Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

home
< Terug
Tekens en afkortingen
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

LITERATUUR POPPEL

G.Beex. Wat is een rijt? In: Brabants Heem, XVI, 1964, blz.26-29.
D.P.Blok. Ontwikkeling en toekomst van het toponymisch onderzoek in Nederland. In: Brabants Heem, XVIII, 1966, blz.26-42.
D.P.Blok. De naam de Kempen. In: Brabants Heem, 36, 1984, blz.62-63.
M.Bovyn. Toponymie van St.Gillis bij Dendermonde. Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Buitengewone uitgaven nr. XVI, St.Niklaas, 1949.
C.Buiks. Oude landmaten in de Baronie van Breda. In: Brabants Heem, 40, 1988, blz.61-72.
A.Carnoy. De Germaanse oorsprong van de riviernamen met -apa. Leuvense Bijdragen, Dl.XV, 1923, blz.129.
A.Carnoy. Dictionnaire étymologique du nom des communes de Belgique. Leuven, 1939-1940, 2 Delen.
F.Claes. Inleiding tot de Oostbrabantse toponymie. In: Naamkunde, 19, 1987, blz.46-103.
F.Claes. Eusseltoponiemen in de streek van Diest. In: Naamkunde, 18, 1986, blz.141-153.
W.P.A.Colson. Handboogschutterijen. In: Vier Ambachten, 1978-1979, blz.18-65.
H.Coppens. De regionale organisatie van het Antwerpse platteland tijdens de 17e en 18e eeuw. In: Kult. Verken. 7, 1981, blz.57-72.
V.Dalberg. Toponiemen als bronnen voor taalwetenschap. In: Naamkunde, 1979, blz.165-180.
N.Deferme. Bijdrage tot de toponymie van Humbeek. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Leuven, 1982.
I. Del'Haye. Bijdrage tot de toponymie van Bellegem. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1988.
J.Demets. Bijdrage tot de toponymie van Merksplas. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1987.
K. De Norre. Bijdrage tot de toponymie van Mere. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1984.
Fr. De Ridder en L.Lindemans. Antwerpse plaatsnamen, 2. Hombeek. Toponymica XII, Brussel, 1947.
M. Devos. Bunder voor "woest of onvruchtbaar land". In: Naamkunde, 16, 1984, blz.93-104.
J. de Vries. Etymologisch woordenboek. Antwerpen, 1959, 300 blz.
E. Dewolfs. Oostbrabantse plaatsnamen, 2. Tienen. Toponymica IX, Brussel, 1941.
H.Draye. De plaatsnamenstudie in 1945-1946. Leuven, 1947.
C.H.Edelmann en A.W.Vlam. Over de perceelsnamen van het Nederlandse Rivierkleigebied, Betuwe en Bommelerwaard. Toponymica XII, Brussel, 1949.
K.Eyckmans. Bijdrage tot de toponymie van Herselt en Ramsel. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1975.
J.Franck en N.Van Wijk. Etymologisch woordenboek der Nederlandse taal. Den Haag, 1912.
J.Geerts. De "Aard" van zes Kempische dorpen (Beerse, Gierle, Lille, Vlimmeren, Vosselaar, Wechelderzande). In: Taxandria, Nieuwe Reeks, 49, 1977, blz.163-178.
M.Gysseling. Toponymie van Oudenburg. Monographieën IV, Brussel, 1950.
M.Gysseling. Overzicht van de toponymie van Waasland. Med. V.T.V., 1956, nrs.2-3, blz.91-100.
M.Gysseling. De oudste toponymie in de Kempen. In: Brabants Heem, XI, 1959, blz.102-108.
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor toponymie en dialectologie. Luik-Tongeren. I(1927)-
M.Hardenberg. Toponymische gegevens betreffende het Land van Heusden en Altena. In: Brabantia, II, 1953, blz.18-24.
C.J. Heeren. De armoede in de zandstreken van westelijk Staats-Brabant en de noordantwerpse Kempen ten tijde van het Ancien Régime. In: Ghulden Roos, 45, 1985, blz.71-84.
J.Helsen. Huisnamen te Lier. Toponymica V, Leuven-Brussel, 1934.
J.Helsen. Iets over aard, plaatsnaam. Med. V.T.V., 1934, nr.3, blz.45-51.
