Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Schepenregister 1655-1677

Rijksarchief Antwerpen. Oud Gemeentearchief Weelde nr.14: Schepenregister 1655-1677

- Cathalijn Cornelis Bays x Jooris Schrijvers verkoop Michiel Adriaen Stoffels (folio 1 27/9/1661)
- Nicolaes Willems Van Leyenbergh x Aertken Stoffel Donckers, jongste dochter Cathalijn (folio 1 8/11/1661)
- Cornelis Claesse x Adriaentke Laureysse te Poppel Testament (folio 2 9/11/1661)
- Michiel Bols verkoop de Borcht Mathijs Schillemans (folio 4 9/11/1661)
- Mr Aerdt Sebastiani x Maria Mr Hendrick Lemmens verkoop Michiel Bols (folio 4 10/1/1662)
- onm Kinderen Jan Janssen Hendricx Verheyden† x Jenneke Jan Hermans, Jenneke Jan Hermans, Wouter Wouters verkoop Peter Vromans (folio 4 19/1/1662)
- Cornelia Jan Joost Kemps x Lambrecht Sebastiaens, Maeyken x Jan Coenraerts Vermeeren, Catharina x Wouter Verspaendoncq, Josijntje x Peter Lambrechts Van der Aa, Jenneke, erfgenamen Jan Joost Kemps† x Heyltken Antonis (folio 6 19/1/1662)
- Wouter Wouter Mierdmans verkoop Peter Vromans (folio 7 20/1/1662)
- Lucas Kerckhoven verkoop Michiel Peeter Bols (folio 8 23/1/1662)
- Lambrecht Sebastiaens betaling Cornelis Hendericx Van Thuernhout (folio 8 26/1/1662)
- Tielman Willem Lemmens betaling Dympna Cornelis Jansse (folio 8 28/1/1662)
- onm Kind Geerit Geeritssen x Tanneken Herman Broecx, Lucia Gerit Geritssen x Henderick Servaessen, Catharina onm dochter Jan Herman Broecx x Wouter Jansse verkoop 1. Merten Nicolaes de Bie (9/2/1672: Jenneken Geerit Geertsen x Cornelis Lemmens, Hermijn, Lijntken), 2. Wouter Van Den Berch, 3. G.Lemmens (folio 9 31/1/1662)
- Willem Deens verkoop Cornelis Hermans zwager (folio 10 31/1/1662)
- Dilis Schellekens x Elisabeth Van Trier betaling Matijs Jansse (folio 10 6/2/1662)
- Michiel Adriaenssen verkoop Jacop Cornelis Smolders (folio 11 7/2/1662)
- Mayken Hendrick Gijssels x †Cornelis Baeys betaling Kinderen Cornelis Hendericx x Maeyken Cornelis Baeys (folio 11 7/2/1662)
- Bartholomeus Cornelis x †Maeyken Jacop Moerlants: 1. Anneken x Peeter Jan Anthonis, 2. Adriaentje onm dochter Maeyken Jacop Moerlants (folio 11 9/2/1662)
- Peeter Jan Anthonis x Anneken Bartholomeus Cornelis, Adriaentken dr Maeyken Jacop Moerlants betaling G.Lemmens secretaris (folio 13 28/2/1662)
- Maeyken Jasper Moerlants x Jan Havermans betaling Juf Cathalijn en Heyltje, Kinderen Govaert Van Den Nieuwenhuysen (folio 13 28/2/1662)
- Heyltje Jasper Moerlants, zoon Cornelis Baelmans betaling Heer en Mr Johan de Roy, baccelier in beyde de rechten (folio 14 4/3/1662)
- Deling tussen Jacob en Anthonie Scheyrders broers, Adriaentje = zuster, Maeyken = halfzuster, dr Jan Scheyrders x Tanneken Gerit Beyrten (folio 14 28/2/1662)
- Peter Adriaen Peters transport Jan Peters Van Dungen x Catharina Peter Adriaen Jacobs (folio 15 23/3/1662)
- Adriaen Jan Peters verkoop Jan Cornelis Mathijssen (folio 16 4/4/1662)
- Jan Cornelis Mathijsen verkoop Adriaen Jan Peeter Dielen (folio 16 4/4/1662)
- Adriaen Jan Peters Dielen† x Geertruydt verkoop Dielis Claessen (folio 16 4/4/1662)
- Jacob Moerlants, onm Kind Bartholomeus Cornelis x †Maeyken Jacob Moerlants verkoop Peter Jan Anthonis x Anneken Bartholomeus Cornelis transport Huybrecht Jan Huybs (folio 17 7/4/1662)
- Erfgenamen Goris Adriaen Gorissen: Adriaentken Nicolaesse x †Goris Ad Gorissen, Hend Ad Gorissen, Cornelia Adriaen Gorissen (folio 17 15/4/1662)
- Tielman en Adriaen Willem Lemmens verkoop Peter Jacob Buycx (folio 18 25/4/1662)
- Adriaen Jan Peeter Dilen verkoop Antonis Schats (folio 19 2/5/1662)
- Kind Adriaen Cornelis Gijbs† xx Tanneken Frans Peeters, x Lucia Willem Nooys: 1. Jacob, 2. Willem (folio 19 2/5/1662)
- Josijntken Jan Joost Kemps x Peeter Lambrechts Van der Aa betaling H.Geest (folio 21 20/5/1662)
- Maeyken Jaspar Moerlants x Jan Havermans betaling H.Geest (folio 21 20/5/1662)
- Anneken Gerit Adriaens, momboir = Adriaen Gerit Adriaens verkoop 1. Henderick Jan Lambrechs, 2. Adriaen Dircx, 3. Govaert Michielsen, 4. Cornelis Gerits, 5. G.Lemmens (folio 21 5/6/1662)
- Adriaen Dircx x Jacopmijntje Adriaen Van Gestel erfmangeling Henderick Jan Lambrechts x Catharina Gerit Adriaens (folio 23 5/6/1662)
- Govaert Michielssen verkoop Henderick Jan Lambrechts x Catharina Gerit Adriaen Driess (folio 23 5/6/1662)
- Adriaen Willem Tiellemans verkoop Jacop Adriaenssen Van Gestel (folio 24 8/7/1662)
- Aert Mathijssen Eelens kinderen: Adriaen, Maeyken x Adriaen Verdoncq, Lisken x Peeter Bastiaens, Cornelia, Anneken, Kinderen †Jenneken Adriaen Wouters verkoop Jan Nicolaes de Bie x Geertruyt Jacob Dens (folio 24 17/11/1662)
- Jan de Bie (folio 25 17/11/1662)
- onm Bartholomeus Schuermans verkoop Heyltken Jespers Moerlants xx †Bernaert Vogels (folio 25 18/12/1662)
- Heyltken Jesper Moerlants xx †Bernaert Vogels, zoon = Cornelis Jacop Baerlmans betaling Anthonie Vloers (folio 26 18/12/1662)
- onm Jan Bacx den jongen † x Adriaentje Jesper Adriaens verkoop 1. Anthonis Jan Anthonis, 2. Michiel Bols (folio 26 22/12/1662)
- Michiel Willem Lemmens, Adriaen, Tielman (folio 28 16/2/1663)
- Geschil tussen Erfgenamen Bartholomeus Scuermans, onm Kind Barth Scuermans x Maeyken Aert Nijs, zoon Nicolaes, onm Kind Catharina Bart Schuermans x Jan Gerits, erfgenamen Adriaentje Hendericx† x †Barth Schuermans, Maeyken en Anthonis Jan Anthonis, Jenneken Jan Anthonis x Adriaen Gijsbrechts Fockaerts, Kinderen Adriaentje Hendericx (folio 30 16/2/1663)
- onm Kind Bartholomeus Scuermans x †Maeyken Aert Nijs verkoop Jan Aert Nijs (folio 31 17/2/1663)
- Jan Aert Nijs transport Vijner Goyaert Gijsbrecht de Bont (folio 32 17/2/1663)
- Aert en Jan Hendrick Janssen de Bie† x Maeyken Aert Nijs† transport Vijnier de Bont (folio 32 17/2/1663)
- Jan Janssen Verheyden x Magriet Huybrechts betaling G.Lemmens (folio 33 23/2/1663)
- Michiel Willem Lemmens verkoop Anthonie Wouters (folio 33 26/2/1663)
