1673)
- Testament Guilliam Corstiaens x Christina Coymans, Not Henricus Sebastiani Poppel: 1. Adriaen†, 2. Geraerden (folio 87 9/11/1673)
- Testament Jan Adriaenssen Van Gilse x Lucia Adriaen Michielssen, Not Guilliam Verschueren Turnhout, Not Michiel Van Elsacker Loenhout, Not Jan Verschueren (folio 89 14/11/1673)
- †Jan Matthijsen Smits x Catalijn: 1. Matthijs, 2. Nicolaes, 3. Mayken x Mathijs Gorimans, 4. Henricx verkoop 1. Mathijs Gorimans, 2. Lendert Cornelis, 3. Pauwels Cornelis, 4. Geeraert Adriaenssen, 5. Cornelis Jan Huyps, 6. Adriaen Faes Cornelis (folio 93 16/1/1674)
- Attestatie Jan Sprengers van sinne is te vertrecken naer Brussele (folio 98 20/1/1674)
- Testament Peeter Janssen x Adriaentje Mathijs Aerts (folio 98 20/1/1674)
- Attestatie Peeter Balemans (folio 103 7/2/1674)
- Jan Wouter Hermans verkoop Michiels Pauwels (folio 103 7/2/1674)
- Peeter Govaert Canters betaling Hubertus Empsens pastoir (folio 104 19/2/1674)
- Antoni Janssen betaling Hubertus Empsens pastoir (folio 105 19/2/1674)
- Magriet Gijs Joessen x Henri Janssen Van Riel betaling Ampson Jacobs en Jan (broers) (folio 106 23/2/1674)
- Henrick Bastiaens 2 ossen (folio 106 3/3/1674)
- Adriaen Faes Cornelis verkoop Peeter Van Dijck (folio 107 5/3/1674)
- †Faes Cornelis: 1. Adriaen, 2. Nelleken x Adriaen Jansen, 3. Jan† x Mayken Adriaen Corstiaens, 4. Cornelie, 5. Jan Beecx verhuur (folio 107 5/3/1674)
- Goris Guilliam Corstiaens x Elisabeth betaling Jan Balemans, schout en meyer (folio 109 6/3/1674)
- Jan Huyps verkoop paard Cornelis Wouters(Gierle) (folio 109 19/3/1674)
- Cornelis Adriaenssen verkoop Marcus Verdoncq (folio 110 16/4/1674)
- Adriaen Wouter Hermans, ouders = Wouter Hermans x Digna Jan Cornelis verkoop Jan Wouter Hermans x Jenneken Hendrick Cornelis (folio 112 9/4/1674)
- Sijtken Adriaenssen x Jacob Geestels, Mayken x Jan Stoffels, Jenneken, Jan verkoop Cornelis Adriaenssen (folio 113 14/4/1674)
- Cornelis Adriaenssen verkoop Marcus Verdoncq (folio 113 16/4/1674)
- Goris Guilliams Corstiaens betaling Gijsbrecht Adriaensen, Engeltje = zuster, 8/5/1705: Heer Mattijs Van Dijck = zoon, Adriaen Baten x Elisabeth Balemans (folio 115 2/5/1674)
- †Jan Van Dijck x Catalijn Verbruggen: 1. Elisabeth x Rombout Schuermans, 2. .... x Willem Van den Eynde, 3. Catalijn x Henrick Janssen, 4. Clara x Jan Janssen, 5. Geertruyd x Augustijn Willems Van Den Ackerveken, 6. Maria x Cornelis Van Loven, 7. Henrick† 1. Mattijs, 8. Anna† x Jan Joost Meys, 9. Jenneken† x Peeter Van Loven, 10. Godefridus, prister en cappelan tot Broechem goederen tot Mierde Not Joan Philips Verbruggen Antwerpen 5/1/1674) (folio 115 27/4/1674) (folio 120 27/4/1674)(folio 136 29/12/1674)
- Hendrick Cornelissen verkoop ossen Henricx Janssen (folio 122 9/5/1674)
