Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Schepenregister 1687-1693

Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeentearchief Ravels nr.6: Schepenregister 1687-1693
- Testament Adriaen Michielschen: 1. Cornelia (folio 1 29/6/1687)
- Magriet Roevens x Govaert Canters betaling Adriaentje Van Leyenborgh, Catharina (folio 2 30/6/1687)
- Merck Segers: 1. Adriaen, 2. Peeter, 3. Anna, 4. Merck den jongen betaling cappel (folio 3 30/6/1687)
- Jan Van Leuven verkoop Jan Janssen (folio 3 24/7/1687)
- Kind Hendrick Van Dooren x Dingen Hendrickx Van Leyenborgh† (folio 5 27/7/1687)
- Jan Janssen betaling Elisabeth Coymans tot Arendonk (folio 6 7/8/1687)
- Kind †Jan Adriaenssen x †Lucia Adriaenssen Schoet verhuur Jan Van Aell (folio 8 16/10/1687)
- Matteus Stalpars akkoord Jan Wouters, Adriaentje = zuster x Antony Janssen (17/5/1690) (folio 9 4/11/1687)
- Elisabeth Peeter Luyten x †Aert Jacobs: 1. Jacomijn (folio 11 6/12/1687)
- Testament Laureys Van Walderen tot Turnhout x Catharina Cornelis Bersmans (folio 14 8/12/1687)
- Adriaen Moons x Allegonda Schellekens verkoop Cornelis Adriaenssen (folio 17 23/12/1687)
- Peeter Jan Huyps verhuur Cornelis Adriaenssen (folio 19 12/1/1688)
- Jenneken Henrick Cornelis x †Jan Wouter Hermans, xx Henrick Van Doren ontvangst te Tilburg Adriaen Willem Tomas vulgo genoempt de sock (folio 20 19/1/1688)
- Jenneken Henrick Cornelissen x †Jan Wouter Hermans, xx Henrick Van Dooren (folio 21 24/1/1688)
- †Joos Gijs Joosen x Bijcken Aertssen: 1. Aert, 2. Willem, 3. onmondig verhuur Willem Joos Gijs (folio 23 26/1/1688)
- Testament Jan Diercken x Elisabeth Cornelis Janssen woenachtigh int broeck (folio 25 29/1/1688)
- Merck Verdonck verkoop Weeskind †Jan Adriaenssen = Adriaen (folio 27 23/2/1688)
- Weeskind Cornelis Van Ael = Adriaen verhuur Willem Joos Gijssen (folio 29 9/2/1688)
- Attestatie Lambrecht van Oteren, cleermaecker verbod om bedelaars of vagebonden onderdak te geven (folio 30 14/2/1688)
- Henrick Cornelissen verhuur 1/4 stede Baarle Nassau (Ordel), Herman Vermeulen† x Cornelie Antony: 1. Jan (folio 31 18/2/1688)
- Antony Janssen, Peeter Everaerts attestatie goed gedrag (folio 32 18/2/1688)
- Verklaring Joost Broers x Marie Coymans: 1. Willem, 2. tijdens baren gestorven (folio 33 17/12/1677)
- Not Peeter de Moitemont Brussel en Leuven 30/9/1687, Jouf Maria Magreta Le Roy van Broechem betaling convente der clarissen tot Boxtel, broer = †Heer Philips Le Roy x Maria de Raet (folio 33 16/3/1688)
- onm Kind †Jan Adriaenssen betaling 1. Kerk, 2. Kapel (folio 35 5/4/1688)
- Jan Bastiaens x Maria Mathijs Dielen (folio 36 13/4/1688)
- Willem voster tot Tilburgh wonende in de drije snoeken aen kerk tot Tilborgh ten laste (ossen) †Peeter Somers te Tilborgh (folio 38 19/4/1688)
- †Peeter Claessen: 1. Jenneken† x Adriaen Jespar Verhulst, 2. Catalijn x Jan Adriaen Hermans (folio 38 30/4/1688)
- Jacob Huybrechts x Mayken Jacob Mattijsen: 1. Peeter Jacobs, 2. Adriaentje x Peeter Everaerts (folio 40 20/5/1688)