- Michiel Willem Lemmens voor broer Adriaen verkoop Tielman Willem Lemmens (folio 34 6/4/1663)
- Tielman Willem Lemmens betaling Mr Jan de Roy (folio 35 6/4/1663)
- Heyltken Jesper Moerlants xx †Bernaert Vogels, Jan Havermans zwager betaling G.Lemmens (folio 35 10/4/1663)
- Jenneke Jan Anthonis x Adriaen Gijsbrecht Fockers, Maeyken, Anthonis, Kinderen †Adriaentken Hendricx betaling Juf Elisabeth de Roy meester begijnhof Turnhout (folio 36 27/4/1663)
- Deling erfgenamen Jacop Jacops Compeers† x Jenneken Jan Bacx: 1. Maeyken x Willem Martens, 2. Jenneke x Dierick Matijs de Bie, 3. Adriantken x Cornelis Lenaerts Schoefs (folio 37 18/6/1663)
- onm Bartholomeus Schuermans x †Maeyken Aert Nijs verkoop Adriaen Adriaen Peeters Van Hilvarenbeek transport Francoyes Van Gils x Adriaentken Spices (folio 38 21/6/1663)
- Maeyken Jaspar Moerlants x Jan Havermans betaling G.Lemmens (folio 39 25/6/1663)
- Johanna Van Duysel x Sr Peeter Van Den Elsacker, secretaris Loenhout verkoop Willem Dens (folio 40 30/6/1663)
- Jan Van Haren verkoop 1. Anthonie Wouters, 2. Jacob Adriaenssen Van Gestel (folio 40 9/7/1663)
- Jan Verheyden x Magriet Huybrechts betaling G.Lemmens (folio 41 16/7/1663)
- Jan Marten Goossens, Bartholomeus, Anna x Tielleman Lemmens betaling Anna Mr Hendrick Lemmens x †Peeter Bols (folio 41 18/7/1663)
- Elisabeth Peter Gerits xx †Willem Willemsen, Willem Peter Gijb Havermans, Cornelis, Maeyken x Hendrick Janssen Van Loon betaling Gerit Peeter Havermans (folio 42 28/9/1663)
- Heyltken Jesper Moerlants xx †Bernaert Vogels, Cor Jacop Baerlmans haar zoon verkoop Francoys Hendrix Van Gilsse (folio 42 22/11/1663)
- Maeyken Cornelis Anssems x Cornelis Claes Coymans verkoop Willem Aert Peeters x Cathalijn Cornelis Anssems, ouders = Cornelis Jan Anssems† x Adriaenken Cornelis Coymans† (folio 42 22/11/1663)
- Maeyken Claes Coymans x Jan Jan Cornelis verkoop Cornelis Claes Coymans x Maeyken Cornelis Ansems (folio 44 22/11/1663)
- Michiel Willem Tiellemans betaling Willem Dens (folio 44 26/11/1663)
- Jacop Adriaen Jacops, zijn halve broeders en zusters, Geeraert Adriaenssen x Jenneken Smits, Matijs, Christina† x †Jacop Lenaerts (zoon Adriaen), Maeyken x Antoni Driesch (Andries Mierdmans = zwager), Alle erfgenamen Jan Adriaensse, 1e comparant halven broeder (folio 44 1664)
- Adriaen Lenaert Hendrick Reyns, Jan, Hendrick, Maeyken, Kinderen Maeyken Adriaensse, Matijs Lenaert Reyns (folio 46 15/1/1664)
- Michiel Willem Tielman Lemmens betaling G.Lemmens secretaris (folio 47 5/2/1664)
- Pauwels Peeter Michielsse, zoon van Jacopmijntken Peeter Nicolaesse, Tielman Michielsse x Jenneken Peeter Nicolaesse, Jan Lommen x Lisken Peeter Nicolaesse (folio 48 7/3/1664)
- Adriaentje Stoffel Aert Donckers x †Michiel Wouters Van Schoot, Maeyken Michiel Wouters x Melchior Verh...., Wouter Michielsen verkoop 1. Maeyken Wouters x †Cornelis Peters, 2. Wouter Adriaensen Van Schoot, 3. Michiel Bols, 4. Mayken Wouters met zoon Peter Cornelis Peters, 5. Michiel Bols, 6. Jan Hendrick de metser (folio 48 3/4/1664)
- Michiel Willem Lemmens verkoop Michiel Bols (folio 51 22/4/1664)
- Sr Davidt van Leeuwen betaling Tielman Willem Lemmens (folio 52 5/6/1664)
- Adriaen Adriaenssen Bartholomeus verkoop Michiel Peter Bols (folio 52 1/7/1664)
- Deling Maeyken Jesper Moerlants, Heyltje, zoon Cornelis (folio 53 4/7/1664)
- Kind Jan Willemssen Van Limde† x Elisabeth Rutten: 1. Willem, 2. Joost, 3. Cornelis, 4. Maeyken x †Jan Mollen Notaris Verschueren Turnhout (folio 53 10/7/1664)
- Govart Michielsen x †Maeyken Jan Thijs de Bie, dochter Adriaentje† x Jan Verheyden, zoon Michiel (folio 57 9/9/1664)
- onm Kind Gerit Dielis Jansse x Maeyken Jans Van Oirle betaling wed en Kind Jan Adriaen Moerlants (folio 58 15/9/1664)
- Maeyken Peeter Matijssen x Ad Jacops verkoop Matijs Jan Eelens (folio 58 4/9/1664)
- Peeter Antonis Van Kiboem x Hendricken Jan Miertmans, dochter = Heyltken Jan Jansse† erfquitantie Maeyken Peeter Matijs (folio 59 4/9/1664)
- Maeyken Jan Thomas Molenpas x Peeter Hermans verkoop Peeter Buycx x Maeyken Van Den Berge (folio 59 7/10/1664)
- Kind en Erfgenamen Lenart Miertmans betaling St.Michielskerk (folio 60 28/1/1665)
- Maeyken Hendrick Gijssels x †Cornelis Bayes betaling Jacop Thomas x Maeyken Cornelis Bayes (folio 61 3/2/1665)
- Deling Heyltken Nicolaes Nicolaesse Van Kieboem, dochter x Aert, dochter x Jan, Clasijntken, oom = Cornelis Van Kieboem (folio 61 5/1/1665)
- Jacop Cornelis Smolders x Heyltken Cornelis Bartholomeus verkoop Elisabeth Antoni Dens x †Nicolaes Van Kiboem, dochter Clasijntken (folio 63 10/2/1665)
- Erf Kind Bartholomeus Scuermans betaling Van Asten, schoonzuster = Juf Catharina de Roy, erfgenaam Adriaen Verelst (folio 64 8/2/1665 Gilse)
- Huybert Peeter Huybrechts verkoop Tieleman Michielsen (folio 64 25/2/1665)
- Jenneken Adriaen Jacobs x †Adriaen Michielsen, Michiel Adriaensen, onm K Cornelis Claes Coymans x Margareta Adriaen Michielsen, Hendrick, Adriaen verkoop Jan Adriaensen Van Gilse x Lucia Adriaensen (folio 65 2/3/1665)
- Jan Adriaenssen Van Gils x Lucia Adriaensse betaling Hendrick Adriaensse (folio 65 2/3/1665)
- Jan Verheyden x Magriet Huybrechs betaling Jan Nicolaesse Van Leyenberch (folio 66 3/3/1665)
- Adriaentje Aert Martens, Notaris J.Verschueren 9/3/1665 verkoop G.Lemmens, Maeyken Andriesse x †Aert Martens (folio 66 12/3/1665)
- Jacob Willemsen Verbunt, Luycas Evarts, Erf van Nicolaes Andries Noulants betaling wed en Kind Nicolaes Andries Luyten (folio 66 8/4/1665)
- Dympna Cornelis Janssen erfquitantie Andries Peter Andriessen (folio 67 8/4/1665)
- Tielman Willem Lemmens betaling Heer Johan de Roy (folio 67 9/4/1665)
- Cornelis Geerts betaling Anna Lijbrechs begijn Turnhout (folio 67 13/4/1665)
- Jacop Cornelis Smolders verkoop Corn Geerits (folio 68 5/6/1665)
