Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Schepenregister 1700-1709

Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeentearchief Ravels Nr.8: Schepenregister 1700-1709

- Peeter Jacobs x Marie Antony Janssen betaling Kerk (folio 1 20/4/1700)
- Michiel Schroevers x Mayken Hendrick Cornelis van Poppel, Jan Wouters, Kind Michiel Schroevers x †Jenneken Horevorts, Cornelis Schroevers betaling cappel St.Adriaen (folio 1 24/4/1700)
- Adriaen Faes Cornelis transport H.Geest (folio 2 3/5/1700)
- Testament Catalijn Van der Aa x †Geert Henrick Van Limpt: 3 Kind, xx Wouter Noyes† 3 Kind (folio 2 20/6/1700)
- Govaert Canters betaling Kind †Wouter Noyes x Catalijn Van der Aa (folio 3 2/8/1700)
- Maria Adriaen Dielis, moeder= Agneet Guilliam Noyes, Jenneken Adriaen Faessen, vader = Adriaen Servaes Cornelis x Agneet Guiliam Noyes, testament 19/5/1684)
- Jenneken Adriaen Faessen x Sijmon Ariaens verkoop Jan Van Aell (folio 4 18/9/1700)
- Willem Aerts betaling Kinderen Cornelis Jan Snijers (folio 6 20/9/1700)
- Cornelis Jan Huyps verhuur Geert Van Steensel (folio 6 20/9/1700)
- Michiel Schroevers, Weeskind Michiel Schroevers x †Jenneken Horevorts verhuur Adriaen Ampsons (folio 7 11/10/1700)
- Mattijs Hermans, Adriaen Janssen + broer verhuur Adriaen Van Deun (folio 8 27/10/1700)
- Jonckvrouwe Marie Margareta Le Roy de Broechem baronesse des H.Rijck van Roomen verhuur Cornelia Strooybants x †Wouter Peeters (folio 9 27/10/1700)
- Deling †Jan Adriaenssen x †Sijcken Canters: Kind, xx Catalijn Van der Sande: Kind (folio 11 5/11/1700)
- Voorkinderen Jan Adriaenssen verhuur Peeter Van Hest (folio 14 8/11/1700)
- Jan Van Stensel verkoop Cornelis Jan Faessen (folio 15 15/11/1700)
- Jesper Van Ginnoven betaling Peeter Balemans (folio 16 2/12/1700)
- Sterfhuis Bastiaen Geerts verkoop 25/2/1701 Peeter Vincx (folio 17 7/12/1700)
- Cornelis Michielsen, Peerijntje Baten verhuur Joannes Van der Hagen x Peeternel van Corput (folio 19 11/12/1700)
- Naerkind †Jan Adriaenssen xx Catalijn Van der Sande verkoop 1. Govaert Canters, 2. Adriaen Van den Ackervecken (folio 19 22/12/1700)
- Jan Cornelis Adriaenssen (°Ravels) x Jenneken Jan Damen (°Merksplas) naar Land van Luik (folio 20 29/12/1700)
- Martijn Stalpars x †Jan Swagemaeckers, Matteus = vader = akkoord (folio 21 15/1/1701)
- Naerkinderen †Jan Adriaenssen x Catalijn Van der Sande verkoop Voorkinderen †Jan Adriaenssen x †Sijcken Canters (folio 22 17/1/1701)
- Testament Jan Van den Broeck te Weelde (folio 23 26/1/1701)
- Joos Marinus x Peeternel Sprangers betaling 1. H.Geest, 2. Kerk (folio 25 14/2/1701)
- Erfgenamen Antony Kelders: Jouf Anna en Jacomijntje Kelders, Peeter Oomen, Joos en Wouter Adriaensen, Kind† Daniel Kelders, verhuur (vroeger Hendrick Cornelis van Poppel) Hendrick Van Den Broeck (folio 26 15/2/1701)
- Erfgenamen Daniel Kelders: Jouf Anna en Jacomijntken Kelders, Peeter Oomen, Joosen Wouter Adriaensen, Kind †Daniel Kelders verhuur Jan Van Riel (folio 27 15/2/1701)
- Weeskinderen Jan Adriaenssen x Sijcken Canters betaling + verkoop 1. H.Geest, 2. Peerijn Moerlants x †Hendrick Janssen (folio 29 8/3/1701)
- Kind †Jan Adriaenssen x Catalijn Van der Sande verhuur Gijsbrecht Van Riel (folio 30 19/3/1701)
- Willem Peeters verhuur Adriaen Balemans (folio 31 21/3/1701)
- Sterfhuys Bastiaen Geerts x Mayken Redens verkoop Peeter Vinck, Goris Lurincx (folio 32 31/3/1701)
- Cornelis Schoes betaling voorkind Adriaen Van der Moer x Catalijn Moerlants (folio 34 3/4/1701)
- Christiaan Wouters x Corstien Andries Willemsen, Zondereigen 17/4/1701 verkoop Jesper Van Ginnoven (folio 35 19/4/1701)
