Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Volkstelling 1754

Volkstelling 1754

Bron: Algemeen Rijksarchief Brussel. Office Fiscal nr.381

Lijst volgens het formulier van de overdraght der persoonen ingevolge haere Majest. placcaert van 27 november 1754 voor den dorpe van Weelde quartiere van Turnhout. Naem ende toenaem der persoonen, qualiteit, conditie, officie en neringe vrouwen, kinderen met hunne ouderdom, domestiquen, vremdelingen en degene levende van de taefel van de H.Gheest

Anthoni Vloymans, landbouwer, schepen, vrouw, 5 kinderen, 14,12,10,8 en 2 jaar
Willem Deens, landbouwer, Schepen, vrouw, 5 kinderen, 25,23,20,17 en 15 jaar
Jan Baptist Caels, weduwnaar, landbouwer, 5 kinderen, 25,23,20,18 en 16 jaar
Wouter Schuermans, olislaeger en landbouwer, vrouw, 3 kinderen, 4,2 en 1 jaar
Adriaen Huygens, molder en landbouwer, vrouw, 5 kinderen, 11,9,7,4 en 2 jaar, 3 domestiquen
Hendrik van Limpt, werkman, vrouw
Adriaen Schrieken, vrouw en 2 kinderen, 8 en 3 jaar
Adriaen Willemssen, ceuter, vrouw, 2 kinderen, 13 en 10 jaar, 2 domestiquen en 1 vremdeling
Cornelius Vloymans, schoenlapper, vrouw, 1 domestique
De weduwe Jan Lurincx, keuteresse, 4 kinderen, 29,23,21 en 16 jaar
Cornelis Van Hees, keuter, vrouw, 4 kinderen, 16,14,12 en 2 jaar, 1 domestique
Hendrik de Bont, raymaeker, vrouw, 5 kinderen, 22,19,12,10 en 5 jaar, 1 domestique en 2 vremdelingen
Martien van de Pas, keuter, vrouw, 5 kinderen, 10,7,2 en 14 dagen
Jan Luyten, smit, vrouw en 2 kinderen, 12 en 3 jaar, 2 domestiquen
Jacobus de Bont, raymaeker, vrouw, 2 kinderen, 4 jaar en 2 maand
Michiel Colen, keuter, vrouw, 1 kind, 20 jaar en 1 domestique
Jenneken Miermans, spinster
Catharien Miermans, spinster
Cornelis van Velthoven, werkman, vrouw, 1 kind, 1 jaar en 2 domestiquen
Hendrik Van der Steen, keuter, vrouw, 2 kinderen, 7 en 2 jaar, 1 domestique
Peeter Van den Heuvel, keuter, vrouw, 3 kinderen, 16,6 en 1 jaar, 1 vremdeling
Cornelis Swolfs, greelmaeker en winkelier
Jan Swolfs, keuter, vrouw, 3 kinderen, 6,4 en 1 jaar, 1 domestique
Jan Hoppenbrouwers, lakenmaeker, vrouw, 1 kind, 12 jaar, 2 domestiquen
Jacobus Luyten, tapper, vrouw, 6 vremdelingen
Joseph Van Hees, timmerman en tapper, vrouw, 3 kinderen, 6,4 en 1 jaar, 3 domestiquen en 1 vremdeling
Jacobus Goossens, kleermaecker, vrouw, 1 kind, 15 jaar, 3 domestiquen en 6 vremdelingen
Peeter Goossens, werkman, 1 kind, 30 jaar
Weduwe Cornelis Goossens, lantbouwersse, 3 domestiquen
Christianus Van Heyst, lantbouwer, vrouw, 3 domestiquen
Adriaen Vloymans, weduwnaar, winkelier, 1 kind, 28 jaar, 2 vremdelingen
Huybrecht Vervest, schoenmaecker, vrouw
Dingena Peeters, spinster, 1 kind, 25 jaar
Leonaert Hendrickx, Cuyper, 1 kind, 30 jaar
Jan Hendrickx, schoonmaeker, 1 domestique
Joos Hendrickx, smit
Joseph de Bont, kleermaeker, vrouw, 2 kinderen, 3 en 2 jaar, 4 vremdelingen
