Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Volkstelling 1796

Volkstelling 1796

Bron: Gemeentehuis Weelde. Modern Gemeentearchief Ravels. Nr.201.8: Volkstelling 1796

Straete
Hend.Huybs, 41, landbouwer, A.M.Stalpaerts, 34, sijn vrouw, A.Maria, 13, sijn dochter, A.C.Van Dun, 70, vrouwsmoeder, C.Frederickx, 22, knecht, W.Hermans, 17, knecht, M.C.Dircken, 38, meyt.
N.Van den Heuvel, 73, landbouwer, M.C.Van Loon, 54, sijn vrouw, Joannes, 20, sijnen soon, Joanna, 20, sijne dochter, D.Lenaerts, 43, knecht, C.Broex, 18, kostkint, Peet Craeybeeckx, 30, werkman
H.Bouweraerts, 60, backer, M.Swaenen, 52, sijn vrouw, Jos.Hendrickx, 53, werkman, Joanna Van Mol, 39, sijn huysvrouw.
J.Servaes Sneyers, 50, werckman, M.F.Sneyers, 43, sijn vrouw, Wilhelmus, 15, sone.
Jan Beyens, 40, landbouwer, J.M.Huybs, 36, sijn vrouw, H.Wilborts, 21, knecht, W.Wilborts, 14, knecht, Elis.Beyens, 29, meyt, Elis.Lonius, 20, meyt.
Anth.Nooten, 61, landbouwer, N.M.Merckx, 52, sijn vrouw, Jan Peeter, 17, sone, Joanna Maria, 16, dochter, Antonius, 14, sone, Gijsbert, 13, sone.
De wed. H.Snels, 78, landbouwster, A.Van Doesborg, 25, sijn vrouw, Jan Dircken, 33, knecht, Catha Mol, 36, meyt.
Corn.Michilsen, 33, landbouwer, A.Van Doesborgh, 25, sijn vrouw, Jan Dircken, 33, knecht, Catha Mol, 36, meyt.
Ad. Adriaenssen, 32, werckman, Anth. Vromans, 40, sijn vrouw, Dom.Van den Broeck, 35, wever, Catha Poters, 36, sijn vrouw
Pr.Willemsen, 31, landbouwer, A.M.Van den Heuvel, 31, sijn vrouw, Jan Sneyers, 30, knecht, Joanna Van der Zande, 22, meyt.
H.P.Huybs, 40, landbouwer, Elis.Hoefmans, 36, sijn vrouw, Corn.Wouters, 30, meyt.
Wed.P.Sneyers, 46, landbouwer, Dympna Sneyers, 16, dochter, Adriaen Sneyers, 14, sone.
Helena Sneyers, 48, spinster
Jos Sneyers, 45, voster, Geertruy Stalpaerts, 41, sijn vrouw
Norbert Schots, 64, landbouwer, Jacoba Schots, 22, dochter, Catharina Schots, 20, dochter, Peeters Schots, 21, sone.
P.Van Steensel, 65, metser
Pr.Van de Weyer, 28, schoolmeester, A.C.Van Even, 22, meyt, M.Embrechts, 12, schoolkint.
Adriaen Pluym, 55, winkelier, Catha Janssen, 56, sijn vrouw, P.G.Adriaensen, 26, voorsoon, J.M.Adriaenssen, 21, voordochter, Henrica Pluym, 16, nadochter.
Wil.Willemsen, 39, landbouwer, M.J.Michilsen, 41, sijn vrouw, Helena Dircken, 24, meyt, M.H.Bourgogne, 36, commessael, M.Caluwaerts, 34, commessael, A.M.Vermeulen, 31, commessael, C.Van Mechelen, 22, Joanna De Neus, 19, commessael, Clara Nuyens, 15, commessael.
Pr.Adriaenssen, 46, schoenmaker, Elis.Balemans, 52, sijn vrouw, J.B.Adriaenssen, 19, sone.

Clijn Raevels
Wed. A.Bergmans, 53, landbouwster, Joanna Maria, 25, dochter, Hermanus, 19, sone, Jan Geerts, 54, spinder.