- Michiel Willem Tielman Lemmens betaling G.Lemmens (folio 68 6/6/1665)
- Elisabeth Jan Swaenen x †Marten Goossens, Bartholomeus Marten Goossens, Cornelis, Jan, Joachim, Anneken x Tieleman Willem Lemmens betaling Mechteld De Vos begijn Turnhout (folio 69 15/6/1665)
- Lambrecht Lenaerts Van Aa betaling Kind Cornelis Ad Peeters x Maeyken Wouter Michielsse op Schoot (broer Wouter) (30/4/1563: Anth Hend Hendrick Peeters x †Jan Van Aelst, Ad Dierick Schellekens) Maria (folio 69 3/7/1665)
- Maeyken Jan Tomas Molenpas x Peeter Hermans verkoop Jan Peeters Van Den Dungen x Catharina Peeter Adriaen Jacops (folio 70 5/7/1665)
- Tieleman Willem Lemmens betaling Heer Johan de Roy (folio 70 27/10/1665)
- onm Kind Mr Daniel Buycx x Juf Maria de Wael, Kind Anthoni Aertsse x Catharina Mr Daniel Buycx verkoop Marten Peter Deens x Dimpna Cornelis Janssen (folio 71 27/10/1665)
- Clasijntken Van de Kijboom verkoop 1. Anthoni Scheerders, 2. Jan de Bie, 3. Michiel Bols, 4. Jan de Bie (folio 72 12/11/1665)
- Michiel Willem Tielman Lemmens verkoop Adriaen Laureys Bols (folio 74 21/1/1666)
- Anthoni Jan Sceyrders betaling Catharina Jan Eelens x †Cornelis Prijsmans (folio 74 28/1/1666)
- Marten Peeter Deens x Dympna Corn Jansse betaling 1. St.Remigiuskerk Baarle Hertog, 2. Tieleman Willem Lemmens 6/2/1666 (folio 75 5/2/1666)
- Hendrick Adriaensse Schoot x Corstken betaling 1. Lucia Adriaensse Michielsse x Marcus Verdonck, 2. Adriaen Adriaensse, 3. Kind Cornelis Coymans x Magriet Adriaensse (folio 76 13/2/1666)
- Cornelis Geerits betaling Wouter Hans Lemmens (folio 77 17/2/1666)
- Michiel Bols erfmangeling Jacop Adriaensse Van Gestel (folio 77 12/3/1666)
- Kind Jan Van Liemde† als coper 3/4 stede Anthoni Fransen Anthonis: Joos, Willem†, Cornelis, Maeyken, Adriaentken Fransen x Jacob Jacobs (folio 77 3/4/1666)
- Kind Jan Van Liemde† als coper 3/4 stede Anthoni Fransen Anthonis: Joos, Willem†, Cornelis, Maeyken, Adriaentken Fransen x Jacob Jacobs (folio 77 3/4/1666)
- Jan Anthonis Deens betaling Cornelis tot Turnhout (folio 80 19/4/1666)
- Maeyken Sebastiaen Hermans x Anthoni Wouters verkoop Mathijs Jan Eelens x Jenneken (folio 80 24/6/1666)
- Michiel Willem Tielman Lemmens betaling Adriaen Bols (folio 81 28/7/1666)
- Willem Peeter Lemmens verkoop Adriaen Bols (folio 81 9/9/1666)
- Jacob Adriaen Cornelis Gijps borgstelling Cornelia Peeters (folio 82 10/9/1666)
- Marten Peeter Deens x Dimphna Cornelis Janssen verkoop G.Lemmens (folio 82 12/11/1666)
- Marten Peeter Deens x Dimpna Cornelis Janssen erfmangeling Jacob Huybrecht Ketelaers (folio 82 12/11/1666)
- Adriaen Dirx x Jacomijntje Adriaen Jacobs Van Gestel betaling Jan Nicolaes Stoffels Sledden x Maeyken Adriaen Dirx (12/2/1670: Cornelis Adriaen Diercx, Jan, Jenneken, Lucia x Jacop Adriaen Gestels) (folio 83 19/11/1666) 29/12/1674: Alle kinderen en erfgenamen Jacopmijntken Van Gestel: 1. Jacop, 2. Elisabeth x Aert Jacops, 3. Willem, 4. Merten, 5. Adriaen (29/12/1674)
- Tielleman Willem Lemmens verkoop Jacop Adriaens Van Gestel (folio 84 3/12/1666)
- Marten Peeter Deens verkoop 1. Willem Jacob Deens, 2. Cornelis Hendrix Van Turnhout (folio 84 4/12/1666)
- Deling Kinderen Jan Anthonis Scuermans x Adriaentje Hendrix: 1. Jenneken x Adriaen Gijsbrecht Fockaerts, 2. Maeyken, 3. Anthonis (folio 85 3/12/1666)
- Jesper Anthonis verkoop Adriaen Wouter Jansse (folio 86 23/12/1666)
- Peter Jan Willems verkoop Jan Anthonis Corstiaens x Adriaentje Peter Janssen (folio 87 30/12/1666)
- Jan Wouter Anthonis verkoop Adriaen Wouter Jansse (folio 87 3/1/1667)
- Jesper Anthonis verkoop Adriaen Wouter Jansse (folio 88 5/1/1667)
- Michiel Willem Lemmens verkoop Jan Van Haren (folio 88 8/2/1667)
- Willem Jacop Luyten, Adriaen Jacop Luyten, momboir van Adriaen Peeter Luyten verkoop Jacob Ad Van Gestel (folio 88 9/2/1667)
- Tieleman Willem Lemmens verkoop 1. Jan Adriaenssen Van Gestel, 2. Anthonis Scats (folio 88 12/1/1667)
- Michiel Bols verkoop Jan de Bie (folio 89 14/2/1667)
- Michiel Willem Tielman Lemmens verkoop Michiel Bols en Marten Nicolaes de Bie (folio 90 18/2/1667)
- Kind Thomas Reyniers† x Catharina Davidts, Martijnke x Peeter Van Thooren, Jan Lucas Cornelis, Jenneken Lucas x Peter Anthonis Cornelissen, Willemijntje, Cathalijn Thomas tot Alphen, Beyken Thomas† x Laureys Vermeulen: 1 kind (folio 90 28/2/1667)
- Maeyken Andriessen (broer = Matheus Jansen) x †Aert Marten Stalpaerts, Marten, Aert, Martijntje†, Elisabeth x Jan Joordens verkoop Cornelia Adriaensen (folio 91 3/3/1667)
- Cornelis Adriaenssen x Jenneken Peeter Lemmens, Willem verkoop Jacop Gestels (folio 91 8/3/1667)
- Peeter Lambrechts Van der Aa, Anneken x Mathijs Lenaert Reyns, onm voorkind Lambrecht Van der Aa x Jenneken Cornelis Jansse Van Scherpenberch, onm naarkind, Heyltken Peeter Vervoort verkoop 1. Peeter Janssen Vromans, 2. Jan Adriaen Gestels, 3. Anthonis Schats, 4. Willem Peter Luyten, 5. Merten Cornelis Van Scherpenberch, 6. Cornelis Peeter Michielsen, 7. Anthoni Schats, 8. Cornelis Anthonis, transport Jan Adriaen Gestels, 9. Merten Cornelis Van Scherpenberch, 10. Jan Adriaen Gestels, 11. Jan Cornelis Matthijssen, 12. Dirck Cornelis (folio 92 26/3/1667)
- Marten Peter Deens betaling J.De Roy (folio 92 23/3/1667)
- Willem Peter Lemmens, Jenneken x Cornelis Adriaen Diercx verkoop Michiel Willem Tieleman Lemmens x Maeyken Gerrit Bastiaens (folio 97 14/4/1667)
- Michiel Willem Tieleman Lemmens verkoop Govaert en Michiel Bols, ten behoeve Anna Mr Hendrick Lemmens x Peter Michiel Bols (folio 98 16/4/1667)
- Adriaen Bols rente (folio 98 15/1/1686)
- Peter en Jan Kind †Cornelis Peter Huybs transport Maeyken Baelmans x †Mr Daniel Van Den Nieuwenhuysen (folio 99 14/6/1667)
- Jan Verheyden† x Margareta Jan Huybrechts: 1. Margareta x Nicolaes Marinus, 2. Hendrick, 3. Huyb, 4. Jan den jongen†, 5. Heyliger† betaling G.Lemmens (folio 99 12/7/1667)