- Gijsbrecht Gijsbrechts (°Ravels) van sinne is hem te vertrecken in den dienst van de republigh van Venetien ofte elders om tegens de Turcken te orlogen (folio 42 10/6/1688)
- Anneken Oribus x Adriaen Van Gorp, Willem Bastiaens, Jan Corn Janssen, Peeter, Elisabeth x Jan Diercken, Henrick, Adriaen, Antony Van Aell, Jan, Jacob, Adriaen, Govaert Canters, Mayken Henrick Cornelis, Peeter, Cornelia Jan Hermans = erfgenamen Peeter, Elisabeth, Jan Oribus (folio 43 1/7/1688)
- Deling erfgenamen Elisabeth en Jan Oribus, Kinderen Dimpna Janssen, Kinderen Cornelis Janssen, Kinderen Cornelia Janssen, Willem Bastiaens (folio 44 1/7/1688)
- Testament Jan Van der Hagen x Petronella Denis Van de Correput (folio 45 21/7/1688)
- Peeter Andriessen van Fuen 10 à 11 jaar te Ravels gewoond, goed gedrag (folio 47 6/8/1688)
- Elisabeth Cornelis Janssen x Jan Diercken verhuur Henrick Cornelis Janssen = broer (folio 48 14/8/1688)
- borgtocht door Jan Balemans torf (folio 49 1/9/1688)
- †Michiel Peeter Pauwels: 1. .... x Jan Bertels, 2. Marie† x Amsem Diercken verhuur 3. Jan Michielssen x Parijn (folio 49 18/9/1688)
- Attestatie Mr Jan Balemans schout, Jouf Maria Magreta Le Roy van Broechem prelaat Tongerlo, grondheerlijkheid (folio 51 4/10/1688)
- Antony Van Aell verkoop Willem Willemsen (folio 51 4/11/1688)
- Sr Henr Robert als last en procuratie hebbende van sijne swegeringe Jouf Jenne Catarina Mallans begijn Turnhout verhuur Andries Adriaenssen (folio 52 11/11/1688)
- Elisabeth Luyten x Peeter Jacob Schoefs verkoop 1/3 tot Meel †Adriaen Peeter Luyten: 1. Anthonet, 2. Jacomijn, stiefvader = Jan Van Galen (folio 53 1/12/1688)
- Henrick Cornelis Henssens verkoop ossen Jan Cornelis Henssens (folio 55 1/12/1688)
- Bartolomeus Verschueren en Ignatius van der Locht als executeurs van het sterfhuis †Mijnheer Cornelis van Nederven in zijn leven pastoir in Teteringen (folio 55 6/12/1688)
- Dierck Mattijs Aerts x Catalijn Bastiaen Wouters betaling Jouf Maria Noydens en Elisabeth (folio 55 22/12/1688)
- Aert Bastiaen Baten, Jan, Neltien verhuur Cornelis van de Moir (folio 56 29/12/1688)
- Jan Cornelis Adriaenssen (°Ravels) attestatie (folio 57 5/1/1689)
- Antony Van Aell betaling Jan Balemans, schout (folio 58 14/1/1689)
- Akkoord Tomas Wouter van Hellemont, Willem, vader = Wouter Jan Tomas (folio 58 1/1/1689)
- Cornelis Adriaenssen verkoop Adriaen Moons (folio 59 24/1/1689)
- Notaris Marinus Slaets Turnhout, Notaris Peeter Marcelli Tongerloo, Cornelis Hermans = pachter transport oogst godshuys Tongerloo (folio 60 7/2/1689)
- Peeter Jan Huyps verhuur Cornelis Adriaenssen (folio 62 12/2/1689)
- Tomas Hellemont akkoord Josijntje van Hellemont x Jan Janssen (18/2/1696), ouders = Wouter Jan Tomas van Hellemont x Mayken Jan Tomas (folio 63 12/2/1689)
- Jan Balemans x Ida Van Laer verhuur Peeter = zoon x Peeternell Janssen (folio 65 12/2/1689)
- Michiel Pauwels Schroevers x †Jenneken Horevoirts betaling Peeter Balemans (folio 67 12/2/1689)
- Henrick Van Riel x Adriaentje Tielman Swolfs betaling Jan Balemans x Ida Van Laer (folio 68 28/2/1689)
- Antony Van Aell aanneming Laureys Niclaessen, leeren het lindeweversambacht alle dage een schotel poppen, enz (folio 68 7/3/1689)
