Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Latijnse termen
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Veel gebruikte Latijnse termen

ab obstetrice na ontvangen van de nooddoop door de vroedvrouw
adulta/tus opgroeiend
annorum in de leeftijd
ante voor, voorheen
ante meridiem voormiddag
apud bij, voor
baptisata/satus gedoopt
caecus blind
caelebs vrijgezel, ongehuwd
celebratus gevierd
cemeterio op het kerkhof
commorans verblijvend te
conjugum echtgenoten
conjux echtelieden
custos koster
die op de dag
dierum dagen
dominica zondag
domus thuis
ecclesia kerk
eodem dezelfde
etiam ook
exequiae uitvaart
extraneus vreemdeling
famulus knecht, bediende
febri maligna door een kwaadaardige koorts
filia dochter
filiola dochtertje
filiolus zoontje
filius zoon
fuere/ent/ont/unt waren
gemellae, geminae vrouwelijke tweelingen
gemelli, gemeni mannelijke tweelingen
habitans inwoner, wonend
hebdomas week
hic hier
huius van deze, van hier
hydropicus waterzuchtig
infans kind
infirmitate door een ziekte (diuturna infirmitate: na een langdurige ziekte)

innoncens/tis onnozel
inunctus ongezalfd
iuvenus jong, jonge man
juxta, iuxta naast, bij
ludi magister schoolmeester
masculinus mannelijk
mensis maand
mensium maanden
miles/milites soldaat
molitor molenaar
mortua/uus gestorven, overleden
nata/us geboren
nuptus huwelijk
nutricis pleegmoeder, opvoedster
obiit is overleden
occisus gedood, vermoord
oriundus afkomstig van, afstammend van
parvula/us zeer klein kind, zuigeling
pauper arm
praetor schout, meier
presbyter priester
proles kind
prope dicht bij
puella meisje
puer knaap
puerulus baby
pupillus moederloos, pleegzoon, pupil
sartoris kleermaker
scabinus schepen
senex bejaard
sepulta/te/tus begraven
similis gelijk
sine zonder
soror zuster
subito plotseling
submersa/sis verdronken
templo kerk
unius van één
uterque beiden
uxor echtgenote
variolis pokken
vel of, ofwel
vero waarachtig, wettig
vidua weduwe
viduus weduwnaar
vulgo bijgenaamd