- Heer Hendrick Van Duysel, Govaert, Willem, Lenaert, Cathalijn x Jan Van Haren, Johanna x Peter Van Den Elsacker (folio 100 18/8/1667)
- Jacob en Liske Peters betaling Peter Jacobs = broer (folio 102 28/9/1667)
- Marten Deens verkoop Jouf Maria Magdalena Van Den Bossche (folio 102 12/11/1667)
- Wouter Van Den Berch 74 jaar stichting 3 missen door Heer Ambrosius Van Den Bossche (folio 102 12/11/1667)
- Catharina Geeraert Adriaens x Hendrick Jan Lambrechs verkoop G.Lemmens (folio 103 20/1/1668)
- Anna Antonis Deens x †Cornelis Bols, Catharina Cornelis Bols x Sebastiaen Peter Hermans, Anthonie Bols, Maria Cornelis Bols verkoop Francis Hendricx Van Gilse (folio 104 24/1/1668)
- Kinderen Jan Willemsse Van Liemde x Heyltken Peyneborchs: 1. Maeyken, 2. Aert, 3. Willem, 4. Joost, 5. Cornelis † x Magriet Adriaensse Van Alphen (folio 104 31/1/1668)
- Cornelis Geerts verkoop Govaert Michielssen (folio 108 3/2/1668)
- Michiel Adriaensse Beckers verkoop Cornelis Geerits (folio 108 3/2/1668)
- Mayken Andriesse x †Aert Marten Stalpaerts, Mateus Aert Marten Stalpaerts, Aert, Martijnken†, Elisabeth verkoop Cornelis Coymans x Mayken (folio 109 6/2/1668)
- Elisabeth Aert Mertens x †Jan Joordens (Stalpaerts woonende tot Poppel) verkoop Cornelis Adriaensse int Broeck (folio 109 6/2/1668)
- Mr Mathijs Luycx Notaris tot Antwerpen x Juf Livina Careel, Notaris Hendr Figgen Antwerpen rente (folio 109 10/2/1668)
- Jan Reyniers Van Haren verkoop Michiel Willem Tiellemans (folio 110 13/2/1668)
- Kinderen Aert Peeter Aerts x Adriaentje Cornelis: 1. Aert den jongen, 2. Maeyken x †Jan Van Riel zoon Hendrick, 3. Cornelia x †Hendrick Stoffel Donckers zoon Christoffel, 4. Willem, 5. Jacob, 6. Peeter†, 7. Anneken x Gerit Peter Havermans (folio 110 5/3/1668)
- Anthoni Jan Sceyrders betaling Cathalijn Geestmans begijn Turnhout (folio 111 28/6/1668)
- Dymphna Cornelis Janssen x Marten Deens verkoop 1/2 paart stede Cornelis Peter Michielsen, Hendrick Van Meersel x Dymphna Peter Michielsen (folio 111 5/7/1668)
- Wouter Van den Berch beneficie (folio 112 17/9/1668)
- Michiel Lambrechs Van der Mijs zoon Lambrecht Martens Van der Mijs (folio 112 20/9/1668)
- onm Kind Lambrecht Sebastiaens verkoop Michiel Bols (folio 113 16/10/1668)
- Michiel Willem Tielman Lemmens betaling G.Lemmens (folio 113 19/10/1668)
- Testament Jacob Joris Rietberghs zonder oir ten behoeve van zijn halve susters en broeder daer vader aff was Adriaen Jan Luyten (folio 114 23/10/1668)
- Catharina Adriaan Pauwels x †Adriaan Jan Luyten, voorzoon = Jacob Jan Rietberghs (folio 115 23/10/1668)
- Tieleman Willem Lemmens betaling Jacob Joris Rietberghs (15/10/1682: Cathelijn Jan Luyten x Jacob Aerts Van Der Moeren, Jenneken, Anneken, Anthonis) (folio 115 23/10/1668)
- Peeter Lenaerts Vervoort† x Mayken Gijsbrecht Havermans: 1. Lenaert, 2. Jenneke† x Nicolaes Geerits Van Exel, 3. Cornelia x Peeter Willem Kaerls, 4. Elisabeth verkoop Wouter Wouters Mierdtmans (folio 115 27/9/1668)
- Wouter Wouter Miertmans transport G.Lemmens (folio 116 27/11/1668)
- Nicolaes Jansse Wintelroye x Anna Philips de Weert, Mr Jan Rijsbosch x Mechtildis de Weert verkoop Govaert en Michiel Bols ten behoeve Anna Mr Hendrick Lemmens x †Peeter Bols (folio 116 24/1/1669)
- Michiel Bols betaling Mr Jan Rijsbosch (folio 116 24/1/1669)
- Catharina Jan Kemps x Wouter Van Spaendonck betaling Peeter Jacop Peeters x Cathalijn Ad Jansse (24/2/1694: Anneken Peeter Jacob Coolpot) (folio 116 31/1/1669)
- Maeyken Aert Peeters x †Jan Van Riel, Cornelia x †Hendrick Stoffel Donckers, Willem, Aert, Peeter†, Tanneken x Geerit Peeter Havermans verkoop Jacop Aert Peeters (folio 117 30/1/1669)
- Elisabeth Dens x †Nicolaes Van Kiboem, dochter Clasijntken betaling Heer Ambrosius Van Den Bosch (folio 117 5/2/1669)
- Jacob Aert Peeters betaling Heer Ambrosius Van Den Bosch (folio 117 5/2/1669)
- Michiel Hendrick Staes betaling Heer Ambrosius Van Den Bosch (folio 118 8/2/1669)
- Jan Antonis Dens betaling St.Jans capelle (folio 118 12/2/1669)
- Maeyken Baelmans x †Daniel Van Den Nieuwenhuysen verkoop Jan Marinis (folio 118 13/2/1669)
- Gelijke erfgenamen Peeter Luyten: Jacob, Willem, Marten, Adriaen, Lisken x Jan Wouter Anthonis verkoop Anthonie Jan Anthonis (folio 119 14/2/1669)
- Adriaen Peeter Luyten verkoop Jacop Willemans, Matheus (folio 119 14/2/1669)
- Hendrick Verheyden, Huybrecht, Magriet Jan Verheyden x Nicolaes Marinus, Michiel, Heyliger†, Magriet Huybrechs x †Jan Verheyden betaling G.Lemmens (folio 120 14/2/1669)
- Engel Jansse Van Dongen x Cornelis Swolfs betaling Sint Jans capelle (folio 120 15/3/1669)
- Frans Adriaensen x †Engel Nicolaes Molenpas, Nicolaes Molenpas† x Tanneke Wilm Bayes transport Michiel Bols (folio 120 3/4/1669)
- Cornelis Adriaen Dircx Int Broeck, Lucia x Jacop Adriaan Gestels, Maeyken x Jan Nicolaes Stoffels, Jan, Jenneken verkoop Jacopmijntken Adriaan Jacops Van Gestel (folio 121 8/4/1669)
- Jan Mathijs de Bie x †Heyltken Peeter Niclaesse verkoop Tielman Michielse x Jenneken (folio 122 15/4/1669)
- Michiel Bols verkoop Jacob Thomas Lenaerts (folio 123 18/4/1669)
- Cornelia Peeter Deens x Michiel Verheyden verkoop Marten Peeter Deens x Dimpna Cornelis Janssen (folio 123 24/4/1669)
- Michiel Willem Lemmens betaling Heer Johan de Roy (folio 124 30/4/1669)
- Testament Maeyken Nicolaes Van Leyenberch, suster Catharina x Heyliger Verheyden 2 Kind, Adriaentje x Adriaen Moons, Jan, Cathalijn, Berbel (folio 124 17/5/1669)
- Hendrick Verheyden x Catharina t'sheeren betaling G.Lemmens (folio 125 27/6/1669)
- Cornelis Baelemans betaling capittels Turnhout (folio 126 9/7/1669)
- Peeter Cornelis Meussen, Jacomijn x Jan Peeter Jan Bruers verkoop Tielman Michielse x Jenneken (folio 127 7/10/1669)
- Vrouw Catharina Lemmens x Heer Van Weelde (Notaris Jan Carel Maes Antwerpen 28/9/1669) verkoop Jacop Adriaensse Van Gestel (folio 127 7/10/1669)