A.Van der Moeren, 30, landbouwer, M.Verhulst, 61, sijn moeder, J.Ansoms, 25, knecht, A.M.Hendrickx, 19, meyt.
P.Hendrickx, 46, landbouwer, M.Aerts, 44, sijn vrouw, H.Hendrickx, 72, sijn vader, Catha Hendrickx, 17, dochter, M.E.Hendrickx, 15, dochter.
Wed. A.Janssen, 48, landbouwster, Peeter, 20, sone, Jacobus, 17, sone, Catharina, 15, dochter, Franciscus, 13, sone.
J.P.Dircken, 37, landbouwer, Catha Van Gils, 38, sijn vrouw, Bert Ansoms, 18, knecht, A.C.Paulussen, 21, meyt, Christiaen Paulussen, 26, knecht.
Wouter Sneyers, 48, backer, Cornelia Aerts, 44, sijn vrouw, Maria Catharina, 22, dochter.

Stadstraete
Pr.Segers, 30, landbouwer, A.M.Pelkmans, 26, sijn vrouw, Corn.Segers, 20, knecht, M.C.Van Giel, 20, meyt, J.Janssen, 50, meyt.
Wout Schellekens, 42, landbouwer, A.De Bont, 40, sijn vrouw, A.Van Loon, 16, knecht, D.Van Baudau, 16, meyt, J.B.Dirckx, 25, kostgast.
Pr.Van Gorp, 49, spinder, Petronella Swaenen, 36, sijn vrouw, Jan Baptist, 14, sone.
M.Hendrickx, 66, spinster, Cornelia Hendrickx, 64, spinster.
Wed.Craeybeeckx, 48, spisnter, Joanna, 14, dochter.
Wil.Ansoms, 33, spinder, Joanna De Bont, 40, sijn vrouw.
Jan Janssen, 50, landbouwer, Catharina Van Oeckelen, 40, sijn vrouw, Adriaen Janssen, 81, sijn oom.
Adriaen Van Loon, 50, landbouwer, Jan Baptist, 22, sone, Maria, 21, dochter, Jacoba, 15, dochter, Catharina, 13, dochter.
Corn.Schuurmans, 50, landbouwer, A.M.Tilemans, 39, sijn vrouw, Ad.Tilemans, 83, haer vader.
Jacob Van Dun, 59, landbouwer, Anna Ansoms, 55, sijn vrouw, Adriaen, 19, sone, Geertruy, 16, sijn dochter.
Corn.Wouters, 48, landbouwer, A.Van Bestervelt, 43, sijn vrouw, Quirina, 15, dochter.
Wed.Will.Corsten, 60, landbouwster, Cornelis, 25, sone, Joanna Maria, 19, dochter, Jan Baptist, 15, sone.
Gilseynde
Jacobus Wouters, 57, landbouwer, Joanna Maria, 26, dochter, Maria Elisabeth, 22, dochter, Corn.Wouters, 14, sone.
Jan Vermeulen, 43, metser, Cornelia Huybs, 36, sijn vrouw.
A.Brusselaers, 30, landbouwer, M.E.Schots, 30, sijn vrouw.
C.Donckers, 78, landbouwer, W.Donckers, 43, sijnen sone, A.M.Donckers, 21, sijn dochter.
Jan Aerts, 54, landbouwer, Elis.Van Doren, 50, sijn vrouw.
Jac. Van Ginhoven, 55, landbouwer, Jacoba Van Doren, 57, sijn vrouw, C.Van Doren, 25, knecht, P.Daelen, 15, knecht, A.C.Beyens, 21, meyt, Joanna Lonius, 24, meyt.
Wed.W.Joosen, 53, landbouwster, W.Van Riel, 18, haeren sone, Joa M.Joosen, 14, dochter, Geerd Joosen, 13, sone.
J.Wouters, 44, landbouwer, Maria Joosen, 56, sijn vrouw.