- Lambrecht Dirck Lurinckx betaling Gertruy Wouter Willemsse (folio 123 30/3/1674)
- Gijsbrecht Adriaenssen, Engeltien = zuster verkoop Goris Guilliams x Elisabeth (folio 124 25/5/1674)
- Elisabeth Peeter Luyten x Aernout Jacobs, Weesk 4 Jan Wouter Antonis† x Elisabeth Peeter Luyten akkoord (folio 125 17/7/1674)
- Cornelis Janssen aanneming kind van Baltezaer Willemssen (folio 128 15/7/1674)
- Michiel Bols betaling Kind en erfgen Jan Mathijs Smits (folio 128 18/7/1674)
- aanneming pioniers 1. Adriaen Faes Cornelis, 2. Jan Rombout Schuermans, 3. Jan Van Son, 4. Jan Brisy, 5. Jan Petry, 6. Joseph Latro (folio 129 4/9/1674)
- Jan Huybrecht Janssen (°Ravels) x Perijntje Lendert Jan Meeuws (°Hooghstraeten) ontlastbrief Merksplas (folio 129 24/9/1674)
- Adriaen Faes Moerlants akkoord Nicolaes Vueghs, erfgoed tot Merksplas (folio 130 13/10/1674)
- Rombout Schuermans verhuur Jan Gijssen (folio 131 5/11/1674)
- Dimpna Moerlants, Peeter betaling Anna De Witte begijn Turnhout (folio 133 10/11/1674)
- Gijsbrecht Adriaenssen verkoop 23 schapen Willem Van Eynde (folio 133 11/11/1674)
- Attestatie Adriaen Schuermans, voerman van zijne stiele (folio 133 4/12/1674)
- Testament Bastiaen Geerts x Mayken Peeter Redens (folio 133bis 30/11/1674)
- Deling Dierck Adriaenssen, Marcus Verdoncq uit hoofde van Cornelis Adriaenssen goed Jan Adriaenssen x Tanneken Cocx (folio 134 6/12/1674)
- Henri Bastiaenen verkoop 34 schapen Henr Lodewijcx tot Eeckeren (folio 135 26/12/1674)
- Matteus Stalpars verkoop 44 schapen Henr Lodewijcx (folio 136 26/12/1674)
- Mr Peeter Van Loven Kinderen Sandhoven (folio 139 29/12/1674)
- Joos Gijs Goossen verkoop ossen Jacob Adriaen Henricx te Minderhout (folio 140 31/12/1674)
- Adriaen Moerlants (folio 140 2/1/1675)
- onm Kind †Jan Faes Cornelis x Mayken Adriaen Corstiaens betaling Adriaen Faes Cornelis (folio 140 13/1/1675)
- 2 Kind Antoni Jan Wouters x †Jenneken Canters verhuur Adriaen Goyaert Canters, Peeter (folio 141 19/1/1674)
- Corpus gemeente betaling Josijntje Sprengers x †Adriaen Henricx van Turnhout tot Meel (folio 141 28/1/1675)
- Geeraert Balemans verkoop ossen Jan Huybs (folio 143 4/2/1675)
- Willem Adriaen Cuylen x Heyltje Lendaert Mermans verkoop Bastiaen Adriaen Noys (folio 143 6/2/1675)
- Geeraert Adriaenssen te Ravels en Wouter Bosmans te Weelde koop ossen Jan Luycx (folio 143 11/2/1675)
- Adriaen Servaes Cornelis, Petrenelle x Adriaen Jansen, Luytken† x Cornelis Beeckx, Cornelie† 2 Kind, ... x Jan Beeckx + 2 Kind, Jan†, Pauwels Cornelis, Lenaert, Mayken x Geeraert Adriaensen, Dirck Adriaensen, Lucia Adriaense x †Jan Adriaensen, xx Marcus Verdonck (folio 144 12/2/1675)
- Joanna Buycx x Bartholomeus Backers, ... x Jan Sprengers, Michiel, Adriaen, Elisabeth, Heer Peeter, Barbara verkoop Adriaen Van Gorp (folio 144 11/2/1675)