- Inventaris actieve en passieve schulden sterfhuys Jespar Anthonissen: 1. Jan Clercx x ....: Kind, 2. Bastiaen Jespars Verhulst, 3. Adriaen Verhulst, 4. Kinderen Willem Luyten (folio 69 9/3/1689)
- Jaspar Anthonissen (Verhulst) x Tanneken: 1. Bastiaen, 2. Adriaen, 3. Jenneken† x †Willem Luyten, 4. Heyltje† x †Jan Clercx (folio 74 11/3/1689)
- Michiel Buycx verkoop Antony Van Aell (folio 79 3/1689)
- Kind Jan Clercx† x †Heyltje Jaspars belening Wouter Henricx (folio 80 21/3/1689)
- Adriaen Jespars Verhulst x †Jenneken Peeter Claessen: 1 Kind, xx (folio 81 28/3/1689)
- Willem Willemsen x Adriaentje verkoop Jan Adriaenssen (folio 83 6/4/1689)
- †Adriaen Baten x Elisabeth: 1. Jan, 2. Marie, 3. Magriet x Jan Gijps (Bosmans), 4. Jenneken x Cornelis Michielssen, 5. Peerijntje (folio 84 6/4/1689)
- procuratie Balemans sris logementen en cappelerije (folio 92 17/4/1689)
- Peeter Merck Segers x Catalijn Adriaensen ontlastbrief Weelde (folio 93 17/4/1689)
- Jan Bastiaens verkoop Marie = dochter (folio 93 5/5/1689)
- Adriaentje Mattijs Aerts x †Peeter Janssen betaling Jan Balemans (folio 94 13/6/1689)
- Bastiaen Geerts verhuur Mercelis Van Engenhuysse (folio 95 29/7/1689)
- Adriaentje Canters x Michiel Van Drijduynen verhuur Jan Adriaenssen (folio 96 30/7/1689)
- Govert Canters Adriaenssoone betaling Michiel Van Drijduynen x Adriaentje Canters (folio 97 30/7/1689)
- Testament Jan Michielssen x Passijntje Wilborts (folio 98 12/8/1689)
- Aert Tijs Aerts x †Adriaentje Van Riel, weeskind verhuur Aert Joos Gijssen (folio 101 5/9/1689)
- Heer Egbert Ramp (°Haarlem) (folio 103 9/9/1689)
- Jan Gijssen x Marie Antony Janssen betaling Jacob Van Gierdere x Alegonda Lenders (folio 104 12/9/1689)
- Kind †Andries Van Stensel x †Mayken Balemans verhuur (folio 105 12/9/1689)
- Kind †Willem Luyten x †Jenneken Verhulst: 1. Adriaen, 2. Peeternell, 3. onmondig verkoop den hulsbosch Bastiaen Jespars Verhulst (folio 106 19/10/1689)
- Antony Van Aell betaling Guilliam Diels (folio 109 21/10/1689)
- Laureys Baten, Willem Moerlants, Peeter†, Servaes Wouter Moerlants, Adriaen Van de Moir verhuur Jan Van Raeck (folio 109 21/10/1689)
- Catalijn Van Dijck x †Hendrick Janssen tot Bersse betaling scholieren van begijnhove tot Turnhout (folio 111 25/10/1689)
- Antony Van Aell betaling Sr J.B.Avens x Maria Elisabeth Van Lier (folio 111 27/10/1689)
- Testament Jenneken Aert Tijs Aerts (folio 112 2/11/1689)
- †Adriaen Canters x †Dingen Huybrechts: 1. Govaert, 2. ... x Matteus Jansse, 3. .... x Michiel Van Drijduynen, 4. ...x Jan Adriaenssen (folio 114 12/11/1689)
- †Jan Gijssen x Dingen Aerts: 1. Gijsbrecht, 2. Jan, 3. Cornelis, 4. Huybrecht, 5. Pasijn x Wouter Gorissen Noyes, 6. Lendert (folio 116 28/11/1689)
- Pauwelijn Adriaenssen x Cornelis Willeborts betaling Jouf Maria Anna Hoppenbrouwers x Sr Walckiers (folio 118 1/12/1689)
- Jan Cornelis Janssen, Elisabeth borgtocht Henrick Cornelis Janssen (folio 118 13/12/1689)