Hend.Wouters, 36, landbouwer, Anna Geudens,30, sijn vrouw, Adriaen Wouters, 14, knecht.
Jan Stalpaerts, 40, landbouwer, Anna M.Huybs, 44, sijn vrouw, Adriana Maria, 13, sijn dochter, Jacoba Roymans, 68, sijn moeder, Adriaen Snelders, 40, knecht.
Adriaen Wouters, 40, landbouwer, C.Wouters, 43, sijn vrouw, Franciscus, 14, sone.
Jan Moonen, 30, timmerman, Anna M.Lonius, 26, sijn vrouw.
Ad.Donckers, 33, landbouwer, Adriana Beyens, 30, sijn vrouw, Peeter Donckers, 17, knecht, Corn.Van Gael, 13, knecht
Adriaen Ansoms, 56, werckman, Cath.Dirckx, 37, sijn vrouw.
H.Schots, 35, landbouwer, Joanna Donckers, 37, sijn vrouw, Anthonis Schots, 19, knecht.
Jan Joosen, 34, werckman, Cornelia Schots, 34, sijn vrouw.
Petronella Van Riel, 45, landbouwster, J.Wouters, 25, knecht.
Francis Reyns, 58, landbouwer, Joanna De Bruyn, 44, sijn vrouw.
Maria Reyns, 60, spinster, A.C.Joosen, 29, dochter, Joseph Joosen, 26, sone.
Cornelis Reyns, 60, landbouwer, Joseph Reyns, 18, sone, Jacobus Koninghs, 36, schoonsone, Joanna Elis.Reyns, 31, sijn vrouw.
Peeter Wouters, 34, werckman, Marg.Michilsen, 23, sijn vrouw
Wed.Jos.Coninckx, 60, landbouwer, Cornelia, 14, dochter, Petronella, 13, dochter, Ad.Vermeulen, 20, knecht.
Ad. Van Ginhoven, 62, werckman.
Jan Sneyers, 35, landbouwer, An.Cath.Reyns, 23, sijn vrouw.
Jan Nuyts, 43, landbouwer, An.Cath.Verwilt, 27, sijn vrouw, Jacobus, 14, sone, Joannes, 13, sone.
Jan Janssen, 48, landbouwer, Joanna Maria Sneyers, 31, sijn vrouw, Adriana Adriaenssen, 70, haer moeder.
P.Van Aken, 45, wever, Catha Reuvers, 28, sijn vrouw, Willibrordus, 14, sone, Mart.Goetelen, 56, landbouwer, Joanna Sneyers, 40, sijn vrouw, Jan Baptist, 18, sone.
Eel
Adriaen Driesen, 44, landbouwer, Petronella Willemsen, 32, sijn vrouw.
P.Van Litzenborg, 40, landbouwer, Petronella Van der Aa, 37, sijn vrouw.
Corn.Van Eyndhoven, 50, landbouwer, Catharina Merckx, 48, sijn vrouw.
Jan Laureyssen, 60, werckman, Joanna Hendrickx, 50, sijn vrouw.
Anthonis Merckx, 72, schoenmaker, Catharina Cornelissen, 72, sijn vrouw.
Adriaen Adams, 62, werckman, Catharina Van Ginhoven, 60, sijn vrouw.
Egidius Snels, 32, landbouwer, Margareta Dirckx, 26, meyt.
Ignatius Huybs, 26, landbouwer, Anna Maria Snels, 29, sijn vrouw.
Peeter Huybs, 40, werckman, Joanna Maria Huybs, 43, sijn vrouw.
J.B.Van Loon, 45, werckman, Joanna Van der Aa, 48, sijn vrouw
H.Jeunen, 22, molder, Jan Van de Poel, 22, molder.
Remigius Oliva, 61, pastoor, Paul Wijnants, 41, onderpastoor, Dorothe Verster, 30, meyt.
J.B.Reyns, 24, winkelier, Wilhelmina Van de Ven, 30, sijn vrouw.