- Nicolaes Adriaen Michielsen, Laureys verkoop 1. Michiel Pauwels, 2. Jan Balemans, 3. Matteus Stalparts, 4. Jan Adriaen Cornelis Corstiaens, 6. Cornelis Hermans, 7. Cornelis Van Aell, 8. Henrick Janssen voster (folio 145 11/3/1675)
- Jespar Verheyden x Jenneken Gorissen verkoop Merten Luyten (folio 148 23/2/1675)
- Goris Jacobs x Magriet Schuermans: 1. Cornelia x Pauwels Cornelis, 2. Mayken x Lambrecht Dierck Lurincx, 3. Jenneken, 4. Jacomijn x Merten Luyten, 5. Perijntje x Peeter Gijs Aert Jacobs, 6. ... x Wouter Jacobs, 7. Goris† (folio 148 23/2/1675)
- onmondig Kind Goris Gorissen den jonge, x Elisabeth Gijsbrechts, verhuur Merten Luyten (folio 154 25/2/1675)
- Peeter Gijsbrechts (Aert Jacobs) erfmangeling + transport Marten Luyten x Jacomijn Gorissen (folio 155 27/2/1675)
- attestatie Ampson Jacobs verkoop Jan Huyps (folio 157 5/3/1675)
- Jan Gijssen verkoop os Cornelis Fijen (Turnhout) verklaring door Gijs Gijsbrechts (folio 160 19/3/1675)
- Wouter Jacops x Helena Goris Gorissen (Jacobs) verkoop Peeter Gijs Art Jacops (folio 160 20/3/1675)
- Cornelis Janssen verkoop ossen Jan Huyps (folio 161 30/3/1675)
- Cornelis Hermans verkoop ossen + schapen Willem N. te Antwerpen (folio 161 5/4/1675)
- Giliam Noys x Christina Coymans: 1. Goris, 2. Gertruyken, 3. Adriaen† a) Wouter, 4. Agneet (folio 161 19/4/1675)
- Christiaen Roevens betaling Jan Verheyden van Lille (folio 162 21/4/1675)
- Attestatie Nicolaes Lauwereyssen (folio 163 22/4/1675)
- Verklaring Jan Dickens, Ampson Jacobs verkoop 35 schapen Jan Bastiaens (folio 163 24/4/1675)
- Antony Hendricx verkoop ossen Jan Huybs (folio 163 29/4/1675)
- Joan Balemans 70 jaar, Cornelis Janssen 56 jaar verklaring burgemeester Jan Cornelis in de 70 (folio 163 30/4/1675)
- †Adriaen Corstiaens: 1. Jan, 2. Willem, 3. Tanneken, 4. Mayken x Willem Willemssen (folio 164 9/5/1675)
- Matteus Stalpars verkoop stier Jan Adriaenssen te Turnhout (folio 166 12/5/1675)
- Joos Gijs Joossen betaling Anna de Witte begijn Turnhout (folio 166 20/5/1675)
- Matteus Stalpars 40 schapen te drijven naer het goidtshuys van Tongerlo (folio 167 17/6/1675)
- Cornelis Janssen erfmangeling Willem Willemsen (folio 168 13/6/1675)
- Henrick Cornelissen verkoop 41 schapen Adriaen Grielis te Vosselaar (folio 168 18/6/1675)
- Jan Huyps verkoop 44 schapen Jan Bastiaens te Houtel (folio 168 26/6/1675)
- Jan Gijs Joossen verklaring verkoop door Andries Janssen, ossen aan Willem Caels (folio 168 29/6/1675)
- Matteus Stalpars verkoop 50 schapen Willem Van Eynde (folio 169 28/8/1675)
- Catalijn Lendert Miertmans x Henrick Verdoncq: Marie, Henrick, Peeter, Jan, Heyltje (cooper Sebastiaen Adriaen Noyes) verkoop Jouf Catharina Lemmens x †De Roy (folio 169 16/9/1675)