Wouter Dickens, werkman, vrouw, 3 kinderen, 9,6 en 3 maanden
Peeter van Arendonck, brouwer en labeurman, vrouw, 2 kinderen, 18 en 16 jaar, 3 domestiquen en 1 vremdeling
Cornelis Backx, keuter, 4 kinderen, 22,20,14 en 10 jaar
Bastiaen van Dongen, werkman, vrouw
Jan Baptist Luyten, lantbouwer, 4 kinderen, 30, 26, 25 en 24 jaar, 2 vremdelingen
Jan Franken, lantbouwer, vrouw, 1 kind, 21 jaar
Jan Heer, timmerman, vrouw, 1 kind, 8 jaar, 1 domestique
Peeter Moonen, kleermaeker, vrouw, 6 kinderen, 15, 12, 9, 7, 5 en 3 jaar
Jan Baptist Bols, lantbouwer, vrouw, 3 kinderen, 12, 7 en 1 jaar, 1 domestique
Amandus de Bont, smit, vrouw, 5 kinderen, 16, 15, 12, 8, 3 jaar, 1 domestique
Cornelis Van der A, wever, vrouw, 1 kint, 8 jaar
Adriaen van Ballaert, voster, vrouw, 8 kinderen, 17, 15, 14, 13, 9, 8, 7 en 5, 1 domestique
Adriaen Schats, keuter, vrouw, 2 kinderen, 1 jaar en 19 dagen, 2 domestiquen
Peeter de Bont, schoonmaeker
Cornelis Hoymans, keuter, vrouw, 2 kinderen, 8 en 1 jaar, 1 domestique
Norbert Van Eynthoven, werkman, vrouw
Cornelis Van Beeck, keuter, vrouw, 5 kinderen, 24, 20, 16, 14 en 12 jaar
Marie Bastiaenen, spinster
Dingena Vermeeren, spinster
Jan van Doesborgh, weduwnaar, keuter, 2 kinderen, 24 en 8 jaar, 3 domestiquen en 2 vremdelingen
Joseph Backers, keuter, vrouw, 1 kind, 1 jaar, 2 domestiquen
Jan Van Beeck, keuter, 4 domestiquen
Jan Anthonissen, keuter, vrouw, 4 kinderen, 12, 6, 4 en 2 jaar
Geert Segers, werkman, vrouw, 1 kind, 4 jaar, 1 domestique
Francus Hendrickx, werkman, vrouw, 4 kinderen, 16, 12, 7 en 1 jaar
Willem van de Put, werkman, vrouw, 3 kinderen, 12, 8 en 3 maanden
Cornelis Huybs, raeymaeker, vrouw, 3 kinderen, 7, 5 en 2 jaar, 2 domestiquen
Jan van Olmen, keuter, 2 kinderen, 24 en 20 jaar
Cornelis van Eynthoven, lantbouwer, vrouw, 4 domestiquen
Jasper Laureyssen, weduwnaer, keuter, 5 kinderen, 16, 14, 11, 9 en 6 jaar
Valentijn van de Pas, werkman, 1 kind, 14 jaar
Gijsbrecht Marinissen, lantbouwer, vrouw, 2 domestiquen
Wauter van Eynthoven, lantbouwer, vrouw, 4 kinderen, 12, 7, 4 en 1 jaar, 1 domestique
Jan de Bie, keuter, vrouw, 4 kinderen, 12, 7, 5, 4 jaar, 1 domestique
Arnold Van Beeck, keuter, vrouw, 6 kinderen, 16, 11, 8, 6, 3 en 1 jaar
De weduwe N. van Leyenborgh, lantbouwer, 2 kinderen, 45 en 20 jaar, 3 domestiquen
Den Eerw. Heer Verhulst, Cappelaen
Jan van Gorp, lantbouwer, vrouw, 2 domestiquen en 6 vremdelingen
Jenneken van de Steen, spinster
Michiel Michielssen, lantbouwer, vrouw, 2 kinderen, 2 en 1 jaar, 3 domestiquen en 6 vremdelingen
Mathijs Verheyden, lantbouwer, vrouw, 6 kinderen, 16, 14, 5, 3 en 1 jaar, 4 domestiquen, 6 vremdelingen
Augustinus Verheyden, kleermaeker, vrouw, 1 kint, 9 jaar
Michiel Mercx, werkman, vrouw, 2 kinderen, 11 en 7 jaar
Peeternel Verdonck, spinster, 2 kinderen, 7 en 5 jaar
Jan Baptist Baelmans, lantbouwer, vrouw, 3 kinderen, 5, 3 en 1 jaar, 3 domestiquen