- Goris Lurincx verhuur 1. Jan Janssen, 2. Geert Bastiaens (folio 36 23/4/1701)
- Jespar Van Ginnoven x Adriaentje betaling Kerk (folio 37 2/5/1701)
- Corpus gemeente betaling Peeter Balemans secretaris (folio 38 22/5/1701)
- Aert Matijs Aerts, Peeter Moerlants verkoop Michiel Tomas (folio 38 7/6/1701)
- Attestatie 2 fourneyssen: 1. Peeter Balemans, 2. Adriaen Stadthouders (folio 38 15/7/1701)
- Tomas Adriaen Mertens x Catalijn Van der Sande, ontlastbrief Baarle Nassau (folio 39 9/8/1701)
- Geeraert Balemans x Heyltje Bastiaen Janssen, dochter Maria novisse begijnhof Turnhout, ontlastbrief begijnhof Turnhout (folio 39 9/8/1701)
- Kinderen Cornelis Swolfs: 1. Nicolaes, 2. Jan, 3. Jenneken, 4. Marie, 5. .....x Jochem Merten Goossens verkoop Geeraert Balemans (folio 39 16/8/1701)
- Cornelis Jan Snijers x †Peeternel Brouwers attestatie (folio 41 22/9/1701)
- Corpus gemeente betaling Kind †Cornelis Jan Snijers (folio 41 3/10/1701)
- Goris Noyes verhuur Willem Goris Noyes = zoon (folio 42 3/10/1701)
- Jan Peeters Van Beeck x Marie Van Stensel verkoop Lendert Jan Gijssen (folio 43 5/10/1701)
- Jesper Dierck Adriaenssen verhuur Christiaen Matijssen (folio 44 30/10/1701)
- †Jacomijn Goris Jacobs x †Luyten: 1. Peeter, 2. Magriet x Valentijn Verspreeuwen, xx Andries Adriaenssen, 2 onmondige Kinderen (folio 45 15/11/1701)
- Kinderen Dierck Mattijs Aerts deling: 1. Wouter, 2. Marie x Cornelis Schroevers, 3. †Bastiaen x Engel Schoefs, onmondig kind (folio 46 22/11/1701)
- Lendert Jan Gijssen x Anneken Van Stensel betaling Peeter Balemans = secretaris (folio 48 5/12/1701)
- Attestatie dochter Willem Van Hees: Adriaentje, haer kinderen 1. = 7 jaar, 2. = 3 jaar geleden tot Hees gestorven, borsten visiteren ofter melck in was (folio 51 16/2/1702)
- Kinderen Jan Janssen x Mayken Coymans: 1. Marie x Willem Bastiaens, 2. Jenneken x †Jan Noyes, 3. Catalijn (folio 52 18/2/1702)
- Naerkind Andries Adriaensen x Jacomijn Goris Jacobs verhuur Valentijn Verspreeuwen (folio 54 18/2/1702)
- Pauwels Van den Heuvel (Castel onder Baarle Nassau) betaling Jan Van den Heuvel, 23/4/1723: Margareta Balemans x †Jan Van den Heuvel, xx Victor Jacobs (folio 55 26/2/1702)
- Querijn Peeters x †Mayken Stroobants, Antony Berchmans x Adriaentje Strooybants, Cornelie, Catalijn, 1. dochter x Adriaen Jacobs akkoord (folio 56 6/3/1702)
- Voorkinderen Hendrick Van Riel: 1. Adriaen, 2. Gijsbrecht akkoord (folio 57 8/3/1702)
- Attestatie 1. Aert Janssen (°Ravels), 2. Cornelis Vincx (°Ravels) soldaet onder Regiment van Heer graef van Rijpermonde (folio 58 16/3/1702)
- Willem Willemsen Van Hees betaling Peeter Balemans secretaris (folio 58 16/3/1702)
- Joos Marinus betaling Geeraert Balemans (folio 62 25/4/1702)
- Andries Adriaensen betaling Adriaen Andriessen = zoon (folio 62 2/4/1702)
- Lendert Jan Gijssen betaling Jenneken Janssen, 11/7/1729: Elisabeth Noyens x †Joseph Van Giel, 2/6/1723: Bastiaen Coppens x Lucia Noyens, Geeraerd Huyps met Cornelis = voorzoon (folio 62 12/4/1702)
- Heer Francois Pauly Heer van Arendonck als erfgen Catharina Geertmans verkoop (folio 63 29/5/1702)
- Attestatie Michiel Van Hasselt aanneming 3 jaar soldaet (folio 64 19/7/1702)
- Peeter Balemans verhuur Jan Dierckx (folio 64 24/8/1702)
- Attestatie Jan Dierckx coopman (folio 64 25/8/1702)
- Jan Van Aell verhuur Jan Janssen van Ravels (folio 65 4/9/1702)
- Peeter Lendert Cornelis verhuur Goris Lendert Cornelis = broer (folio 65 5/9/1702)
- Testament Jan Schellekens, Knecht bij Jan Michielsen x Pasijn (folio 66 15/11/1702)
- Jan Janssen Cops x Jenneken Adriaen Swolfs (°Ravels) ontlastbrief Gilze (folio 67 23/11/1702)
