Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Schepenregister 1644-1661

Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeentearchief Weelde nr.13: Schepenregister 1644-1661

- Joos Jan Jacops, momboir der Kinderen van Adriaen Jacob Joosten x Jenneke Jans, geassisteert met Peeter Hoens, haeren momboir (folio 3 1644)
- Anneken Adriaen Jacob Joosen x Wouter Jan Aertsen, Cornelia x Peeter Jan Peeters, naerkind Adriaen Jacob Joosen xx Jenneken Jans verkoop Maeyken Antonis x †Herman Adriaens, zoon Antoni (folio 3 14/4/1644)
- Maeken Antonis x †Herman Adriaens, zoon Antoni verkoop Jan Antonis broer (1/2/1645: Jan Hermans, Antoni, Joos Jacops, Jan Adriaen Joossen) (folio 3 14/4/1644)
- Anneken Adriaen Jacop Joosen x Wouter Jan Aertsen (folio 3 1644)
- Cornelia Adriaen Jacob Joosten x Peeter Jan Peeters (folio 3 1644)
- Adriaen Jacob Joosen x Jenneke Jans (folio 3 1644)
- Peeter Hoens (folio 3 1644)
- Maeyken Antonis, wed Herman Adriaens geassisteert met Antoni haren sone (folio 3 1644)
- Herman Adriaens x Maeyken Antonis (folio 3 1644)
- Jannen Antonis (folio 3 1644)
- Cornelis Bols, Adriaen Bols, toesiender van de onm Peeter Lemmens, Cornelia Bols x Hendrick Cornelis Vaerten (folio 4 1644)
- Michielen Van de Water (folio 4 1644)
- Pauwels Aert Goris (folio 4 1644)
- Aert Jan Aerts x Adriaen Adriaen Van Eyndt dochter (folio 4 1644)
- onm Kind Peeter Lemmens, Cornelia Bols x Hendrick Cornelis Vaerten verkoop Michiel Van de Water (folio 4 30/3/1644)
- Marten Barth Cuypers verkoop Corn Jan Huybrechts (folio 4 15/4/1644)
- Catelijn Lambrechts x †Jan Mijs, onm Kind Peeter Adriaen Van Eyndts sone betaling Pauwels Aert Goris (folio 4 1/5/1644)
- Dirck Cornelis x Eelsken Pauwels Aert Goris, onm Kind Pauwels Aert Goris transport Aert Jan Aerts x Adriaentken Adriaen Van Eyndt (folio 4 1/5/1644)
- Marten Bartholomeus Cuypers (folio 4 1644)
- Cornelis Jan Huybrechts (folio 4 1644)
- Cathelijn Lambrechts, geassisteert met Aert Jan Aerts x Jan Mijs (folio 4 1644)
- Andries Jacops (folio 4 1644)
- Peeter Adriaen Van Eyndts (folio 4 1644)
- Pauwels Aert Goris (folio 4 1644)
- Dirck Cornelis x Eelke Pauwels Aert Goris dochter (folio 4 1644)
- Adriaen Raeymaeckers (folio 4 1644)
- Lambrecht Adriaensen (folio 4 1644)
- Aert Pauwels Aert Goris (folio 5 1644)
- Dirck Cornelis Lenaerts x Eeltke Pauwels Aert Goris dochter (folio 5 1644)
- Denis Martens (folio 5 1644)
- Jan en Stoffel Van Trier (folio 5 1644)
- Marten Antonis (folio 5 1644)
- onm Kinderen Adriaen Van Trier (folio 5 1644)
- Jacop Janssen Van Trier (folio 5 1644)
- Pauwels Aert Goris, zoon Aerden, onm Kind Pauwels Aert Goris, Dirck Cornelis Lenaerts x Eeltken Pauwels Aert Goris verkoop 1. Adriaen Aertsen, 2. Denis Martens (folio 5 30/5/1644)
- Jan Van Trier, Stoffel Van Trier, Jan Peeters, onm Kinderen Adriaen Van Trier, allen erfgenamen †Jacop Janssen Van Trier verkoop 1. Joost Mateusen, 2. Jan Peeters, 3. Marten Antonis (folio 5 9/6/1644)
- Sebastiaen Adr Sebastiaens x Angela Aert Goris Jan Janssen (folio 6 1644)
- Lucie Jan Peeter Dils dochtere (folio 6 1644)
- Adriaen Joost Matteusen (folio 6 1644)
- Goris Adriaen Martens (folio 6 1644)
- Geeraert Bastiaens (broer van Aert + Sebastiaen Adriaen Bastiaens) (folio 6 1645)
- Peeter Van Beeck sris in Wesel verkoop Dilis Van Beeck x Lucie Jan Peeter Dielen (folio 6 30/6/1644)
- onm Kinderen Sebastiaen Sebastiaens x Angela Aert Goris, Jan Jansse x Cornelie Bastiaens, Goris Bastiaens, Alle erfgen Sebastiaen Ad Bastiaens x Angela Aert Goris verkoop Eliam Jan Eelens (folio 6 15/7/1644)
- Cornelia Sebastiaens x Lambrecht Adriaens (folio 6 1645)
- Goris Bastiaens (folio 6 1645)
- Herman Geeraert Sebastiaensen (folio 7 1645)
- Corn Riberchs x Michieltke Corn Havermans (folio 7 1645)
- Jenneke Frans Berchmans x Joost Deens (folio 7 1645)
- Perijntje Frans Berchmans x Gommer Vermeulen (folio 7 1645)
- Dirck Frans Berchmans (folio 7 1645)
- Michieltken Cornelis Havermans x Corn Riberchs verkoop Jacop Jansse (folio 7 15/7/1644)
- Jenneken Frans Berchmans x Joost Dhens, Peerijntken Frans Berchmans x Gommer Vermeulen, Dirck onmondig verkoop Wed en Kind Adriaen Jois Aertssen (28/7/1649: Jan Adriaen Joosse en Antoni Hermans) (folio 7 6/9/1644)
- Adriaen Joris Aertsen (folio 7 1645)
- Govert Van Loon x Maeyken Cornelis Jacops (folio 8 1644)
- Kind†Govaert Van Loon x Maeyken Cornelis Jacobs, Maeyken xx Christiaen Christiaens (Terheyden 24/9/1644: soldaat opt fort Terheyden): 1. Adriaentken x Adam Antonissen, 2. Maeyken x Jan Adriaenssen, 3. Cornelis, 4. Cathalijn verkoop 1. Barth Geerits, 2. Adriaen Jan Adr, 3. Herman Joos Boecx, 4. Adriaen Janssen Van Giels (folio 8 30/9/1644)
- Adriaentke Van Loon x Adam Antonissen, Jan Adriaensen x Maeyken Govert Van Loon, Adriaen Adriaen Van Loon en Willem Cornelis de Ridder als toesiender van Cornelis ende Cathalijne Govert Van Loon kijnder, daer moeder aff is de voorschreve Maeyken Cornelis Jacops (folio 8 1644)
- Maeyken Cornelis Jacops x 1. Govert Van Loon, 2. Cristiaen Cristiaens, soldaet opt fort Terheyden onder Breda onder Capiteyn Smidts (folio 8 1644)
- Geeraerdt Herman Noodens (folio 9 1644)
- Geeraert Herman Noodens verkoop Franchoys Hendricx Van Giels (folio 9 10/11/1644)
- Herman Joos Boecx (folio 9 1644)
- Adriaen Jansen Van Giels (folio 9 1644)
- Elisabeth Jan Riberchs x Jan Sebastiaen Hermans betaling H.Geest Weelde (folio 9 15/10/1644)
- Elisabeth Jan Riberchs x Jan Sebastiaen Hermans (folio 9 1644)
- Jan Sebastiaen Hermans x Elisabeth Jan Riberchs (folio 9 1644)
- Peeter Michielse Bols (folio 9 1644)
- Francois Hendricx Van Gielsse (folio 9 1644)
- Tielman Adriaen Lemmens (folio 9 1644)
- Marten Lenaerdts Van Duysel (folio 9 1644)
- Eeltken Adriaens x Geerit Hermans (folio 11 1644)
- Geerit Hermans x Eeltken Adriaens (folio 11 1644)
- Maeyken Geerts x Anthoni Wijtmans (folio 11 1644)
- Antoni Wijtmans x Maeyken Geerts (folio 11 1644)
- Jan Sijmons op Hulsel (folio 11 1644)
- Eeltken Adriaens x †Geerit Hermans, Mayken Geerts x Anthoni Wijtman, Elisabeth Geerts x Cornelis Jacobs, Henrick ende Tanneken Aert Adriaenssen Verschueren momboir verkoop 1. Cornelis Jacobs, 2. Petronella Hermans (folio 11 1/12/1644)
- Jan Sijmons op Hulsel verkoop Kind en erfgenamen Sr Gaspar Hoffmans (folio 11 7/12/1644)
- Francois Hendricx Van Gilse (folio 12 1644)
- Geerit Herman Nodens (folio 12 1644)
- Franchois Hendricx Van Gilse gekocht Geeraert Herman Noodens, Anthonis Wouters x Maeyken Sebastiaen Hermans (folio 12 8/12/1644)
- Maeyken Sebastiaen Hermans (folio 12 1644)
- Adriaen Aertsen (folio 13 1645)
- Adriaen Joos Aertssen (folio 13 1645)
- Jan Cornelis Scherpenbergh (folio 13 1650)
- Adriaen Gijb Havermans, als momboir van Adriaen Cornelis Havermans (folio 13 1645)
- Adriaen Corn Havermans, Adriaen Gijb Havermans momboir verkoop Jannen Tielmans (folio 13 9/1/1645)
- Adriaen Aertsse verkoop Ad Joos Aertsse (folio 13 7/1/1645)
- Elisabeth Jan Riberchs x Janne Bastiaens Hermans (folio 14 1645)
- Elisabeth Jan Riberchs x Janne Bastiaens Hermans betaling capittel St.Pieter Turnhout (folio 14 15/1/1645)
- Antoni Wouter Jacobs, Barbara sijne suster x Willem Jansen (folio 15 1645)
- Wouter Jacobs x Jenneke Lenaert Hermans (Jacob Wouter Jacobs = zoon) (folio 15 1645)
- Barbara Wouter Jacobs x Willem Janssen de Roover, Antoni Wouter Jacobs, Kind Wouter Jacobs x †Jenneke Lenaert Hermans (folio 15 20/1/1645)
- Barbara Wouter Jacobs x Willem Jansen De Roover, Antoni Wouter Jacobs, Kind Wouter Jacobs x †Jenneke Lenaert Hermans (folio 15 20/1/1645)
- Antoni Wouter Jacops, Jacop, Heyltken x Dielis Nicolaesse, Christiaentken x Cornelis Antonis, Maeyken x Michiel Adriaens, Beyken, Herman, erfgenamen Jacob Wouter Jacops verkoop 1. Nicolaus Jansse de Bie, 2. Michiel Adriaensse Schoot, 3. Nicolaes Willemsen
- Adriaen ende Dingeman Cornelis Van Riel (folio 16 1645)
- Erfgenamen Adriaan Jacop Meus (folio 16 1645)
- Geeraert Herman Noodens verkoop Janne Sebastiaen Hermans (folio 16 26/1/1645)
- Adriaen en Dingeman en Willem zonen Cornelis Willems Van Riel verkoop Marten Antonis (folio 16 31/1/1645)
- Jan Michielsen Tielmans (folio 17 1645)
- Peeter Wouter Wilborts (folio 17 1645)
- Jan Michielsen Tielmans verkoop Adriaen Adriaen Dircx (folio 17 17/2/1645)
- Peeter Wouter Wilborts verkoop Peeter Hermans (folio 17 20/3/1645)
- Marie Jan Goossens x Cornelis Van Den Nouwlant, secretaris tot Boxtel (folio 18 1645)
- Cornelis Van den Nouwlandt x Maria Jan Goossens, Notaris Peeter Van Limborch Boxtel 4/3/1643 erfmangeling G.Lemmens secretaris (folio 18 27/2/1645)
- Mr.Aert Sebastiaens, Geeraert Bastiaens, sijnen broeder (folio 19 1645)
- Mr.Willem Lemmens x Elisabeth Weymers (folio 19 1645)
- Mr Aert Sebastiaens, Geeraert Bastiaens = broer verkoop Heer en Mr Guiliam de Rijckel (folio 19 7/3/1645)
- Cornelis Van den Nouwlandt verkoop Guilielmus en Cornelisse en Marien en Michiellen en Annen kinderen †Mr Willem Lemmens x †Elisabeth Weymers (folio 19 5/4/1645)
- Jan Corneel Mattijssen (folio 20 1645)
- Mr Jacop Wijtvliets (folio 20 1645)
- Dilis Van Beeck (folio 20 1645)
- Adriaen Jan Peeter Dilen (folio 20 1645)
- Adriaen Peeter Van Raeck en Peeter Peeter Van Raeck (folio 20 1645)
- Cornelis Jan Riberchs x Michaela Cornelis Havermans (folio 21 1645)
- Dilis Van Beeck verkoop Adriaen Jan Peeter Dilen (folio 20 21/4/1645)
- Peeter Van Beeck scris in Wesel verkoop Jan Cornelis Matijssen (folio 20 21/4/1645)
- Deling Adriaen en Peeter Peeters Van Raeck (folio 20 26/4/1645)
- Cornelis Jan Riberchs x Michielen Cornelis Havermans verkoop Cathelijn onm Govaert Van Loon (folio 21 19/5/1645)
- Deling Kind Aert Nijs Aerts x Niclaesken Boudewijns: 1. Jan, 2. Maeyken x Bartholomeus Schuermans, 3. Jenneken x Jacop Jan Scheerders (Lisken = grootmoeder) (folio 22 7/6/1645)
- Jacop Cornelis Jan Dircken (folio 22 1645)
- Aert Nijs Aerts, erfscheydinge x Niclaeske Boudewijns: Jan Aertsen, Maeyken Aert Nijs x Bartholomeus Schuermans, Jenneke Aert Nijs x Jacob Jan Scheerders (Lisken = grootmoeder) (folio 22 1645)
- Huyb Martens erfgen (folio 22 1645)
- Jan Jansen den schoenmaker (folio 22 1645)
- Deling Kind Aert Nijs Aerts x Niclaesken Boudewijns: 1. Jan, 2. Maeyken x Bartholomeus Schuermans, 3. Jenneken x Jacop Jan Scheerders (Lisken = grootmoeder) (folio 22 7/6/1645)
- Margareta Willemsen Van Rode (folio 23 1645)
- Adriaen Gaeyens (folio 23 1645)
- Jan Adriaen Joosen (folio 23 1645)
- Margareta Willemse Van Rode verkoop Jan Adriaan Joosen (folio 23 19/6/1645)
- Michiel Adriaen Stoffels (folio 24 1645)
- Adriaen Tielman Lemmens, Tielman Adriaen Lemmens, Goris Adriaen Tielman Lemmens (folio 24 1645)
- Michiel Ad Stoffels betaling St.Michiel (folio 24 4/7/1645)
- Deling Kind Adriaen Tielman Lemmens: 1. Tielman, 2. Goris (folio 24 17/7/1645)
- Adriaen Joost Matheussen (folio 25 1645)
- Stoffel Janssen tot Hulsel onder Poppel (folio 25 1645)
- Aert Govaert Eycx (folio 25 1645)
- Willem Lenaert Broecx tot Overbroeck (folio 25 1645)
- Cornelis Jan Jooris (folio 26 1645)
- Huybrecht Jan Gestels (folio 26 1645)
- Adriaen Aertsen Van Den Loeck (folio 26 1645)
- Jacob Pauwels kerkmeester (folio 27 1646)
- Herman Jans H.Geestmeester (folio 27 1646)
- Anthoni Wouter Jacops (folio 27 1646)
- Jan Sebastiaen Hermans x Elisabeth Jan Riberchs (folio 27 1646)
- Antoni Wouters (folio 27 1646)
- Adriaen Huybrechs (folio 27 1646)
- Joris Jansen Cops (folio 27 1646)
- Jannen Buycx, schout van Ravels (folio 27 1646)
- Michiel Hendricx Van de Water betaling H.Geest (folio 27 18/7/1645)
- onm Jan Sebastiaen Hermans† x Elisabeth Jan Riberchs, Anthoni Wouter Jacops momboir verkoop 1. Heer en Mr Willem de Rijckel, 2. Jan Buycx, 3. Peeter Andries Luyten, 4. Mr Jan Verstrijden, 5. Peeter Aert Eycx, 6. Adriaen Huybrechs (folio 27 26/8/1645)
- Stoffel Aert Donckers (folio 28 1646)
- Peeter Aert Eycx (folio 29 1646)
- Adriaen Huybrechts (folio 29 1646)
- Jenneke Wijnants x Nicolaes Dierick Moonen (folio 29 1646)
- Nicolaes Dierick Moonen x Jenneke Wijnants (folio 29 1646)
- Jenneken Wijnants x Nicolaes Dierick Moonen betaling Jan Wijnants (folio 29 11/9/1645)
- Erfscheydinghe Herman Adriaens x Maeyken: Lijntken Hermans x Joos Jacops (Jan Antonis de Jonge toesiender), Petronella Hermans x Marten Antonis, Jan Hermans, Anneke Hermans x Jan Adriaen Joossen (Laureys Adams toesiender), Antoni Hermans, Lisken Hermans (†Joos Cornelis Van Scherpenberch) (folio 30 1646)
- Kinderen Herman Adriaens x Maeyken: 1. Lijntken† x Joos Jacops, 2. Petronella, 3. Jan, 4. Anneken† x Jan Adriaan Joossen, 5. Lisken x Joos Cornelis Van Scherpenberch, 6. Antoni (folio 30 13/9/1645)
- Nicolaes Janssen Marinus, Jan Janssen Marinus, Maria onm dochter Jan Janssen Marinus (Boxtel 19/8/1645) verkoop Jan Antonis Wouters (folio 32 16/9/1645)
- Nicolaes Jansen Marinus, Jan Jansen Marinus (Marie = dochter) (folio 32 1646)
- Anna Herman Geeraerts x Jan Huybrechts Van .... (folio 33 1645)
- Wed en Kinderen Tieleman Adriaen Schellens (folio 33 1645)
- a) Jan en Cornelis Coymans, b) Adriaentke en Lisken Coymans geassisteert met Jennen Hermans en Philips Van Eyck, haere manne en voichde c) Jan Antonis Corstiaens als momboir van Maey Claes Coymans daer moeder aff was Maeyken Hendricx Van Meersel, d) Item Hendr Cornelis Van Meersel, Cornelia Cornelis Van Meersel, geassisteert Govaert Bols, haeren man en momboir e) Pherijntke Jan Cornelis van Meersel, geassisteert met Govaert Bols haeren swager f) Jacop en Antonis Jan Scheerders, Adriaentken Jan Scheerders x Jan Hage daer allen moeder af was Tanneke Cornelis Van Meersel. Item Maeyken Adriaen Jaspars x Willem Stijnen, Tanneken Adriaen Jaspars x Janne Thomas Havermans, daer moeder af was Jenneke Hendricx Van Meersel, Jan Antonis Wouters, momboir van Heyltke Adriaen Jaspars, daer grootmoeder af was Jenneke Hendricx Van Meersel. Item Adriaen ende Peeter Baelmans, Lucia Wouter Baelmans x Aert Aert Jacops. Item Wouter Baelmans als grootvader van de 2 onmondige kinderen Matijs Baelmans. Item Adriaen, Jan ende Hendrick kinderen Hendrick Adriaen Jaspar. Maeyken Hendricx Adriaen Jaspars dochter x Cornelis Cools, Jacob Hendricx Van Meersel (folio 33 1645)