- Deling Govaert Michielsse† x Cornelia Michiel Staes 3 onmondige Kinderen (folio 129 17/10/1669)
- Antoni Jan Huybrecht Ketellaers ten name van Jacop Huybrecht Ketellaers verkoop (folio 132 31/10/1669)
- Schepenen verkoop Jan Verheyden (folio 132 31/10/1669)
- Hendrick Verheyden, Jan de Jonge†, Mr Michiel, Heyliger† verkoop Nicolaes Marinus x Magriet Jans Verheyden (folio 132 31/10/1669)
- Cornelia Michiel Staes x †Govaert Michielse verkoop Huybrecht Jan Huybrechts (folio 133 21/10/1669)
- Deling Jacop Aert Peeters x †Maeyken Jesper Adriaens 2 Kinderen (folio 134 17/12/1669)
- Jenneke Jan Anthonis Schuermans x Adriaen Gijsbrecht Fockers betaling Jof Anna Lijbrechts begijn Turnhout (folio 135 18/12/1669)
- Heer Hendrick Van Duysel betaling Hendrick Jan Lambrechs (folio 136 24/1/1670)
- Jenneken Buycx x Mr Barth Beckers, Anna x Jan Sprengers, Adriaen, Elisabeth begijn Turnhout, Hr Peeter cappellaen tot Berchem, Barbara Buycx tot Berchem verkoop 1. Mertens Deens, 2. Peeter Buycx, 3. Michiel Bols, 4. Adriaen Bols (folio 136 6/2/1670)
- Franchoys Van Gilsse betaling (folio 140 8/2/1670)
- Hendrick Cornelis Van Meersel betaling St.Michielskerk (folio 140 10/2/1670)
- Heyltken Antonis met Jesper = broer x †Jan Joost Kemps, Maeyken Jan Kemps x Jan Vermeeren, Cornelia, Cathalijn x Wouter Verspaendonck, Josijntken †, Jenneken x Adriaen Hendrickx Van Giel verkoop Hendrick Jan Lambrechts x Cathalijn (folio 141 10/2/1670)
- Mr Michiel Verheyden betaling G.Lemmens (folio 142 12/2/1670)
- †Peeter Lenderts Vervoort x Maeyken Cornelis Gijbs, Cornelia Lenaert Peters Vervoort x Peeter Willem Caerls, Lisken Peeters Vervoort, Jenneken x †Nicolaes Geerts, Lenaert verkoop 1. Hendrick Van Meerssel, 2. Cornelis Anthonis (folio 142 12/2/1670)
- Goris Adriaen Martens betaling St.Michielskerk (folio 144 12/2/1670)
- Michiel Peeter Tielemans betaling St.Michielskerk (folio 144 15/2/1670)
- Deling Kinderen Geeraert Adriaen Dries: x 1. Jan, 2. Adriaen, 3. Cathalijn x Hendrick Jan Lambrechts, 4. Cornelis, xx Adriaentken Smits 1. Andries (folio 145 2/4/1670)
- Jan Merten Goossens betaling capittel Turnhout (folio 146 14/4/1670)
- Mayken Jacop Compeers x Willem Mertens verkoop Dirck Thijs de Bie, Cornelis Schoofs (folio 147 12/4/1670)
- Cornelis Geerts, Thomas Lenaerts x †Adriaentken Ad Jans, Kind Cornelis en Maria (folio 147 13/4/1670)
- Jan Lenaert Miertmans, Peeter, Hendrick, onmondig verkoop Jan Cornelis Matijsse (folio 149 16/4/1670)
- Jan Cornelis Matijsse betaling H.Geest (folio 150 16/4/1670)
- Anneken Daniel Van Den Nieuwenhuysen x Merten Vermeeren, Cathalijn x Goossen Marinus, Margareta, Cornelis, Maria, Jenneken betaling G.Lemmens (folio 152 7/5/1670)
- Guilliam Van Duysel x Maria Van Asten betaling Jan Cornelis Van Asten (folio 153 15/5/1670)
- Lenaert Peeters Vervoort, Lisken, Jenneken x †Nicolaes Geerts, Kind Peeter Lenaerts Vervoort x Maeyken verkoop Peeter Willem Kaerls (folio 154 17/6/1670)
- Adriaen Peeter Bols verkoop Govaert en Michiel Bols, Kind Cornelis Bols, Maria Anna Hoppenbrouwers dochter Elisabeth Bols (folio 154 28/7/1670)
- Anneken Peeter Nicolaesse x Valentijn Hendricx verkoop Tieleman Michielse x Jenneken Peeter Nicolaesse (folio 155 14/8/1670)
- Jan Van Haren x Catharina Van Duysel, Antwerpen 9/8/1670 verkoop Juf Cath Pijnappels x †Jan Bart Bolgare (folio 156 14/8/1670)
- Adriaen Geeraert Adriaen Dries, Jan, Cornelis, Cathalijn x Hendrick Jan Lambrechts verkoop 1. Antoni Jan Ketelaers, 2. Huybrecht Adriaense (folio 157 17/10/1670)
- Deling Aert Jan Lommen xx Sara Sebastiaen Wouters, x Aertien Jacop Aerts, x zoon Jacobus (folio 158 9/10/1670)
- Juf Joanna Corn Van Asten transport G.Lemmens (folio 159 27/10/1670)
- Jan Anthonis Deens betaling 1. Hend Cornelis Vaerten, 2. Adriaen Deens, 3. Jacop Riberchs (folio 160 10/11/1670)
- Deling Anthonis Deens x Maria: 1. Elisabeth x †Nicolaes Van Den Kyboom, 2. Anna x †Cornelis Bols, 3. Jan, 4. Adriaen (folio 161 8/1/1671)
- Elisabeth x †Nicolaes Van Den Kyeboom, Anneken Deens x †Cornelis Bols, Adriaan, Jan verkoop 1. Michiel Tielman Lemmens, 2. Mathijs Reyns (folio 163 6/2/1671)
- Nicolaes Marinus x Magriet Verheyden betaling 1. Mr Jan Verschuren, 2. Heer Ambrosius Van Den Bossche, 3. onm Heyliger Verheyden† x Catharina Van Leyenberch, 4. Jan Van Leyenberch (folio 164 6/2/1671)
- Hendrick Jan Lambrechts erfquitantie Kind en erfgenamen Jan Joost Kemps (folio 166 19/2/1671)
- Elisabeth Deens x †Nicolaes Van de Kyboom verkoop 1. Jacop Aert Peeters, 2. Adriaen Deens (folio 167 19/2/1671)
- Elisabeth Deens x †Niclaes Van de Kyboom, Anneken x †Cornelis Bols, Jan verkoop Adriaen Deens (folio 168 20/2/1671)
- Jan Anthonis Deens, Adriaen, Anna Deens verkoop Mr Michiel Verheyden (folio 170 20/2/1671)
- Jan Anthonis Deens betaling Aert Peeter Aerts (folio 170 21/2/1671)
- Tielman Willem Lemmens betaling Catharina Lemmens x †Hr Joan de Roy (folio 171 6/3/1671)
- Anna Van Den Nieuwenhuysen x Merten Vermeeren betaling Juf Catharina Lemmens x †Johan de Roy (folio 172 10/3/1671)
- Kinderen Bartholomeus Corn Bartholomeus: 1. Anneken x Peeter Jan Schoot, 2. Adriaentken x Marinus Frans Berchmans (folio 174 24/4/1671)
- Adriaen Bols erfmangeling Michiel Tielman Lemmens (folio 176 24/4/1671)
- Wouter Miertmans betaling Maeyken x †Peeter Vromans (folio 177 27/4/1671)
- Nicolaes Marinus x Magriet Verheyden betaling Jouf Adriaentken van Baerdwijck begijn Turnhout (folio 178 28/4/1671)
- †Jacop Ketelaers verkoop Anthonis Ketelaers (folio 178 14/5/1671)
- Jan Marinus betaling arme vrinde Jacop Ketelaers (folio 179 14/5/1671)
- Anthonis Ketelaers betaling arme vrinden Jacop Ketelaers (folio 179 14/5/1671)
- Mr Michiel Verheyden verkoop Jacop Aert Peeters (folio 180 26/5/1671)
- Wouter Van den Berge beneficie (folio 181 30/6/1671)