- Testament Jan Van der Laeck, Adriaen Van Aell x Elisabeth Van der Laeck (folio 68 24/11/1702)
- Jacob Aerts x Cornelie Gijs Gijsbrechts betaling Peeter Balemans (folio 69 2/12/1702)
- Attestatie Adriaen Stalpaerts (folio 70 5/12/1702)
- Attestatie Wouter Hendrickx voster (folio 70 14/12/1702)
- Willem Aerts x Marie Gijs Gijsbrechts verkoop Jacop Aerts (folio 70 18/12/1702)
- Weeskind Agneet Gijs Gijsbrechts verhuur Willem en Jacob Aerts (folio 71 18/12/1702)
- Jan Adriaen Baten verkoop Peerijntje Adriaen Baten = zuster (folio 72 23/12/1702)
- Antony Janssen en Peeter Balemans voor zijn Kinderen bij Elisabeth Luyten verhuur, Jan Van Enschot in de Hegh tot Weelde (folio 73 2/1/1703)
- Adriaen Van Aell betaling Peeter Balemans (folio 74 4/1/1703)
- Willem Wilborts, Marie, Michiel, Cornelis, Peeter, Adriaen, Catalijn akkoord (folio 75 26/1/1703)
- Testament 5 Kinderen †Cornelis Wilborts x Pauwelijn Michielsen: 1. Michiel, 2. Cornelis, 3. Peeter (ziek), 4. Adriaen, 5. Catalijn (folio 76 31/1/1703)
- voor en naerkinderen Jacomijn Gorissen, x 1. Peeter Luyten, 2. Magriet x Valentijn Verspreeuwen, xx Andries Adriaenssen: 1. Goris, 2. Jan (folio 77 5/2/1703)
- Attestatie Geeraert Bastiaens (folio 78 6/3/1703)
- Jan Van Fuen, Maria = zuster verkoop Jacob Wouters (folio 79 7/3/1703)
- Testament Adriaen Smouts (folio 80 8/9/1703)
- Catalijn Janssen x †Cornelis Bastiaens, verhuur (huis bewoont †Jan Janssen) Bastiaen Cornelissen = zoon (folio 81 13/3/1703)
- Cornelis Hermans verkoop 1. Gijsbrecht Van Riel, 2. Antony Berchmans (folio 82 23/3/1703)
- Momboir Adriaen Smouts condities (folio 84 2/4/1703)
- Willem Bastiaens attestatie (folio 86 25/4/1703)
- Maria Hendrickx, Weeskint Adriaen Verhulst x Jenneken Peeter Claessen: Jespar akkoord, 3/8/1704: Maria Hendrickx x †Adriaen Verhulst, moeder = Peerijn Moerlants (folio 87 7/5/1703)
- Attestatie Wouter Van den Eynde te Beerse (folio 88 19/5/1703)
- Bastiaen Balemans: houden van biën 800 pond was naer Antwerpen 12/4/1703 (folio 88 21/5/1703)
- Attestatie Matteus Stalpars (folio 88 30/5/1703)
- Attestatie Jan Van Aell brouwer (folio 89 2/6/1703)
- Attestatie Willem Bastiaens brouwer (folio 89 18/6/1703)
- Attestatie Jesper Schroevers schoolmeester (folio 89 18/6/1703)
- Attestatie Matteus Stalpaerts, pachter E.H.prelaet van Tongerlo (folio 89 30/6/1703)
- Peeter Mattijssen betaling Weeskind Cornelis Jan Snijers x Peerijntje Brouwers (folio 90 1/7/1703)
- Attestatie Cornelis Schroevers (folio 90 3/7/1703)
- goederen †Adriaen Janssen (°Ravels) timmerman tot Deuren, Jan en Hendrick = broers, goederen gekocht bij Marie Wouters, weeskint Peeter Stuers x Elisabeth Wouters (folio 90 4/7/1703)
- Attestatie july 1703 "soodanich sijn geplundeert ende gerunueert datter niet en is overgebleven" (folio 91 21/8/1703)
- Kind Matteus Stalpars: 1. Marie, 2. Adriaen, 3. Jan, 4. ...x Antony Janssen, 5. ...x Nicolaes Wouters, 6. Aert† x Maria Cornelis Hermans verhuur Jan Bertels (folio 92 16/10/1703)
- Erfgenamen †Aert Gijsbrechts: Peeter Aerts, Elisabeth Aerts, Jan Gijsbrechts + broer + zuster deling op den Wildert (folio 94 18/10/1703)
- Jan Gijsbrechts + broer + zuster verkoop Peeter Gijsbrechts (folio 96 18/10/1703)
- Erfgoederen Lambrecht Van Oteren x Catalijn Peeter Geentiens: Peeter Lambrechts, Peeter Geentiens, Catalijn, Weeskind Govaert Moleplas, Jacobus Peeter Geentiens, Marie Geentiens, Peeter Hermans + zusters, Peeter Jan Huyns H.Geestmeester verkoop Tomas Van Hellemont (folio 97 22/11/1703)
- Elisabeth Aerts x †Goris Gorissen den Jonge verkoop erfdeel Aert Gijsbrechts, Peeter Aerts (folio 99 23/12/1703)