- Jan Goyaerts (folio 33 1646)
- Jan Huybrechts Van Nederven x Annen Herman Geeraerts betaling Wed en Kind Tieleman Adriaen Schellens (folio 33 27/9/1645)
- Jan Goyaerts verkoop Adriaen Willem Stoops (folio 33 26/9/1645)
- Jan Coymans, Cornelis, Adriaentken x Jan Hermans, Lisken x Philips Van Eyck, Mayken x Jan Jansse : kinderen Claes x Maeyken Hendricx Van Meerssel, Hendr Cornelis van Meerssel, Cornelia x Govaert Bols, Perijntken Jan Cornelis van Meerssel. Jacop Jan Scheerders, Antoni, Adriaentken x Jan Hagen: Kinderen Tanneken Cornelis Van Meerssel, Maeyken Adriaen Jaspars x Willem Gijssen, Tanneken x Jan Tomas Havermans, kinderen Jenneken Hendricx Van Meerssel, Heyltken Adriaen Jacops (grootmoeder = †), Adriaen Baelmans, Peeter, Lucia Wouter Baelmans met Aert Aertsse Jacops, 2 onm Kind Matijs Baelmans (Wouter = grootvader), Adriaen Hendrick Adriaen Jaspers, Jan, Hendrick, Maeyken Hendricx Adriaen Jaspars x Cornelis Cools, Jenneken Hendricx Van Meerssel verkoop erfgenamen †Jacop Hendricx Van Meerssel, Wouter Baerlmans (folio 33 5/10/1645)
- Peeter Andries Luyten verkoop Mr Jan Verstrijden (folio 34 8/10/1645)
- Peeter Andries Luyten (folio 34 1645)
- Antoni Wouter Jacops + Jacop Wouter Jacops, Heyltken Wouter Jacops x Heyltken Dilis Nicolaessen, Christiaenken x Cornelis Antonis en Maeyken Wouter Jacops x Michiel Adriaens, Herman Wouter Jacops (folio 34 1645)
- Nicolaas Janssen De Bie (folio 34 1645)
- Antoni Wouter Jacops, Jacop, Heyltken x Dielis Nicolaesse, Christiaentken x Cornelis Antonis, Maeyken x Michiel Adriaens, Beyken, Herman, erfgenamen Jacob Wouter Jacops verkoop 1. Nicolaes Jansse de Bie, 2. Michiel Adriaensse Schoot, 3. Nicolaes Willemsen (folio 34 6/11/1645)
- Michiel Adriaense Schoot (folio 35 1645)
- Nicolaes Willemse (folio 35 1645)
- Goris Bastiaens en Lambrecht Adriaens: momboir onmondige kinderen Sebastiaen Adriaen Bastiaens x Angela Aert Goris, Cornelia Sebastiaens x Jan Jansen Nieuwlaets (folio 35 1645)
- Goris Bastiaens, onm Kind Sebastiaen Adriaen Bastiaens x Angela Aert Goris, Cornelia Bastiaens x Jan Jansse Nieuwelaets verkoop 1. Mr Jan Verstrijden, 2. Adriaen Van Aelst, smith tot Poppel (folio 35 14/11/1645)
- Adriaen Van Aelst, smith tot Poppel (folio 36 1645)
- Herman Adriaens x Maeyken Antonis: 1. Antoni Hermans, 2. Jan Hermans, 3. Petronella Hermans (folio 36 1645)
- Petronella Hermans, Antoni Hermans broer erfmangeling (folio 36 20/11/1645)
- Antoni Hermans verkoop Jan Hermans (broer) x Adriaentken Coymans (folio 36 20/11/1645)
- Jan Adriaen Joosten en Engelken Adriaen Joosten x Antonis Hermans: Kinderen wijlen Adriaen Joosten x Maeyken Valentijns (folio 37 1645)
- Antoni Hermans x Engeltke Joos Aertssen, Jan Adriaen Joosten, haeren broeder (folio 37 1645)
- Jan Adriaen Joosten verkoop Antoni Hermans x Engel Joos Aertsen, Kind †Adriaan Joosten x †Maeyken Valentijns) (folio 37 20/11/1645)
- Adriana Claes Coymans x Jannen Hermans, Cornelissen Claes Coymans x Margareta Adriaen Michielsen (folio 38 1645)
- Adriaen Claes Coymans x Jan Hermans verkoop Cornelis Claes Coymans x Margareta Adriaen Michielsse (folio 38 20/11/1645)
- Jan Antonis x Catharina Pauwels (Andries Lurincx = haar voogd), Jan Antonis ende Pauwels Jan Antonis kienderen, Jan Wijnants en Jan Goyarts (folio 39 1645)
- Deling Kind †Jan Anthonis x Catharina Pauwels: 1. Jan, 2. Anthonis, 3. Pauwels, 4. Eeltken x Jan Wijnants, 5. Tanneken x Jan Goyarts (folio 39 1/12/1645)
- Erfdeling van Jan Antonis x Catharina Pauwels (folio 40 1645)
- Jan Antonis de Jonge (folio 40 1645)
- Guiliam Lemmens, Cornelis, Michiel, Maria x Corn Schilders, Anna, Hendrick: studies tot Turnhout als tot Loven (folio 44 5/12/1645)
- Gilliaum, Corneil ende Michiel Lemmens, Maria Lemmens x Cornelis Schilders, Anna Lemmens x Adriaen Corn Weymers, Jan Matijs Eelens, Hendrick Lemmens (folio 45 1645)
- Willem Lemmens erfscheiding x Elisabeth Weymers (folio 45 1645)
- Deling Kind meester Willem Lemmens x Elisabeth Weymers: Guilliam, Cornelius, Michiel, Maria x Cornelis Schilders, Anna, Hendrick, †meester Hend Lemmens (folio 45 5/12/1645)
- Adriaen Jacop Jan Dilis alias Compeer (folio 48 1646)
- Cornelis Lemmens, Michiel, Maria x Cornelis Schilders, onm Kinderen verkoop G.Lemmens secretaris, Adriaen Jacop Jan Dilis alias Compeer (folio 48 5/12/1645)
- Deling Kind Adriaen Martens† x Elisabeth Stoffel Cleyssen: 1. Goris, 2. Catelijn x Adriaen Wouter Wilborts, 3. Maeyken x Jan Cornelis, 4. Heyltken† x Willem Peeter Caerls, zoon Peeter, 5. Jan† (folio 48 14/12/1645)
- Adriaen Martens x Elisabeth Stoffel Cleyssen: erfscheiding: Jan Adriaen Martens, Goris Adriaen Martens, Catelijn Adriaen Martens x Adriaen Wouter Wilborts, Maeyken Adriaen Martens x Jan Cornelis. Adr Jacops Van Gestel en Willem Peeter Caerls: momboir + toesiender van de onm soon Peeter (Willem Peeter Caels x Heyltke Adr Martens) (folio 49 1646)
- Peeter Jacop Luyten (folio 51 1646)
- Antoni Jan Kemps (folio 51 1646)
- Herman Peeter Hermans en Jan Van Dijk: momboir kinderen Antoni Jan Kemps x Agneet Van Dijck. Jan Jacop Luyten en Adriaen Jacop Van Gestel: momboir Kinderen Peeter Jacop Luyten x Jacopmijntke Van Gestel (folio 51 1646)
- Onm Kind Antoni Joos Kemps† x Agneet Van Dijck betaling onm Kind Peeter Jacop Luyten x Jacomijntken Van Gestel, Jacomijntken xx Ad Adriaensen (folio 51 18/12/1645)
- Mr Daneel Buycx verkoop 1. Corn Adriaensse, 2. Willem Dirck Luyten, 3. Peeter Aert Eycx (folio 52 30/12/1645)
- Adriaentke Aert Martens, Adriaen Aert Martens (folio 53 1646)
- Adriaentken onmondig Aert Martens verkoop Adriaen Aert Martens (folio 53 11/1/1646)
- Jan Martens betaling H.Geest Poppel (folio 53 5/2/1646)
- Mr Jan Verstrijden, Heer en Mr Willem de Rijckel, wed en kind Jan Sebastiaens x Elisabeth Jan Riberchs (folio 53 6/2/1646)
- Jenneke Dionijs Aertssen x Jacop Jan Scheerders (folio 54 1646)
- Jan Sebastiaens x Elisabeth Jan Riberchs (folio 54 1646)
- Janne Aert Nijs x Anneken Tielman Schellens (folio 54 1646)
- Jenneke Dionijs Aertssen x Jacop Jan Scheerders verkoop Jan Aert Nijs x Anneken Tielman Schellens (folio 54 7/2/1646)
- Adriaen Servaes Moerlants (folio 55 1646)
- Peeter Schillemans x Maeyken Diel Luycx, Adriaen Schillemans, Jan soene Jacop Diel Luycx (folio 55 1646)
- Goris Adriaen Tielman Lemmens (folio 55 1646)
- Maeyken Diel Luycx, Jan soene Jacop Diel Luycx (folio 55 1646)
- Jaspar Antonis (folio 55 1646)
- Adriaen Servaes Moerlants betaling Goris Adriaan Tielman Lemmens (folio 55 7/2/1646)
- onm Peeter Schillemans x †Maeyken Diel Luycx, Jan soen Jacop Diel Luycx verkoop Jasper Antonis (folio 55 16/2/1646)
- Adriaen Aert Martens, Adriaentke Aert Martens x Peeter Adriaen Willems, Jenneke Aert Martens x Marcelis Janssen, Anneke Aert Martens x Adr Peeters (folio 56 1646)
- Adriaen Aert Martens, Adriaentken, Catelijn x Peeter Ad Willems, Jenneke x Marcellus Jansen, Anneken x Ad Peeters verkoop Aert Martens vader (folio 56 16/2/1646)
- Jacop Hendr Valentijns verkoop Ad Antonis Corstiaens x Engelen Hendr Valentijns (folio 57 19/2/1646)
- Jacop Hendrick Valentijns (folio 57 1646)
- Adr Antonis Corstiaens x Angela Hendrick Valentijns (folio 57 1646)
- Jacop Hendr Valentijns verkoop Ad Antonis Corstiaens x Engelen Hendr Valentijns (folio 57 19/2/1646)
- Michiel Adriaenssen Van Schoot (folio 58 1646)
- Antonis Pauwels (folio 58 1646)
- Antonis Pauwels verkoop Michielen Adriaensse Van Schoot (31/3/1659: Tanneke Antonis Pauwels, Jan, Adriaen zoon Adam dr Adriaentken, Michielken) (11/3/1651: Jan en Peeter Anthonis Pauwels) (folio 58 20/2/1646)
- Christijntken Wouter Jacops x Michiel Adriaensse Schoot, Maeyken x Corn Anthonis, ouders = Wouter Jacops† x Jenneke Lenaert Hermans (folio 58 20/2/1646)
- Cristijnken Wouter Jacops x Michiel Adriaensen Schoot, Maeyken Wouter Jacops x Cornelis Antonis, ouders = Wouter Jacobs x Jenneke Lenaert Hermans (folio 59 1646)
- Jan Leendert Reyns, Maeyken Lenaert Reyns (folio 59 1646)
- Adriaen Jacop Luyten x Dymphna Willem Thomasdochter (folio 59 1646)
- Antoni Hermans (folio 59 1646)
- Adriaen Aertssen Van De Loock (folio 59 1646)
- Jan Leendert Reyns, Maeyken Lenaert Reyns te Breda, Notaris Jan Dra... te Breda 16/1/1646 erfquitantie Ad Jacop Luyten x Dimpna Willem Thomas (folio 59 21/2/1646)
- Adriaen Aertssen verkoop Antoni Hermans (folio 59 27/2/1646)
- Willem Lenaert Broecx (folio 60 1646)
- Pauwels Aert Goris (folio 60 1646)
- Pauwels Aert Goris betaling Mr Aert Bastiaens (folio 60 13/3/1646)
- Willem Lenaert Broecx x Magdaleentken betaling (folio 60 13/3/1646)
- Margareta Willemse Van Rode: Testament (folio 61 1646)
- Testament Margareta Willemsse Van Rode (folio 61 15/3/1646)
- Belie Ad Wouters x †Aert Peeters (Wouter Anthonis = haar zoon) betaling Corn Janssen Van Scherpenberch (folio 63 16/4/1646)
- Belie Adr Wouters x Aert Peeters (folio 63 1646)
- Jan Goyaerts (folio 63 1646)
- Janne Antonis de Jonghe (folio 63 1646)
- Adriaen Jan Peeter Dilen (folio 63 1646)
- Jan Goyaerts verkoop Jan Antonis de Jonghe (folio 63 17/4/1646)
- Adriaen Jan Peeter Dilen verkoop Cornelis Janssen Van Scherpenberch (folio 63 23/4/1646)
- Cornelis Adriaenssen (folio 64 1646)
- Cornelis Jan Huybrechts (folio 64 1646)
- Jooris Janssen (folio 64 1646)
- Andries Jacops en Margareta Van Rode (folio 64 24/4/1646)
- Corn Adriaensen betaling Corn Jan Huybrechs (folio 64 30/4/1646)
- Jooris Janssen verkoop Corn Jan Huybrechs (25/2/1670: Cornelis Joost Jacops x †Jenneken Cornelis Jan Huybrechts, dochter Catharina) (folio 64 30/4/1646)
- Jan Jan Adriaen Matheusen (folio 65 1646)
- Adriaen Corstiaensen (folio 65 1646)
- Herman en Jan en Adriaen Jan Hermans, Maeyken Jan Hermans x Peeter Vromans, Jenneken Jan Hermans x Jan Verheyden (folio 65 1646)
- Jan Jan Adriaan Mateusen verkoop Adriaen Corstiaensen (1/10/1647: Huyb Jan Gestels, zoon Jan Janssen) (folio 65 23/7/1646)
- Herman Jan Hermans, Adriaen, Mayken x Peeter Vromans, Jenneken x Jan Verheyden, onm Kind Wouter Jans, Catharina onnozel (folio 65 20/10/1646)
- Dielis Van Beeck x Lucia Jan Peeter Dielen (folio 66 1646)
- Kinderen Hendrick Valentijns: Angela x Ad Antonis, Jan, Jacop, Valentijn den oudsten, Adriaen, Valentijn den jongen (folio 66 13/12/1646)
- Dilis Van Beeck x Lucia Jan Peeter Dielen betaling H.Geest (folio 66 2/11/1646)
- Kinderen Hendrick Valentijns, Angela x Ad Antonis, Jan, Jacop, Valentijn den oudsten, Adriaen, Valentijn den jongen (folio 66 13/12/1646)
- Hendrick Valentijns : broers Angela Valentijns x Adriaen Antonis, Jan Valentijns, Jacop Valentijns, Valentijn Hendricx, Adriaen Hendrick Valentijns, Valentijn Hendricx den jonghen (folio 67 1646)
- Kinderen †Wouter Jacobs x Jenneke Lenaert Hermans: 1. Antoni, 2. Barbara, 3. Herman, 4. Heyltken x Dilis Nicolaessen, 5. Jacob, 6. Maeyken x Corn Antonis, 7. Christijnken (folio 69 18/12/1646)
- Wouter Jacobs x Jenneke Lenaert Hermans: erfscheiding (folio 69 1646)
- Kinderen †Wouter Jacobs x Jenneke Lenaert Hermans: 1. Antoni, 2. Barbara, 3. Herman, 4. Heyltken x Dilis Nicolaessen, 5. Jacob, 6. Maeyken x Corn Antonis, 7. Christijnken (folio 69 18/12/1646)
- Cornelis en Adriaen Geeraert Dries (folio 72 1646)
- Ad Geeraert Dries verkoop Cornelis Geeraert Dries broer (folio 72 20/12/1646)
- Michieltken Jan Van Leyenborch x Antonis Pauwels (folio 73 1646)
- Michieltken Jans Van Leyenberch x Jan Antonis Pauwels verkoop Jan Antonis van Ravels (folio 73 23/1/1647)
- Deling 2 onm Kind Corn Claes Coymans x †Margriet Ad Michielsen (folio 73 23/1/1647)
- Cornelis Claes Coymans x Magriet Adriaen Michielsen uytcoop, Jan Claes Coymans, Michiel Adriaensen, Adriaen Michielsen = grootvader (folio 75 1646)
- Kinderen Wouter Janssen, Cornelis en Adriaan x Alit Mathijs Dijckmans†, Jenneken xx Christina Jan Smeyers, Anna x Adriaen Niclaesse xxx (folio 76 24/1/1647)
- Wouter Jansen erfscheiding: x Alijt Mathijs Dijckmans, x Christina Jan Smeyers: Jan Jansen, Cornelis en Adriaen en Jenneke en Anneke Wouter Jansen (folio 77 1646)
- Adr Aertssen Van De Loeck (folio 77 1646)
- Jan Valentijns (folio 77 1646)
- Adriaen Jan Matheussen (folio 77 1646)
- Ad Aertssen Van Loeck verkoop Jan Valentijns (folio 77 28/1/1647)
- Ad Jan Mateusen verkoop Jan Valentijns (folio 77 28/1/1647)
- Adriaen Antonis Corstiaens x Engel Hendr Valentijns (folio 78 1646)
- Jan Valentijns verkoop Ad Antonis zwager (folio 78 28/1/1647)
- Ad Antonis Corstiaens x Engelken Hendr Valentijns verkoop Jan Valentijns (folio 78 28/1/1647)
- Ad Antonis Corstiaens x Engelken Hendr Valentijns verkoop Jan Valentijns (folio 78 28/1/1647)
- Ambrosius Lenaerts (folio 79 1646)
- Margaretha Hendrick Diel Luyckx (folio 79 1646)
- Lambrecht Adriaensse verkoop Corn Jan Huybrechts (folio 79 29/1/1647)
- Ambrosius Lenaerts x Margareta Hend Diel Luycx verkoop Antoni Daneels (folio 79 11/2/1647)
- Tanneke Jacop Gijssels (folio 80 1646)
- Jan Michielsen + Jan Jan Luyten momboir van Belia Adriaenssen wed wijlen Aert Peeter Willemse. Jan Jacop Riberchs en Jan Adriaan Joosen: momboir Antonia Aert Peeters. Adriaen Willem Stoops en Jan Corstiaens: momboir Mayken Joris Aert Peeters (folio 80 1646)
- Tanneken Jacop Gijssels betaling Jan Mathijs Eelens (folio 80 11/2/1647)
- Belia Adriaenssen x †Aert Peeter Willems, Kind Antonia, Joos (dochter Mayke) verkoop 1. Mr Jan Verstrijden, 2. Jenneken Adams x †Geeraert Bastiaens, 3. Jan Jansse Vosters, 4. Jan Valentijns (folio 80 13/2/1647)
- Jan Janssen Vosters (folio 81 1646)
- Jan Michiel Tielmans (folio 82 1646)
- Heyltken Jaspar Moerlants x Jacop Baelmans (folio 82 1646)
- Mr Jan Verstrijden verkoop Jan Michiel Tielmans (folio 82 13/2/1647)
- Heyltken Jaspar Moerlants x Jacop Baerlmans betaling Juffr Elisabeth de Roye meesteres begijnhof (folio 82 15/2/1647)