- Erf Adriaen Michielssen, Jenneken Adriaen Michielssen, Cornelie, Geertruy, †Mayken x Nicolaes Koymans, Erfgen Antony Kelders, Jacomijntje Celders, Anneken, Peeter Oomen, Wouter Adriaenssen, Kind †Daniel Kelders x Peternel Bols, Erfgen Anneken Michiel Pauwels = moeder, Govaert van Eker, alle erfgenamen Michiel Pauwels verhuur Cornelis Peeter Wilborts x Pauwelijn Adriaen Michielssen (folio 119 5/12/1689)
- Henrick Cornelis Heynssens betaling erfgen Nicolaes Wouters Hemelaerts: Peeter Beris, Nicolaes, Wouter, Catalijn Wouter Hemelaerts, Jenneken, Sijcken† (Notaris Nicolaes Van Deuren 26/8/1697)
- Antony Van Aell verkoop Peeter Jan Huyps (folio 121 19/12/1689)
- Antony Van Aell borgtocht Geeraert Balemans (folio 122 19/12/1689)
- Adriaen Jespars Verhulst verhuur Wouter Jan Gijssen (folio 123 7/1/1690)
- Kind Henrick Van Riel x †Magriet Gijs Joossen betaling H.Geest (folio 124 9/1/1690)
- Wouter Moerlants x †Mayken Baten: 1. Jan, 2. Catalijn†, 3. Willem, 4. Peeter†, 5. Servaes †smit Borsbeek, 6. Adriaen† (folio 126 16/1/1690)
- †Guilliam Corstiaen Noyes x Christina: 1. Goris, 2. Geeraert, 3. ... x Geeraert Janssen, 4. ... x †Claes Schuermans: 1. Adriaen, 2. Wouter, 3. Henrick (folio 127 17/1/1690)
- Jan Gijs Joossen x Marie Pauwels Schroevers betaling cappel (folio 129 15/2/1690)
- Aert Mathijs Aerts borgtocht Peeter Moerlants (folio 130 9/3/1690)
- Kind Cornelis Jan Cornelis x Magriet Hermans (folio 131 4/3/1690)
- Goris Geert Hendrix, Jenneken, Magriet x Dielis van Immerseel (folio 132 29/3/1690)
- Willem Moerlants, Peeter† x †Jenneken Jan Stoffels kind, Catalijn† x Adriaen Van de Moer kind verkoop erfdeel Servaes Moerlants, Jan Moerlants (folio 133 5/4/1690)
- Erf Faes Moerlants: 1. Jan Moerlants, 2. Willem, 3. Peeter †Kind Jan, 4. Catalijn † x Adriaen Van de Moir (folio 135 5/4/1690)
- Geeraert Janssen x Geertruy Guilliam Noyes betaling infermerije begijnhof (folio 137 7/4/1690)
- Curateurs erfgoederen Geert Noyes verkoop 1. Goris Noyes, 2. Jan Van Aell, 3. Cornelis Bastiaens (folio 138 10/4/1690)
- Michiel Pauwels Schroevers betaling pastorij begijnhof (folio 138 7/4/1690)
- Testament Mercelis Tomas x Elisabeth Berchmans (folio 140 11/4/1690)
- Michiel Bols, Marten Van Hooren, moeder: Catalijn van Duysel verkoop Wouter Henricx (folio 142 26/4/1690)
- Bastiaen Jespars Verhulst betaling Cornelii Verkoyen (folio 144 6/5/1690)
- Jouf Maria Hermans begijn, Cornelis Hermans verkoop Peeter Balemans sris (folio 144 22/5/1690)
- Peeter Balemans sris betaling Jouf Maria Hermans begijn Turnhout (folio 146 22/5/1690)
- Not Guiliam Van Bladel Antwerpen, Marie Wouter Hermans betaling Henrick Cornelis van Poppel (folio 147 23/5/1690)
- Cornelis Bastiaens transport Geeraert Janssen (folio 147 3/6/1690)
- Jan Gijs Joossen x Maria Schroevers betaling kapel (folio 148 5/6/1690)
- Cornelis Hermans verhuur Henrick Willemsen (folio 148 6/6/1690)
- Jan Van Aell, Geeraert Janssen x Geertruyt Noyes betaling Anna Faes begijn Turnhout (folio 149 6/6/1690)
- Cornelis Hermans verhuur Adriaen Stadthouders, Wouter Noyes (folio 150 6/6/1690)
- Adriaen Stalpars verkoop 29 schapen Peeter Cornelis Giels (folio 151 26/6/1690)