- Catalijn Janssen x †Cornelis Bastiaens: 1. Bastiaen, 2. onmondige transport 1. Peeter Jan Huyps, 2. Jenneken Noyes, Kind Jan Noyes† x Jenneken Janssen (folio 101 4/11/1703)
- Attestatie vernieling en plundering juli 1703 (folio 103 5/12/1703)
- Adriaen Lurincx verkoop Bastiaen Van Deun molder tot Weelde (folio 103 5/12/1703)
- Dierck Van der Kroesen x Christina Mertens (Deuren) verhuur Hendrick Cornelis Janssen (folio 103 29/12/1703)
- Akkoord gemeente en clooster van Tongerlo 1. aanstelling schoolmeester, 2. vroegmis (folio 104 14/1/1704)
- Valentijn Verspreeuwen x Magriet Luyten betaling Jan Stalpars, Weeskinderen Anna Balemans (folio 106 27/1/1704)
- Joos Marinus x Peeternel Sprangers betaling Peeter Balemans (folio 107 5/2/1704)
- Peeter Balemans transport Adriaen Van Stensel (folio 107 5/2/1704)
- Willem Aerts x Marie Gijsbrechts betaling Peeter Balemans (folio 108 8/2/1704)
- Willem Aerts x Marie Gijsbrechts, Jacob Aerts x Cornelia Gijsbrechts, †Elisabeth Gijsbrechts betaling Peeter Balemans (folio 109 9/2/1704)
- Attestatie Cornelis Geert Adriaenssen (folio 110 24/2/1704)
- Andries Adriaenssen, Adriaen Andriessen = zoon, akkoord (folio 111 5/3/1704)
- Weeskint Adriaen Van de Moere x Catalijn Moerlants: 1. Wouter (folio 111bis 18/3/1710)
- Sijcken Van Hees (folio 111ter 24/10/1730)
- Jacob Wouters x Marie Verheyden betaling Maria Balemans begijn (folio 112 6/3/1704)
- Andries Adriaenssen xx †Jacomijn Gorissen: 1. Goris, 2. Jan, x 1. Adriaen (folio 112 17/3/1704)
- Attestatie Willem Willemsen Van Hees 30 jaar tot Ravels coopman in granen (folio 114 28/4/1704)
- Catalijn de Bont x †Jan Vromans, Maria Vromans geestelijke dochter verkoop Jan Marinus (folio 114 7/5/1704)
- Hendrick Beer te Turnhout: procuratie (folio 115 16/5/1704)
- Elisabeth Luyten, Jan Van Riel = zwager, secretaris Hoogstraten, directeur sterfhuys Jan Van der Aa (folio 115 23/5/1704)
- Geconfisceerde goederen Koninklijke Majesteit verkoop (goederen †Adriaen Smouts bastaard) Mayken x †Geert Adriaensen (folio 116 9/5/1704)
- procuratie Acte van savegarde (folio 117 12/6/1704)
- Christina Mertens x †Adriaen Janssen (Deuren), Peeter de Jonge (zwager = Peeter Stuers) woonende tot Cruybeecke int lant van Waes als momboir van de kinderen Peeter Stuers x Elisabeth Wouters, Antwerpen Notaris Egidius Joannes Van der Vijvere 9/3/1703 (folio 117 12/7/1704)
- Weeskind Cornelis Schroevers x Marie Diercken verhuur Geeraert Cuypers (folio 119 20/7/1704)
- Schepen Deuren en Borgerhout 24/7/1704, Christina Mertens x Adriaen Janssens: 2 Kind, xx Dierck Van der Croesen (folio 119 20/7/1704)
- Kinderen Lambrecht Lurincx† x : 1. Goris, 2. Adriaen, 3. Jan† verhuur Adriaen Schuermans (folio 121 28/7/1704)
- Adriaen Gijs Joossen verhuur en verkoop Aert Joos Gijs (folio 122 31/7/1704)
- Peerijn Moerlants x †Hendrick Janssen, dochter = Maria (folio 124 3/8/1704)
- Michiel Schroevers x Mayken Hendrick Cornelis, Helena, Cornelis, Adriana verkoop Nicolaes Wouters x Martijn Stalpars (folio 124 10/8/1704)
- Goederen †Goris Guilliam Noyes verkoop 1. Querijn Peeters, 2. Peerijn Baten, 3. Peeter Van Dijck, 4. Jan Van Ael, 5. Goris en Adriaen Lurincx (folio 126 12/8/1705)
- Cornelis Mattijsen verhuur Peeter = broer (folio 129 13/8/1704)
- Jan Janssen Van Beeck betaling Antony Luyten te Weelde (folio 135 13/2/1705)
- Adriaen Andriessen, Nicolaes Andriessen, Goris, Jan akkoord nopende versterf †Heyltje en Cornelis Andriesse, Andries Adriaenssen = vader (folio 136 16/2/1705)
- Attestatie Wouter Van der Eynde te Beerse: boterkoopman (folio 137 21/2/1705)
- Gemeente betaling 1. Weeskinderen Jan Stalpars x †Anna Balemans, 2. Marie Balemans begijn, 3. Peeter Balemans secretaris (folio 137 2/3/1705)