Joseph Vermeeren, keuter, vrouw, 6 kinderen, 19, 17, 8, 5, 3 en 1
Bernardus de Bont, werkman, vrouw, 1 kint van 26 jaar
Fransus Backers, keuter, vrouw, 3 kinderen, 11, 6 en 2 jaar, 2 domestiquen
Mathijs Thielemans, weduwe, spinster, 2 kinderen, 2 en 21 jaar
Geeraert Goedens, keuter, 2 domestiquen
Andries Lenaers, keuter, vrouw, 3 kinderen, 25, 4 en 2 dagen, 1 domestique
Peeter Verhaeren, werkman, vrouw, 1 domestique
Jan Baptist Backx, keuter, vrouw, 3 domestiquen, 5 vremdelingen
Cornelis Van Heyst, keuter, vrouw, 5 kinderen, 17, 11, 5, 3 en 6 maanden
Jacobus Adriaenssen, keuter, vrouw, 2 kinderen, 12 en 7 jaar
Thieleman de Bont, lantbouwer, vrouw, 4 kinderen, 20, 17, 13 en 9 jaar, 1 domestique
Br. Kerremans, keuter, vrouw, 1 domestique
Thomas op Hoogheynt, wever, vrouw
Hendrik Dickens, werkman, vrouw, 3 kinderen, 5, 3 en 1 jaar
Christiaen Vermeulen, werkman, vrouw, 3 kinderen, 5, 3 en 1 jaar
Joos van Eynthoven, ceuter, vrouw, 4 kint van 8, 6, 5 en 1 jaar, 2 domestiquen
Nicolaes de Bont, ceuter, 1 kint van 16 jaer, 1 domestique, 3 vremdelingen
Hendrick van Enschot, keuter, vrouw, 3 kinderen, 17, 14, 11 jaar en 3 vremdelingen
De weduwe Knyt Digg., sminster, 1 kint van 26 jaer
De weduwe Hendr. Smolders, keutersse, 3 kinderen, 22, 14 en 9 jaer, 1 domestique en 3 vremdelingen
Nicolaes Segers, werkman, vrouw, 1 domestique
De weduwe H.Backx, spinster, 3 kinderen, 8, 6 en 3 jaar
Franciscus Bockx, schoolmeester
Huybrecht Boumans, brouwer, vrouw, 3 kinderen, 18, 3 en 1 jaar, 2 domestiquen en 3 vremdelingen
De Eerw. Heer pastoor, 3 domestiquen
Den Eerw. Heere Bond, beneficiaet
De weduwe Nijs van der Steen, keuterse, 5 kinderen, 20, 17, 14, 11 en 8 jaar, en 3 vremdelingen
Jacobus van den Heuvel, schoonmaeker, vrouw, 4 kinderen, 21, 13, 9 en 6 jaar, 1 domestique en 6 vremdelingen
Jan Moerlants, werkman, vrouw
De weduwe C.Segers, spinster, 2 kinderen, 12 en 9 jaar
Jan Maes, keuter, vrouw, 3 kinderen, 13, 12 en 5 jaar
Martien Vermeeren, keuter, vrouw, 4 kinderen, 20, 18, 17 en 12 jaar
Jan Hendrickx, keuter, vrouw, 2 kinderen, 22 en 2 jaar
De weduwe Jan Ansoms, keuterse, 2 kinderen, 7 en 5 jaeren, 1 domestique
De weduwe Adriaen Wauters, keuters, 5 kinderen, 17, 15, 13, 11 en 5 jaar
Jan Baptist Hendrickx, keuter, vrouw, 4 kinderen, 8, 6, 4 en 5 jaar
Wauter Backx, lantbouwer, vrouw, 2 kinderen, 16 en 13 jaeren
Jacobus Van Gool, wever, vrouw, 1 kind, 13 jaeren
Jan Dickens, lantbouwer, vrouw, 2 kinderen, 40 en 38 jaeren, 1 domestique
Jan van Heyst, keuter, vrouw, 1 kint, 7 jaer
Wauter Dickens, keuter, vrouw, 1 kint van 6 jaer, 2 domestiquen
Jan Blukens, tapper, vrouw, 2 kinderen, 7 en 2 jaeren, 2 domestiquen
Jan Janssen, weduwe, keutersse, 2 kinderen, 35 en 20 jaer, 2 domestiquen
De weduwe Fr. Noyens, keuters, 3 kinderen, 25, 14 en 11 jaar