- Curateurs goed Geeraert Noyes verkoop Jan Van Ael (folio 151 10/7/1690)
- †Dierck Adriaenssen x †Catalijn Meeuws: 1. Jespar, 2. Jan† x Elisabeth Hensens, 3. Ampson x †, xx Jenneken Janssen, Andries Van Lissum ook erfgenaam (folio 152 19/7/1690)
- Jan Van Dijck, Michiel de Wilde, Govaert Canters akkoord (folio 157 10/2/1692)
- Matteus Stalpars verkoop 20 schapen Francus van Eckerbroeck (folio 158 21/7/1690)
- Adriaen Stalpars, Jan Stalpars, Adriaen Stadthouders attestatie paarden (folio 158 22/8/1690)
- Mattijs Jansen x Marie Canters betaling Heer Henricus Senaets canoninck kapittel Turnhout (folio 158 28/7/1690)
- Attestatie logering militairen (folio 159 13/9/1690)
- Erfgenamen Antony Kelders, Anna Kelders en Jacomijntje Kelders: begijntjes, Wouter Adriaen Wouters, Kind Daniel Kelders, Peeter Oomen verhuur Henrick Van den Broeck (folio 159 30/9/1690)
- logering militairen (folio 161 30/9/1690)
- Peeter Henricx van Poppel x Anna Wouter Hermans verkoop Peeter Balemans (folio 162 9/2/1691)
- Anna Buycx verhuur "het brouwhuysken" Henrick Laureys Bruers (folio 162bis 7/2/1691)
- Michiel Van Drijduynen x Adriaentje Canters verkoop Jan Adriaenssen (folio 164 23/2/1691)
- Not Guilliam Van Bredael Antwerpen, Marie Wouter Wouter Hermans x Jan de Grevere uitlandig, moeder = †Digna Hensens ontvangst Peeter Balemans (folio 165 26/2/1691)
- Michiel Van Drijduynen x Adriaentje Canters verkoop Adriaen Jespars Verhulst (folio 167 27/2/1691)
- †Lucia Adriaenssen x †Jan Adriaensen Van Giels: 1. Adriaen Verdonck, xx Merck Verdonck (folio 168 12/3/1691)
- Jespar Dierck Adriaensen, Jan Dierck Adriaensen † x Elisabeth Cornelis Heynsens akkoord (folio 169 17/3/1691)
- Testament Jan Adriaenssen x Sijken Adriaen Canters (folio 171 29/3/1691)
- Peeter Balemans sris verkoop Adriaen Verhulst (folio 173 6/5/1691)
- logering militairen (folio 174 16/5/1691)
- Erf Brigitta Baten, Jan Moerlants, Willem, Peeter†weeskint, Catalijn† x Adriaen Van de Moer, Jan Adriaen Baten, Margriet x Jan Gijps, Jenneken x Cornelis Michielsen, Mayken x Jan Corsten, Peerijn (folio 174 25/5/1691)
- Akkoord erfgen Brigitta Baten, Kind †Wouter Moerlants, Kind Adriaen Baten, Laureys Baten (folio 177 25/5/1691)
- Kind Adriaen Baten als erfgen. Brigitta Baten: 1. Jan, 2. Margriet x Jan Gijbs, 3. Jenneken x Cornelis Michielsen, 4. Mayken x †Jan Corsten, 5. Peerijn (folio 177 26/5/1691)
- Jan Gijbs x Magriet Baten transport Corn Michielssen (folio 179 26/5/1691)
- Kind †Wouter Moerlants als erfgen D.Baten: 1. Willem, 2. Peeter†: 1. Jan (30/6/1705), 3. Jan, 4. Catalijn † x Adriaen Van de Moer (folio 180 26/5/1691)
- Jan Moerlants betaling weeskind †Catalijn Moerlants (folio 182 26/5/1691)
- Willem Willemssen Van Hees, Quirijn Peeters: van stiel verckenstouwers mertten van Diest, Leuven (folio 183 25/6/1691)
- Testament Jenneken Adriaen Michielssen, Cornelie, Geertruy (folio 184 30/6/1691)
- Peerijn Baten verhuur Jan Van Raeck (folio 186 1/7/1691)
- Testament Jan Gijbs x Magriet Adriaen Baten (folio 186 2/7/1691)