- Testament Adriaen Michielsen x Catalijn Cornelis Jan Peeters: 1. Mayken (folio 169bis 8/7/1672)
- Jan Verheyden verkoop Cornelis Van Aell (folio 170 26/9/1675)
- Guilliam Corstiaens x Christina Coymans: a) †Adriaen Guilliams: 1. Wouter, 2. Gijsbrecht, 3. Marie b) Geeraert Guiliams, c) ... x Jan Janssen, d) Goris Guilliams, e) Gertruyt x Geeraert Janssen, f) Mayken, g) Agnes (folio 170 1/10/1675)
- Huybrecht Andriessen van Ginnoven, Mayken x Huybrecht Jan Huybrechts verkoop Jespar Andriessen Van Ginnoven (folio 175 10/10/1675)
- Peeter de Fuen, goederen Sijcken Michielse tot Turnhout van H.Geest Ravels (folio 182 11/11/1675)
- Jan Claes Stoffels x Mayken Adriaen Diercx verkoop 1/5 Jacob Jan Peeters (folio 183 4/11/1675)
- Catalijn Mattijs Jan Dielen begijn Turnhout verkoop Mayken x †Bastiaen Janssen (folio 184 11/11/1675)
- Mayken Guilliam Corstiaens, 12/11/1675: Adriaen Claes Schuermans = zoon verkoop 1. Jan Bastiaens, 2. Agnes Guilliams (folio 187 11/11/1675)
- Henricx Janssen voster verkoop Joos Jacobs (folio 190 1675)
- Christiaan Roevens betaling Adriaan Oomen (folio 191 6/12/1675)
- Merten Adriaen Faessen betaling Matteus Stalpars (folio 191 7/12/1675)
- Cornelie Jan Dierckx x Cornelis Adriaenssen betaling capittel tot Turnhout (folio 192 17/12/1675)
- Nicolaes Geerts betaling onbej Kind Jan Adriaensen Van Gilsse (folio 192 20/12/1675)
- Adriaen Michielssen verkoop 42 schapen Jan Janssen (Baarle) (folio 193 22/12/1675)
- Pauwels Cornelis: 1. Peeter, 2. Jespar, 3. Vijverken x Jan Ampsons, 4. ... x Merten Aertssen verkoop (folio 193 30/12/1675)
- Elisabeth Oribus met Peeter Sijmons = zoon, onbejaarde †Peeter Sijmons verhuur Mattijs Janssen (folio 194 4/1/1676)
- Erfgen Cornelis Cornelis: Dierck Adriaenssen, Pauwels Cornelis, Lendert, Geeraert Adriaenssen. Erfgen Faes Cornelis: Adriaen Janssen, Adriaen Faes Cornelis verkoop Marcq Verdonck (folio 196 24/1/1676)
- Testament Arnout Jacobs x Elisabeth Luyten erfgenamen tot Leege Mierde (folio 196 24/1/1676)
- Testament Arnout Jacobs x Elisabeth Luyten erfgenamen tot Leege Mierde (folio 196 24/1/1676)
- Cornelis Janssen verkoop Willem = zoon (folio 199 24/1/1676)
- Dirck Mathijs Artse betaling Anna Van Gooll begijn Turnhout (folio 198bis 12/9/1672)
- Geeraert Janssen x Geertruyt Guilliam Corstiaens betaling Kind Peeter Claessen x †Sijcken Janssen (folio 199 6/2/1676)
- Agnes Guilliams verkoop Geeraert Janssen (folio 199 10/2/1676)
- Geschil Jan Balemans, Nicolaes zoon Adriaen Peeter Pauwels (folio 199bis 14/10/1677)
- Pauwels Cornelis x Heltien Querijnen: 1. Peeter, ... x Jan Ampsons, 3. ... x Mertten Aertssen, 4. Jespar verkoop Michiel Pauwels, Jan Gijs Joossen (folio 200 10/2/1676)