- Goris Andriessen betaling Jan Andriessen (folio 138 24/3/1705)
- Erfgenamen Adriaen Michielssen x Catalijn, Adriaen Coymans, Jan, Jenneken Michielssen begijn, Cornelia en Gertruy: geestelijke dochters, Michiel Wilborts, Cornelis, Marie geestelijke dochter, weeskinderen Cornelis Wilborts x Paulijn Michielsen verkoop Cornelis Veckemans, Nicolaes, Jan (folio 139 2/4/1705)
- †Heer Joannes Karolus Kersmaecker verkoop E.H.Petrus Van Broeckhoven (folio 140 3/4/1705)
- Goris en Adriaen Lurincx transport Adriaen Jan Noyes (folio 141 6/4/1705)
- Jacobus Van Eesch attestatie (folio 142 15/4/1705)
- Jan Van Aell verkoop 1. Cornelis Jan Huyps, 2. Dierck Ampsons, 3. Adriaen Van Ael = broer + 4, 5. Adriaen Van Geestel (folio 142 30/4/1705)
- Adriaen Van Geestel transport Peeter Jan Huyps (folio 146 2/5/1705)
- Jan Van Aell betaling E.H.Mattijs Van Dijck, Engel Adriaensen = moeder (folio 146 8/5/1705)
- Peeter Van Dijck betaling Erf †Jan Balemans, testament Jan Balemans, Notaris Empsens tot Turnhout (folio 147 12/5/1705)
- Adriaen Van Aell betaling Jouf Catharina Booms (folio 148 15/5/1705)
- Jan Van Aell erfmangeling Adriaen Van Aell (folio 149 15/5/1705)
- Adriaen Janssen, Hendrick, Geeraert en Govaert: Antwerpen Not Van den Brande 17/4/1700, Jenneken x Adriaen Druyts, Jan, Christina transport 30/4/1705 Jan Van Aell (folio 150 20/5/1705)
- Govaert Canters x Magriet Roevens betaling Jouf Margareta Van Pelt (folio 151 10/6/1705)
- Jan Van den Broeck verkoop de schilderije Lucia Van den Broeck x †Jacob Van Geestel (folio 152 16/6/1705)
- Marie Stalpars x Jan Bertels betaling weeskind Jan Stalpars x †Anna Balemans (folio 153 22/8/1705)
- Peeter Balemans, prelaet Tongerlo akkoord over het stellen van eenen cappelaen (folio 155 16/1/1706)
- Dierck Ampsons x Cornelie Jan Wouters betaling Geeraert Verheyden x Jenneken Verspreeuwen (folio 156 25/1/1706)
- Pauwels Janssens (°Ravels) x Jenneken Vervoirt ontlastbrief Willemmerdonck (folio 157 18/2/1706)
- Willem Bastiaens verhuur kamer Geeraert Van Basauwen x dochter schoolmeester (folio 157 27/2/1706)
- Dierck Ampsoms x Cornelie Jan Wouters betaling 18/12/1705 Geeraert Balemans, 19/1/1742: Jan Balemans, Catharina x Machiel Machiel Mercx (folio 158 2/3/1706)
- Wouter Van den Eynde boterkoopman te Beerse (folio 159 23/3/1706)
- soldaten gediend door het dorp Ravels onder het Regiment van Rijpermonde: Cornelis Vincx, Aert Janssen gedesserteerd, Michiel van Hasselt gedeserteerd (folio 159 23/3/1706)
- Cornelis Vekemans, Nicolaes betaling Jenneken Janssen x †Jan Noyens (folio 160 13/4/1706)
- Maria Anthonissen† x †Jan Gijs Snijers, xx Peeter Jacobs akkoord (folio 161 30/4/1706)
- Jan Janssen Van Beek, Adriaentje Stroybants x Anthoni Berghmans, Cathalijn, Adriaen Jacobs = zwager, Cornelia (Matheus Wouters = zoon), Jan Bertels, Thomas Adriaensen, Jan Peeters, Willem Truyen, Merten Feyen, Merten Adriaen Martens, Kinderen Peeter Feyen x Elisabeth Schoenmaeckers te Turnhout, alle erfgenamen Cornelie Verkoyen verkoop Wouter Hendricx en Jacob Janssen Van Beeck (folio 163 31/5/1706)
- Deling 2 voorkinderen Cornelis Adriaenssen x Mayken Matheeuwsen, 1. Jenneken x Marcelis Cornelissen, 2. Elisabeth Oostelbeers (folio 164 13/9/1706)
- Weeskind †Jan Diercken x Elisabeth Cornelis Janssen verkoop Adriaen Lurinckx (folio 166 14/9/1706)
- Adriaen Lurincx, Maria Joris Gorissen x †Lambrecht Lurinckx = moeder akkoord (folio 166 14/9/1706)
- Deling erfgenamen †Mayken Vercoyen, †Jenneken, †Catalijn, †Cornelie, †Catalijn: 1. Adriaen, 2. Elisabeth, 3. Jenneken (folio 167 22/9/1706)