- Hendrick Hermans (folio 83 1646)
- Cornelis Jansen (folio 83 1646)
- Jan Adriaen Schrieck (folio 83 1646)
- Hendrick Hermans, Jan Adr Schrieck v erkoop Corn Jansen (folio 83 25/2/1647)
- Wouter Anthonis betaling Maria Govaerts, begijn Turnhout (Jan Van Eyck haar zwager) (folio 83 26/2/1647)
- Cornelis Adriaenssen x Elisabeth Cornelis Jacops dochter (folio 84 1646)
- Pauwels Thomas Van Den Broeck (folio 84 1646)
- Cornelis Adriaensse x Elisabeth Cornelis Jacops verkoop Pauwels Thomas Van Den Broeck (folio 84 4/3/1647)
- Deling Hendrick Jans Van Leyenberch, Lambrecht, Michieltken x Jan Anthonis Wouters (folio 85 8/3/1647)
- Michiel Bartholomeus Jan Lemmens (folio 86 1646)
- Hendrick Jans Van Leyenborch, Cornelia Jans Van Leyenborch x Lambrecht Jans, Michieltke (folio 86 1646)
- Michiel Bartholomeus Mr.Jan Lemmens betaling Niclaes Jansse Van Wintelroye (folio 86 8/3/1647)
- Jan Cornelis Ghijs (folio 87 1646)
- Margareta Luyten x Jan Peeter Dilen: Adriaen (folio 87 1646)
- Huybrecht Jans Van Gestel (folio 87 1646)
- Joris Cops x Maeyken Adriaen Huybrechts, Jenneke Joris Cops (folio 87 1646)
- Adriaen Jan Peeter Dilen verkoop Dilis Van Beeck, Jan Corn Thijs zwager, ouders = Jan Peeter Dilen x Margareta Luyten (folio 87 14/3/1647)
- Jenneken Joris Cops verkoop Jan Cornelis Thijssen (folio 87 14/3/1647)
- Nicolaes Gijsbrechts x Elisabeth Joris Cops (folio 88 1646)
- Pauwels Riberchs x Mayken Antonis Snels (folio 88 1646)
- Nicolaes Gijsbrechts x Elisabeth Joris Cops, ouders: Joris Cops x †Maeyken Adriaen Huybrechts verkoop Dilis Van Beek (folio 88 14/3/1647)
- Pauwels Riberchs x Mayken Anthonis Snels verkoop Corn Janssen Van Scherpenberch (folio 88 20/3/1647)
- Goris Cornelis Riberchs (folio 89 1647)
- Bartholomeus Jan Lemmens x Geertruyt Wouters (folio 89 1647)
- Joos Joos Boecx (folio 89 1647)
- Joos Joos Boecx verkoop Goris Riberchs, Cornelis (folio 89 27/4/1647)
- Geertruyt Wouters x †Bartholomeus Mr.Jan Lemmens, Jan Bartholomeus Lemmens verkoop Corn Janssen Van Scherpenberch (folio 89 29/4/1647)
- Jacop Cornelissen (folio 90 1647)
- Govaert Bols (folio 90 1647)
- Heyltken Adriaen Jespers (folio 90 1647)
- Jan Wouter Joos tot Ravels (folio 90 1647)
- Jacop Cornelissen verkoop H.Geest (folio 90 14/5/1647)
- Heyltken Ad Jespers verkoop Jan Wouter Joos tot Ravels (3/1651: Jasper Anthonis x Tanneken Antonis Wouter Gijps, Wouter Anthonis, wed en Kind Jan Anthonis) (folio 90 5/6/1647)
- Nicolaes Janssen Van Winteroy (folio 91 1647)
- Michiel Wouter Michielsen (folio 92 1647)
- Jan Martens Van Hulsel (folio 92 1647)
- Michiel Bartholomeus Mr.Jan Lemmens betaling Nicolaes Jansse Van Wintelroy (folio 91 1647)
- Jan Martens Van Hulsel betaling Hr en Mr Remijs van Grevenbroeck, beneficiant tot Diessen (26/9/1654: suster Christina Cuylen, suster Jenneke De Vries, nonnekens in de gasthuyse tot Turnhout ) (folio 92 27/6/1647)
- Mr.Jan Verstrijden verkoop Corn Jansse Van Scherpenberch (folio 92 28/6/1647)
- Michiel Wouter Michielsen verkoop Corn Jansse Van Scherpenberch (folio 92 28/6/1647)
- Michiel Adriaen Stoffels (folio 93 1647)
- Michiel Ad Stoffels verkoop Corn Jansse Van Scherpenberch (folio 93 28/6/1647)
- Sr Peeter Van Beeck secretaris in Weesel verkoop Jan Corn Thijs, Dilis Van Beeck (folio 93 28/6/1647)
- Dielis Van Beeck x Lucia Jan Peeter Dielen (folio 94 1647)
- Peeter Buycx x Maeyken Van Berch (folio 94 1647)
- Jan Jan Luyten (folio 94 1647)
- Jan Jacob Riberchs (folio 94 1647)
- Jan Adriaen Joosen (folio 94 1647)
- Antonia Aert Peeters (folio 94 1647)
- Adriaen Willem Stoops (folio 94 1647)
- Joris Aert Peeters (folio 94 1647)
- Dilis Van Beeck x Lucia Jan Peeter Dilen verkoop Peeter Buycx x Mayken Van Den Berch (folio 94 28/6/1647)
- Belie x †Aert Peeters verkoop Mayken onm Joris Aert Peeters x Lenaert Adriaensse (4/2/1650), Antonia Aert Peeters (folio 94 1647)
- Antonia Aert Peeters Willekens, Maeyken Aert Peeters Willekens (folio 95 1647)
- Deling erfgenamen Aert Peeter Willekens, Antonia Aert Peeters, Mayken Joris Aert Peeters (folio 95 17/8/1647)
- onmondige Kinderen Marten Goossens x Elisabeth Swanen, Elisabeth Sebastiaen Hermans, dr †Lucia Jan Bartholomeus Goossens, Jenneke Herman Noodens x Michiel Bols, dr †Angela Jan Goossens, Angela Jan Goossens x Mr. Jan Le Plat tot Mechelen (16/10/1647: Maria Jan Goossens x †Sris Boxtel) verkoop 1. G.Lemmens, 2. Elisabeth Swanen Kinderen, 3. Michiel Bols (folio 96 21/8/1647)
- Daniel Van den Nieuwenhuysen + Mr Aelbrecht Jacobs: momboir en toesiender van onm Kijnder Marten Goossens, Peeter Hermans + Bartholomeus Schuermans: momboir en toesiender van Elisabeth Sebastiaen Hermans, daer moeder af was Lucia Jan Bartel Goossens, Jenneke Herman Noodens, daer moeder af was Angela Jan Goossens x Michiel Bols haar man, Angela Jan Joossens x Jacob Le Plat, Maria Jan Joossens x secretaris van Boxtel (folio 96 1647)
- Juffrouw Catharina Lemmens, Maria Lemmens, dochter van Rochus Lemmens x D.De Roy (folio 98 1647)
- Juffrouw Deliana de Roy, weduwe Mr Rochus Lemmens, rentmeester + casteleyn der baronije van Boxtel (folio 98 1647)
- J.Deliana de Roy x †Mr.Rochus Lemmens verkoop 1. Mr G.F.Lemmens lic in rechten, schout hoofdbanck Santhoven, 2. J.Maria Lemmens en J.Catharina Lemmens: dochters (folio 98 23/9/1647)
- Elisabeth Geerits x Willem Willemsen (folio 99 1647)
- Erfscheiding Jan Bartholomeus Goossens x Angela Van den Nieuwenhuysen, Angela Jan Goossens x Adr Le Plait, Michiel Bols nom Joanna Geerts, daer moeder af was Helena Goossens, Daniel Van Den Nieuwenhuysen x Aelbrecht Jacobs momboir kijnderen Marten Goossens, momboir van kijnderen Sebastiaen Hermans x Lucia Jan Goossens, Maria Jan Goossens, wed van de secretaris van Boxtel (folio 99 1647)
- Maeyken Peeter Gijb Havermans x Hendrick Jan Van Loon (folio 99 1647)
- Deling Kinderen Jan Barth Goossens: 1. Angela x Ad Le Plat, 2. Helena †dr.Joanna Geerts x Michiel Bols, 3. Marten†, 4. Lucia† x Sebastiaen Hermans, 5. Maria x †Sris Boxtel (folio 99 16/10/1647)
- Elisabeth Geerits x Willem Willemse, Maeyken Peeter Gijb Havermans x Hendricxken Jan Van Loon, onder Kinder Peeter Havermans verkoop Cornelis Jansse Van Scherpenberch (12/10/1651: Jan Adr Van Gestel x Maeyken Cornelis Janse) (folio 99 26/9/1647)
- Goris Sebastiaens (folio 101 1647)
- Goris Sebastiaens verkoop Jan Hermans (folio 101 18/10/1647)
- Jan Antonis Pauwels x Michelke Jans Van Leyenberch, Lambrecht Jans uxoris Hendr Jans Van Leyenberch (folio 101 1647)
- Lambrecht Jans Van Leyenberch, Hendrick, Michieltken x Jan Anthonis Pauwels (folio 101 18/10/1647)
- Adriaen Anthonis Corstiaensen en Herman Jans: toesienders onmondige Kinderen Frans Havermans, Agneet Frans Havermans (folio 102 1647)
- Onm Kind Frans Havermans betaling Agneet Frans Havermans (folio 102 2/12/1647)
- Michielle Hendricx Van de Water, Nicolaes Willems (folio 102 1647)
- Nicolaes Willems verkoop Michiel Hendricx Van de Water (folio 102 2/12/1647)
- Cornelis Bols, Peeter Bols, sijnen vader (folio 102 1647)
- Cornelis voor vader Peter Bols verkoop Diericken Cornelis Lenaerts (folio 102 2/12/1647)
- Diericken Cornelis Lenaerts (folio 102 1647)
- onm dochter Marten Hendr Boudewijns x †Tanneken Willem Goris (Notaris J.Beris Breda 13/12/1647) verkoop Cor Geeraert Dries (folio 103 16/12/1647)
- Marten Hendrik Boudeweyns x Tanneken Willem Goris (folio 103 1647)
- Jooris Janssen Cops (folio 103 1647)
- Jooris Janssen Cops verkoop pastorije van Poppel (folio 103 30/12/1647)
- Cornelis Geeraert Adriaen Dries (folio 103 1647)
- Lambrecht Adriaen Lemmens (folio 103 1647)
- onm Kind Sebastiaen Adriaen Bastiaens, Lambrecht Adriaen Lemmens momboir verkoop Heer en Mr Laureysse Mutsaerts (folio 103 30/12/1647)
- onmondige Kijnderen Bastiaen Adriaen Bastiaens (folio 103 1647)
- Adriaen Hendrick Pauwels, Hendrick sijn soen (folio 104 1647)
- Adriaen Hendrick Pauwels verkoop Hendrick zijn zoon (folio 104 30/12/1647)
- Pauwels Jan Anthonis (folio 104 1647)
- Pauwels Jan Anthonis verkoop Jan Goyaerts (folio 104 22/1/1648)
- Janne Goyaerts (folio 104 1647)
- Jan Goyaerts verkoop Peeter Adriaen Cornelis (folio 104 22/1/1648)
- Deling Kinderen Marten Lenaerts Van Duysel: 1. Jan†, 2. Goyaert, 3. Catharina x Jan Van Haren, 4. G., 5. Jenneke x Peeter Van Elsacker 11/2/1649, 6. Lenaert, 7. Hendrick (folio 104 22/1/1648)
- Marten Lenaerts Van Dysel: erfscheiding: Cornelis Bols: voogd Kinderen Jan Marten Van Duysel, Goyaert Van Duysel, Jan Van Haren x Catharina Van Duysel, Cornelis Van Duysel, Mr. Aert Sebastiani: voogd voor Jenneke, Lenart ende Hendr Van Duysel (folio 105 1647)
- Marten Goossens x Lijsbet Swane (folio 106 1647)
- Erfgenamen Sebastiaen Hermans: Peeter Cornelis Heybloems en Mr Jan Rijsbosch: momboir onmondig Kijnder Herman Sebastiaens, Peeter Hermans, Jan Sebastiaens, Anthoni Wouters x Mayken Sebastiaens, Dymphna Sebastiaens, Mathijs Eelens x Jenneke Sebastiaens, Geeraert Hermans x Tanneke Sebastiaens, Lambrecht Sebastiaens (folio 106 1647)
- onmondig Kind Herman Sebastiaens, Jan, Mayken x Anthoni Wouters, Dymphna, Jenneke x Matijs Eelens, Tanneken x Geeraert Hermans, Lambrecht: Kinderen Sebastiaen Hermans (folio 106 29/2/1648)
- onm Kijnderen Peeter Lemmens, Maria Lemmens, huysvrouwe Mr Aert Sebastiaens (folio 108 1647)
- Wouter Jacops x Jenneke: 1. Jacop Wouters, 2. Christina Wouter Jacops x Michiel Schoot, 3. Herman Wouter Jacops (folio 108 1647)
- onmondige Kinderen Peeter Lemmens verkoop Adriaen Bols (folio 108 5/2/1648)
- Herman Wouter Jacops verkoop Corn Anthonis (folio 108 7/2/1648)
- Cornelis Anthonis verkoop Jacop Wouters (folio 108 7/2/1648)
- Deling Kinderen Ad Mateusen Van Raeck x †Lisken Cornelis Woestenborchs: 1. Heyltken, 2. Jan, ooms = Huybrecht Mateusen Van Raeck, Huybrecht Cornelis Woestenborchs, Jan (folio 108 2/1648)
- Adriaen Matheusen Van Raeck x Lisken Cornelis Woestenborchs erfscheiding: Heyltke Adr Matheusen, Jan Adr Matheusen, Hendrick Matheus Van Raeck, Huybrecht ende Jan Cornelis Woestenborchs (folio 109 1648)
- Aert ende Goris Bastiaens, onm Kijnderen Sebastiaen Sebastiaens, Jan Jansen x Cornelia Sebastiaens (folio 109 1648)
- Hendrick Vaerten x Cornelia Laureys Bols (folio 109 1648)
- Aert Bastiaens, Goris, onm Kind Sebastiaen Sebastiaens, Cornelia† x Jan Jansse verkoop Corn Jansse (folio 109 9/3/1648)
- Hendrick Vaerten x Cornelia Laureys Bols verkoop Adriaen Bols (folio 109 23/3/1648)
- Willem Tieleman Lemmens x Maria Laureys Bols (folio 110 1648)
- Goris Riberchs x Cornelia Cornelis Verkoyen (folio 110 1648)
- Cornelis Janssen Van Scherpenberch (folio 110 1648)
- Anneke Wouter Janssen x Adr Nicolaessen, Adriaen Wouter Janssen (folio 110 1648)
- Kind Willem Tielman Lemmens x †Maria Laureys Bols verkoop Adriaen Bols (folio 110 23/3/1648)
- Goris Riberchs x Cornelia Corn Verkoyen verkoop Cornelis Jansse Van Scherpenberch (folio 110 7/4/1648)
- Anneke Wouter Jansse x Ad Nicolaesse verkoop Ad Wouter Jansse (folio 110 8/4/1648)
- Lenaert Vermeeren x Christina Wouters x Lenaert Kijebooms (folio 111 1648)
- Cornelis Wouter Janssen (folio 111 1648)
- Jacop Lambrechts: erfscheiding: Barbara Jacop Lambrecht x Jan Wouter Schuurmans, Lambrecht Jacop Lambrecht, Anneke Jacop Lambrecht: voigd = Huybrecht Cornelis Van Gorp (folio 111 1648)
- Corn Wouter Jansse betaling Christina Wouters x †Lenaert Kijebooms, xx Lenaert Vermeeren (folio 111 8/4/1648)
- Deling Kinderen Jacop Lambrechts: 1. Barbara x Jan Wouter Schuermans, 2. Lambrecht, 3. Anneken (folio 111 15/4/1648)
- Catharina Barth Schuermans x Jan Geeraert Ad Andries verkoop Barth haar vader (folio 112 5/5/1648)
- Catharina Bartel Schuermans x Jan Geeraert Adr Andries (folio 112 1648)
- Anthonis Pauwels (folio 112 1648)
- Anthonis Pauwels verkoop Jan zijn zoon (folio 112 22/5/1648)
- Catharina Dirck Lambrechts x Wouter Willem Gijs, Dirk Lambregt Lurincx (folio 113 1648)
- Joos Deens x Jenneke Berchmans, Gommer Vermeulen x Perijntje Berghmans (folio 113 1648)
- Kinderen Dirck Lambrecht Lurincx: a) onmondig, b) Catharina x Wouter Willem Gijsse verkoop 1. Aert Peeter Aerts, 2. Lambrecht Lurincx (folio 113 22/5/1648)
- Jenneke Berchmans x Joost Degens, Perijntkens x Gommer Vermeulen verkoop Anthonis Hermans (folio 113 25/6/1648)
- Sebastiaen Sebastiaensen x Engeltke: erfscheiding: Aert Sebastiaens, Elisabeth Sebastiaens, Neeltke Sebastiaens x Hens Jans, Goris Sebastiaens, Lambrecht Adr : toesiender onm Kijnder Sebastiaen Sebastiaens, Maeyken Sebastiaens (folio 114 1648)
- Goris Adriaen Lemmens (folio 114 1648)
- Deling kinderen Sebastiaen Hermans: 1. Aert, 2. Elisabeth, 3. Neeltken† x Hens Jans: 1 kind, 4. Goris, 5. Maeyken, 6. onmondige (folio 114 25/4/1648)
- Michiel Wouter Michielsen (folio 116 1648)
- Cornelis Jansse Van Scherpenberch (folio 116 1648)
- Adriaen Jacop Luyten, moeder = Tanneke Baerlmans (folio 116 1648)
- Erfgen Stoffel Donckers (folio 116 1648)
- Michiel Wouter Michielsen verkoop Cornelis Jansse Van Scherpenberch (folio 116 27/9/1648)
- Adriaan Jacop Luyten (zoon Tanneken Baerlmans) betaling erf Stoffel Donckers (folio 116 21/9/1648)
- Maria Jan Barthol Goossens verkoop G.Lemmens secretaris (folio 116 13/10/1648)
- Maria Jan Bartel Goossens (folio 117 1648)
- Jan Jacop Riberchs, momboir van Anthonia Aert Peeters (folio 117 1648)
- Jan Adriaen Joosen (folio 117 1648)
- Jan Hendrik Valentijns (folio 117 1648)
- Adriaen Corn Gijps (folio 117 1648)
- Adriaen Corn Gijps, Mr Aert Sebastiaens, H.Geest (folio 117 24/11/1648)
- Antonia Aert Peeters verkoop 1. Jan Adr Joosen en 2. Willem Dircken: transport Jan Hend Valentijns (folio 117 17/11/1648)
- Adriaen Van Trier, Willem, Laureys, Mayken (folio 118 1648)
- Kinderen Adriaen Van Trier: 1. Willem, 2. Laureys, 3. Maeyke en Jan Peeter Geuskens transport Dirck Cornelis Jan (folio 118 24/11/1648)
- Heer Christiaan de Cort en Heer Jan De Cort executeurs, Heer Willem de Rijckel, Guilliam Gillis de Rijckel (folio 118 1648)