Adriaen Sneyers, 39, werckman, A.Maria Fonck, 39, sijn vrouw
Goris Thomas, 70, landbouwer, Catha Dircken, 68, sijn vrouw
Cornelis Willemsen, 46, schoenmaker, Joanna Beysens, 31, sijn vrouw, J.B.Van Steensel, 36, knecht.
Wed.Norbertus Ansoms, 53, landbouwster, Adrianus Ansoms, 21, sone.
J.P.Hoppenbrouwers, 32, landbouwer, A.Catharina Roymans, 46, vrouwe, Maria Roymans, 54, haer suster, H.Hoppenbrouwers, 17, dochter.
Ad.Van Helmont, 39, landbouwer, M.Cath.Sommen, 35, sijn vrouw, Corn.Lonius, 30, knecht, A.Maria Van Beeck, 19, meyt, Jan Lemmens, 50, knecht.
Wed.Wil.Huybs, 65, kuyper, J.P.Huybs, 25, sone, Lucia Huybs, 61, meyt.
Geert Huybs, 28, landbouwer, Barbara Van der Heyden, sijn vrouw, 26.
Corn.Van Gils, 70, landbouwer, N.Van Doesborg, 71, sijn vrouw, Jan Baptist, 33, sone, Barbara Van den Heuvel, 26, sijn vrouw, M.Cata Verhaeren, 23, meyt.
Ad Driesen, 83, kleermaker, Adriana Vervest, 73, sijn vrouw, Cornelis, 33, sone.
Peeter Beyens, 45, landbouwer, A.M.Joosen, 30, sijn vrouw, Corn.Wouters, 30, knecht, Maria Van Laer, 24, meyt.
Servaes Driesen, 40, kleermaker, Petronella Sommen, 33, sijn vrouw.
Herman Schurmans, 30, landbouwer, Joanna Willemsen, 26, sijn vrouw, Maria Dickens, 24, meyt. J.B.Willemsen, 25, knecht.
Jan Janssen, 44, landbouwer, Maria Van Riel, 35, sijn vrouw, Cornelius, 15, sone, Maria, 13, dochter.
Peeter Dircken, 36, werckman, Mecht.Van de Laer, 30, sijn vrouw.
Guill. Beyens, 46, landbouwer, Maria Verheyen, 55, sijn vrouw, M.Elis.Van Doesborg, 23, voordochter, Jan Van Doesborg, 21, voorsoon, Anth.Beyens, 16, naersoon, A.M.Beyens, 14, naerdochter, Ad.Hanegraef, 23, meyt, J.B.Swaenen, 15, knecht, Maria Claessen, 73, moeder G.Beyens.
J.B.Huybs, 35, landbouwer, Adriana Tobs, 26, sijn vrouw, Maria Wouters, 18, meyt.
Peeters Dirckx, 34, werckman, Ida Clara Huybs, 25, sijn vrouw
Dion.Van Oeckelen, 70, landbouwer, Anna, 30, sijn dochter, Maria, 25, dochter, Ad. De Bont, 13, knecht.
Pr.Beyens, 56, landbouwer, Joanna Van Doren, 57, sijn vrouw, Maria, 26, dochter, Petronella, 17, dochter, Norb.Wouters, 17, knecht.
Hend.Hoeckx, 30, landbouwer, M.Cath.Bieckens, 26, sijn vrouw
Wed.Bert Ansoms, 62, spinster, M.Hel.Aerts, 27, dochter.
Jacob Van Oeckelen, 29, werckman, Cornelia Stalpaerts, 30, sijn vrouw.
Wed. J.B.Van Dun, 58, landbouwster, Peeter Van Dun, 29, sone, Catharina, 30, dochter, Cornelis, 24, sone.
Francis Beyens, 35, Raeymaker, Ada Verspreeuwen, 66, sijn vrouw.
J.B.Van Loon, 35, landbouwer, Catharina Cornelissen, 41, sijn vrouw.
Peeter Verspreeuwen, 58, landbouwer, Anna Maria Marinus, 55, sijn vrouw, Marie Anthonette, 20, dochter, Jan Sneyers, 17, knecht.