- Anneken Joos Gijs Joossen x Wouter Jan Gijs Snijers, Jacomijn x Michiel Tomas, ouders = Joos Gijs Joossen† x Barbara Aertsen transport Aert Joos Gijs Joossen, Willem (folio 188 7/7/1691)
- Wouter Moerlants (°Ravels) nu lange jaeren gewoont hebbende tot Teteringe x Anneken Vrancken (folio 189 22/8/1691)
- Peeter Gijsbrechts x Peerijntje Gorissen borgtocht Magriet = dochter, novice op begijnhof Turnhout (folio 189 24/9/1691)
- Jan Noyes x Jenneken Jan Janssen vercregen de plaets op het begijnhof tot Turnhout voor Marie haere dochter (folio 190 24/9/1691)
- Govaert Adriaen Canters x Magriet Roevens betaling Willem Bastiaens (folio 190 1/10/1691)
- Weeskind Lendert Cornelis, Jan Cornelis Lenders verhuur Peeter Lenders (folio 191 15/10/1691)
- Jan Gijbs xx †Magriet Baten, Kind Faes Marimans† x Magriet Baten (folio 192 23/10/1691)
- Bastiaen Verhulst, Kind †Jan Clerx x †Heyltje Verhulst: 1. Adriaen, 2. .... x Nicolaes Huybrecht Blocken verkoop Wouter Hendricx (folio 194 30/10/1691)
- Adriaen Jan Dickens (°Ravels) x Maria Maes ontlastbrief (folio 195 3/11/1691)
- Adriaen Moons verhuur Wouter Noyes (folio 196 3/11/1691)
- †Jan Diercken x Elisabeth Cornelis Heynssen Kind (folio 197 12/11/1691)
- †Michiel Peeter Pauwels x †Elisabeth Jan Wouters: 1. Jan, 2. Cornelia† x Jan Bertels, 3. Mayken† x Ampson Diercken†: a) Peeter, b) Adriaentje x Andries Van Lissum (folio 197 27/11/1691)
- voor onse gemeynte te stoliciteren tot het vercrijgen van eene cappelaen (folio 200 3/12/1691)
- Jesper Pauwels Schroevers benoeming schoolmeester (folio 201 3/12/1691)
- Kind †Jan Faes Cornelis x †Mayken Adriaen Corsten: 1. Catalijn x Jan Jansen Smolders, 2. Cornelis verkoop Willem Willemssen (folio 202 17/12/1691)
- Jan Bertels x †Cornelia Coeraerts, schoonvader van Dimpna Druyts, A.L.Van Thielen choordeeken ende plebaen van Turnhout, Andries Van Lissum, 1. ......, 2. Peeter Ampson Diercken verkoop 1. Willem Peeters, 2.Jan Michielssen, 3.Jan Michielssen, 4. Willem Peeters, 5. Jan Michielssen (folio 203 5/12/1691)
- Willem Willemssen Van Hees x †Mayken Adriaen Corsten Kind verkoop Willem Willemssen (folio 208 17/12/1691)
- Kind †Jan Faes Cornelis x †Mayken Adriaen Corsten verkoop Willem Willemssen Van Hees (folio 209 17/12/1691)
- Kind Peeter Canters x †Jenneken Jan Wouters erfgoederen tot Etten (folio 211 5/1/1692)
- Christien Beckx betaling Mayken Cornelis x †Geert Adriaenssen (folio 213 14/1/1692)
- Michiel Schroevers heeft aangenomen voor ons dorp een legerkar + koop paard tot Barle Nassau van Peeter Henricx van Poppel (folio 216 28/1/1692)
- †Magriet Adriaen Baten x †Faes Marimans, xx †Jan Bosmans verkoop Peerijn Baten (folio 217 5/3/1692)
- Willem Peeters, Mayken Janssen, verkoop †Cornelis Janssen = broer, Willem Willemssen (folio 218 10/3/1692)
- Willem Willemssen verkoop Willem Peeters (folio 220 10/3/1692)
- Jacob Van Aell verkoop Govaert Canters (folio 221 24/3/1692)
- Willem Peeters verkoop Jan Michielssen (folio 223 26/3/1692)
- Catalijn Jan Faes Cornelis x Jan Janssen Smolderen verkoop Cornelis Jan Faes Cornelis (folio 224 9/4/1692)