J.Helsen. Toponymica in Kempische grensafbakeningen. Med. V.T.V., 1955, nr.1-2, blz.16-54.
J.Helsen. Plaatsnamen in de Antwerpse Kempen. Toponymica VI, Brussel, 1938, 57 blz.
J.Helsen. Plaatsnamen uit het Mechelse (1734). Med. V.T.V. 1934, nr.11, blz.61-71.
J.Helsen. Plaats- en persoonsnamen te Noorderwijk. Brussel, 1932.
L. Hillewaere. Registers voor het Nederlandse en Friese taalgebied bij de bibliografie van de plaatsnamenstudie 1940-1949. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1981.
K. Hoemakers. Het toponymisch werk van Dr. Maurits Gysseling. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1984.
L.Holvoet. Geschiedkundige toponymie van Lier. Lic.Verhandeling 1942.
T. Jaenen. Bijdrage tot de toponymie van Meeuwen. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1978.
L. Jansen. Bijdrage tot de toponymie van Beerse en Vosselaar. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1988.
P. Kempeneers. Tiense plaatsnamen. Tienen, 1987.
B. Kerkhofs. Registers voor het Nederlandse en Friese taalgebied bij de bibliografie van de plaatsnaamstudie 1950-1958. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1980.
R.E. Künzel. Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200. Amsterdam, 1988.
K.A.H.W.Leenders. Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde, Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied (400-1350). Zutphen, 1996, 662 blz.
J.Lindemans. Brabantse plaatsnamen. 1. Alsemberg, Anderlecht, Assche. Toponymica II, Brussel, 1931.
J.Lindemans. Toponymie van Asse. Monographieën V. Brussel, 1952.
J.Lindemans. Plaats- en persoonsnamen in oude cijnsboeken. Toponymica VIII, Brussel, 1941.
J.Lindemans. Toponymische verschijnselen en plaatsnamen te Ruisbroek. Brussel, 1940.
J.Lindemans. Over eenige niet-specifieke toposuffixen in plaatsnamen. Hand. Comm. II, 1928, blz.133-158.
L.H.Maas. Zuur en zoet in Nederlandse toponiemen. In: Naamkunde, 12, 1980, blz.213-227.
J.Mansion. De voornaamste bestanddelen der Vlaamse plaatsnamen. Studieën III, Brussel, 1935.
A. Maris. Toponymie van Bazel en Steendorp. In: Ann. Oudh. Kr. Land van Waas, 79, 1976, blz.137-168.
A.Marynissen. Bijdrage tot de toponymie van Turnhout en Oud-Turnhout. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Leuven, 1985.
A. Marynissen. Kempische toponiemen op -sie (-zijde). In: Naamkunde, 1988, blz.168-173.
Mededelingen uitgegeven door de Vlaamse toponymische vereniging te Leuven, I(1925)-
H.Mélotte. Noordbrabantse plaatsnamen (Monografie 1: Valkenswaard). Eindhoven, 1979, 280 blz.
V.Mennen. Toponymie van de Vrijheid Lommel. Onuitgegeven doct. diss. Leuven, 1987.
J.Molemans. De stand van het toponymisch onderzoek in de Kempen en de eigen inbreng van de toponymie bij de Kempische landschaps- en bewoningsgeschiedenis. In: Brabants Heem, XXVI, 1974, blz.112-121.
J. Molemans. De Kempische toponymie, eenheid in verscheidenheid. In: Taxandria, Nieuw Reeks 51-53, 1979-1981, blz.175-182.
J.Molemans. Toponymie van Zonhoven. Historisch-naamkundige studie. NGF Mon. XIII, Zonhoven, 1982.
K.Mols. Toponymische studie over de gemeente Geel. Lic. Verhandeling, 1936.
H.Peeters. Oorsprong der namen van de gemeenten en gehuchten der provincie Antwerpen. Antwerpen, 1893.
M.Peeters. Bijdrage tot de toponymie van Testelt. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1984.
W.N.J.J.Pijnenburg. "Eeuwsel". In: Naamkunde, VIII, 1976, blz.1-53.
J.Pollet en J.Helsen. Toponymie van Vorsenare. Monographieën II, Brussel, 1933.