Corn.Heyns, 45, landbouwer, Cath.Huybs, 34, sijn vrouw, Adriaen Huybs, 31, knecht, Joanna Bieckens, 21, meyt, M.Cath.Adriaenssen, 81, pensionaire, Gaspar Laureyssen, 17, knecht.
Dionys Bieckens, 53, landbouwer, A.M.Van Ael, 56, sijn vrouw, Petronella, 18, dochter.
Cornelis Dircken, 31, landbouwer, Ad.Driesen, 31, landbouwer, A.M.Dircken, 34, sijn vrouw, Jan Van Beeck, 20, knecht, M.Jacoba Dircken, 21, meyt.
Ad. Van Ginhoven, 46, smit, Joanna Maria Huybs, 37, vrouwe, Corn.Tilemans, 34, knecht, Sebastiaen Sneyers, 18, knecht, Cornelia Hendrickx, 20, meyt.
Wed. Jan Andriessen, 71, landbouwer, P.Andriessen, 40, sone.
Wouter Stalpaerts, 28, werckman.
Adr.Van Hees, 50, landbouwer, Cornelis, 15, sone, Ther.Beyens, 25, meyt.
Hend.Van Loon, 50, landbouwer, Maria Van Giel, 48, sijn vrouw, Joanna Maria, 20, dochter, Jacoba, 17, dochter, Jan Baptist, 13, sone, J.B.Van Bael, 85, kostkooper.
Cornelis Huybs, 65, landbouwer, Helena Demmers, 47, sijn vrouw, Peeter, 32, sone, Adriaen, 21, sone.
Hend.Van Leent, 52, landbouwer, Joannes, 25, sone, Elisabeth, 23, dochter, J.B.Huybs, 77, kostkooper, Joanna Maria Van Leent, 65, meyt.
Joseph Hendrickx, 35, landbouwer, Anna Van de Put, 40, sijn vrouw, Peeter, 14, sone, Geertruy Sneyers, 16, meyt.
Adriaen Luringhs, 52, landbouwer, Anna Catharina Stalpaerts, 30, meyt.
J.B.Claessen, 62, landbouwer, Cornelia Van Hees, 56, sijn vrouw, Adriaen Donckers, 17, knecht.
Adriaen Vermeeren, 46, landbouwer, Henrica Van der Sande, 31, sijn vrouw, Adriaen Van der Sande, 23, knecht, Catharina Vermeeren, 40, suter.
Adriaen Van Doren, 40, landbouwer, Anna De Wael, 42, vrouwe, Peeter, 15, sone, Magdalena, 13, dochter.
Sebastiaen Marinus, 25, landbouwer, M.Andriessen, 24, vrouw, Cornelia Gijsbrechts, 19, meyt.
Wed.P.Andriessen, 68, spinster, Joannes, 21, sone, Petronella Leeuwen, 50, meyt.
Adriaen Cornelissen, 50, landbouwer, Elisabeth Hoemans, 55, sijn vrouw, Anna Leyten, 18, meyt.
P.Aerts, 49, landbouwer, M.Elisabeth Heyns, 42, vrouwe, Corn.Ansoms, 23, knecht, Anna Adriaenssen, 28, meyt.
Geert Van de Steen, 54, landbouwer, Adriana De Bont, 35, sijn vrouw.
Jan Van Doren, 42, landbouwer, Joanna Maria Van Gils, 35, sijn vrouw, Andries Van Doren, 30, knecht, Maria Van Doren, 50, suster.

De volkstelling van 1796 bracht ons een klare kijk op het dagelijks leven in dit dorp op het einde van het Ancien Regime. Er waren 129 gezinnen, met 606 inwoners. We telden: 6 spinsters, 3 spinners, 1 pelder, 2 wevers, 2 kleermakers, 2 winkeliers, 2 molenaars, 1 kuiper, 2 geestelijken, 1 onderwijzer, 1 voster, 1 smid, 2 bakkers, 2 metsers, 3 schoenmakers, 1 timmerman, 1 raeymaker, 15 werklieden en 84 landbouwers.