- Heer Christiaen de Cort en Heer Jan de Cort en Peeter Mollen x Cathelijn Dirck Van Trier: executeurs sterfhuys Hr Willem de Rijckel, procuratie van Guilliam Gillis de Rijckel verkoop 1. Adriaen Van Aelst smit, 2. Jan Mathijsen (folio 118 10/12/1648)
- Cathelijn Dirck Van Trier x Peeter Mollen (folio 118 1648)
- Jan Jansen Vosters: erfdeling: Adriaen Corsten x Adriaentke Jansen, Neeltke Jansen, Mayke Jansen, Jan Jansen, Jan Maes x Elisabeth Jansen (folio 119 1648)
- onm Kind Adriaen Corsten x †Adriaentken Jansse, Mayken Janse, Jan Jansse, Elisabeth x Jan Maes: deling erfgenamen Jan Jansse Vosters (folio 119 15/12/1648)
- Sebastiaen Hermans: onm Kijnderen Herman Sebastiaen, onm Kijnderen Jan Sebastiaen, Mathijs Eelens x Jenneke Sebastiaen, Geert Hermans Noodens x Tanneke, Lambrecht Sebastiaens, Dymphna Sebastiaens (folio 121 1648)
- Deling Kind Sebastiaen Hermans: 1. Herman + kind, 2. Jan + kind, 3. Jenneke x Mathijs Eelens, 4. Tanneken x Geert Herman Noodens, 5. Lambrecht, 6. Dymphna, 7. Mayken x Antoni Wouters (folio 121 19/12/1648)
- Mayken Peeter Jansen x Adriaen Geeraert Lemmens (folio 123 1648)
- Mayken Peeter Jansse x Ad Geeraert Lemmens verkoop Jan Ad Corstiaens (17/4/1656: Jacob Eelens x Margriet Adriaen Geerts, 26/2/1681: Geeraert Adriaen Geerts, 15/2/1649: Wijnants Eelens x Adriaentken Geerts) (folio 123 29/12/1648)
- Janne Adr Corstiaens (folio 123 1648)
- Catharina Lemmens, wed de Roy (folio 123 1681)
- Jan Geeraert Dries, Cornelis Geeraert Dries (folio 123 1648)
- Jan Geeraert Dries verkoop Cornelis = broer (folio 123 2/1/1649)
- Jenneke Hermans x Michiel Bols (folio 124 1649)
- Jenneken Hermans x Michiel Bols verkoop Jan Buycx schout tot Ravels (folio 124 2/1/1649)
- Janne Buyckx, schout tot Ravels (folio 124 1649)
- Cornelis Adriaensse (folio 124 1648)
- Cornelis Adriaensse verkoop Cornelisse Adriaen Hendricx (folio 124 26/1/1649)
- Cornelis Adriaen Hendricx (folio 124 1649)
- Antonis Hendricx Van Diessen (folio 124 1649)
- Adriaen Willem Stoops (folio 125 1649)
- Adriaen Willem Stoops verkoop Jan Goyaerts (folio 125 27/1/1649)
- Adriaen Gijsbrecht Havermans (folio 125 1649)
- Denis Cornelis Havermans verkoop Jan Tielmans zijn zwager (folio 125 28/1/1649)
- Nicolaas Geerts (folio 125 1649)
- Nicolaes Geerts betaling Adriaen Gijsbrecht Havermans (folio 125 29/1/1649)
- Mr Nicolaes Cobbe x Joanna Anna Wijtfliet (folio 126 1649)
- Mr Nicolaes Cobben x Jo Anna Wijtfliet, Peeter Aerts, Jan Michielsse, Adriaen Jan Mateusse, Mr Jan Verstrijden, Elisabeth Sebastiaens, Heyster Martens, Adriaen Bols, Hend Van Raeck (folio 125 1/2/1649)
- Mr Nicolaes Cobben x Anna Wijtfliet, Leunis Eeltkens zwager tot Oirschot, Notaris P.Van Horen 23/1/1649 verkoop 1. Ad Jansen Van Gestel x Catharina Jan Geerts, 2. Heyster Martens, dr Martijntken Willems, 3. Mr Jan Verstrijden, 4. Elisabeth Sebastiaens, 5. Jan Michielsse, 6. Jan Michiel Tielmans en Hend Ad Van Raeck, 7. Peeter Aert Eycx, 8. Adriaen Laureys Bols (folio 126 2/2/1649)
- Huybrecht Jans Van Gestel x Catharina Jan Geert (folio 126 1649)
- Adriaen Peters Van Raeck, Peter Peters Van Raeck (folio 128 1649)
- Ad Peeters Van Raeck verkoop 1. Peeter broer, 2. Joos Jacop Joosen (folio 128 2/2/1649)
- Cornelis Adriaensse x Elisabeth Cornelis Jacops, de kinderen Dierck Lamb: 1. ....x Wouter Wils, 2. Jan, 3. Lambrecht, 4. onmondig akkoord goederen †Dierck Lemmens, †Huybrecht Nicolaesse Van Olmen verkoop Dierck Lenaerts beneficiant tot Hilvarenbeek (folio 129 4/2/1649)
- J.C.Van den Nieuwenhuysen testamentair van wijlen Dymphna Sebastiaens (folio 129 1649)
- †Dymphna Sebastiaens: J.G.Van den Nieuwenhuysen executeur, J.Seegers meesteresse begijnhove verkoop 1. Franchoys Hendricx Van Gilse, 2. Nicolaes Jansse de Bie (folio 129 4/2/1649)
- Cornelis Adriaensse x Elisabeth Cornelis Jacops, Kinderen Dierck Lambrechts: Jan en Wouter, Dierick Lemmens, Huybrecht Nicolaas Van Olmen (folio 129 1649)
- Huybrecht Nicolaas Van Olmen (folio 129 1649)
- Deling gelijke erfgenamen Peeter Janssen: Jan Jansse Wouters, Jan Michielse, Huybrecht Jan Gestels, Adriaen Claessen, Adriaen Wouter Jansen, Jenneken (folio 130 10/2/1649)
- Jan Jansen Hessels (folio 130 1649)
- Jan Janssen Wouters, Jan Michielsen nomine uxoris, Huybrecht Jan Gestels nomine uxoris, Adriaen Claessen nomine uxoris, Cornelis Wouters (folio 131 1649) = Erfdeling Peeter Janssen
- Peeter Jacob Buycx x Maeyken Van den Berge (folio 132 1649)
- Gijsbrecht Lenaerts: erfdeling: Nicolaes en Lenaert en Jan en Jan en Cathelijn Gijsbrechts (folio 132 1649)
- Nicolaes Gijsbrechts (folio 134 1649)
- Jan Buycx schout Ravels betaling Peeter Jacop Buycx x Maeyken Van Den Berge (folio 132 15/2/1649)
- Nicolaes Gijsbrechts verkoop Adriaen Antonis Corstiaens (folio 134 18/2/1649)
- Adriaan Antonis Corstiaens (folio 134 1649)
- Cornelis Adriaen Aertsse (folio 134 1649)
- Corn Ad Aertsen betaling H.Geest Poppel (folio 134 23/2/1649)
- Anthoni Wouter Jacops (folio 135 1649)
- Anthoni Wouter Jacops betaling Ad Jacop Luyten (folio 135 25/2/1649)
- Geeraert Herman Noodens (folio 135 1649)
- Adriaan Jacop Luyten (folio 135 1649)
- Govaert Huybrecht Lemmens (folio 135 1649)
- Michieltken Cornelissen x Cornelis Riberchs (folio 135 1649)
- Michieltken Cornelissen x Cornelis Riberchs verkoop Jan Tielmans (folio 135 2/3/1649)
- Jan Janssen Hessels verkoop Ad Corsten (folio 135 10/3/1649)
- Adriaen Philiberts Van Loon verkoop Sebastiaen Jan Hoesmans woonende tot Gool (folio 136 26/3/1649)
- Adriaen Philiberts Van Loon (folio 136 1649)
- Adriaen Corstiaens x Adriaentken Hessels (folio 136 1649)
- Adriaen Corstiaens x †Adriaentken Hessels deling 2 onmondige kinderen (folio 135 26/3/1649)
- Peeter Schellekens, Jan Aertssen x Jenneke, Adriaen Lenaerts x Anneke, Adriaan Wouter Wilborts, Jan Wouter Wilborts, Michiel Wouter Wilborts, Nicolaes Van den Kijeboom, Cornelis Van den Kijeboom, Sebastiaen Adriaen Beckers (folio 136 1649)
- Peeter Schellekens, Jenneken x Jan Aertssen, Anneken x Ad Lenaerts, Jan en Michiel en Adriaen Wouter Wilborts betaling Corn Kyeboom en Kind Nicolaes Kijeboom (folio 136 6/4/1649)
- Bartha Cornelis Mathijs x Huybrecht Cornelis, Jan Cornelis Mathijs en Willemken Cornelis Mathijs (folio 137 1649)
- Kinderen Corn Mathijssen: 1. Bovitha x Huyb Cornelis, 2. Jan, 3. Willemken x †Matheus Joosten (8/8/1684) (folio 137 9/4/1649)
- Stoffel Jan Van Trier (folio 138 1649)
- Deling Kinderen Gijsbrecht Lenaerts: 1. Nicolaes, 2. Lenaert, 3. Jan, 4. Cathelijn, 5. Jan den jongsten (folio 138 18/2/1649)
- Maeyken en Elisabeth Lambrechs (folio 138 1649)
- Govaert Anthonis Hessels x Catharina Jan Caerls, Dirck Goyaert = zoon (folio 138 1649)
- Stoffel Jan Van Trier verkoop Joost Matheussen (folio 138 9/4/1649)
- Mayken Lambrechs met Jan Cornelis haar zoon verkoop Govaert Deens (folio 138 19/4/1649)
- Catharina Jan Caerls x †Govaert Anthonis Hessels, zoon Dirck verkoop Jan Michielsse (folio 138 8/5/1649)
- Sebastiaen Dierick Van Liempt, Mayken x Joos Cor de Bont, Eyken x Lucas Van Kerckhoven, Hendrixken x Geeraert Schilders, Perijntken (folio 138 9/3/1662)
- Willem Jansen Van Tuldel (folio 139 1649)
- Willem Jans Van Tulder verkoop Dirck Goyaert Hessels (folio 139 9/3/1662)
- Dirck Govaert Hessels (folio 139 1649)
- Hendrick Mr Laureyssen (folio 139 1649)
- Hendrick Mr Laureysse verkoop Ad Peeters Van Raeck (folio 139 18/5/1649)
- Elisabeth Hendrick Lemmens x Cornelis Schilders (folio 139 1649)
- Elisabeth Mr Hendr Lemmens x Corn Schilders verkoop Lenaert Van Duysel (folio 139 18/5/1649)
- Michiel Bols x Jenneke Geerts (folio 139 1649)
- Maria Jan Bartel Goossens x secretaris van Boxtel (folio 139 1649)
- Maria Jan Barth Goossens x †Sris Boxtel (Boxtel 10/5/1649) verkoop andere erfgenamen Jan Barth Goossens, Michiel Bols x Jenneke Geerts (folio 139 18/5/1649)
- Lambrecht Dirck Lurincx (folio 140 1649)
- Lambrecht Dirck Lurincx verkoop Lambrecht Sebastiaens (folio 140 29/6/1649)
- Lucia Jan Peeters x Dilis Van Beeck (folio 140 1649)
- Nicolaes Stoffels (folio 140 1649)
- Lucia Jan Peeters x Dilis Van Beeck verkoop Nicolaes Stoffels (folio 140 29/6/1649)
- Elisabeth Martens x Jan Wouter Klockgieters (folio 140 1649)
- Lambrecht Adriaensse verkoop Elisabeth Martens x †Jan Wouters Klockgieters (folio 140 17/7/1649)
- Deling Kinderen Neeltken Sebastiaens x Jan Mollen, xx Jan Janssen Nieuwelaets verkoop 1. Eelen Jansse x Jenneke Ad, 2. Mr Aert Sebastiany (folio 140 17/7/1649)
- Jan Jansen Nieuwelaets, Jan Mollen, Neeltke Sebastiaens (folio 141 1649)
- Cornelia Corstiaens, Adriaen verkoop Hendrick Adriaensse (folio 142 21/10/1649)
- Mayken Corstiaen Peeters, Jan Corstiaens Peeters x Elisabeth Martens (folio 145 1649)
- Maeyken Corstiaen Peeters verkoop Jan broer (folio 145 17/7/1649)
- Lambrecht Dirck Lambrechts (folio 145 1650)
- Cornelis Wouter Janse (folio 146 1650)
- Lamb Sebastiaens betaling Jan Lambrecht Dirck Lambrechs (folio 146 25/8/1649)
- Lodewijck Jan Hartmans x Christina Smeyers (folio 146 1650)
- Cornelis Wouter Jansse verkoop Lodewijck Jan Hartmans x Christina Sneyers (folio 146 8/10/1649)
- Mr Jan Verstrijden verkoop Adriaen Peeters Van Raeck (folio 146 19/10/1649)
- Jacob Buycx x Tanneke Baerlmans: Jan en Peeter Buycx, Jan Joost Kemps, onm Kinderen Anthoni Kemps (folio 147 1650)
- Erfgenamen Jacop Buycx en Tanneken Baerlmans: 1. Jan Buycx, 2. Peeter Buycx, 3. Jan Joost Kemps, 4. onm Kind Anthoni Kemps (folio 147 21/10/1649)
- Jan Joosten Kemps verkoop Peeter Jacop Buycx x Maeyken Van Den Berge (8/11/1659: Kinderen Jan Joosten Kemps) (folio 150 23/10/1649)
- Erfgenamen Andries Bacx 1. Geeraert Adriaens Bacx, 2. Adriaen Huybrecht, Jan, Elisabeth, 3. Heyltken Nicolaesse, Mayken xx Jan Van Oirle voster (folio 150 13/11/1649)
- Anna Sebastiaen Hermans x Geeraert Herman Noodens betaling onm Kind Herman Sebastiaens (14/10/1695: Ad Wouter Faessen x Elisabeth Gerrit Noodens) (folio 150 13/11/1649)
- Andries Bacx erfdeling: 1. Geeraert Adriaens, 2. Adriaen Huybrecht ende Jan Huybrechts, Elisabeth Huybrechts x Jan Van Haren, 3. Heyltke Niclaesse x Jan Van Oirle voster (folio 151 1650)
- Lisken Cornelis Jacops x Corn Adriaensen (folio 152 1650)
- Willem Tielman Lemmens (folio 152 1649)
- Lisken Corn Jacops x Corn Adriaensse verkoop Willem Tielman Lemmens (folio 152 17/11/1649)
- Jan Anthonis Deens x Maeyken Adriaan Wouters (folio 153 1650)
- Jacoppe Scheerders x Jenneke Aerts (folio 153 1650)
- Mayken Ad Wouters x Jan Anthonis Deens verkoop Jacop Scheerders x Jenneken Aerts (folio 153 17/11/1649)
- Anneke en Hendrick Hendrick Staes, Michiel Staes (folio 153 1650)
- Adriaentken Hendrick Staes x Adriaen Olislagers (22/2/1663), Hendrick Hendrick Staes verkoop Michiel Staes (folio 153 22/11/1649)
- Andries Jacops verkoop Jan Valentijns transport Jan Adriaan Joossen (folio 154 3/12/1649)
- Cornelis Adriaen Hendricx (folio 155 1650)
- Wouter Anthonis x .... verkoop Jan Wijnants, Anthonis Jan Anthonis (folio 155 4/12/1649)
- Corn Ad Hendricx x ... verkoop Eycken Jan Joris x †Huybrecht Andries Bacx, zonen Adriaan en Jan (folio 155 11/12/1649)
- Lisken Niclaes Coymans x Philips Van Eyck, Janne Niclaes Coymans, Mayken Niclaes Coymans x Jan Jansen, Cornelis Niclaes Coymans (folio 155 1650)
- Lisken Niclaes Coymans x Philips Van Eyck verkoop Maeyken Coymans x Jan Jansse, Cornelis (folio 155 4/12/1649)
- Francois Hendricx Van Gilse (folio 156 1650)
- Lenaert Hendricx verkoop Franchoys Hendricx Van Gilse (folio 156 22/12/1649)
- Jenneke Jan Hermans (folio 156 1650)
- Lijntken Goyaerts met Dirck Goyaerts haar zoon betaling Jenneke onm dr Jan Hermans, .... x Willem Geerits 6/2/1658 (folio 156 1/1/1650)
- Peeter Jansen Van Alphen (folio 157 1650)
- Mr Daniel Buycx verkoop Peeter Jansse Cor Van Alphen (folio 157 24/1/1650)
- Gijs Gijs Wouter Joos (folio 157 1651)
- Anthoni Wouter Gijps (folio 157 1651)
- Adriaen Wouter Wilborts (folio 157 1651)
- Gijs Gijs Wouter Joos soone, rente Anthoni Wouter Gijps, Adriaen Wouter Wilborts (folio 157 29/1/1650)
- Hendrick Corstiaen Hendricx (folio 157 1651)
- Hendr Corn Hendricx verkoop Jan Thilemans (folio 157 1/2/1650)
- Neeltken Willem Huybert Schellekens x Adriaen Bartholomeus, Jacop Pauwels haren swager (folio 158 1651)
- Lambrecht Dierick Lambrecht Lurincx (folio 158 1651)
- Neeltken Willem Huyb Schellekens x †Ad Bartholomeus, Jacob Pauwels : haar zwager betaling Jan en Lambrecht Dierck Lambrecht Lurincx (folio 158 1/2/1650)
- Peeter Hermans x Maeyken Jan Thomas Molepas (folio 158 1651)
- Peeter Hermans x Maeyken Jan Tomas Molepas verkoop Lenaert Hendricx (folio 158 3/2/1650)
- Margaretha Peeters x †Wouter Hendricx Van Oirle verkoop 1. Jan Corsten, 2. Anthoni Hermans x Angela Ad Joosen (folio 159 7/2/1656)
- Lenaert Adriaensen x Maeyken Joos Aertssen (folio 159 1651)
- Maeyken Joos Aertsse x Lenaert Adriaensse betaling Jan Michielsse (folio 159 4/2/1650)
- Wouter Antonis betaling Jan Michielsse (folio 159 4/2/1650)
- Wouter Hendricx Van Oirle x Margareta Peeters (folio 159 1651)
- Margareta Peeters x †Wouter Hendricx Van Oirle verkoop 1. Jan Corsten, 2. Anthoni Hermans x Angela Ad Joosen (folio 159 7/2/1650)
- Anthoni Hermans x Angela Adriaen Joosen (folio 160 1651)
- Michiel Wouter Michiels Van Schoot (folio 160 1651)
- Michiel Wouter Michielsen Van Schoot betaling St.Janscapelle (folio 160 9/2/1650)
- Peeter Vroomans (folio 161 1651)
- Adriaen Jan Hermans, Herman Jan Hermans, Jan Jan Hermans (folio 161 1651)
- Herman Jan Hermans, Adriaen Jan Hermans transport Peeter Vromans (folio 161 9/2/1650)
- Jan Jan Hermans transport Jan Verheyen (folio 161 9/2/1650)
- Jan Verhijen x Joanna (folio 161 1651)
- Kinderen en erfgenamen Jan Hermans: 1. Peeter Vromans x Mayken Jan Hermans, 2. Herman Jan Hermans, 3. Adriaen, 4. Jan, 5. Wouter, 6. Lijntken, 7. Jenneke x Jan Verheyden (folio 162 9/2/1650)
- Lijntke Jan Hermans, Wouter Jan Hermans (folio 162 1651)