- Sterfhuis †Mayken Huybrecht Reynen, Engel verkoop 1. Erfgen Antony Celders, 2. Adriaen Verhulst, 3. Elisabeth Luyten, 4. Adriaen Verhulst, 5. Erf Antony Celders, 6. Jan Gijssen (folio 225 21/4/1692)
- Bastiaen Verhulst akkoord Faes Moerlants (folio 229 16/4/1692)
- Peeternel Goris Gorissen, Magriet Schuermans = grootmoeder verkoop Peeter Gijsbrechts (folio 233 17/4/1692)
- Peerijn Baten verhuur Jan Van Raeck (folio 235 17/4/1692)
- †Kind Adriaen Van den Broeck x †Maria Antonis: 1. Guilliam, weesheeren Antwerpen 30/4/1692 transport Adriaen Driessens van Steensel (folio 238 2/5/1692)
- Jan Michielssen x Pasijn Wilborts betaling Peeter Ampson Diercken (folio 238 23/4/1692)
- Jan Michielssen x Pasijn Wilborts betaling H.Geest (folio 239 30/4/1692)
- Sterfhuis †Peeter Janssen Koeck x †Adriaentje verkoop 1. Wed en Kind Dierck Tijs Aerts, 2. Michiel Pauwels Schroevers, 4. Jan Van Stensel (folio 240 5/5/1692)
- Jacomijn Gorissen x †Merten Luyten, Andries Adriaenssen verhuur Wouter Goris Noyes (folio 241 19/5/1692)
- Akkoord Adriaen Stalpars, Kind Rombout Schuermans x Elisabeth Van Dijck: 1. Agneet x Peeter Van Dijck, 2. onmondig (folio 244 15/7/1692)
- Catalijn x †Dierck Mattijs Aerts: 1. Bastiaen, 2. Wouter erfmangeling Michiel Pauwels Schroevers x †Jenneken Heybloms (folio 245 15/9/1692)
- Hendrick Janssen, Wouter Moerlants verhuur Wouter Bijls (folio 247 22/9/1692)
- Eerw Heer Joannes Baptista van Nederven betaling Jouf Joanna Van Nederven x †Jesper Heybens goutsmit ende juwelier te Antwerpen, Not Willem Van Bommel te Breda (folio 248 27/9/1692)
- Jan Michielsen x Pasijn Wilborts betaling Wouter Wilborts (folio 249 6/10/1692)
- Kind †Merten Luyten x Jacomijn Gorissen verhuur Wouter Goris Noyes (folio 250 20/10/1692)
- erfgenamen †Pauwels Cornelis, Mayken Cornelis met Adriaen Geerden = zoon, Peeter Lenders, Jan, Goris (folio 251 23/10/1692)
- Jacomijn Gorissen x Andries Adriaenssen verkoop Peeter Gijsbrechts (folio 253 17/11/1692)
- Testament Mattijs Janssen x Mayken Adriaen Canters (folio 253 19/11/1692)
- Cornelie Sprangers x Jan Nuyts transport Peeter Balemans (folio 255 1/12/1692)
- Willem Willemssen Van Hees x †Adriaentje Peeters (folio 256 10/12/1692)
- Deling: 1. Jan Swagemaeckers, 2. Jenneken x †Pauwels Govaerts (folio 258 15/12/1692)
- Jacomijn Gorissen xx Andries Adriaensen betaling Kind †Martten Luyten x Jacomijn Gorissen (folio 259 19/12/1692)
- Peeter Balemans tot een fondatie van de vroghmis ende tot onderhout van onsen cappelaen (folio 260 20/12/1692)
- Heer Norbertus Hermans pastoor anno 1683 verhuur Gijsbrecht Adriaensen (folio 261 30/12/1692)
- Guiliam Cornelis Janssen, cosijn = Baelmans (folio 261 2/1/1693)
- Jan Janssen Van Beeck verhuur deel Kind Henrick Van Riel x †Magriet Gijs Joossen verhuur Michiel Tomas (folio 262 4/2/1693)
- Aert Bastiaens verkoop Adriaen Van de Moer, Jan Bastiaens (folio 262 5/2/1693)
- Jan Adriaen Baten transport Willem Moerlants (folio 263 22/2/1693)
- Marie Adriaen Baten transport Willem Moerlants (folio 264 22/2/1693)
- Magriet Baten† x †Faes Marimans, xx Jan Bosmans transport Willem Moerlants (folio 264 22/2/1693)