G.Proost. Bijdrage tot de toponymie van Gierle. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1975.
M.Sacré. Plaatsnamen te Londerzeel. Brussel, 1933-1934.
M. Smeets. Bijdrage tot de toponymie van Sint-Lambrechts-Herk. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1982.
L. Van Cauwenberghe. Inleiding tot de Toponymie van Ronse. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1974.
A.M.Van den Bosch. De Rode-toponiemen in de provincie Antwerpen. Lic. Verhandeling , 1956.
L.Van den Broeck. Toponymie van Oost- en Westmalle. Lic. Verhandeling, 1956.
R.C.Van Den Eeckhaut. Toponymie van het land van Brecht. Dissertatie aan de K.U.L. 1957-1958 ter verkrijging van de graad van dokter.
M.A.van der Wijst. Gemertse toponiemen van 1366 tot 1802. In: Gemerts Heem, 42, 1971, blz.3-12.
H.J.Van de Wijer. De plaatsnamenstudie in 1952. Tongeren, 1952, 327 blz.
H.J.Van de Wijer. De plaatsnamenstudie in 1953. Tongeren, 1953, 186 blz.
H.J.Van de Wijer. De plaatsnamenstudie in 1954. Tongeren, 1954, 341 blz.
H.J.Van de Wijer. Bibliographie van de Vlaamsche plaatsnaamkunde. Leuven, 1928.
L. Van Gool. Bijdrage tot de toponymie van Ranst en Millegem. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1978-1979.
R. van Hasselt en A.Weynen. Toponymie van Roosendaal. In: Jaarboek Ghulden Roos, VIII, 1948.
R. Van Herreweghen. Toponymie van Pamel. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 1973.
A.M. Van Hoeve. Bijdrage tot de toponymie van Sint-Gillis-Waas. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1974.
A.Van Loey. Studie over de Nederlandse plaatsnamen in de gemeenten Elsene en Ukkel. Leuven, 1931.
E.Van Look. Toponymie der aloude Heerlijkheid Ekeren. Lic. Verhandeling, 1942.
J.B.Van Loon. Water en waternamen in Noord-Brabants zuidwesthoek. In: Bijdragen en Mededelingen der Naamkundecommissie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, XXII, 1965.
J. Van Loon. De betekenis van toponymische samenstellingen. In: Naamkunde, 13, 1981, blz.131-187.
H. Van Malcot. Plaatsnamen in Tielt. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1977.
P. Van Nieuwenhuysen. Bijdrage tot de toponymie van Sint-Jans-Molenbeek. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Leuven, 1979.
J.Van Orshagen. Toponymie van Herentals. Lic. Verhandeling, 1947.
W. Van Osta. Toponymie van Brasschaat. Brasschaat, 1990, 1150 blz.
R.Van Passen. Toponymie van Kontich en Lint. Gent, 1962, 665 blz.
R. Van Passen en K.Roelandts. Toponymie van Wilrijk. Wilrijk, 1967, 237 blz.
G.Van Reusel. Bijdrage tot de toponymie van Mol. Lic. Verhandeling, 1943.
E.Van Tilborgh. Toponymie van Paal, Beringen en Heusden. Lic. Verhandeling, 1942.
J. Verbesselt. Het kadaster, studiebron voor dorpsgeschiedenis. In: Eigen Sch. & Brab., 69, 1986, blz.129-156, 281-318, 395-414.
F. Verbiest. Het voorzetsel, inherent deel van het toponiem? In: Naamkunde, 10, 1978, blz.145-149.
A.Verbiest. De toponymie van Oolen. Lic. Verhandeling, 1940.
F. Verbiest. De "boer" in Kempense toponiemen. In: Jaarboek Geel, 16, 1979, blz.141-162.
J.A.J. Vervloet. Inleiding tot de historische geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen. (Reeks Landschapsstudies, nr.4). Wageningen, 1984.
L.Walckiers. Bijdrage tot de toponymie van Vossem. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1979.
D.Wils. Toponymie van Deurne-Borgerhout. Lic. Verhandeling, 1946.
L.Woestenburg. De Toponymie van Weelde. Weelde, 1958, 542 blz. (Licentiaatsverhandeling K.U.L.).
M. Wynants. Toponymie van Duisburg. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1972.