- Jan Hermans: erfdeling: Peter Vromans x Mayken Jan Hermans, Herman Jan Hermans, Adriaen Jan Hermans, Jan Jan Hermans, Jenneke Jan Hermans x Jan Verhijden (folio 162 1651)
- Margareta Peeters x †Wouter Hendricx Van Oirle, Jan soon Wouter Hendricx Van Oirle x †Maeyken Peeter Caerls akkoord (folio 164 9/12/1650)
- Kinderen †Wouter Hendricx Van Oirle x Margareta Peeters: 1. Maeyken x Geeraert Geertse, 2. Peerijnken x Aert Bastiaens (folio 164 9/2/1650)
- Daniel Van den Nieuwenhuysen verkoop Huybrecht Cornelis Van Gorp transport Jan Geeraert Hans Lemmens (folio 165 10/2/1650)
- Lenaert Van Duysel verkoop Jan Van Haren (folio 165 11/2/1650)
- Huybrecht Cornelis Van Gorp (folio 165 1651)
- Daniel Van den Nieuwenhuysen (folio 165 1651)
- Jan Geeraert Hans Lemmens (folio 165 1651)
- Jenneke Adriaen Wouters x Aert Mathijs Eelens (folio 166 1651)
- Jacop Scheerders x Jenneke Aert Nijs (folio 166 1651)
- Adriaen Aertssen Van Loeck (folio 166 1651)
- Joos Cornelis Jansen (folio 166 1651)
- Hendrick Adriaen Van Trier (folio 166 1651)
- Matheus Joost Matheussen (folio 166 1651)
- Jenneke Adriaen Wouters x Aert Mathijs Eelens verkoop Jacop Scheerders x Jenneken Aert Nijs (folio 166 14/2/1650)
- Ad Aertsen Van De Loeck verkoop Jenneke onmondige dochter Jan Hermans (folio 166 17/2/1650)
- Hendr Adr Van Trier verkoop Matheus Joost Matheusen (folio 166 3/3/1650)
- Jan Merten Wouters (folio 167 1651)
- Jan Marten Wouters verkoop Mr.Jan Rijsbos, Nicolaes Van Wintelroy (folio 167 14/3/1650)
- Huybrecht Jansen Van Gestel (folio 167 1650)
- Huybrecht Jansse Van Gestel voor zijn vader verkoop Mr.Jan Verstrijden (folio 167 15/3/1650)
- Adriaen Peeters Van Raeck (folio 167 1650)
- Adriaen Peeters Van Raeck transport Mr.Jan Verstrijden (folio 167 15/3/1650)
- Pauwels Jan Anthonis kerkmeester (folio 168 1650)
- Mr.Jan Verstrijden verkoop Huybrecht Jansse Van Gestel (folio 168 15/3/1650)
- Niclaes Gijsbrechts kerkmeester (folio 168 1650)
- Niclaes Gijsbrechts en Pauwels Jan Anthonis: kerkmeesters tot Poppel, Valentijn Hendricx: Heilige Geestmeester verkoop Peeter Peeter Van Raeck x Heyltken Corn Jansse (folio 168 29/3/1650)
- Jan Joost Kemps (folio 168 1650)
- Jan Adriaen Joosten erfmangeling Antoni Hermans (folio 169 31/3/1650)
- Adriaen Jan Luyten x Cathalijn Adriaenssen (folio 170 1650)
- Jan Adriaen Joosten (folio 169 1650)
- Peeter Hermans verkoop Peeter Buycx (folio 169 2/5/1650)
- Goossen Adriaens, Jan Adriaens, onmondig kind Adriaen Adriaense (Raeymaeckers 16/2/1651) verkoop 1. Adriaen Jansse Luyten, 2. Joos Jacops, 3. Adriaen Peeters Van Raeck, 4. Jan Valentijns, 5. Joos Jacob Joossen (folio 169 4/5/1650)
- Denijs Cornelis Havermans (folio 171 1650)
- Denis Corn Havermans verkoop Jan Jansse (folio 171 17/5/1650)
- Jan Jansen x Hendrixke Lenaert Mierdtmans (folio 171 1650)
- Jan Jansse x †Hendricxken Lenaert Mierdtmans verkoop Lenaert Mierdtmans x Barbel Dirck Nicolaes Gils (23/6/1663: Peeter Antonis Van Kiboem erfgenaam van Heyltken Jan Jansse) (folio 171 17/5/1650)
- Lenaert Mierdtmans x Barbel Dirck Nicolaes Gils (folio 171 1650)
- Cornelis Schilders x Mayken Wouters Verijt: 1. Elisabeth, 2. Cathalijn, Margareta Wouter Verijt (folio 172 1650)
- Cornelis Schilders x Maeyken Wouters Verrijt: kind: Elisabeth en Cathalijn, onmondig kind Margareta Wouters Verrijt (Hilvarenbeek 16/5/1650) verkoop Willem Hessels (folio 172 19/5/1650)
- Willem Hessels (folio 172 1650)
- Geertruyt Adriaen Tielman Swolfs verkoop Mr.Jan Verstrijden (folio 172 15/7/1650)
- Wouter Anthonis, Adriaentken Anthonis verkoop Lenaert Adriaensse (folio 172 28/7/1650)
- Maria Mr.Willem Lemmens x Cornelis Schilders betaling Laureys Schilders (folio 173 12/9/1650)
- Joos Joos Boecx den jongen, Joos Boecx den ouden zijn vader verkoop Sr.Johan Van de Velde (folio 173 12/10/1650)
- Geertruyt Adriaen Tielman Pauwels (folio 172 1650)
- Jan Van Oirle voster in Poppel, voor Stephanus Jansse Van De Rijt voster in Goirle verkoop Sr.Johan Van de Velde (folio 174 12/10/1650)
- Anna Lemmens x Mr.Joan Van der Bolcke, haar broer = Wilm Lemmens (folio 174 1650)
- Anna Lemnius x Mr.Joan Van den Bolcke verkoop G.Lemmens haar broer (folio 174 12/11/1650)
- Anna Lemnius x Mr.Joan Van den Bolcke betaling Guilliame Lemmens (28/2/1680: Juf Catharina Lemmens, Juf Maria x Hr Petrus Van Steenhuys) (folio 174 14/11/1650)
- Peeter Van Raeck transport Jan Tiellemans (folio 175 22/11/1650)
- Michiel Wouters Van Schoot (folio 175 1650)
- Michiel Wouters Van Schoot betaling Michiel Bols (folio 175 7/12/1650)
- Adriaan Jacops x Mayken Pauwels kinderen: Adriaan Jacops senior, Adriaan Jacops junior, Jacop Adriaan Jacops, Mayken Adriaan Jacops x Anthoni Willems (folio 175 1650)
- Kinderen Adriaen Jacops x †Mayken Pauwels: Adriaen senior, Jacop, Adriaan junior, Adam Geerts x Pauwelijn, Anthoni Willems x Mayken, Pauwels (folio 175 10/12/1650)
- Michiel Adriaensse verkoop Cornelis Wouter Jansse (folio 176 16/12/1650)
- Cornelis Wouter Janssen (folio 176 1650)
- Cornelis Wouter Jansse transport Cornelis Evaerts (folio 176 31/12/1650)
- Jan Geeraert Lemmens (folio 176 1650)
- Jan Geeraert Lemmens verkoop Gijsb Pauwels, Adriaen Mateussen borg (folio 176 31/12/1650)
- Daniel Van den Nieuwenhuysen transport Jan Geeraert transport Gijsbrecht Pauwels (folio 177 11/2/1651)
- Jenneke Frans Berchmans x Joost Degens, Perijntke Frans Berchmans x Gommer Vermeulen (folio 178 1650)
- Jenneke Frans Berchmans x Joost Degens verkoop 1. Gommer Vermeulen x Perijntken Frans Berchmans, 2. Adriaen Huyb, 3. Thomas Jansse Van Den Broeck, 4. Adriaen Peeters Van Raeck (folio 178 7/1/1651)
- Joost Degens x Jenneken Frans Berchmans, Gommer Vermeulen x Perijntken, Martijnken Willems dochter van Heyster Martens betaling Jan Jansse Van Oirle voster (13/1/1646) (folio 180 1651)
- Jan Cornelis Mathijssen (folio 180 1651)
- Jan Cornelis Mathijssen verkoop Heilige Geest, Heilige Geestmeester Willem Aert Peeters (folio 180 20/1/1651)
- Willem Aert Peeters (folio 180 1651)
- Mr.Jan Rijsbosch x Mechelt Philips de Weert, Anna Philips de Weert ontvangst Cornelis Jan Huybrechts (folio 180 15/1/1651)
- Anthoni Hermans x Engeltke Adriaen Joos Aerts dochter (folio 181 1651)
- Anthoni Hermans x Engeltken Adriaen Joos Aerts verkoop Joost Cornelis Van Scherpenberch x Lijsken Hermans (folio 181 15/2/1651)
- Willem Jan Tielemans verkoop Adriaen Jacops Van Gestel (10/2/1668: Jan Adriaens Van Gestel, Jacomijntken Adriaens Van Gestel x Adriaen Diercx) (folio 181 15/2/1651)
- Anna Sebastiaen Hermans x Geeraert Herman Noodens betaling Mr.Jan Rijsbosch als momboir ende ten behoeve van kijnderen Herman Sebastiaens (folio 182 15/2/1651)
- Anna Sebastiaan Hermans x Geeraert Herman Noodens (folio 182 1651)
- Perijntken Frans Berchmans x Gommer Vermeulen verkoop Willem Adriaen Bonaerts (folio 182 18/2/1651)
- Willem Adriaen Bonaerts (folio 183 1651)
- Willem Adriaen Bonaerts betaling Goris Adriaen Tielman Lemmens (30/12/1678: Dionijs Kolen x Geertruyt Goris Tielman Lemmens) (folio 183 20/2/1651)
- Joost Jacop Joose, Anne Adriaen Jacop Joose x Wouter Aertsse, Neeltje Adriaen Jacop Joose x Peeter Jan Peeters, Mayken Adriaen Jacop Joose (folio 183 1651)
- Kinderen Jacob Joose: 1. Joost 2. Adriaen † a) Anneken x Wouter Jan Aertsen, b) Neeltken x Peeter Jan Peeters, c) Mayken (folio 183 25/2/1651)
- Goris Adriaen Tielman Lemmens (folio 183 1651)
- Jan Geeraert Lemmens x Catharina Dirck Deens (folio 185 1651)
- Jan Geeraert Lemmens x Catharina Dirck Deens transport G.Lemmens (folio 185 27/2/1651)
- Michiel Adriaen Stoffels verkoop Michiel Bols (folio 185 28/2/1651)
- Willem Ad Bonaerts x Magdaleen Jacop Verkoyen, kind borgstelling van Ravels naar Poppel (folio 186 28/2/1651)
- Gemeente verkoop Heer Lucas Van Kerckhoff (folio 186 7/3/1651)
- Wouter Jan Aerts x Anneken Ad Jacop Joosen, Peeter Jan Peeters x Neeltken, Kind Ad Jacop Joosen x Lijntken Adr Lambrechts, onmondig kind Ad Jacop Joosen x Jenneken Jans verkoop 1. Willem Cornelis en Cathalijn zijn zuster, 2. Adriaen Peeter Van Raeck, 3. Joos Jacop Joosen, 4. Adriaen Huybrechts verkoop Joos Jacob Joosse 5. Jan Michielse, 6. Anthonis Hermans, 7. Joos Jacob Joossen verkoop Hendrick Ad Pauwels (folio 186 11/3/1651)
- Hendrik Jans Van Leyenberch (folio 189 1652)
- Deling Hendr Jans Van Leyenberch, Lambrecht Jans Van Leyenberch (folio 189 11/3/1651)
- Lambrecht Jan Lambrechts x Cornelia Jans Van Leyenborg (folio 190 1652)
- Lambrecht Jan Lambrechts x Cornelia Jan Van Leyenborch betaling Catharina Geertmans begijn Turnhout (folio 190 11/3/1651)
- Peeter Mathijs Peeters, Maeyken Mathijs Peeters x Adriaan Jacops (folio 190 1651)
- Peeter Matijs Peeters, Mayken x Adriaen Jacops verkoop Matijs Jansse de Bie (folio 190 15/3/1651)
- Mathijs Jan De Bie (folio 190 1651)
- Lucas Van Kerckhove (folio 191 1651)
- Lucas Van Kerckhoven verkoop Adriaen Jan Peeter Dielen (folio 191 17/3/1651)
- Tanneke Wijnants Jans x Peeter Gijsbrecht Cuypers (folio 191 1651)
- Tanneke Wijnant Janse x Peeter Gijsbrechts cuyper, Elisabeth x Wouter Geerits Wouters, Christina x Jan Adriaan Joosen, Jenneken x Ad Huybrechts verkoop Jan Wijnant Janse (folio 191 20/3/1651)
- Jan Wijnants x Eeltken Jansen Anthonis (folio 191 1651)
- Jan Wijnants x Eeltken Jansse verkoop Tanneken Wijnants x Peeter Gijsbrechts cuyper (folio 191 20/3/1651)
- Adriaen Jan Peeter Dielen (folio 191 1651)
- Elisabeth Cornelis Jan Joris met Huybrecht Jan Gestels verkoop Jan Adriaen Joosen (folio 192 20/3/1651)
- Anthonis Jan Anthonis (folio 192 1651)
- Huybrecht Jan Gestels x Elisabeth Cornelis Jan Joris (folio 192 1651)
- Mateus Joosten verkoop Willem en Laureys Adriaan Van Trier (folio 193 21/3/1651)
- Hendrick Adriaen Van Trier, Mayken Adriaen Van Trier (folio 193 1651)
- Hendrick Adriaen Van Trier verkoop Willem en Laureys Adriaen Van Trier (folio 193 21/3/1651)
- Jan Schuermans x Barbara Jacop Lambrechts (folio 193 1651)
- Barbara Jacop Lambrechts x Jan Schuermans verkoop Huybrecht Corn Van Goorop (folio 193 21/3/1651)
- Mathijs Adriaen Jacop Jan Dilis (folio 193 1651)
- Matijs Adriaen Jacop Jan Dilis transport Adriaen broer (folio 193 27/3/1651)
- Hendrick Adriaen Pauwels (folio 194 1651)
- Hendrick Adriaen Pauwels verkoop Jan Hendr Valentijns (folio 194 28/3/1651)
- Jan Anthonis, Anthonis Jan Anthonis, Pauwels Jan Anthonis, Anneken Jan Anthonis x Jan Goyaerts verkoop Jan Wijnants (folio 194 28/3/1651)
- Tiel Peeter Dielen, 3 kinderen: Jan, Adriaan en Peeter (folio 194 1651)
- Peeter Peeters Van Raeck voor zuster Maeyken verkoop Jan, Adriaen en Peeter: kinderen Tiel Peeter Dielen (folio 194 28/3/1651)
- Janne Hendrick Valentijns (folio 194 1651)
- Anthonis Deens x Meriken Stoffel Donckaerts (folio 195 1651)
- Meriken Stoffel Donckaerts x †Anthonis Deens, zoon: Jan en Adriaen betaling Arijntken Van de Berge (folio 195 26/4/1651)
- Jan Hendrick Valentijns (folio 195 1651)
- Jan Hendrick Valentijns verkoop Jan Michielsen (folio 195 2/5/1651)
- Erfscheiding Aert Goyaert Eycx: Peeter Aert Eycx, Cathalijn Aert Eycx x Geeraert Van Oirle, Goyaert Aert Eycx, Elisabeth Aert Eycx x Hendrick Adriaens (folio 196 1651)
- Kinderen Aert Eycx: 1. Peeter, 2. Goyaert, 3. Cathalijn †x Geeraert Van Oirle, zoon = Jan, 4. Elisabeth † x Hendr Adriaens (folio 195 6/5/1651)
- Trijntke Van Berg (folio 195 1651)
- Herman Peeter Hermans (folio 198 1651)
- Kinderen Anthoni Kemps† x Agneta: 1. Jan (8/6/1669), 2. Cornelia x Augustijn Hessels (17/1/1673), 3. Hendrick (17/1/1673), 4. Cathalijn x Corstiaen Dijkers (17/1/1673), 5. Liesbeth x Matijs Paradaens (1/5/1654) (folio 198 12/5/1651)
- Jan Martens (folio 199 1651)
- Jan Martens verkoop Mr.Jan Rijsbosch (folio 199 15/5/1651)
- Kinderen Jacop Deens† x Jenneken Adriaen Moerlants: 1. Maeyken begijn Turnhout, 2. Catharina x Adriaen Servaes Govaerts, 3. Elisabeth x Anthoni Scheerders, 4. Christiaan, 5. Geertruyt x Jan de Bie (19/1/1675), 6.Willem (folio 199 15/5/1651)
- Tielman Swolfs (folio 199 1651)
- Jan Bartel Lemmens (folio 199 1651)
- Erfscheiding Jacop Deens x Jenneke Adriaen Moerlants: Maeyken Jacob Deens begijn, Catharina x Adriaen Servaes Govaerts, Elisabeth x Anthoni Scheerders, Christiaan, Geertruyt x Herman Jans, Willem (folio 200 1651)
- Willem Geeraert Bastiaens x Jenneke Jan Hermans (folio 201 1651)
- Jenneken Jan Hermans x Willem Geeraert Bastiaens verkoop Antoni Hermans x Engelken Adr Joos Aertssen (folio 201 19/6/1651)
- Antoni Hermans x Engelke Adriaan Joos Aertsse (folio 201 1651)
- Testament Peeter Peeters Van Raeck x Heyltken Cornelis Jansse Van Scherpenberch (folio 201 17/7/1651)
- Jaspar Antonis x Anna Antonis Wouter Gijps (folio 202 1651)
- a) Jaspar Anthonis x Anna Antonis Wouter Gijps betaling Adriaen Wouter Wilborts, Heyltken Adriaen Jaspars begijn Turnhout b) Jan Wouter Joos (folio 202 5/8/1651)
- Schepenen verkoop Herman Jans (folio 202 18/9/1651)
- Peeter Peeter Van Raeck x Heyltke Cornelis Jansen Van Scherpenberg Testament (folio 202 1651)
- Hendrick Adriaens x Elisabeth Aert Goyaert Eycx (folio 203 1651)
- Deling Hendrick Adriaens x †Elisabeth Aert Goyaerts Luycx 4 onmondige kinderen (folio 203 3/10/1651)
- Nicolaes Tielman Swolfs: Cornelis Swolfs, Tielman Swolfs, Cathelijn Swolfs x Jan Verstrijden (folio 204 1651)
- Nicolaes Tielman Swolfs, Cornelis, Tielman, Cathalijn x Mr.Jan Verstrijden, Hendrick, Oeyken verkoop Mr.Jacob Van der Graeff capellaen tot Zondereigen (folio 204 4/10/1651)
- Hendrick Adriaens verkoop Jan Jansse (folio 205 14/11/1651)
- Jan Cornelis Ruyter x Ariken Jacop Riberchs (folio 205 1651)
- Ariken Jacop Riberchs x Jan Cornelis Ruyter verkoop Peeter Aert Eycx (folio 205 1/12/1651)
- Cornelis Jan Dirken. Kinderen: Dirck Cornelis, Philips, Jacob, Jan, Adriaen.
Jacop Peeter Cornelis, Willem Jan Cornelis x Jenneke Jacobs, Peeter Cornelis Jan Dircken (folio 205 1651)
- Kinderen Cornelis Jan Dircken: 1. Dirck, 2. Philips, 3. Jacop, 4. Jan, 5. Adriaen.