- Attestatie Adriaen Faes Cornelis, coperslager van stiel (folio 200 15/2/1676)
- Adriaentje Mattijs Aerts x Peeter Janssen betaling Elisabeth Daniel Celders begijn Turnhout (folio 201 15/2/1676)
- Mayken Adriaenssen x Jan Stoffels verkoop de schilderije, Cornelis Adriaenssen, Jacob Gestels, Jan Adriaenssen, Jenneken (folio 201 21/2/1676)
- Adriaen Faes Cornelis betaling Peeter Van Dijck (folio 201 21/2/1676)
- Cornelis Hermans verkoop Willem Willemssen (folio 202 24/2/1676)
- Willem Willemssen betaling Cornelis Hermans (folio 202 24/2/1676)
- Jan Gijs Joossen betaling Elisabeth Daniel Celders begijn Turnhout (folio 203 26/2/1676)
- †Jan Adriaenssen x Catalijn Everaerts: 1. Mayken† x Christiaen Peeters 2 Kind, 2. Adriaentje x Antony Antonissen, 3. Engeltje x Laureys Peeters, 4. Jacob, 5. Mayken verkoop Jaspar Antonissen (folio 203 26/3/1676)
- Willem Peter Pauwels en Michiel Lenders verklaring Peeter Jacobs verkoop ossen Magriet van Reussel te Oud-Turnhout (folio 205 28/2/1676)
- Dierck Mattijs Aertsen x Catalijn Bastiaen Wouters betaling Catalijn Diercken Tijs Aerts x †Cornelis Gijssen (folio 205 5/3/1676)
- Matteus Stalpars verkoop ossen Adriaen Jorissen te Zondereigen (folio 205 10/3/1676)
- Adriaen Govaert Canters verkoop ossen Nicolaes Coymans (folio 206 14/3/1676)
- Ampson Jacobs verkoop ossen Willem Fijen op de Heysie onder Turnhout (folio 206 14/3/1676)
- Corn Van Aell verkoop ossen Jan Dilis te Marckplas (folio 206 23/3/1676)
- Cornelis Hermans verkoop Willem Cornelis Janssen (folio 207 25/4/1676)
- Adriaen Moerlants verkoop 45 schapen Jan Janssen te Baerle (folio 208 15/5/1676)
- Mattijs Gorimans x Mayken Jan Mattijsen verkoop Mayken Cornelissen (Claessen) (folio 208 1/6/1676)
- Testament Adriaentje Cornelis Eneys Vercoyen, Cornelia erf 1. Catelijn Cornelis Eneys Vercoyen Kind, 2. Mayken, 3. Jenneken (folio 210 3/6/1676)
- Attestatie Jan Balemans schout klachten (folio 212 16/6/1676)
- Michiel Bols verkoop Peeter Van Dijck x Agneet Rombouts (folio 213 19/7/1676)
- Cornelis Gijssen betaling Rombout Schuermans (folio 214 4/3/1676)
- Cornelis Hermans verklaring (folio 214 29/9/1676)
- Jan Balemans, schout en meyer x Ida Van Laer verkoop den Engel Peeter Balemans, secretaris = zoon (folio 215 15/10/1676)
- Rombout Schuermans betaling Kind Peeter Van Loven x †Jenneken Van Dijck (folio 217 16/10/1676)
- Antony Van Aell verhuur Andries Janssen x Marie Balemans (folio 218 26/10/1676)
- Attestatie 1. Sara Sebastiaens x † verkoop 36 schapen Adriaen Peeters, 2. Geeraert Balemans 36 schapen, 3. Jan Balemans 3 schapen (folio 219 18/11/1676)
- Kind Bartholomeus Peeters x Mayken Adriaen Ovemaeckers verkoop (folio 220 7/12/1676)
- Pauwels Peeters verkoop erfgen †Geeraert Peeters = broer, Willem Peeters = broer (folio 221 16/12/1676)