- van de pioniers die in ons dorphen te vinden zijn (folio 264 10/4/1693)
- Jespar Diercken, Kind †Jan Diercken x Elisabeth Cornelis Janssen (Henssens) verkoop Bartolomeus Goossens (folio 265 23/4/1693)
- Erf †Michiel Pauwels x Truyken, Pauwels van Eeckert, Govaert, .... x Henri Caers: 1. zoon, Kind Jan Van Eeckert, Jenneken van Eeckert, Jenneken Adriaen Michielssen, Mayken† x Nicolaes Coymans, Cornelie, Geertruy (folio 266 21/4/1693)
- Erfgenamen Anneken Michielssen = moeder, Pauwels Van Eeckert, Govaert, Jenneken, ... x Henri Caers zoon, Jan weeskinderen, Cornelia x Reynier Van Gestel verkoop (folio 269 29/4/1693)
- Erf Nicolaes Geerts, Jan Janssen, Kind †Adriaen Janssen, Jenneken Janssen verhuur Peeter Claessen (folio 271 2/5/1693)
- Cornelis Adriaenssen x †Mayken Matteus Philipssen: 2 Kind (folio 272 6/5/1693)
- Servaes Moerlants ontlasting Kinderen Willem Luyten (folio 272bis 16/10/1690)
- Adriaen Van Giels afrekening huur Jan Van Aell (folio 273 1/5/1693)
- Adriaen Van Giels afrekening huur Jacob Adriaenssen (folio 274 1/5/1693)
- Testament Mayken Janssen Wouters ten woonhuys Willem Peeter Pauwels erf 1. Peeter Willemen x Jacomijn Balemans (folio 275 1/5/1693)
- Testament Adriaen Jan Adriaensse Van Giels, Catalijn Merck Verdonck = halfzusters, Magriet erfgoederen Rampsdonck (folio 277 7/5/1693)
- Joos Dickens betaling Dingen Jacob Aerts, 31/3/1711: Magriet Jacob Aerts x Cornelis Adriaensen, Cornelie (folio 281 11/5/1693)
- †Jan Diercken x Elisabeth Cornelis Janssen betaling Kinderen †Jan Diercken (folio 281 16/5/1693)
- Peeternel Jan Sprangels betaling Peeter Balemans (folio 282 30/5/1693)
- Jouf Peternel Goris Gorissen schulden vader (folio 283 1/6/1693)
- Jan Janssen, †Adriaen Janssen x †Barbara Scherpenberch, Jenneken Janssen, Weesk †Nicolaes Geerts verhuur Jan Janssen (folio 284 26/6/1693)
- Jan Janssen overlating naerkinderen Nicolaes Geerts (folio 284 26/6/1693)
- Gemeente betaling 1. Wouter Henrickx Van Beeck, 2. Jacob Janssen Van Beeck, 3. Cornelis Bastiaens (folio 285 10/7/1693)
- Jan Van Aell verkoop Willem Willemssen (folio 287 14/7/1693)
- Jan Van Aell, Jacob, Adriaen verkoop Willem Willemssen (folio 288 14/7/1693)
- Kind Merck Verdonck x †Lucia Adriaensen betaling Michiel de Bont (folio 289 9/8/1693)
- Faes Adriaen Faessen verkoop 20 kamelschapen schepen vant godtshuys van Everbode (folio 289 12/8/1693)
- Testament Henrick Janssen voster x Perijn Moerlants: 1. Adriaen, 2. Cornelis, 3. Peeternel (folio 290 27/8/1693)
- Testament Quirijn Peeters x Mayken Matteus Stroybants (folio 293 9/9/1693)
- Not J.Croonenboom Turnhout, Geeraert Van Stensel als thoonder, erfgenamen †Jouf Anna Manteau begijn Turnhout, transport renten Jaquemijntje van de Moir (folio 295 11/9/1693)
- Testament Cornelie dochter Jan Wouter Hermans x Jenneken Henrick Cornelis van Poppel (folio 298 11/9/1693)
- Testament Jenneken Geert Henrickx, Goris (folio 300 2/10/1693)
- Akkoord Kind Jacob Pauwels x Jacomijn Balemans: 1. Pauwels Van den Heuvel, 2. Adriaen, 3. Norbert, 4. Marie x Peeter Orlemans (folio 304 5/10/1693)