Willem Jan Cornelis xx Jenneken Jacops, †Peeter Cornelis Jan Dircken x Jenneken Jacops: erfgenamen Jacob Peeter Cornelis (folio 205 1/12/1651)
- Jan Verheyden x Jenneken Jan Hermans betaling Heilige Geest, Cornelis Schilders Heilige Geestmeester (folio 206 8/12/1651)
- Jan Gijsbrechts junior verkoop Gommer Vermeulen (folio 206 8/1/1652)
- Peeter Jacob Riberchs (folio 206 1651)
- Peeter Jacop Riberchs verkoop Cornelis Jan Huybrechs (folio 206 11/1/1652)
- Adriaen Jansen Van Trier (folio 207 1651)
- Onmondig kind Adriaen Janssen Van Trier, Jan Peeters toesiender verkoop 1. Cornelis Niclaesse momboir, 2. Adriaen Jan Hoessmans (folio 207 24/1/1652)
- Lenaert Gijsbrechts verkoop Jacop Pauwels. 13/2/1663: Jacop Pauwels x Jacop Cornelis Jan Dircken x Adriaen Mateusse Van Raeck, Pauwelijn†x Stoffel Nijssen (folio 207 31/1/1652)
- Cornelissen Jan Huybrechts (folio 207 1651)
- Mr.Aert Sebastiany erfmangeling Heyltken Nicolaesse (folio 208 1/2/1652)
- Lenaert Adriaens x Mayken Joris verkoop Jan Michielse (folio 208 3/2/1652)
- Jan Jacops Van Olmen, Wouter Van Olmen, Neeltke Jacop Van Olmen x Jan Peeter Huybrechts, Peter Van Olmen, Lijske Jacop Van Olmen x Jan Cornelis (folio 209 1651)
- Jan Jacops Van Olmen, Wouter, Peeter, Neetken†x Jan Peeter Huybrechs, Lijsken†x Jan Cornelis verkoop Jan Jansse Wouters (folio 209 7/2/1652)
- Jan Janssen Marijnen x Adriaentke Jan Huybrechts (folio 209 1660)
- Jan Huybrechs x Jenneken Adr Servaessen verkoop Adriaen Jan Peeter Dielen (20/6/1660: Jan Janssen Marijnen x Adriaentken Jan Huybrechts) (folio 209 14/2/1652)
- Adriaentke Adriaens Van Eyndt x Aert Jan Aerts, Peeter Adriaens Van Eyndt (folio 210 1651)
- Peeter Adriaensse Van Eyndt, Adriaentken x Aert Jan Aerts, Lijntken Lambrechs x †Jan Meys verkoop Jan Adriaen Joosten (folio 210 15/2/1652)
- Willem Dierick Luyten (folio 210 1651)
- Willem Dierick Luyten verkoop Jan Michielsse (folio 210 21/2/1652)
- Schepenen 20/6/1634 verkoop Lenaert Hendricx transport Michiel Bols (folio 210 5/3/1652)
- Lijske Peeter Claessen x Jan Aert Lemmen (folio 211 1652)
- Lisken Peeter Claessen x Jan Aert Lommen verkoop Michiel Paesmans x †Jacomijntken Peeter Nicolaesse, Cornelis Barth x †Peerken Peeter Claessen 2 Kinderen, Tieleman Michielse x Jenneken Peeter Claesse, Valentijn Hendricx x Tanneken Peeter Claesse, Jan Matijs de Bie x Heyltken Peeter Claesse (folio 211 8/3/1652)
- Peeter Michiel Paesmans x Jacomijntje Peeter Nicolaesdochter, Cornelis Bartholomeus x Peerken Peeter Nicolaesdochter, Tieleman Michielsen x Jenneke Peeter Nicolaesdochter, Valentijn Hendricx x Tanneke Peeter Nicolaesdochter, Jan Mathijs De Bie x Heyltke Peeter Nicolaesdochter, Jan Aert Lemmens x Lijske Peeter Nicolaesdochter (folio 211 1652)
- Kinderen Geeraert Adriaen Dries: 1. Cornelis, 2. Adriaen, 3. Jan, 4. Catharina x Hendr Jan Lamb, 5. Anneken (folio 212 16/3/1652)
- Geeraert Adriaen Dries: erfscheiding, Hendrick Jan Lambrechts x Catharina Geerit Adriaen Dries, Anneke Geerit Adriaen Dries (folio 213 1652)
- Kinderen Cornelis Jansse Van Scherpenberch x Barbara Joos Aertsse: 1. Jenneken x Lamb Lenaerts, 2. Joos, 3. Hendrick, 4. Heyltken x Peeter Van Raeck, 5. Marten, 6. Maeyken x Jan Adriaensse Van Gestel (11/2/1662) (folio 214 16/3/1652)
- Cornelis Janssen Van Scherpenberch x Barbara Joos Aertsse, Lambrecht Lenaerts x Jenneke Cornelis Jansen, Joos Cornelis, Hendrick Cornelis, Peeter Van Raeck x Heyltke Cornelis Jansen, Marten Cornelis (folio 214 1652)
- Pauwels Aert Goris, Aert Pauwels, .... x Dierck Cornelis, Maeyken Pauwels Aertsse, Teuken, Jan betaling Willem Adriaen Bonaerts (folio 216 10/4/1652)
- Pauwels Aert Goris, Aert Pauwels, Dierck Cornelis, Maeyke Pauwels Aerts, Tieleman Pauwels Aerts (folio 217 1652)
- Cornelis Riberchs verkoop Mr.Rochus Sebastiani (folio 217 10/4/1652)
- Jan Adriaensse Van Haren (folio 218 1652)
- Jan Adriaensse Van Haren verkoop Lenaerden Adriaensse (folio 218 15/4/1652)
- Willem Adr. Bonaerts verkoop Adriaen Huybrechts x Jenneken Wijnants (folio 219 24/4/1652)
- Willem Cornelis, Cathalijn Cornelis verkoop Joos Jacop Joossen transport Adr Willem Stoops (folio 219 30/4/1652)
- Adriaen Willem Stoops verkoop Jenneken x †Cornelis Aerts (folio 219 30/4/1652)
- Adriaen Adriaen Dircx x Jacopmijntken verkoop Adriaen Jacops Van Gestel (folio 219 14/5/1652)
- Adriaen Huybrechts x Jenneke Wijnants (folio 219 1652)
- Hendr Adr Pauwels verkoop Huybrecht Jansse Van Gestel (folio 220 14/5/1652)
- Adriaen Willem Stoops verkoop Mr.Jan Verstrijden (folio 220 28/5/1652)
- Hendrick Cornelis Vaerten (folio 220 1652)
- Hendrick Cornelis Vaerten x †Cornelia Bols: 1 dr. Oeyken, Catharina Peeter Lemmens x Cornelis Corn Peelenaers, onmondig Peeter Lemmens verkoop Michiel Ad Schoot (folio 220 6/6/1652)
- Nicolaes Jansen de Bie (folio 220 1652)
- Nicolaes Janse de Bie verkoop Hendr Corn Vaerten (folio 220 6/6/1652)
- Adriaen Adriaen Dircx (folio 220 1652)
- Adriaen Hendrick Pauwels, Hendrick sijnen soen (folio 221 1652)
- Adriaen Hendrick Pauwels transport Hendrick zijn zoon (folio 221 11/6/1652)
- Peerijntken Frans Berchmans x Gommer Vermeulen verkoop Peeter Caerls (folio 221 25/6/1652)
- Gijsbrecht Cornelis Gijps verkoop Dilis Van Beeck raymaeker (folio 222 1/7/1652)
- Govaert Schats verkoop Anthoni zijn broer (folio 222 1/7/1652)
- Joris Jansen Cops (folio 223 1652)
- Joris Jansse Cops verkoop Jan Gijsbrechts dochter Jenneken (folio 223 11/7/1652)
- Maeyken Jan Jooris, Jooris broer verkoop Peeter Bruers (folio 223 4/9/1652)
- Jenneke Wijnant Janssen, Jan Wijnants haren broeder (folio 223 1652)
- Jenneke Wijnant Jansse verkoop Jan = broer (folio 223 19/9/1652)
- Anna Lemmens x Stadhouder Mr.Jan Van Bolcke, Cath Lemmens, Maria Lemmens x Heer Petrus Van Steenhuys, schout van Lil (folio 224 1652)
- Anna Lemmens x Mr.Jan Van Den Bolcke betaling G.Lemmens secretaris (folio 224 25/9/1652)
- G.Lemmens secretaris, Mr.Hend.Lemmens stadhouder, Mr.Jan Van Bolck x Anna Lemmens Licentiaat in de rechten (folio 225 23/10/1652)
- Mayken Reyniers x †Jan Jansse Van Dongen betaling Adriaen Jansse (folio 226 25/10/1652)
- Lenaert Jan Mierdtmans betaling Adriaen Jan Corstiaens ten behoeve Jan Lenaert Mierdtmans (folio 226 25/10/1652)
- Marten Bartholomeus Cuypers (folio 227 1652)
- Marten Barth Cuypers verkoop Cornelis Jan Huybrechs (folio 227 6/12/1652)
- Jan Adriaan Joosten, dochter = Mayken Jans = begijn (folio 227 1652)
- Jan Adriaen Joosten x †Anneken Hermans, dochter Mayken begijn Turnhout, Notaris G.Verschueren 18/12/1652 Turnhout verkoop Adriaen Cornelis Jan Diericken (folio 227 20/12/1652)
- Mayken Adriaens x Antoni Driessen transport Jacob Adriaens broer (folio 228 13/1/1653)
- Mariken Stoffel Aert Donckaerts, Adriaentke Stoffel Donckaerts x Michiel Wouters Schoot, Hendrick Stoffel Aert Donckaerts (folio 229 1652)
- Mariken Stoffel Aert Donkaers, Adriaentken x Michiel Wouter Schoot, Aertken, Hendrick betaling Heilige Geest, Jan Corn Matijssen x Dimpna Jan Peeter Dielen 20/1/1651 (folio 229 21/1/1653)
- Cornelis Geerits Adriaens betaling 1. Heer en Mr.Jan Le Piem pastoor rector fondatie O.L.V.altaar 2. Sint Michielskerk (folio 229 24/1/1653)
- Michiel Wouter Schoot verkoop Willem Jacop Deens (folio 230 27/1/1653)
- Michiel Wouter Schoot, Mayken Wouters x Cornelis Peeters verkoop Jenneken x †Ad Michielse Schoot (folio 230 27/1/1653)
- Michiel Wouter Schoot betaling Lucas Evaerts (folio 230 27/1/1653)
- Maeyken Joris x Lenaert Adriaens verkoop Merten Cornelis Van Scherpenberch (folio 231 31/1/1653)
- Jenneken Adriaen Wouters x Aert Mathijssen betaling Anthoni Frans Anthonis, Jacop Jacops (folio 231 31/1/1653)
- Lucia Dielis Jans soene, Geeraert, Catharina x Wouter Peter Wouters, Hendrick, Michieltke x Mr.Franchoys Van de Rijnen, Dielis Jans x Heyltke (folio 232 1652)
- Nicolaas Jansen de Bie (folio 232 1652)
- Twee kinderen Huybrecht Miertmans x Jenneke Cornelis Lenaerts (folio 232 1652)
- Geeraert Dilis Jansse, Catharina x Wouter Peeter Wouters, Hendrick, Michieltken x Mr.Franchoys Van de Vijver, Lucia x Geeraert Van de Cruys erfgenamen Dilis Jansse x Heyltken verkoop 1. 2 Kinderen Huybrecht Miertmans x Jenneken Cornelis Lenaerts, 2. Nicolaes Jansse de Bie (folio 232 1/2/1653)
- Mayke Lenaert Reyns, Jan, Peeter, Adriaen, Neeltje x Peeter Eens (folio 233 1652)
- Adriaen Jacob Luyten (folio 233 1652)
- Lenaert Reyns, Peeter Lenaert Reyns, Adriaen, Neeltken† x Peeter Deens zoon Aert, Hendrick, Jan, Maeyken verkoop Adriaen Jacob Luyten (folio 233 1/2/1653)
- Michiel Adriaen Schoot verkoop Michiel Bols (folio 234 7/2/1653)
- Hendr Lemmens verkoop G.Lemmens broer (folio 234 6/2/1653)
- Hendrick Lemmens, G.Lemmens secretaris en sijn broeder (folio 234 1653)
- Michiel Adriaen Schoot (folio 234 1653)
- Adriaen Jacop Luyten (folio 234 1653)
- Adriaen en Michiel en Peter Bols (folio 234 1653)
- Cornelis Cornelis Peelenaers x Catharina Lemmens (folio 235 1653)
- Beyke Jacob Lambrechts x Jan Schuermans, Lambrecht Jacob Lambrechts en Anneke Jacob Lambrechts (folio 235 1653)
- Huybrechts Cornelis Van Gorp (folio 235 1653)
- Lenaert Miertmans (folio 235 1653)
- Lambrecht Lenaerts (folio 235 1653)
- Cornelis Cornelis Peelenaers x Catharina Lemmens verkoop Adriaen Bols (folio 235 7/2/1653)
- Beyken Jacop Lambrechts x Jan Schuermans verkoop Huybrecht Cornelis Van Gorp (folio 235 10/2/1653)
- Lenaert Miertmans verkoop Lambrecht Lenaerts (folio 235 11/2/1653)
- Jan Aertsen verkoop Cornelia Marten Goris x †Peeter Deens (folio 236 12/2/1653)
- Gijsbrecht Cornelis Gijps verkoop Adriaen Laureys Bols (folio 236 17/2/1653)
- Cornelia Marten Goris weduwe Peeter Deens (folio 236 1653)
- Peeter Adriaan Jacops Kijnder (folio 236 1653)
- Jan Joos Kemps (folio 236 1653)
- Gijsbrecht Cornelis Gijps (folio 236 1653)
- Adriaen Laureys Bols (folio 236 1653)
- Adriaen Gijp Havermans erfgenamen (folio 236 1653)
- Peeter Lemmens Kijnder, Mr.Jan Lemmens erfgen (folio 236 1653)
- Hendrick Vaerten (folio 237 1653)
- Jannen Jansen Bacx (folio 237 1653)
- Andries Jansen (folio 237 1653)
- Dierck Cornelis Lenaerts (folio 237 1653)
- Catharina Peeter Lemmens x Cornelis Peelenaers betaling Hendrick Vaerten (folio 237 17/2/1653)
- Jan Janssen grootouders Cornelis Lenaerts x Catharina verkoop Jan Janssen Bacx den jongen (folio 237 26/2/1653)
- Andries Janssen, Dierck Cornelis Lenaerts momboir verkoop Jan Bacx den jongen (folio 237 26/2/1653)
- Peeter Michielsen (folio 238 1653)
- Hendrick Vaerten x Cornelia Bols (folio 238 1663)
- Oeyken onmondige dochter Hendrick Vaerten x Cornelia Bols x Adriaen Van Asten (20/1/1672) verkoop Hendrick Cornelis Vaerten (folio 238 27/2/1653)
- Onmondig kind Peeter Lemmens x Cornelia Bols, Oeyken dr. Hendrick Vaerten x Cornelia Bols, Corn Peelenaers x Catharina Lemmens verkoop Adriaen Bols (folio 238 27/2/1653)
- Hendrick Vaerten x Cornelia Bols (folio 238 1663)
- Schepenen Jan Havermans en Nicolaas de Bie verkoop Jan IJsermans (folio 239 12/3/1653)
- Heer en Mr.Remijs Van Grevenbroeck verkoop gasthuys binnen Turnhout (folio 239 27/3/1653)
- Nicolaes Tieleman Swolfs oud voster met kinderen en zwagers, Tieleman, Hendrick, Cornelis, Mr.Jan Verstrijden x Catharina, Goossen Turkens x Oyken verkoop Willem Van Duysel x Maria Van Asten (folio 239 31/3/1653)
- Willem Van Duysel x Maria Van Asten (folio 239 1653)
- Jenneke weduwe Merten de Bie (folio 239 1653)
- Janne IJsermans (folio 239 1653)
- Nicolaes Tieleman Swolfs, Cornelis Swolfs (folio 240 1653)
- Maeyken Jacobs weduwe Cornelis Matijss (folio 240 1653)
- Maeyken Jacops x †Cornelis Matijssen betaling Jacop Scheerders (folio 240 1/4/1653)
- Jan Peeters Van Raeck betaling Jan Bartholomeus Mr.Jan Lemmens (folio 240 21/4/1653)
- Mayken Hans Tomas Havermans x Peeter Hermans betaling Peeter Michielsse Bols x Anna Mr.Hendrick Lemmens (folio 241 28/4/1653)
- Cornelis Geerit Adriaen Dries verkoop G.Lemmens secretaris (folio 241 6/5/1653)
- Cornelis Geerit Adriaens Dries (folio 241 1653)
- Mayken Hans Tomas Havermans x Peeter Hermans (folio 241 1653)
- Peeter Michielse Bols x Mr.Hendrick Lemmens dochtere (folio 241 1653)
- Aert Matijs Eelens (folio 241 1653)
- Michiel Wouter Van Schoot (folio 242 1653)
- Lambrecht Lenaerts x Jenneke Cornelis Jansen (folio 242 1653)
- Dierck Cornelis Lenaerts (folio 242 1653)
- Dielis Van Beeck (folio 242 1653)
- Michiel Wouters Van Schoot verkoop Lambrecht Lenaerts (folio 242 13/5/1653)
- Lambrecht Lenaerts x Jenneken Cornelis Jansse verkoop Dilis Van Beeck (folio 242 13/5/1653)
- Hendrick Vaerten verkoop Adriaen Bols (folio 243 10/5/1653)
- Jan Corn Matijssen x Dimpna Jan Peeter Dielen verkoop Jan Corn Van Ravels (folio 243 10/5/1653)
- Adriaen Jacops x Mayken Matijs Peeters (broer Peeter) verkoop Matijs De Bie (folio 243 23/6/1653)
- Jan Corneel Matijssen x Dimpna Jan Peeter Dielen (folio 243 1653)
- Adriaen Jacops x Mayken Matijs Peeters (folio 243 1653)
- Joos Cornelis Van Scherpenberch (folio 244 1654)
- Lambrecht Lenaerts (folio 244 1654)
- Dielis Van Beek x Lucia Jan Peeters (folio 244 1654)
- Antoni Schats (folio 244 1654)
- Joos Cornelis Van Scherpenberch verkoop Lambrecht Lenaerts kinderen (folio 244 28/6/1653)
- Dilis Van Beeck x Lucia Jan Peeters verkoop Antoni Schats (folio 244 28/6/1653)
- Cornelis Niclaes Koymans, Jan Niclaes Koymans, Maeyken Niclaes Koymans x Jan Jansen (folio 244 1654)
- Jan Niclaes Coymans, Maeyken Niclaes Coymans x Jan Jan Jansse verkoop Cornelis Claes Coymans (folio 244 1/7/1653)
- Maeyken Cornelis x Cornelis Jan Wouters, Govaert, Corn, erfgenamen Maeyken Jacops (folio 245 27/8/1653)
- Gijsbrecht Pauwels x Maeyken Hendrick Van de Kieboom verkoop Huybrecht Verheyden x Maeyken Scheerders (folio 245 10/9/1653)
- Maeyken Cornelis x Cornelis Jan Wouters (folio 245 1654)
- Gijsbrecht Pauwels x Maeyken Hendrick Van de Kyeboom (folio 245 1654)
- Jan Jansen Marijnen (folio 245 1654)
- Erfscheiding Cornelis Bartholomeussen, Maeyken Cornelis x Anthoni Andriessen, Bartholomeus Cornelis, Heyltke Cornelis x Cornelis Huybrechts (folio 246 1654)
- Kinderen Cornelis Bartholomeusen: 1. Maeyken x Anthoni Andriesse, 2. Bartholomeus, 3. Heyltken x Jacop Cornelis Smolderen (7/2/1659) (folio 246 26/9/1653)
- Caspar Jansen Van Hertssvelt x Petronella Adriaan Peeter Dame (folio 247 1653)
- Thomas Reymers x Catharina (folio 247 1653)
- Gaspar Jansse Van Hertssvelt x †Petronella Adriaan Peeter Damen, Thomas Reyniers x Catharina Davits (folio 247 24/10/1653)
- Dirck Aelberts soldaet en adelborst onder de Heer Van Beverweert gouverneur van Bergen op Zoom x Cathalijn Sebastiaen Adriaen Sebastiaens betaling Mr.Evaert Aeckers, coopman Bergen op Zoom (folio 248 27/10/1653)
- Jooris Jansse grootvader kinderen †Jenneken Jooris x Jan Gijsbrechts betaling Joos Cornelis Van Scherpenberch (folio 248 19/11/1653)
- Jan Merten Wouters x Maria Jan Claes Van Den Broeck verkoop Mr.Jan Rijsbosch (folio 249 21/11/1653)
- Dirck Aelberts, soldaet ende adelborst onder de Heer van ... x Cathalijn Sebastiaen Adriaen Sebastiaens (folio 249 1653)
- Jooris Janssen grootvader van Kinderen Jan Gijsbrechts x Jenneke Jooris dochter (folio 248 1653)
- Jan Reymers Van Hare (folio 249 1653)
- Jan Merten Wouters x Marie Jan Claes Van de Broeck (folio 249 1653)
- Cornelis Claes Coymans betaling Mechelken Loecx begijn Turnhout (folio 249 22/11/1653)
- Cornelis Claes Coymans (folio 249 1653)
- Wouter Anthonis verkoop Joos Cornelis Van Scherpenberch (folio 250 3/1653)
- Lodewijk Hartmans xx Christina Smeyers, Wouter Jansse† x Christina, dochter Jenneken (folio 250 3/12/1653)
- Geeraert Jan Huybrechts betaling Adriaen Jacops Van Gestel (22/2/1663: Antoni Jan Anthonis x Jenneken Adriaensse Van Gestel) (folio 251 17/12/1653)
- Lodewijck Hartmans (folio 251 1653)
- Geeraert Jan Huybrechts (folio 251 1653)
- Adriaen Jacops Van Gestele (folio 251 1653)
- Juffr Angela Goossens x †Hr.Ad. Le Plate (Mechelen) verkoop Cornelis Hendricx Van Turnhout (folio 252 14/1/1654)