Adriaen Wouters, keuter, vrouw, 4 kinderen, 10, 8, 6 en 4 jaar, 2 persoonen die leven van de H.Geesttaefel
Adriaen Schroevers, werkman, vrouw
Adriaen Backx, keuter, vrouw, 5 kinderen, 14, 12, 10, 7 en 5 jaeren
Jan de With, keuter, vrouw, 2 kinderen, 6 en 1 jaer, 2 domestiquen
Stoffel de Bie, stroydecker, vrouw, 1 kint van 8 jaer, 1 domestique
Jacobus de Bont, lantbouwer, vrouw, 4 kinderen, 20, 18, 16 en 13 jaeren
Jan Backx, stroydecker, vrouw, 2 kinderen, 7 en 1 jaer, 2 domestiquen
Peeter van Dun, tapper, vrouw, 2 domestiquen
Wouter Fonck, werkman, vrouw, 1 kint van 8 jaer
Lendert Kleeren, wever, vrouw, 1 kint van 2 jaer
Jan van Spaenjen, spinder, vrouw, 4 kinderen, 12, 10, 7 en 1 jaer
Michiel Anthonissen, stroydecker, vrouw, 2 kinderen, 16 en 13 jaer
Jan Baptist Marinissen, keuter, vrouw, 4 kinderen, 16, 14, 13 en 12 jaar, 1 domestique en 4 vremdelingen
Marie Vermeulen, spinster, 1 kint van 17 jaer
Peeter Wauters, werkman, vrouw, 3 kinderen, 10, 8 en 6 jaer
Corneel van Spaendonck, schepene en winkelier, vrouw, 2 kinderen, 35 en 26 jaer, 1 domestique en 1 vremdeling
Wauter Philippen, werkman, vrouw, 1 kint van 16 jaer
Adriaen Denijs, kleermaeker, 1 domestique
Jan Augustijns, ceuter, vrouw, 1 kint van 31 jaer
Cornelis Van Loon, schepene en lantbouwer, vrouw, 3 kinderen, 22, 20 en 16 jaar
Cornelis Sledden, ceuter, 2 kinderen, 7 en 5 jaeren, 4 domestiquen en 1 vremdeling
Peeter van Dijck, ceuter, vrouw, 3 kinderen, 5, 3 en 6 maenden, 2 domestiquen
Marie Van Dijck, spinster
Martinus Claessens, collecteur, winkelier, tapper, 4 kinderen, 24, 18, 16 en 22 jaar, 1 domestique en 9 vremdelingen
Hendrick van den Bergh, keuter, vrouw, 3 kinderen, 7, 6 en 2 jaer
Hendrick Schoot, lantbouwer, 2 domestiquen
Adriaen Janssen, schepene en ceuter, vrouw, 4 kinderen, 28, 26, 24 en 16 jaer
Cornelis Caels, lantbouwer, vrouw, 3 kinderen, 13, 7 en 5 jaeren
Anthoni Vromans, keuter, vrouw, 1 kint, 30 jaeren, 3 vremdelingen
Martien Lemmens, lantbouwer, vier kinderen, 10, 9, 6 en 2 jaar, 4 domestiquen
Hendrick van Heyst, wever en lantbouwer, vrouw, 4 kinderen, 23, 19, 17, 15 jaar, 4 domestiquen
Hendrick Maes, keuter, vrouw, 3 kinderen, 10, 6 en 4 jaeren, 1 domestique
Peeter Willemssen, keuter, vrouw, 3 kinderen, 12, 10 en 6 jaer, 1 domestique
Adriaen van der Moeren, lantbouwer, vrouw, 1 kint 14 dagen, 2 domestiquen
Hendrick van Beers, wever, vrouw, 1 kint van 6 jaer, 1 domestique
Cornelie van Berendonck, spinster
Joseph Laureyssen, keuter, vrouw, 1 domestique
Jan Miermans, spinder, vrouw, 3 kinderen, 11, 9 en 3 jaeren, 1 domestique
Jacobus Dickens, keuter, vrouw, 1 kint van 9 maenden, 1 domestique
Dielis Vermeeren, lantbouwer, 2 kinderen, 47 en 38 jaar, 2 domestiquen
Jan van den Heuvel, spinder, vrouw, 2 kinderen, 13 en 11 jaeren
Wouter Peeters, president schepene, lantbouwer
Wouter Vermeeren, werkman, vrouw, 1 kint van 3 maenden