- Elisabeth Deens x †Nicolaes Van de Kyeboom, Anna x †Cornelis Bols, Adriaen, Jan verkoop Mathijs Lenaert Reyns (folio 182 23/7/1671)
- Michiel Bols x Jenneken Noodens betaling Kind en erfgenamen Willem Geerits de Roy (folio 182 20/7/1671)
- Anna Sebastiaen Hermans x Geerit Herman Noodens verkoop Herman Herman Sebastiaens, Jacop (folio 184 12/10/1671)
- Deling Kinderen Heyltken Moerlants: 1. Cornelis Baerlmans, 2. Jan, 3. Maria x Jan Stevens Dielen, Kinderen Maria Jesper Moerlants: 1. Sijmon Jan Havermans, 2. Jesper, 3. Jan, 4. Anthonet, 5. Maria (folio 184 12/11/1671)
- Michiel Bols, Govaert Bols, moeder = Anna Lemmens x †Peeter Bols verkoop Peeter Lenaerts Vervoort (14/3/1656), 17/1/1676: Josijntken x †Adriaen Willem de Wit (folio 187 1/12/1671)
- Peeter Lenaert Miertmans, Catharina x Hendrick Verdonck, Jan† x Christina Servaesse onmondige verkoop 1. Franchoys Van Gilsse, 2. Cornelis Koymans x Maria, 3. Kind Jan Lenaert Miertmans (folio 193 4/2/1672)
- Deling Peeter Havermans x Lisken: 1. Maeyken x Hendrick Van Loon, 2. Cornelis, 3. Willem, 4. Geerit† (folio 150 28/4/1670)
- Mayken Peeter Havermans x Hendrick Van Loon, Cornelis, Willem, Geerit† verkoop Anthonis Schats (folio 171 5/3/1671)
- Deling tussen Maeyken Peeter Havermans x Hendrick Van Loon, onm Kind Geeraert Peeter Havermans (folio 172 26/3/1671)
- Anneken Bartholomeus Cornelis x Peeter Jan Schoot betaling Heer Aelbert Van Doren gewesen capellaen tot Nederpelt (folio 183 30/9/1671)
- onm Jan Sijmon Havermans x Maeyken Jesper Moerlants, Jesper Jan Havermans, Sijmon verkoop Jan Stevens Dilen x ...., Cornelis Baerlmans, Jan (folio 187 11/12/1671)
- Juf Anna Van Muggenhoven geestelijke bejaerde dochter, Maria Anna x Sr Joannes Librechts, Isabella x Sr Cornelis Van de Sande, Susana, Jenne Maria (Eussum 10/11/1671: Holstijn), Sebastiaen (Antwerpen 24/12/1671: Notaris A.de Peeters), Sr Marcelis Anthoni, verkoop Aert Jan Loemen x Sara Sebast (folio 188 29/12/1671)
- Cornelis Baerlmans, Jan, Maria x Jan Stevens verkoop 1. Franchoys Hend Van Gilsse, 2. Jan Merten Goossens transport Anssem Geerts (folio 189 29/12/1671)
- Jouf Catharina Lemmens x †Hr Joan de Roy, Jouf Maria x Hr Steenhuys schout Lille erfrente Mr Michiel Verheyden (folio 190 4/1/1672)
- Neeltken Adriaen Huybrechts, Huybrecht verkoop Jacop Thomas (folio 190 9/1/1672)
- Kinderen Hendrick Cornelis Vaerten x 1. Anna x Adriaen Deens, 2. Jan, 3. Aert, xx 1. Oeyken xx Adriaen Van Asten (folio 191 20/1/1672)
- Anneken Hendrick Vaerten x Adriaen Deens, Aert, Jan verkoop Kinderen secretaris Guill. Lemmens (folio 192 20/1/1672)
- Adriaen Deens x Anna Hend Vaerten, Jan, Aert betaling Juf Catharina Lemmens x †Hr Joannes de Roy, Maria x Hr Schout van Lille (folio 192 3/2/1672)
- Franchoys Hendricx Van Gilsse verkoop Matijs Reyns (folio 194 4/2/1672)
- Aert Jan Loemen betaling Peeter en Jan Mollen (folio 194 5/2/1672)
- Michiel Wouter Wilborts x Magriet Mathijs de Bie betaling Kind en erfgenamen Hendrick Cornelis Vaerten (folio 195 5/2/1672)
- Anna Goossens x Tielman Lemmens verkoop 1. Adriaen Ad Schoot, 2. Jan Van Haren (folio 196 15/2/1672)
- Angela Goossens x Cornelis Peeter Michielse verkoop Cornelis Goossens x Ida Sebastiaens (folio 196 15/2/1672)
- Jan Anthonis Deens betaling Cornelia Sijmons geestelijke dochter (folio 197 18/2/1672)
- Jacop Aert Peeters transport Kind en erfgenamen Niclaes Van Leyenberch (folio 197 4/3/1672)
- Deling Kind en erfgenamen Peeter Bols† x Anna Lemmens: 1. Govaert Bols, 2. Michiel Bols, 3. Catharina Cornelis Bols x Sebastiaen Peeter Hermans: Anthonis Bols, Maria Cornelis Bols, 4. Anna Maria Hoppenbrouwers: Adriaen Bols uitgekocht (folio 198 10/3/1672)
- Wouter Wouter Miertmans verkoop Erfgenamen Peeter Vromans (folio 202 16/3/1672)
- Deling Hendrick Stoffel Donckers † x Cornelia: 1. Stoffel, 2. Jacop (folio 203 17/3/1672)
- Margareta Van Den Nieuwenhuysen, Maria, Cornelia, Joanna, Anna x Merten Vermeeren, Catharina x Goossen Marinus verkoop Juf Catharina en Maria Lemmens (folio 204 5/4/1672)
- Sebastiaen Peter Hermans transport Jan Van Haren (folio 205 28/4/1672)
- Cornelia Jan Mathijssen x Jan Merten Goossens betaling Mr Albert Van Doren (folio 206 4/5/1672)
- Jenneke Cornelis Jans x †Merten de Bie betaling St.Michielskerk (folio 207 4/5/1672)
- Catharina Cornelis Bols x Sebastiaen Peeter Hermans betaling 1/2 Wouter Michiel Schoot, 1/2 Maria Niclaes Van Leyenberch (folio 207 9/6/1672)
- Michiel Wouter Wilborts x Magriet Thijs de Bie betaling Joos Guiliam Trichteneers (folio 208 28/6/1672)
- Michiel Willem Tiel Lemmens betaling Juf Cath Lemmens x †Joan de Roy (folio 210 19/7/1672)
- Mr Michiel Verheyden x †Cornelia Deens betaling E.H.van Hulshout Clemens (folio 210 30/7/1672)
- Peeter Lenaert Miertmans, Catharina x Hendrick Verdonck, onm Lenaert Miertmans verkoop Jan Hend Metsers (folio 211 11/10/1672)
- Dympna Peeter Michielsse x Hendrick Van Meersel betaling St.Michielskerk (folio 212 11/10/1672)
- Michiel Tielman Lemmens akkoord Peeter Vromans (folio 212 3/4/1666)
- Kinderen Huybrecht Miertmans x Jenneke Cornelis Lenaerts: 1. Cornelia x Willem Deens, 2. Catharina x Cornelis Herman Wouter Jans Joos (folio 213 3/12/1672)
- Frans Jacop Jacops verkoop Jacop = broer (folio 216 30/12/1672)
- Oeyken Hendrick Vaerten x Sr Ad Van Asten verkoop Adriaen Ad Schoot (folio 216 2/1/1673)
- Cornelis Schoofs, Willem Mertens tot Hoochstraeten x Maeyken Jacob Compeers verkoop E.H.Anthonius Van der Herstraeten, priester en canonick van Hoochstraten (folio 217 3/1/1673)
- Jenneke Gijs Sijmons x †Peeter Havermans, zoon Peeter betaling H.Geest (folio 218 6/2/1673)
- onm Kint Dilis Niclaesse x Heyltken Wouter Jacop: Wouter verkoop 1. Jan Dilis Van Beeck, 2. Cornelis Anthonis, 3. Jacop Wouters = momboir, 4. Jan Cornelis Mathijsen (folio 218 6/2/1673)
- Jan Dilis Van Beeck betaling H.Geest (folio 220 7/2/1673)