- Antoni Jan Antonis x Jenneke Adriaenss Van Gestel (folio 252 1653)
- Juf Angela Goossens, weduwe van Sr.Adr.Le Plat (folio 252 1653)
- Jenneke Cornelis Lenaerts x Huybrecht Miertmans (folio 252 1653)
- Cornelis Geerts Andries x Maeyken Aert Bosmans, Jan Geerts Andries (folio 253 1653)
- Cornelis Geerts Andries x †Maeyken Aert Bosmans: 4 onmondige kinderen (folio 253 16/1/1654)
- Cornelis Geerit Andries betaling St.-Michielskerk (folio 254 23/1/1654)
- Peeter Hermans betaling gasthuys Turnhout (13/10/1705: Anneke Willem Peeter Hermans x Geraert Scheerders) (folio 254 26/1/1654)
- Dilis Laureysse Luycx, Lucia x Adriaen Vervoirt, Peerijntken x Willem Antonis Rommens: Hoogstraten 4/2/1654 verkoop Michiel Wouter Wilborts (folio 255 5/2/1654)
- Cornelis Peeters betaling St.-Michielskerk (folio 255 10/2/1654)
- Peerijntken Laureys Luycx, Lucia Laureys Luycx (folio 255 1653)
- Michiel Wouter Wilborts (folio 255 1653)
- Adriaenke Scheerders x Jan Haghen alias Wijtman (folio 256 1655)
- Anthoni Frans Anthonis (folio 256 1654)
- Jan Willems Van Liemd (folio 256 1654)
- Adriaentken Scheerders x Jan Haghen alias Wijtman verkoop Anthoni Scheerders broer (folio 256 18/2/1654)
- Maeyken Jan Scheerders x Huybrecht Jan Verheyden verkoop 1. Anthoni Frans Anthonis, 2. Jacop Antoni Scheerders broer (folio 256 18/2/1654)
- Jacob Jan Scheerders, Maeyken Jan Scheerders x Huybrecht Jan Verheyen (folio 256 1654)
- Maria Jasper Moerlants x Jan Sijmon Havermans (folio 257 1654)
- Jacop Jan Huybrechts (folio 257 1654)
- Adriaen Schats (folio 257 1654)
- Maria Jesper Moerlants x Jan Sijmon Havermans betaling G.Lemmens (folio 257 18/2/1654)
- Jan Geerit Van Oirle verkoop Willem Adriaen Bonaerts (folio 257 19/2/1654)
- Jan Geerit Van Oirle (folio 257 1654)
- Willem Adriaense Bonaertss (folio 257 1654)
- Peeter Aert Eycx (folio 257 1654)
- Cornelis Hendricx Van Turnhout x Elisabeth Sebastiaen Hermans betaling G.Lemmens secretaris (folio 258 25/2/1654)
- Joost Jacops verkoop Joost Cornelis Jansse Van Scherpenberch (folio 258 6/3/1654)
- Cornelis Hendricx Van Turnhout x Elisabeth Sebastiaen Hermans (folio 258 1654)
- Jan Bartholomeus Goossens (folio 258 1654)
- Joosten Cornelis Jansen Van Scherpenberch (folio 258 1654)
- Joost Jacops (folio 258 1654)
- Jan Buycx schout Ravels x Petronella Redens verkoop G.Lemmens (folio 259 23/3/1654)
- H.Lemnius betaling G.Lemmens (folio 259 25/3/1654)
- Joannes Buycx schouteth in Ravels x Petronella Redens (folio 259 1654)
- Lenaert Woutersen Vermeer x Mecheltke Willem Van Tulder (folio 260 1654)
- Tielman Swolffs voster (folio 260 1654)
- Jenneken Jan Hermans x Janne Verheyden (folio 261 1654)
- Peeter Vroemans (folio 261 1654)
- Lenaert Woutersen Vermeer x Mecheltken Willemsen Van Tulder, Baardwijck 26/3/1654 verkoop Jacop Peetersse Van der Aa wonende te Hilvarenbeek ten behoeve van Mr.Jan Rijsbosch en Nicolaesse Van Wintelroy (folio 260 28/3/1654)
- Cornelis + Jan + Bartholomeus Merten Goossens, Lijsken de weduwe Merten Goossens (folio 260 1654)
- Tielman Swolfs voster akkoord Kinderen Merten Goossens† x Lisken: 1. Jan, 2. Bartholomeus, 3. Cornelis: leren ambacht: raeymaecker (folio 260 2/5/1654)
- Jenneken Jan Hermans x Jan Verheyden verkoop Peeter Vroemans (folio 261 2/4/1654)
- Onmondig Kind Merten Goossens† x Lisken verkoop Tielman Swolfs voster (folio 261 2/5/1654)
- Peeter Lenaerts Vervoort betaling weduwe en Kinderen Coenraert Hendricx Vermeer (14/2/1670: Jan Vermeeren, Marten, ... x Peeter Jacop Luyten (folio 261 15/5/1654)
- Jan Vermeeren en Marten Vermeeren (folio 261 1654)
- Peeter Adriaen Redens (folio 262 1654)
- Adriaen Van Turnhout (folio 262 1654)
- Peeter Adriaen Redens verkoop Corn Van Turnhout (folio 262 30/9/1654)
- Bartholomeus Cornelis, Heyltken x Jacop Cornelis Smolders, zuster Maeyken†, vader = Cornelis Bartholomeus (folio 262 7/10/1654)
- Voorkinderen Geerit Adriaen Dries: 1. Jan, 2. Cornelis, 3. Cathalijn x Hendrick Jans, 4. Adriaen, 5. Tanneken, Nakinderen Geerit xx Adriaentken Jan Smits (folio 262 9/12/1643)
- Bartholomeus Cornelis Bartholomeus, Heylke Cornelis Bartholomeus x Jacop Cornelis Smolders, Mayken Cornelis Bartholomeus (folio 262 1654)
- Kinderen Peeter Lemmens x Cornelia Bols: 1. Willem, 2. Catharina x Cornelis Peelenaers, Oeyken dochter Hendrick Cornelis Vaerten xx Cornelia Bols, 3. Michiel, 4. Maria, 5. Jenneke (folio 263 11/12/1654)
- Petronella Hermans, Anthoni broer verkoop Joost Cornelis Van Scherpenberch (folio 264 6/1/1655)
- Deling Maeyken Dionijs Aertsse x †Hendr. Jansse de Bie, xx Bartholomeus Schuermans (folio 264 15/1/1655)
- Erfscheiding Peeter Lemmens x Cornelia Bols: Willem Peter Lemmens, Catharina Peter Lemmens x Cornelis Peelenaers, Seyken dochter van Cornelia Bols x Hendrick Cornelis Vaerten, Michiel Peter Lemmens, Jenneke Peter Lemmens, Maria Peter Lemmens (folio 264 1654)
- Petronella en Anthoni Hermans: broer en zus (folio 264 1655)
- Joost Cornelis Van Scherpenberch (folio 264 1655)
- Uytcoop tussen Bartholomeus Schuermans + de voichden van de onmondige Kinderen Hendrick Janssen De Bie x Mayken Dionijs Aerts o.a. Niclaes Jansen De Bie (folio 264 1655)
- Adriaen Jacops, Maeyken Hendr. Gijssels x †Cornelis Bayes, Maeyken Cornelis Bays betaling Lisken Cornelis Hendricx (folio 265 8/2/1655)
- Adriaen Jan Peeter Dielen betaling erfgenamen Cornelis Jan Joris (folio 265 13/2/1655)
- Adriaen Jan Peeter Dilen en Dingentken Jan Peeter Dilen (folio 265 1655)
- Cornelis Jan Joris (folio 265 1655)
- Erfgenamen Cornelis Zobben (folio 265 1655)
- Catalijn Adriaen Martens x Adriaen Wouter Wilborts, Goris Adriaen Martens, Mayken Adriaen Martens x Janne Cornelis Peeters (folio 266 1655)
- Michiel Wouter Wilborts, Adriaen Wouter Wilborts, Phaeschijntken Adriaen Anssems henne moedere (folio 266 1655)
- Adriaen Wouter Wilborts x †Cathalijn Adriaen Marten Goris verkoop Jan Cornelis Peeters x Mayken Adriaen Martens (folio 266 18/2/1655)
- Michiel Wouter Wilborts verkoop Adriaen broer, moeder = †Paesschijntken Adriaen Ansems (folio 266 17/7/1655)
- Testament Jan Cornelis Peeters x Maeyken Adriaen Martens (folio 267 18/2/1655)
- Jan Cornelis Peeters x Mayken Adriaen Martens (folio 267 1655)
- Erfscheiding twee Kinderen Tieleman Schellens: Anneke x Jan Aertsse, Jenneke x Adriaen Lenaerts (folio 268 1655)
- Deling Kinderen Tieleman Adriaen Schellens: 1. Anneken x Jan Aertsse, 2. Jenneken x Adriaen Lenaerts (folio 268 22/2/1655)
- Elisabeth Jan Riberchs verkoop Adriaen Huybrechts (folio 270 23/2/1655)
- Bartholomeus Schuermans betaling Elisabeth Seegers begijn Turnhout (folio 270 13/3/1655)
- Jan Joost Kemps betaling G.Lemmens sris (folio 270 15/3/1655)
- Elisabeth Riberchs, Jooris Jorissen Cops = momboir (folio 270 1655)
- Adriaen Huybrechts (folio 270 1655)
- Barbara Mr.Laureys Van Eynde (folio 270 1655)
- Jan Joost Kemps (folio 270 1655)
- Peeter Michiels Tielemans (folio 271 1655)
- Cornelis en Wouter zonen Wouter Hendr Van Oirle verkoop Peeter Michielse Tielemans hun oom (folio 271 25/3/1655)
- Peeter Adriaen Jacops (folio 271 1655)
- Cornelis Wouter Hendrick Van Oirle x Margarita Peeter Ad Jacops, Wouter Wouter Hendrick Van Oirle (folio 271 1655)
- Adriaen Mateusen Van Raeck en Tieleman Michielsse: gebueren, kinderen Marten Goossens (folio 272 31/3/1655)
- Maeyken Sebastiaen Hermans x Anthoni Wouters verkoop Lambrecht Sebastiaen Hermans (folio 272 25/3/1655)
- Jenneken Sebastiaen Hermans x Mathijs Eelens, Lambrecht, Maeyken verkoop Hendrick Cornelis Vaerten (folio 272 25/3/1655)
- Mayken Sebastiaen Hermans x Anthoni Wouters, Lambrecht Sebastiaen Hermans, Jenneke Sebastiaen Hermans x Matijs Eelens (folio 272 1655)
- Aert Merten Stalpaerts (folio 272 1655)
- Hendrick Cornelis Vaerten (folio 272 1655)
- Jan Marten Goossens, Bartel Marten Goossens, Anneke Marten Goossens x Tieleman Willem Tielemans, Daniel Van den Nieuwenhuysen, momboir onmondige kinderen Marten Goossens (folio 273 1655)
- Anna Mr.Hendrick Lemmens x Peter Michiel Bols, Aert Sebastiany (folio 273 1655)
- Mr.Aert Sebastiany verkoop Anna Mr.Hendrick Lemmens x †Peeter Michielsse Bols (folio 273 19/4/1655)
- Jan Marten Goossens, Bartholomeus, Anneken x Tieleman Willem Tielemans, onmondig kind verkoop Corn Hendricx Van Turnhout (folio 273 31/3/1655)
- Adriaen Gijb Havermans, Cornelis Gijb Havermans (folio 273 1655)
- Adriaen Adriaenssen Barth, Heyltken Corn Barth x Jacop Corn Smolders (folio 274 1655)
- Adriaen Adriaensse Barth erfmangeling Heyltken Corn Bartholomeus x Jacop Corn Smolders (folio 274 4/5/1655)
- Schepenen verkoop Lucas Kerckhoven (folio 275 9/7/1655)
- Barth Schuermans betaling Juffr Elisabeth Zegers meesteres begijnhof Turnhout (folio 275 5/5/1655)
- Michiel Adriaensse Van Schoot (folio 275 1655)
- Michiel Adriaensse Van Schoot verkoop Christoffel Zegers (folio 275 7/5/1655)
- Christoffel Zegers (folio 275 1655)
- Lucas Herckhove (folio 276 1655)
- Lisbeth Van Limpt (folio 276 1655)
- Lucas Kerckhoven betaling Lisken Van Limpt (folio 276 9/7/1655)
- Adriaen Jacop Luyten (folio 276 1655)
- Jacop Aerts Wilms (folio 276 1655)
- Willem Peeter Caerls (folio 276 1655)
- Elisabeth de Gruyter, begijn tot Turnhout (folio 276 1655)
- Willem Peeter Caerls, zoon Peeter betaling Elisabeth de Gruyter begijn Turnhout (folio 276 14/7/1655)
- Peeter Bols (folio 276 1655)
- Geeraert Janssen (folio 276 1655)
- Peeter Michielse Tielemans (folio 276 1655)
- Geeraert Janssen verkoop Peeter Michielse Tielemans (folio 276 17/7/1655)
- Adriaen Jacops Van Gestel (folio 277 1655)
- H.Lemnius betaling G.Lemnius (folio 277 13/8/1655)
- Peeter Lemmens x Cornelia Bols, Cathelijn Peeter Lemmens x Cornelis Peelenaers, Willem Peeter Lemmens, Adriaen Laureys Bols (folio 277 1655)
- Cathalijn Peeter Lemmens x Cornelis Peelenaers, Willem, onmondig Peeter Lemmens x Cornelia Bols verkoop Adriaen Laureys Bols momboir der onmondige (folio 277 17/8/1655)
- Peeter Schellens, Jan Aertsen + Adriaen Lenaerts nomine uxoris, Kinderen Tieleman Schellens (folio 278 1655)
- Adriaen en Michiel en Jan Wouter Wilborts (folio 278 1655)
- Erfgenamen Barbara weduwe Gijb Havermans (folio 278 1655)
- Erfgenamen Barbara x †Gijb Havermans, Kinderen Tieleman Schellens: 1. Peeter, 2. ...x Jan Aertsse, 3. .....x Adriaen Lenaerts, Ad Wouter Wilborts, Michiel, Jan† (folio 278 14/9/1655)
- Peeter Buycx x Maeyke Van de Berch (folio 278 1655)
- Lisken Anthoni Kemps x Mathijs Paridaens, grootmoeder van Lisken = Tanneke Baerlemans (folio 278 1655)
- Lisken Anthoni Kemps x Mathijs Paridaens verkoop Peeter Buycx x Maeyken Van den Berch (folio 278 19/10/1655)
- Erfscheiding Kinderen Aert Marten Stalpaerts x Mayken Andriessen: Catharina x Peeter Willem Noyes, Tanneke x Peeter Pauwels, Jenneke x Marcelis Van Dongen, Adriaen, Adriaentke (folio 279 1655)
- Kinderen Aert Marten Stalpaerts: 1. Catharina x Peeter Willem Noyes, 2. Tanneken x Peeter Pauwels, 3. Jenneken† x Marcelis Van Dongen, 4. Adriaen†, 5. Adriaentken, 6. onmondig xx Maeyken Andriesse (folio 279 14/12/1655)
- Lenaert Miertmans (folio 279 1655)
- Willeme Deens (folio 279 1655)
- Lenaert Miertmans verkoop Willem Deens (folio 279 19/10/1655)
- Bartel Cornelis Bartholomeus (folio 280 1655)
- Jacoppen Lenaert Schooffs x Maeyken (folio 280 1655)
- Bartholomeus Cornelis Bartholomeus verkoop Jacop Lenaert Schoofs x Maeyken (folio 280 21/1/1656)
- Adriaen Wouter Janssens (folio 280 1655)
- Hendrick Frans Havermans, Corstiaen Frans Havermans, Adriaen Adriaen Gijb Havermans (folio 280 1655)
- Hendrick Frans Havermans, Corstiaen betaling Adriaen Adriaen Gijb Havermans (folio 280 3/2/1656)
- Adriaen Adriaen Bartholomeus (folio 281 1655)
- Jacop Vostens x Heyltken, Niclaes Vostens (folio 281 1655)
- Adriaen Adriaen Bartholomeus verkoop Nicolaes Vossens (folio 281 7/2/1656)
- Lijske Peeter Gijbs (folio 281 1655)
- Lambrecht Lenaerts (folio 281 1655)
- Dilis Van Beeck (folio 281 1655)
- Dilis Van Beeck betaling Catharina Scheeren (folio 281 7/2/1656)
- Aert Matijssen (folio 282 1656)
- Aert Mathijsen verkoop Wouter Van den Berch (folio 282 18/2/1656)
- Daniel Buycx, secretaris Baarle Hertog (folio 282 1656)
- Jacop Adriaen Jacop Jan Dielis soen (folio 282 1656)
- Jacop Adriaen Jacop Jan Dilis rente 29/1/1654 (folio 282 19/2/1656)
- Geeraert Herman Geerits (folio 282 1656)
- Michiel Peeter Bols (folio 282 1656)
- Adriaen Adriaen Bartholomeus betaling Michiel Peeter Bols (folio 282 22/2/1656)
- Heyltken Cornelis Bartholomeussen, Adriaen Adriaen Bartholomeussen (folio 282 1656)
- H.Lemmens betaling G.Lemmens (folio 282 23/2/1656)
- Jenneke Aert Martens x Marcelis Van Dongen, Tanneken Aert Martens, Catalijn Aert Martens x Peeter Willems, Adriaen Aert Martens, Adriaentke Aert Martens x Peeter Hermans (folio 283 1656)
- Maeyken Andriessen weduwe Aert Martens, Matheus Janssen hare broeder, Elisabeth Aert Martens x Janne Joerdens (folio 284 1657)
- Catalijn Aert Martens x Peeter Willems, Tanneken x Adriaen Peeters, Jenneken x Marcelis Jansse Van Dongen, Adriaen†, Adriaentken verkoop 1. Willem Jacop Deens en Cornelis Hermans, 2. G.Lemmens, 3. Mayken Andriesse x †Aert Martens (Matheus Jansse = broer) (folio 283 27/2/1656)
- Maeyken Andriesse x †Aert Martens, Elisabeth Aert Martens x Jan Joordens, onmondig Aert Martens xx betaling Adriaentken Aert Martens (folio 284 1/3/1656)
- Herman en Lambrecht Sebastiaens (folio 285 1656)
- Anna Mr.Hendrick Lemmens weduwe Peeter Bols (zoon = Adriaen Bols) (folio 285 1656)
- Peeter Lenaerts Vervoort (folio 285 1656)
- Peeter Lenaerts Vervoort betaling Anna Mr.Hendrick Lemmens x †Peeter Bols (folio 285 14/3/1656)
- Jan Willemssen Van Liemde (folio 285 1656)
- Jan Bacx den jongen (folio 285 1656)
- Peter Lenaerts Vervoort verkoop gemeynte (folio 285 4/4/1656)
- Lambrecht Sebastiaens betaling Anna Mr.Hendrick Lemmens x †Peeter Bols (folio 285 18/3/1656)
- Adriaen Jan Luyten (folio 286 1656)
- Cornelis Gerits (folio 286 1656)
- Cornelis Geerits betaling H.Geest (folio 286 6/5/1656)
- Cornelis Peelenaers x Catharina Peeter Lemmens (folio 286 1656)
- Cornelis Peelenaers x Catharina Peeter Lemmens verkoop Jan Van Haren x Catharina Van Duyssel (folio 286 26/6/1656)
- Janne Van Hare x Cath Van Duysel (folio 286 1656)
- Jan Verheyden cleynen (folio 287 1656)
- Jan Verheyden cleynen betaling Wouter onm Wouter Jan Hermans (Mierdtmans) x Cathalijn Aert Mertens (folio 287 26/6/1656)
- Jan Jan Hermans (folio 287 1656)
- Peeter Jooris x Berta De Bont, Jan Peeter Hermans x Mayken Peeter Jooris, Geertruyt Peeter Joris (folio 287 1656)
- Kinderen Peeter Jooris x Berta G.de Bont†: 1. Maeyken x Jan Peeter Hermans, 2. Geertruyt (folio 287 26/7/1656)
- Herman Jan Cornelis Van Tielen en Adriaen Jan Cornelis Van Tielen (folio 288 1656)
- Herman Jans betaling broer Adriaen Jan Cornelis Van Thielen (folio 288 5/9/1656)
- Jacop Cornelis Smolderen x Heylken Cornelis Bartholomeussen (folio 289 1656)
- Jan Adriaen Gestels, Jacop Adriaen Gestels (folio 289 1656)
- Mr.Aelbrecht Jacops (folio 289 1656)
- Jan de Gruyter erfgenamen (folio 289 1656)
- Coenraet Hendrix Vermeeren (folio 289 1656)
- Jannen Geeraert Van Oirle (folio 289 1656)
- Jacop Cornelis Smolderen x Heyltken Corn Bartholomeus verkoop Jan en Jacop Adriaen Gestels (folio 289 12/10/1656)
- Schepenen verklaring verkoop Coenraert Hendricx Vermeeren (folio 289 13/10/1656)
- Jacop Cornelis Smolderen x Heyltken Cornelis Bartholomeus betaling Jan Geraert Van Oirle (folio 289 3/11/1656)
- Hendrick Cornelis Vaerten betaling Oeyken dr. Hendrick x Cornelia Bols (folio 290 16/11/1656)
- Adriaen Bols betaling Oeyken dr. Hendrick Vaerten x Cornelia Bols (folio 290 16/11/1656)
- Tieleman Willem Lemmens betaling Peeter Buycx x Maeyken Van Berche (folio 290 30/12/1656)
- Hendrick Cornelis Vaerten x Cornelia Bols: Seyke (folio 290 1656)
- Adriaen Bols (folio 290 1656)
- Peeter Buycx x Mayken Van Berch (folio 290 1656)
- Bartholomeus Schuermans (folio 291 1657)
- Adriaen Jan Faes, Maeyken Jan Faes x Jacob Lenaert Proost, Elisabeth Jan Faes x Adriaen Leestmans (folio 291 1657)
