Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Ledenlijsten Weelde
Placeholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder Picture

Ledenlijst Heilige Familie 1895- 1927

Ledenlijst van het Genootschap van de H.Antonius, de H.Katharina en de H.Barbara: 1453-1641

Ledenlijst van het Genootschap van de H.Rozenkrans: 1652-1931

Ledenlijst van het Genootschap van de H.Kindschheid: 1904-1949

Ledenlijst van het Genootschap van de H.Franciscus Salesius: 1904

Ledenlijst van de Congregatie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen 1904-1925

Naamlijst met de leden van het Broederschap van de Heilige Nicolaus Poppelius, Martelaar van Gorcum 1900

Ledenlijst van het geestelijk verbond tegen godslastering: 1837-1847

Ledenlijst van de St.Paulusbond: 1912

Naamlijst van de Bond van de Kleine Vrienden van Jezus. Opgericht door Pastoor S.Jacobs op 20 december 1911

Adressenlijst Weelde 1995

Inhuldiging van 't Heilig Hart van Jesus als Koning der huisgezinnen in de parochie Weelde. Opgericht 9 juni 1918.

Kiezerslijsten voor Parlement, Provincie en Gemeenteraad (1964-1966)

Naamlijst der Derde Ordelingen van den H.Franciscus te Weelde, opgericht in 1905 door Pastoor S.Jacobs