- Deling Peeter Hermans x Maeyken Molenpas: 1. Herman, 2. Aert, 3. Clara x Adriaen Aert Mathijssen, 4. Jan†, 5.Willem†, 6. Sebastiaen† (folio 220 10/2/1673)
- Tielman Lemmens betaling Goris Tielman Lemmens (folio 224 21/2/1673)
- Kinderen Cornelis Willem Bayes x Maeyken: 1. Lisken † x Jan de Roover, kind Peeter en Willem, 2. Catharina†, 3. Mayken x Jacop Thomas, 4. Hendrick buitenlands (folio 225 1/3/1673)
- Margareta Van Den Nieuwenhuysen, Anna x Merten Vermeeren, Catharina x Goossen Marinus, Cornelia, Maria, Jenneken, erfgenamen Daniel Van Den Nieuwenhuysen betaling Jouf Cath Geestmans begijn Turnhout (folio 226 8/3/1673)
- Joost Jansen Van Liemde, Aert Willem Jansen Van Liemde (folio 227 18/3/1673)
- Deling Joost Janssen Van Liemde en Aert Willem Janssen Van Liemde (folio 227 18/3/1673)
- Kinderen Jan Anthonis: 1. Jenneken x Adriaen Fockers, 2. Jan, 3. Anthonis† (folio 228 21/3/1673)
- Adriaen Fockers x Jenneken Jan Anthonis, Maeyken Fockers rente Heyltken Jespers† begijn Turnhout (folio 230 23/3/1673)
- Deling Dirck Cornelis Lenaerts, Jenneken Cornelis Lenaerts†, dochter Cornelia Miertmans x Willem Deens (folio 230 30/3/1673)
- Cornelia Miertmans x Willem Deens verkoop Dirck Cornelis Lenaerts (folio 231 30/3/1673)
- Huybrecht Adriaensse verkoop erfdeel Geerit Adriaen Dries, Boudewijn Dircx (folio 232 5/4/1673)
- Huybrecht Adriaen Huybrechts erfquitantie Jacop Thomas (folio 232 19/4/1673)
- Catharina Van Den Nieuwenhuysen x Goossen Marinus verkoop Magriet Van Den Nieuwenhuysen (folio 232 19/4/1673)
- Lucia Geerit Geertsen x Hendrick Servaessen, Jenneken, Hermijntken, Cathalijn, Maeyken verkoop Jacop Jansse Van Den Nouwlant, Cornelis Nicolaes Jansse (folio 233 4/5/1673)
- Aert Peeter Aerts transport Jacob Aert Peeters = broer (folio 234 20/6/1673)
- Huybrecht Van Gorp† x Maeyken Jacop Lambrechts, Anneken Van Gorp x Boudewijn Dircx, Adriaen betaling Juf Catharina Lemmens x † Hr Joan de Roy (folio 234 28/6/1673)
- Herman Peeter Hermans, Clara x Adriaen Aert Mathijssen betaling Tongerlo (folio 235 11/7/1673)
- Michiel Luyens en Willem Deens schepenen verkoop Anthonis Keteleers (folio 235 13/7/1673)
- Kinderen Adriaen de Roover 1. Jan, 2. Peeter, 3. Willem verkoop 1/2 stede Cornelis Willem Bayes, Jan Merten Luycx (folio 236 13/7/1673)
- Jan Jansse Luycx verkoop 1/8 Adriaen Jansse, Sebastiaen Adriaen Noyes (folio 236 27/7/1673)
- Maria Van Leyenberch met broer Jan betaling onm Kind Catharina Van Leyenberch (folio 237 23/8/1673)
- Anna Merten Hans Goossens x Tielman Lemmens verkoop Jan Merten Goossens (folio 237 7/10/1673)
- Jan Hendrick Vaerten betaling Juf Cath Lemmens x †Hr Joan de Roy (folio 238 2/1/1674)
- Jan Aertsen betaling arme vrinden Jacop Huyb Keteleers (folio 238 12/1/1674)
- Maria Adriaen Luyten x Jan Bols betaling arme vrinden Jacob Huyb Keteleers (folio 239 12/1/1674)
- Wouter Wouter Miertmans verkoop Jan Jansse Schoot (folio 240 16/1/1674)
- Jan Cornelis Mathijsen betaling Hr Petrus Van Steenhuys x Jouf Maria Lemmens (folio 240 17/1/1674)
- Jacob Ad Corn Havermans betaling St.Michielskerk (folio 241 7/2/1674)
- Hendrick Van Haren, Maria Van Doren x Bartholomeus Beckers, erfgen Oeyken Goossens Van Doren betaling Michiel Bols (folio 241 12/2/1674)
- Mr Michiel Verheyden x †Cornelia Deens betaling beneficie van St.Brigida E.H.Clemens Hulshout (folio 242 22/2/1674)
- Merten Vermeeren betaling Jouf Cath Lemmens x †Hr J de Roy (folio 242 26/2/1674)
- Anthonis Bols betaling Sr Petrus Van Steenhuys schout van Lille (folio 243 1/3/1674)
- Michiel Luyens betaling Sr Petrus Van Steenhuys x Maria (folio 244 1/3/1674)
- Guilliam Van Duysel betaling St.Michielskerk (folio 244 16/4/1674)
- Guilliam Van Duysel betaling 1. Jacop Joris Riberchs, 2. Kinderen Mr Sebastiaen Vermeeren secretaris† in Hoochstraeten (folio 245 16/4/1674)
- Michiel Tielman Lemmens betaling Willem Luyten (folio 246 7/5/1674)
- Lambrecht Lurincx betaling Jouf Catharina en Maria Lemmens transport H.Geest (folio 247 7/5/1674)
- Merten Deens verkoop 1. Cornelis Hendricx Van Turnhout, 2. Willem Deens (folio 247 17/5/1674)
- onmondige Lambrecht Sebastiaens verkoop Lambrecht Lurincx transport Bartholomeus Merten Goossens x Peeternella (folio 248 1/6/1674)
- Catharina Bols x †Sebastiaen Hermans verkoop Merten Deens (folio 249 30/8/1674)
- onm Kinderen Sebastiaen Peeter Hermans verkoop 1. Michiel Bols, 2. Willem Peeter Hermans† x Maeyken, 3. Jan de Bie, 4. Michiel Bols, 5. Peter Van De Water (folio 249 30/8/1674)
- Anthonis Bols (Brussel Notaris J.Jacops 11/9/1674) verkoop Hr Petrus Van Steenhuys x Jouf Maria Lemmens, drossaert van Poederlee, schoutet van Lille (folio 251 22/9/1674)
- Michiel Willem Tielman Lemmens betaling Jouf Catharina Lemmens x †Hr Joan de Roy (folio 252 22/9/1674)
- Hend Donckers† x Cornelia Aert Peeters, zoon Christoffel x Jenneken Van der Aa (folio 253 2/10/1674)
- Jan Nicolaes Sledden betaling arme vrinden Jacob Huyb Keteleers (folio 254 16/10/1674)
- Willem Van Duysel x Jouf Maria Van Asten betaling Govaert Bols, Kinderen Cornelis Bols (folio 254 2/11/1674)
- Michiel Adriaen Schoot betaling beneficie van Sinte Brigida E.H.Clemens Hulshout (folio 255 4/12/1674)
- Margareta Mathijs de Bie x †Michiel Groffens verkoop Sebastiaen Jesper Anthonisse (folio 255 29/12/1674)
- Philippus Buycx betaling J.Maria Van Os (folio 256 8/1/1675)
- Michiel Bols transport Aert Peeters Vermeulen (folio 256 25/1/1675)
- Anthonis Bols betaling Michiel Bols (folio 256 25/1/1675)
- Aert Hendric Cornelis Vaerten (onmondig) betaling Jouf Cath Lemmens x †J.de Roy (folio 257 12/2/1675)
- Dirck Van Eynde, onm Geerit Ad, Dirck de Bie x Jenneken Jacop Compeers, Cornelis Schooffs x Adriaentken, Notaris Ferdinandus Van Es (folio 258 22/2/1675)
- Adriaen Peeters Maechel alias Clomp, reuter onder zijne exc de graeve in Waldijck, erfgenaam Barbara Buycx x Tielman Swolfs voster verkoop Mr. Jan Verstrijden (folio 258 28/3/1675)