- Peeternel Sprangers x Joos Marinus betaling Catalijn Stroybants (folio 170 27/9/1706)
- Wouter Hendricx voster verhuur Adriaen Van Dun (folio 170 11/10/1706)
- voorkinderen †Jan Adriaenssen x Sijken Canters verhuur Adriaen Amsems (folio 171 11/10/1706)
- Querijn Peeters, verkoop + betaling weduwe en Kind Jan Noyes (folio 172 26/10/1706)
- Aert Joos Gijs betaling Kerk Ravels (folio 172 26/10/1706)
- Jenneken Wouter Janssen Toriaens x †Joos Dickens, Jan = zoon betaling Magriet Bastiaen Cornelis, moeder: Dingen Jacob Dickens (folio 173 30/10/1706)
- Kind Hendrick Van Dooren x Jenneken Hendrickx van Poppel, Dierck Ampsons akkoord (folio 174 24/11/1706)
- Michiel Schroevers + 2 dochters, Kinderen Cornelis Schroevers, Niclaes Wouters akkoord (folio 175 24/11/1706)
- Willem Van Hees verhuur Peeter Van Hest (folio 175 25/11/1706)
- Geeraert Adams 5/6, Adriaen Luyten 1/6 verkoop Willem Bastiaens (folio 177 13/1/1707)
- Attestatie Willem Bastiaens x Marie over Jan Reyns knecht van Jan Boenders tot Oisthoven (folio 179 13/1/1707)
- Peeter Jacobs, Kind †Jan Snijers x Marie Anthonissen (folio 180 29/1/1707)
- Jan Weygaerts x Jenneken Cornelis Jan Snijers, 4 Weeskinderen Cornelis Jan Snijers x Peerijn Brouwers akkoord (folio 181 14/2/1707)
- Jan Van Giel x Jacomijn Aert Jacobs verkoop Antony Janssen x Catharina Stalpars (folio 181 19/2/1707)
- Laureys Baten ten huyse van Jan Van Vessem verklaring (folio 183 19/2/1707)
- Peeter Jacops verkoop Peeter Balemans secretaris (folio 183 19/2/1707)
- Kind †Jan Gijs Snijers x Maria Antonissen Janssen 4/5/1707: 1. Goris, 2. Jan, 3. onmondig verkoop 16/3/1707 1. Willem Aerts, 2. Peeter Balemans, 3. Geert Cuypers, 4. Govaert Adriaen Canters, 5. Geeraert Balemans, 6. Govaert Peeter Canters, 7. Peeter Matijssen, 8. Michiel Schroevers (folio 184 28/2/1707)
- Attestatie Bastiaen Peeter Jan Huyps (folio 186 1/3/1707)
- Antony Janssen, Jenneken Janssen x Cornelis de Volder deling Antony Janssen voor 1. Kind Peeter Balemans x †Peeternel Janssen, 2. Jacomijn Aert Jacobs xx Jan Van Giel (folio 186 3/5/1707)
- Peeter Balemans verkoop Antony Janssen (folio 190 18/3/1707)
- Marie Hendrickx x †Adriaen Verhulst, xx Matteus Antonissen verhuur Wouter Jan Snijers (folio 191 23/3/1707)
- Marie Hendrickx x †Adriaen Verhulst, xx Matteus Antonissen akkoord (folio 192 23/3/1707)
- Joos Marinus diefstal paard teruggevonden (folio 193 24/3/1707)
- Govaert Peeter Canters transport Peeter Balemans (folio 194 3/4/1707)
- Marie Van Fuen (x Jacob Willem Van Beeck 25/6/1712) verkoop Jacob Wouters x Marie Verheyden (folio 194 27/4/1707)
- Cornelis Matijssen transport Peeter Mattijssen (folio 196 28/4/1707)
- Matteus Antonissen x Marie Hendrickx, Jaspar Adriaen Jespars Verhulst akkoord (folio 196 2/5/1707)
- Govaert Peeter Canters betaling kerk (folio 197 4/5/1707)
- Antony Janssen x Catalijn Stalpars verkoop Jan Bertels x Marie Stalpars (folio 197 9/5/1707)
- Philippus Jacobs verkoop 31/5/1707 1. Adriaen Schuermans, Cornelis Van Geestel, 2. 9/6/1707: Wouter Hendrickx, Jacob Van Beeck (folio 198 10/5/1707)
- Joos Marinus x Peeternel Sprangers betaling Peeter Balemans (folio 201 14/5/1707)
- Antony Berchmans x †Adriaentje Strooybants: 1. Jan, 2. Antony den jongen, Matteus Antonissen akkoord (folio 201 17/5/1707)
- Matteus Antonissen verhuur Antony Berchmans (folio 202 17/5/1707)
- Adriaen Schuermans betaling Philippus Jacobs (folio 203 31/5/1707)
- Testament Michiel Schroevers x Mayken Hendrick Cornelis (folio 203 4/6/1707)
- Testament Peeter Van Heest x Marie Jacobs, suster Jenneken Jacops x Adriaen Verdonck tot Reusel, Magriet Jacobs (folio 205 16/6/1707)