Jan Schoot, keuter, 2 kinderen, 30 en 28 jaeren
Marynis Schoot, keuter, vrouw, 2 kinderen, 12 en 9 jaeren
Anthoni Coppens, keuter
Nicolaes Piggen, lantbouwer, vrouw, 1 kint van 6 jaeren
Corneel Backx den jongen, keuter, vrouw, 2 kinderen, 3 jaar en 6 maanden, 3 domestiquen
De weduwe M.Van Gestel, lantbouwerse, 4 kinderen, 48, 38, 35 en 33 jaeren
Francus van Velthoven, wever, vrouw, 3 kinderen, 7, 5 en 3 jaeren
Cornelis Backx, werkman, 1 domestique
Jan Aerts, keuter, vrouw, 1 kint van 1 jaer, 3 domestiquen
Anthoni Schats, keuter, vrouw, 2 kinderen, 12 en 5 jaeren, 1 domestique
Peeter Thielemans, keuter, vrouw, 4 kinderen, 22, 20, 16 en 13 jaeren
De weduwe Willem Backers, keutersse, 3 kinderen, 36, 24 en 22 jaeren
Adriaen Noyens, keuter, vrouw, 3 kinderen, 36, 30 en 20 jaeren
De weduwe Servaes de Bont, lantbouwerse, 2 kinderen, 14 en 10 jaer, 2 domestiquen
Michiel van Loon, keuter, vrouw, 3 kinderen, 20, 18, 16 jaer, 1 domestique
Herman de With, keuter, vrouw, 4 kinderen, 14, 12, 9 en 7 jaeren
Jan Baptist Schats, keuter, vrouw, 3 domestiquen
Jan Raymaeckers, keuter, vrouw, 2 kinderen, 13 en 7 jaer, 1 domestique
Willem Schoot, cooperslaeger
Jan Baptist Bols, Schouteth, vrouw, 4 kinderen, 18, 14, 11 en 1 jaer, 1 domestique
De weduwe Joannes Verheyden, tappersse, 1 kint van 50 jaer, 3 domestiquen en 4 vremdelingen

Wij Schouteth, Schepenen ende secretaris der dorpe van Weelde verclaeren bij desen ingevolge het placcaert van haere Maje van 23 decembris 1754 op onsen eede en officie gepresenteerd dese voorstaende opneminge van persoonen soo mans, vrouwen, kinders, domestiquen, vremdelingen als degene levende van de taeffel van den H.Gheest exactelijck van huys tot huys opgenomen te hebben met hunne naemen, toenaemen, qualiteiten, officien, neringen als jaeren der kinderen, conditien en ambachten soo eenieder de sijne aen ons heeft opgegeven gelijck alles hiervorens in iedere calomme staet uytgedruckt te weten dat de persoonen in de sesde colomme alhier gestelt voor vremdelingen alle bestaen in schoolkinderen die hier uyt de quartieren van Hollant ende andere plaetsen schole liggen den eenen een maend den anderen 2 en d'andere 3 maenden ende dan wederom naer hunne plaetsen vertrecken oock moet hier worden genoteert dat de persoonen waer bij dat in de tweede colomme keuter staet degene zijn die met een à twee coyen ofte hoornebeesten hun selven daer mede moeten generen tot hunne broots winninge ende in de selve colomme landbouwers alsulcke sijn die met dry à vier coyen ofte hoorne beesten oock hunnen cost daer mede moeten winnen, ten deele meest bestaen in huerlingen soo dat hier geene groote pachters ofte hoevenaers worden bevonden.
Aldus opgenomen ende gedaen binnen den voorzegde dorpe van Weelde op 13 en 14 januari 1755
J.B.Bols, Schoutteth
Anthoni Vloemans, Schepene
A.Lemnius, Secretaris 1755