- Cornelis Swolfs, Hendrick Van Doren alias Toorkens, zuster verkoop Kinderen Mr. Jan Verstrijden (folio 258 28/3/1675)
- Michiel Tielman Lemmens betaling Juf Cath Lemmens x †Joan de Roy (folio 259 11/4/1675)
- Cornelis Bols† x Anna Deens: 1. Anthonis, 2. Cathalijn, 3. Marie verkoop Michiel Bols (folio 259 24/5/1675)
- Philippus Buycx betaling Jouf Maria Schuermans begijn Turnhout (folio 260 13/5/1675)
- Anna Deens x †Cornelis Bols betaling Jacop Riberchs (folio 260 25/5/1675)
- Jacop Donckers betaling Jan Van Leyenberch, Catharina (folio 261 28/5/1675)
- Jan Vermeeren, Huybrecht, Merten, Anthonetta x Jacop Luyten Akkoord (folio 261 21/6/1675)
- Merten Vermeeren betaling 1. Catharina Van Leyenberch, 2. Jan Van Leyenberch (folio 263 25/6/1675)
- Michiel Tielman Lemmens betaling Jouf Cath Lemmens x †Hr Joan de Roy (folio 263 4/7/1675)
- Philippus Buycx betaling Juf Maria Schuermans en Isabella Van Steenbeeck begijnen Hoogstraten (folio 264 7/7/1675)
- Sebastiaen Jesper Anthonisse betaling arme vrinden Jacop Keteleers (folio 265 8/7/1675)
- Cornelis Baerlmans betaling Jouf Catharina Lemmens x †Hr Joan de Roy (folio 265 9/7/1675)
- Kinderen Peeter Vromans: a) Thomas, b) Jan, Willem, Wouter, Maria (folio 266 11/7/1675)
- Michiel Willem Tielman Lemmens betaling Juf Cath Lemmens x †Sr Joan de Roy (folio 266 21/7/1675)
- Jan de Bie betaling Maeyken Cornelis Jan Joris x †Willem Peeters Vermeulen (folio 267 9/8/1675)
- Maeyken Cornelis Jan Joris x †Willem Peeter Vermeulen betaling 1. Anneken Anthonis Kelders begijn Turnhout, 2. Wouter Hans Lemmens (folio 267 9/8/1675)
- Heyltken Jansse x Mathijs Van Hasselt (moeder = Maria Adriaen Daemen), Anneken Adriaen Daemen met Jan Thomas Reyniers = broer moeder (folio 268 4/9/1675)
- Anssem Geerts verkoop Jan Geerts Van Oirle x Jenneken (folio 269 26/9/1675)
- Michiel Willem Tielman Lemmens verkoop Juf Cath Lemmens x Hr Joan de Roy (folio 269 8/10/1675)
- Deling Peeter Hermans Vermeulen: 1. Herman, 2. Clara x Adriaen Oomen, 3. Aert, 4. Jan† dr Beyken x Jan Sebastiaenen, 5. Willem† x Mayken Cornelis Jan Joris (folio 270 4/11/1675)
- Peeter Adriaensse als erfgen Maria Lenaert Reyns verkoop Kind Lenaert Reyns (folio 271 4/11/1675)
- Jan Peeters Van Den Dungen verkoop Michiel Peeters de Bont x Allegonda Marinus (folio 271 2/1/1676)
- Maria Adriaensse int broeck x Jan Sledden verkoop Adriaen Peeter Luyten (folio 271 7/1/1676)
- Adriaen Adriaen Daemen transport Juf Cath Lemmens x †J.De Roy (folio 272 20/1/1676)
- Adriaen Cornelis Jan Joris, Jacopmijntken, Maeyken, Anneken x Nicolaes Ariaense Van Oisterwijck, erfgenamen Cornelis Jan Joris x Tanneken Jacob Gijsels verkoop 1. Kind Adriaen Jan Luyten, 2. Peeter Michielse Van De Water (folio 272 21/7/1676)
- Adriaen Jan Peeter Dielen† x Geertruydt, zoon Jan, Maria x Adriaan Hendrick Van Den Ackerveeken verkoop Jan Hendricx metser (folio 273 28/1/1676)
- Michiel de Bont verkoop Sebastiaen Noyes = oom (folio 273 1/2/1676)
- Catharina Adriaen Noyes x Peter op de Coolpot verkoop Sebastiaen Noyes (folio 274 1/2/1676)
- Willem Deens erfmangeling Sebastiaen Noyes (folio 274 1/2/1676)
- Peeter Van Beeck verkoop Huybrecht Vermeeren (folio 275 1/2/1676)
- Erf Jan Peeters Van Dungen ontvangst Michiel Peeters de Bont (folio 275 1/2/1676)
- Hendrick Adriaen Schoot, erfrente Jan Janssen Wouters†, dochter Heyltken x Peeter Van de Kyeboom, Cornelis Wouter Jans, Jan Joos Dickens x Jenneken Wouter Jansse (folio 275 4/2/1676)
- Cornelia Jan Mathijssen x Jan Merten Goossens verkoop Mathijs Jan Mathijs Eelens, Maria, Catharina (folio 276 8/2/1676)
- Gijsbrecht Gijs Wangy, Elisabeth Gijsbrecht Wangy x Thomas Jansse Van den Hall, Jan Greven, Embrecht Anthonissen de Greve, Anthonet de Greve, Maria Van Den Broeck x Matthijs Nadels, Hendrick Van Den Broeck, Anthonet Eeltkens x Corstiaen Jans Verbraecken, Jenneken Jan Mathijs Eeltkens x Anthonis Cornelis, Mathijs Jan Mathijs Eeltkens, Hendrick, onm Kind Cornelis Adams x Maria Jan Mathijs Eeltkens, Gijsbrecht Hendrick Schuermans, Adriaen Jan Claessen = halve broer, Geerit Peeter Geerts, onm Peeter Geerts, Alle erfgenamen Jenneken Gijs Sijmons verkoop: Peeter Peeter Havermans (folio 276 17/2/1676)
- onm kind Hend Wangy, Cornelia Hendrick Wangy x Jacob Michiel Staes betaling Peeter Buycx, Juf Maria Buycx x Sr Joan Timmermans (folio 277 16/2/1676)
- Adriaen Peter Luyten verkoop Jan Adriaensse Van Gestel (folio 278 20/2/1676)
- Michiel Luyens betaling Michiel Bols (folio 278 10/3/1676)
- Anneke Jan Van Aelst betaling Anthonis Schats (folio 279 11/3/1676)
- Deling Kinderen Cornelis Bols 16/6/1673: 1. Catharina x †Sebastiaen Peter Hermans, 2. Maria, 3. Anthonis (folio 279 24/3/1676)
- Hendrick Van Doren, Maria, broer = buitenlands verkoop Jan Van Haren (folio 280 24/3/1676)
- Peeternella x Bartholomeus Merten Goossens betaling H.Geest (folio 280 1/4/1676)
- Nicolaes Jacob Valentijns, Cathelijn Jacob Hend Valentijns, Hendrick, 2 onm Jacob Valentijns verkoop Kinderen Mr Jan Verstrijden (folio 280 2/4/1676)
- Anna Deens schuldbekentenis weduwe en Kind Francoys Van Gilse (folio 281 10/7/1676)
- Wed en Kind Heer Geeraert Francis Lemmens† x Catharina Charles: 1. Jan Franchoys, 2. Godefridus betaling Kind en erfgenamen Adriaen Adriaen Daemen (folio 281 7/10/1676)
- Anna Van Den Nieuwenhuysen x Merten Vermeeren verkoop Goossen Marinus x Catharina (folio 282 20/11/1676)
- Maria Baerlmans x Jan Stevens betaling Juf Catharina Lemmens x †Hr Joan de Roy (folio 282 1/12/1676)
- Jacob Donckers verkoop Stoffel Donckers (folio 282 22/12/1676)
- Deling erfgenamen moeder Jacopmijntken Van Gestel: onm Jacob Luyten, Lisken Luyten x Aert Jacobs (folio 283 11/2/1677)
- Deling erfgenamen Jacopmijntken Van Gestel: Willem Luyten, onm Merten Luyten (folio 283 25/2/1677)
- onm Jacop Luyten verkoop Aert Jacobs (folio 284 25/2/1677)