- Bartholomeus Schuermans betaling Juffr Elisabeth Zegers meesteres begijnhof Turnhout (folio 291 21/1/1657)
- Adriaen Jan Faes, Maeyken† x Jacop Lenaert Proost, Elisabeth x Adriaen Leestmans verkoop Jaspar Anthonis (folio 291 25/1/1657)
- Heyltken Van Den Kieboom: 2 onmondige kinderen Nicolaes Van Den Kieboom (folio 292 25/1/1657)
- Heyltke Van de Kijboom x Aert Peeter Hermans, Nicolaas Van de Kijboom x Lijske Anthonis Deens (folio 292 1656)
- Maeyke Andriessen weduwe Aert Merten Stalpaerts, Matheus Janssen haeren broeder (folio 293 1656)
- Maeyken Andriesse x †Aert Merten Stalpaerts, Matheus Janssen haren broeder betaling Corstiaen Mallants schepen Turnhout (folio 293 1/2/1657)
- Lenaert Peeter Jaspars (folio 293 1656)
- Schepenen verkoop Jooris Schrijvers (folio 293 3/2/1657)
- Lenaert Peeter Jaspars, Lambrecht Jan akkoord Jooris Schrijvers (folio 293 3/2/1657)
- Peeter Lenaerts Vervoirt verkoop Peeter Vromans (folio 294 3/2/1657)
- Peeter Lenaerts (folio 294 1656)
- Peeter Vromans (folio 294 1656)
- Peeter Lenaerts Vervoirt verkoop Jacop Adriaensse Van Gestel (folio 294 13/3/1657)
- Jacop Adriaen Van Gestel (folio 294 1656)
- Schepenen verkoop Jaspar Ad Jaspars (folio 294 6/3/1657)
- Tieleman Willem Lemmens, Michiel, Adriaen erfquitantie Kinderen Aert Merten Stalpaerts (folio 294 23/2/1657)
- Tieleman Willem Lemmens, Michiel Willem Lemmens, Adriaen Willem Lemmens (folio 294 1656)
- Peeter Lenaerts Vervoort (folio 294 1656)
- Adriaen Bols, Laureys Bols (folio 294 1656)
- Bartholomeus Cornelis Bartholomeus (folio 295 1656)
- Joos Dickens (folio 295 1690)
- Cathalijn Aert Martens x Peeter Willems (folio 295 1656)
- Peeter Lenaerts Vervoort (folio 295 1656)
- Peeter Lenaerts Vervoort verkoop Michiel Bols (folio 295 7/5/1657)
- Cathalijn Aert Martens x Peeter Willems verkoop wed en naerkinderen Aert Martens (folio 295 2/4/1657)
- Bartholomeus Corn Bartholomeus betaling G.Lemmens (folio 295 5/4/1657)
- Peter Van Steenhuys, schout van Lille x Maria Lemmens, Catharina Lemmens, wed Sieur J.De Roy (folio 295 1685)
- Michiel Bols (folio 295 1657)
- Jenneken Wouter Jansse x Joos Jacops betaling meesteresse begijnhof Turnhout (folio 296 11/5/1657)
- Aert Mathijs Eelens verkoop Wouter Van Den Berge (folio 296 7/5/1657)
- Wouter Van Berch (folio 296 1657)
- Aert Matthijs Eelens (folio 296 1657)
- Adriaen Wouter Janssen, Jenneke Wouter Janssen x Joos Jacops (folio 296 1657)
- Deling Corstiaen Frans Havermans, Hendrick Frans Havermans (folio 297 24/9/1657)
- Pauwels Jansse transport Jacop Adriaen Cornelis Gijps (folio 297 27/8/1657)
- Gijsbrecht Cornelis Gijps verkoop Jan Cornelis, Pauwels Jansse (folio 297 27/8/1657)
- Erfgenamen Berbel Beckers en Cornelis Jansse betaling Nicolaes Tielman Swolfs (folio 297 25/5/1657)
- Niclaes Tieleman Swolfs (folio 297 1657)
- Gijsbrecht Cornelis Gijps (folio 297 1657)
- Jannen Cornelis modo Pauwels Janssen (folio 297 1657)
- Jacop Adriaen Cornelis Gijbs (folio 297 1657)
- Corstiaen Frans Havermans, Hendrick Frans Havermans (folio 298 1657)
- Adriaen Jacop Luyten (folio 299 1657)
- Tieleman Nicolaes Swolfs x Barbara Adriaen Luyckx (folio 299 1657)
- Michiel Wouter Schoot verkoop 1. Kind Adr Michielsse Schoot† x Jenneken, 2. Michiel Bols (folio 299 15/11/1657)
- Adriaen Jacop Luyten verkoop Tieleman Nicolaes Swolfs x Barbara Adriaen Buycx (folio 299 9/10/1657)
- Adriaen Michiel Schoot x Jenneke, Cornelis Peeter Schoot, Michiel Wouter Schoot (folio 299 1657)
- Michiel Bols (folio 300 1657)
- Dilis Snels, Maeyken Jan Snels (folio 301 1657)
- Cornelis Peeter Bols, Michiel Peeter Bols (folio 301 1657)
- Peter Adriaen Cleyssen (folio 301 1657)
- Adriaen Peeters, onmondig Peeter Adriaen Cleysen x Maeyken Jan Snels verkoop Cornelis Peeter Bols, Michiel (folio 301 6/12/1657)
- Adriaen Adriaen Bartholomeus betaling Michiel Peeter Bols (folio 301 22/11/1657)
- Adriaen Adriaen Bartholomeussen (folio 301 1657)
- Michiel Peter Bols (folio 301 1657)
- Nicolaes Willems (folio 302 1657)
- Michiel Wouter Schoot (folio 302 1657)
- Michiel Adriaen Stoffels (folio 302 1657)
- Adriaen Pauwels Borsten (folio 302 1657)
- Wilm Van Duysel (folio 302 1657)
- Michiel Wouter Schoot betaling H.Geest (folio 302 15/1/1658)
- G.Van Duysel betaling Adriaen Pauwels Corsten (folio 302 11/2/1658)
- Aert Mathijs Eelens (folio 303 1657)
- Wouter Van den Berch (folio 303 1657)
- Cornelis Peeter Wouters (folio 303 1657)
- Jenneke Adr x weduwe Adr Michielssen: Jan (folio 303 1657)
- Uytcoop tussen de erfgenamen Adriaentke Lenaert Laureyssen x Hendrick Crijnen, Hendrick Crijnen, Wouter Gijsbrechts, Hendrick Janssen x Adriaentke Gijsbrechts, Jacob Simon Servaessen, Willem Van Opstal x Lucia Servaessen, Tanneke Michiel Servaessen, Adriaentke Michiel Servaessen
- Aert Mathijs Eelens betaling Wouter Van den Berge (folio 303 1/3/1658)
- Jenneke Adr x †Adr Michielsse: zoon Jan transport Cornelis Peeter Wouters (folio 303 21/3/1658)
- Onmondig Cornelis Lenaerts, Jan Gijssen, Cornelis, ... x Jacop Hermans, ... x Geeraert Hendricx: Kind Gijsbrecht Cornelis (folio 303 25/4/1658)
- Deling: Hendrick Crijnen, Erfgenamen Adriaentken Lenaert Laureyssen, Wouter Gijsbrechts, Adriaentken x Hendrick Jansse, Jacop Servaessen, Sijmon, Michiel, Kind Servaes, Tanneken, Adriantken, Lucia x Willem Van Opstal (folio 303 25/4/1658)
- Michiel Servaessen, Jan Crijnen, Cornelis Crijnen, Cornelis Lenaerts (folio 304 1657)
- Willem Van Duysel (folio 305 1657)
- Janne Marijnen (folio 305 1657)
- Guiliam Van Duysel betaling St.Michielskerk (folio 305 25/4/1658)
- Jan Marijnen kerkmeester Weelde 1658, Henri Lemmens Stadthouder Weelde 1655, Jan Havermans en Bartholomeus Schuermans: schepenen Weelde 1655, Peeter Hermans en Wouter Van Berch en Adr.Jacop Luyten: schepenen Weelde 1657, Niclaes Willems: H.Geestmeester van Weelde 1657
- Lisken Joost Luyten x Willem Plompen, Geertruyt Luyten x Hendrick Wittens, Maeyken Joost Leyten x Wouter Goyaert Verbruggen, Catharina Leyten begijn tot Turnhout, Aert Joost Leyten, Hendrick Joost Leyten, Heyltke x Cornelis Jansen (folio 306 1657)
- Adriaen Jan Luyten x Cathalijn (folio 306 1657)
- Lisken Joost Leyten x Willem Plompen, Geertruyt x Hendr Wittens, Maeyken x Wouter Goyaert Verbruggen, Catharina begijn, Aert, Hendrick, Heyltken x Cornelis Jansse Miertmans verkoop Adriaen Jan Luyten x Cathalijn (folio 306 18/6/1658)
- Adriaen Jan Peeter Dilen (folio 307 1658)
- Michiele Adriaenssen (folio 307 1657)
- Adriaen Jan Peeter Dilen verkoop Michiel Adriaensse (folio 307 8/7/1658)
- Thomas Reyniers x Catharina Dairts betaling Laureys Vermeulen x Barbara T.Reyniers (folio 307 23/9/1658)
- Thomas Reymers x Catharina, Laureys Vermeulen x Barbara T.Reymers (folio 308 1657)
- Mathijs Janssen De Bie x Dimpna Dierick Smits Testament (folio 308 1657)
- Testament Mathijs Janssen de Bie x Dymphna Dierick Smits (folio 308 22/11/1658)
- Deling Heyltken Jaspar Moerlants x †Jacop Baerlmans Kind, xx Bernaert Vogels (folio 309 23/11/1658)
- Heyltken Jaspar Moerlants x Jacop Baerlmans (folio 310 1658)
- Cornelis Peeter Wouters (folio 311 1658)
- Michiel Bols (folio 311 1658)
- Michiel Wouter Schoot, Jenneke wed Adriaen Michiel Schoot (folio 311 1658)
- Goris Adriaen Mertens (folio 311 1658)
- Michiel Wouter Wilborts, Adriaen Wouter Wilborts (folio 311 1658)
- Elisabeth de Gruyter (folio 311 1658)
- Meriken Stoffel Donckaerts x Anthoni Deens (folio 312 1659)
- Cornelis Peeter Wouters verkoop Michiel Bols (folio 311 13/12/1658)
- Onmondig Adriaen Wouter Wilborts betaling J.Elisabeth de Gruyter begijn Turnhout (folio 311 30/1/1659)
- Maeyken Stoffel Donckaerts x †Anthoni Deens betaling Cathalijn Hendricx begijn Turnhout (folio 312 28/6/1659)
- Michiel Willem Tielman Lemmens (folio 313 1659)
- Michiel Willem Tielman Lemmens betaling G.Lemmens secretaris (folio 313 30/1/1659)
- Erfscheiding Adriaen Bols, Cornelia Laureys Bols, Jenneke Peeter Lemmens x Cornelis Adriaenssen int broeck, Maria Peeter Lemmens, Michiel Peeter Lemmens (folio 314 1659)
- Deling stede gekomen van Cornelia Laureys Bols, Michiel Peeter Lemmens, Jenneke x Cornelis Adriaensse int broeck, Maeyken, Adrian Laureys Bols (folio 314 31/1/1659)
- Maeyken Jaspar Moerlants x Janne Havermans (folio 315 1659)
- Adriaen Bols verkoop Willem Jacop Deens (folio 315 31/1/1659)
- Maeyken Jesper Moerlants x Jan Havermans betaling Elisabeth de Roye meesteres begijnhof Turnhout (folio 315 3/2/1659)
- Michiele Adriaensen (folio 316 1659)
- Adriaen Jan Peeter Dilen (folio 316 1659)
- Cornelis Jacop Anssems (folio 316 1659)
- Adriaen Jan Peeter Dilen verkoop Michiel Adriaensse (folio 316 5/2/1659)
- Michiel Adriaensse verkoop Jan Aerts (folio 317 5/2/1659)
- G.Van Duysel x Maria Van Asten betaling 1. G.Lemmens, 2. Michelden Loicx begijn Turnhout (folio 317 8/2/1659)
- Michiel Laureyssen de Souter x Maria Peeter Lemmens (Notaris Peter Mingras Sevenbergen 13/2/1659) verkoop Cornelis Adriaensse zwager (folio 318 14/2/1659)
- Cathalijn Hendrix begijn tot Turnhout (folio 318 1659)
- Michiel Laureyse de ... x Maria Peeter Lemmens (Zevenbergen) (folio 318 1659)
- Jan Huybrecht Ketelaers (folio 318 1659)
- Janne Marijne (folio 318 1659)
- Cornelis Geeraert Andries (folio 318 1659)
- Cornelis Geeraert Andries verkoop Jan Marijnen (folio 318 14/2/1659)
- Cornelis Buycx, Daniel Buycx x Engeltke (folio 319 1659)
- Janne Peeter Hermans (folio 319 1659)
- Bernaert Vogels (folio 319 1659)
- Huybrecht Corn Van Gorp (folio 319 1659)
- Mr.Cornelis Buycx, onmondig Kind Mr.Daniel Buycx x Engeltken Cruycaerts verkoop 1. Jan Peeter Hermans, 2. Bernaert Vogels, 3. Huybrecht Cornelis Van Gorp, 4. wed en kind Coenraert Vermeeren (folio 319 1/3/1659)
- Coenraet Vermeeren (folio 320 1659)
- Bartholomeus Schuermans betaling Juf Elisabeth Segers meesteres begijnhof (folio 320 5/3/1659)
- Mr.Aert Sebastiani verkoop Jan Adriaensse Van Gestel (folio 321 20/3/1659)
- Jan en Cornelia en Maeyken en Hendrick Antoni Kemps verkoop Peeter Jacop Buycx x Maeyken Van Berch (folio 321 28/3/1659)
- Dirck Cornelis verkoop Peeter Buycx (folio 322 11/7/1659)
- Catalijn Jan Kemps x Wouter Verspaendonck betaling Adriaen Van Spaendonck (folio 322 22/9/1659)
- Hr.Hendrick Van Duysel vice-pastor in Wuestwesel verkoop Jan Van Horen (folio 323 14/10/1659)
- Cornelis Geeraert Andries betaling Lamb Jan Lamb (folio 323 18/11/1659)
- Kinderen Adriaen Jacops† x Maeyken Pauwels Voskens, xx ... Jan Michielsse: 1. Jacop, 2. Adriaen, 3. Pauwels, 4. Adriaen†, 5. Pauwelijntken x Adam Geerts, 6. Mayken x Anthoni Willemsen (folio 323 18/11/1659)
- Hendrick Cornelis Vaerten betaling Oeyken dr.Hendrick x †Cornelia Bols (folio 324 3/2/1660)
- Maeyken Sebastiaen Van Leyenborch x Cornelis Laureys Dingemans, Oeyken, Jan, Hendrixken x Goossen Adriaensse, Elisabeth x Peeter Adriaensse, erfgenamen Sebastiaen Van Leyenborch x Heyltken Jan Gijs verkoop 1. Jacop Lenaert Schoofs, 2. Hendrick Wangy (folio 324 9/2/1660)
- Jacop Jacops x Adriaentken Fransse betaling Antonis Fransse = broer (folio 326 12/2/1660)
- Anthonis Frans Anthonisse verkoop Willem en Maeyken en Joost en Cornelis Jan Willems Van Liemde (folio 326 12/2/1660)
- Michiel Wouter Wilborts betaling Cornelia Van Spaendonck bagijntken Turnhout (folio 327 20/2/1660)
- Guilliam Van Duysel x Maria Van Asten betaling G.Lemmens (folio 327 20/2/1660)
- Corstiaen Frans Havermans betaling Alith Jansse x †Cornelis Van Nooten (folio 327 20/2/1660)
- Lambrecht Sebastiaens betaling Cornelis Hendricx Van Turnhout (folio 328 28/2/1660)
- Maeyken Jan Thomas Molenpas x Peeter Hermans betaling Cornelis Hendricx Van Turnhout (folio 328 28/2/1660)
- Aert Peeter Deens verkoop 1. Franchoys Hendricx Van Gilsse, 2. Adriaen Jacop Luyten (folio 328 28/2/1660)
- Jacop Peeter Luyten, Lisken x Jan Wouter Anthonis, Willem, onmondig Peeter Jacop Luyten verkoop Anthonis Jan Anthonis (folio 329 8/3/1660)
- Heyltken Antonis, Jesper, Cornelia Jan Joost Kemps x Lambrecht Sebastiaens, Cathalijn x Wouter Verspaendonk, Maeyken x Jan Coenraert Vermeeren, Josijntken x Peeter Van der A, Jenneke betaling G.Lemmens (folio 330 11/3/1660)
- Cornelis Geeraert Andries verkoop Adriaen Lenaert Schoofs (folio 331 1/4/1660)
- Cornelis Geerdt Adriaenss betaling Heer en Mr.Jan le Pieme rector fondatie O.L.Vrouw (folio 331 1/4/1660)
- Hr.Geeraert Francois Lemmens hoofdschout Santhoven, Godefroy Lemmens, Juf Maria Lemmens, Juf Anna Lemmens x Heer Drossaert Beyaerts (Notaris Cornelis de Bie Lier 8/6/1660) verkoop Franchoys van Weert x J.Catharina Lemmens (folio 332 9/6/1660)
- Peeter Hermans x Maeyken Jan Thomas betaling Wouter Van den Berge (folio 332 28/6/1660)
- G.Van Duysel betaling Maeyken Aert de Brouwer (folio 333 19/7/1660)
- Testament Jacop Adriaen Dijckmans, erfgen: - Govaert Michielsse x Maeyken Jansse de Bie, Kind Adriaentken x Jan Verheyden de jonge, zoon Michiel, - onmondig Cornelis Geerts x Maeyken Aert Bosmans (folio 333 27/7/1660)
- Tieleman en Michiel en Adriaen Willem Tieleman Lemmens erfquitantie Cornelis Bols, Michiel Bols (folio 335 18/8/1660)
- Cornelis Adriaensse int broeck x Michiel de Zouter x Maria Lemmens (Sevenbergen Notaris Misgeras 2/9/1659) verkoop Adriaen Bols x Jenneken (folio 336 23/11/1660)
- Charel Schillemans, Heer en Mr. Adriaen Schillemans verkoop de Borcht Michiel Bols (folio 336 30/9/1660)
- Testament Jaspar Adriaen Jaspars x Maeyken Hans Adriaens, dr. Adriaentken, xx Lisken Cornelis Lenaerts (folio 336 30/11/1660)
- Aert Mathijs Eelens betaling Jan Willemse Van Riel (folio 338 3/12/1660)
- Erfgenamen Jan Sebastiaen Hermans , zoon Jan, onmondig (folio 339 10/12/1660)
- Heyltken Cornelis Bartholomeus x Jacop Smolders verkoop Govaert Michielsse (folio 339 10/12/1660)
- Jenneken Peeter Lemmens x Cornelis Adriaensse int broeck, Maria x Michiel de Zouter verkoop Francoys Hendricx Van Gilsse (folio 339 13/12/1660)
- Michiel Willem Tieleman Lemmens, Tieleman Willem Tieleman Lemmens verkoop Wouter Van den Berge (folio 340 20/12/1660)
- Lenaert Jan Mierdtmans betaling Jan Nicolaes Willems (folio 340 13/1/1661)
- Tielleman Willem Lemmens betaling H.Geest (folio 340 22/1/1661)
- Jacop Moerlans betaling Wouter Van den Berch (folio 341 22/1/1661)
- Heyltken Nicolaes Van Kiboem x †Corn Evaerts, Aert Peeter Hermans zwager betaling H.Geest (folio 341 22/1/1661)
- Heer en Mr.Jan Le Piem pastoir erfquitantie Corn Van Turnhout x Elisabeth Sebastiaen Hermans (folio 341 27/1/1661)
- Magriet Huybrechs betaling Heer en Mr. Jan Le Piem (folio 341 27/1/1661)
- Michiel de Souter x Maria Peeter Lemmens (Sevenbergen Notaris Peeter Mingras 1/2/1661) verkoop Cornelis Adriaensse x Jenneken Peeter Lemmens (folio 342 3/2/1661)
- Huybrecht Verheyden x Maeyken Jan Scheerders, erfgenamen Heyltken Anssems†begijn betaling Erfgenamen Jan Jansse de molder (folio 342 11/2/1661)
- Peeter Hermans betaling H.Geest (folio 343 15/2/1661)
- Lambrecht Sebastiaens betaling H.Geest (folio 343 15/2/1661)
- Adriaen Laureys Bols verkoop Adriaen Diericx (folio 343 16/2/1661)
- Kinderen Adriaen Diericx: 1. Cornelis, 2. Lucia x Jacop Adriaensse Van Gestel, 3. Jan, 4. Jenneke betaling Michiel Wouter Wilborts (folio 344 23/2/1661)
- Adriaen Willem Lemmens verkoop Wouter Van den Berch (folio 344 28/2/1661)
- Mr.Aert Sebastiani x Maria Hendr.Lemmens verkoop Willem Dens (folio 344 30/3/1661)
- Maeyken Mathijsse x Adriaen Jacops verkoop Mathijs Jansse de Bie (folio 345 25/4/1661)
- Heer en Mr.Geert Franc Lemmens (Notaris Cornelis de Bie Lier 26/1/1660) transport Sr.Mathijs Luycx te Antwerpen (folio 345 2/5/1661)
- Testament Jan Peeters Van Dungen x Cathalijn Peeter Adr Jacops (folio 346 3/6/1661)
- Erfgenamen Bernaert Vogels: - Cornelis Vogels, Herman†, Lisken x Jan Bruyseels, Peeter† 1 kind, - Heyltken Jesper Moerlants x †Bernaert Vogels (folio 347 9/6/1661)
- Geeraert Herman Noodens betaling Aert Peeters (folio 348 9/7/1661)
- Testament Govaert Michielsse x Maeyken Jansse de Bie (folio 348 22/7/1661)