- Deling goederen †Pauwels Cornelis: Michiel Pauwels, Jan Gijs Joossen (folio 223 22/12/1676)
- Magriet Peeter Pauwels met Geeraert = zoon, verkoop erf broer = Geeraert Peeter Pauwels, Cornelis Henricx Beecken = zoon (folio 225 5/1/1677)
- Nicolaes Adriaenssen te Hoogstraten, Peeter = broer, weesheeren te Hoogstraten, verkoop erf Geeraert Peeter Pauwels = oom, Willem Peeter Pauwels = oom (folio 226 7/1/1677)
- Joan Balemans erfmangeling Willem Willemssen x Mayken Adriaen Corstiaens (folio 227 25/1/1677)
- Kind Mattijs Jan Dielen, Hendrick Jan Hendrickx, moeder = Peeternella Jan Dielen, Kind Jan Wouter Antonis x Elisabeth Jan Dielen erfenis †Jenneken Jan Dielen begijn (folio 228 30/1/1677)
- Michiel Pauwels x Jenneken, Pauwels Cornelis = vader, verkoop Matteus Stalpars (folio 229 1/2/1677)
- Willem Joos Joossen (°Ravels) zoon van Joos Joossen x Maria Coymans, attestatie (folio 230 1/2/1677)
- Mayken Pauwels Cornelis x Jan Gijs Joossen betaling capittel Turnhout (folio 230 6/2/1677)
- Matteus Stalpars x Jenneken Adriaensen betaling Cornelis Bastiaens (folio 231 8/2/1677)
- Dierck Mattijs Aerts betaling Kerk (folio 231 8/2/1677)
- Kinderen Servaes Malemans† x Magriet Adriaen Baten: 1. Hendrick (folio 232 9/2/1677)
- Cornelis Hermans, Aert Jacops verkoop koeien Tielman Lemmens voster tot Weelde (folio 232 19/2/1677)
- 1. Hermanus, 2. E.H.J.B.Van Nederven pastoor Meerle, moeder = Jouf Anna Noodens x †Joan Van Nederven, procureur Breda Ravels 12/8/1664 (folio 233 17/2/1677)
- Wouter Janssen verkoop ossen naar Antwerpen (folio 234 27/2/1677)
- Engel Huybrechts x Nicolaes Laureysen betaling H.Geest (folio 234 16/3/1677)
- Mayken Huybrechts x Peeter Steenvest betaling H.Geest (folio 234 16/3/1677)
- Mayken Adriaen Corstiaens x †Jan Faessen, 4 Kind, xx Willem Willemsen (folio 235 16/3/1677)
- Giliam Corstiaen Noeys betaling Peeter = zoon (folio 236bis 23/6/1672)
- Jan Wouter Hermans x Jenneken Cornelissen betaling capittel Turnhout (folio 237 31/3/1677)
- Matteus Stalpars verkoop 50 schapen Henrick Van Asten (folio 237 3/4/1677)
- Kind Lenart Cornelis x †IJcken Peeter Schuermans, Servaes Wouter Faessen, moeder = Adriaentje Peeter Schuermans, Mayken Peeter Schuermans, sterfhuis Mayken x †Peeter Schuermans (folio 237 3/6/1680)
- Matteus Jansen x Jenneken: 1. Catelijn, 2. Mayken, 3. Adriaenken x Antoni Berchmans, 4. Cornelie x Wouter Peeters verkoop Adriaentken Jan Gijs, Cornelie, Cornelis (folio 238 23/6/1681)
- Sterfhuis Mayken† x †Peeter Schuermans rekening gemaakt Servaes Wouter Faesen (folio 239 26/6/1681)
- †Peeter Schuermans x †Mayken Lenaert Stoffels: 1. Adriaentje (Servaes = zoon), 2. Ida x Lenart Cornelis, 3. Mayken† x Jan Van Gorp (folio 240 29/6/1681)