- Weesk Jan Gijs Snijers x Marie Antonissen verkoop Peeter Balemans (folio 207 21/6/1707)
- Michiel Schroevers verkoop Geert Cuypers (folio 207 1707)
- Albrecht Appels en Matijs Van der Loo te Goirle transport Jan Biemans te Poppel (folio 207 21/9/1707)
- Peeter Jacobs x Willemijn Van Hees transport Weesk Jan Snijers x Marie Antonissen (folio 208 11/10/1707)
- Testament Francis Engelen te Turnhout (folio 208 14/10/1707)
- Deling tussen Cornelis Van Geestel en Adriaen Schuermans (folio 211 7/12/1707)
- Willem Van Hees verkoop (folio 212 8/12/1707)
- Kinderen Hendrick Janssen x Peerijn Moerlants: 1. Jan Hendrickx, 2. Wouter, 3. Mathijs, 4. Adriaen, 5. Cornelis, 6. Marie x Matheus Anthonissen, 7. Willemijn x Hendrick Willemsen, 8. Petronella (folio 214 17/12/1707)
- Willemijn Hendrickx x Hendrick Willemsen, Cornelis Hendrickx akkoord (folio 217 17/12/1707)
- Jan Hendrickx, Matheys Hendricx akkoord (folio 218 17/12/1707)
- Cornelis Hendrickx procuratie (folio 218 17/12/1707)
- Willem Willemsen Van Hees verkoop Peeter Balemans (folio 218 19/12/1707)
- Testament Willem Moerlants Jan = broer, Adriaen = zoon Jan (folio 219 2/1/1708)
- Testament Jan Moerlants x Willemken Van Riel: 1. Anneken, 2. Adriaen (folio 221 7/1/1708)
- Jan Cornelis Janssen betaling Peeter Balemans (folio 223 9/1/1708)
- Adriaen Schuermans verkoop Wouter Hendrickx (folio 223 23/1/1708)
- Geeraert Balemans (folio 224 23/1/1708)
- Peeter Balemans verkoop Dierck Ampsons (folio 224 30/1/1708)
- Hendrick Willemssen, Peeter Lendert Cornelissen betaling Peeter Balemans (folio 225 24/2/1708)
- Peeter Matijssen x Cornelia betaling H.Geest (folio 226 27/2/1708)
- Matteus Stalpars hypoteeck Jouf Anna Scherders begijn Turnhout (folio 226 27/2/1708)
- Testament Geeraert Adams te Weelde x Elisabeth Jacob Luyten, 2 Kinderen, Elisabeth Luyten xx Antony Deens†: 1. Maria (folio 227 1/3/1708)
- Cornelis Veekemans, Nicolaes, Jan betaling Kapel Sint Adriaen (folio 228 2/4/1708)
- Peeter Balemans verhuur Jan Bertels x Marie Stalpars (folio 229 7/5/1708)
- Cornelis Geert Adriaenssen den jongen betaling Matijs Goris Noyes (folio 229 12/5/1708)
- Hendrick Willemsen, Peter Lenders betaling weeskind: Huybrecht Jan Snijers x Anna Noyes, 13/1/1735: Machiel Snijders, Jan, Maria, Kind Elisabeth (folio 230 15/5/1708)
- †Christina Mertens x †Adriaen Cornelis Janssen, xx Dierck Van der Croessen verkoop Hendrick Cornelis Janssen (folio 231 22/5/1708)
- Adriaen Schuermans en Dierck Jaspers: akkoord (folio 232 24/5/1708)
- Peeter Mattijssen x Cornelia Damen betaling H.Geest (folio 233 30/5/1708)
- Matteus Stalpars: 1. Adriaen, 2. .... x Nicolaes Wouters, 3. Jan, 4. Maria x Jan Bertels, 5. Cathalijn x Antony Janssen, 6. †Aert x Marie Cornelis Hermans akkoord (folio 233 16/7/1708)
- †Christina Mertens x †Adriaen Janssens, 1., xx Dierck Van der Kroesen, Deurne en Borgerhout 6/8/1708, 20/9/1708 verkoop Hendrick Cornelis Janssens x Elisabeth Verheyden (folio 234 24/9/1708)
- Hendrick Cornelis Janssens x Elisabeth Verheyden betaling capelle van St.Adriaen (folio 235 24/9/1708)
- Claes Wouters x Martijn Stalpars verkoop Jan Stalpars x Helena Huybrechts (folio 236 25/9/1708)
- Lendert Jan Gijsen x Anneken Van Stensel betaling Kapelle van St.Adriaen (folio 238 23/10/1708)
- Cornelis Michielsen x Jenneken Adriaen Baten verkoop Peerijn Adriaen Baten (folio 238 28/11/1708)
- Weeskinderen Valentijn Verspreeuwen x Magriet Luyten, Adriaen Peter Nelemans = toesiender, Jan Van Aell onderhoud 1. Martinus, Peeter Luyten onderhoud 2. Jacomijn akkoord (folio 239 15/12/1708)
- Magriet Luyten x †Valentijn Verspreeuwen verhuur Peeter Luyten (folio 240 18/12/1708)
- Cornelis Hendrickx verkoop Mathijs Hendrickx (folio 242 19/12/1708)
- Cassatie testament 14/10/1707 door Francis Engelen te Turnhout (folio 243 26/12/1708)
- Cornelis Jan Snijers, Digna Snijers = moeder transport Wouter Noyes (folio 244 26/12/1708)
- Adriaen Stalpars betaling weeskinderen †Jan Gijs Snijers (folio 245 2/1/1709)
- Peeter Mathijs Janssen betaling weeskinderen Jan Gijs Snijers (folio 245 2/1/1709)
- Jan Janssen Mattijssen, Peeter Moerlants, Mathijs Janssen Mathijssen x Magriet Anthonissen akkoord 23/12/1722 Petronella Adriaen Baten x †Jan Janssen Tijs Aerts, †Mathijs Jansen Aerts (folio 246 4/2/1709)
- Kinderen Jan Gijsen x Digna Aerts, a) Kinderen †Gijsbrecht Snijers, onmondig Kind Jan Snijers, Pasijn Snijers x Wouter Noyes, Cornelis, Huybrecht b) Lendert Jan Gijs Snijers akkoord (folio 247 18/2/1709)
- Deling erfgenamen Dingen Aertssen x †Jan Gijs Snijers: 1. Kind †Gijsbrecht Snijers x Adriaentje (Adriaen Balemans van Meel = momboir), 2. Kinderen Jan Snijers, 3. Pasijn Snijers x Wouter Noyes, 4. Cornelis, 5. Huybrecht, 6. Wouter, 7. Lendert (folio 248 19/2/1709)
- Guilliam Schuermans verhuur stede te Weelde Willem Bacx (folio 250 8/3/1709)
- Govaert Peeter Canters betaling Peeter Balemans (folio 251 16/3/1709)
- Erfgenamen Lauwereys Baten: Willem Moerlants, Jan Peetersone, Wouter Van der Moire, Wouter Moerlants, Jan Van Vessem, Jan Wouter Moerlants, zoon 1.Jan, 2. Adriaen, Cornelis Michielssen, Jan Baten, Marie x †Jan Adriaen Corsten zoon 1. Cornelis, 2. Adriaen, Hendrick Marinus, Peerijn Baten (folio 253 25/3/1709)
- Erfgenamen Adriaen Baten: ... x Cornelis Michielsen, Jan Baten, Marie Baten met zonen 1. Adriaen Jan Corsten, 2. Cornelis Jan Corsten, Peerijn Baten, †Lauwereys Baten = oom (folio 255 25/3/1709)
- Deling Willem Moerlants, Jan Moerlants Peetersoon, Wouter Van der Moere, Wouter Moerlants, Jan Van Vessem, Jan Wouter Moerlants zoon 1. Jan, 2. Adriaen, erfgenamen †Lauwereys Baten (folio 257 25/3/1709)
- Adriaen Van Stensel transport Peeter Balemans (folio 260 6/4/1709)
- Adriaen Lurincx, Maria Goris Gorissen x †Lambrecht Lurincx = ouders, akkoord (folio 260 16/4/1709)
- Kinderen Jan Moerlants betaling dispensier van Tongerlo (folio 261 20/4/1709)
- Govaert Peeter Canters betaling Wed en Kinderen Jenneken Noyes (folio 263 29/5/1709)
- Lijst der mensen en granen Adiodatus Van Eeck capellaen (folio 264 8/6/1709)
- †Jesprijn Cornelis Jespers x †Mathijs Janssen, onmondig kind, xx Paulus Van de Kintschot, 1 Kind akkoord (folio 267 16/6/1709)
- Engel Adriaenssen verhuur Steven Jan Stevens x Helena Mijs (folio 269 13/9/1709)
- Elisabeth Jan Michielsen x Nicolaes Gabriels betaling Peeter Balemans (folio 271 3/8/1709)
- Erfgenamen Pauwels Cornelis: Cornelis Geert Adriaensen den ouden, Cornelis Geert Adriaensen den jongen, erfgenamen Cornelia Goris Jacobs: Peeter Gijsbrechts + Kinderen, Goris en Adriaen Lurincx voor moeder, Peeter Luyten en Goris Andriessen voor moeder, Jacob Wouters akkoord (folio 271 29/9/1709)
- Corpus deser gemeynte betaling Peeter Balemans (folio 273 30/9/1709)
- Jonkvrouw Maria Margareta Le Roy baronesse des H.Rijckx verkoop Sr Petrus Snijders notaris Turnhout, Notaris Gilbert 14/9/1709 Loven (folio 274 17/10/1709)
- Magriet Luyten betaling Peeter Balemans (folio 275 29/11/1709)
- Jan Bertels, Tomas Adriaenssen, Willem Truyen x Anneken Fijen + rest stam Mertten Franssen Dijckmans verklaring Dimpna Cornelissen = nicht, en erfgenamen Peeter Adriaensen † onder Sundert (folio 275 21/10/1709)
- Kinderen Gijs Gijsbrechts: 1. Cornelia x Jacob Aerts, 2. Maria x Jacobus Donckers, 3. Agneet + Kind Elisabeth (folio 277 5/12/1709)