Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Bestuur
Museum
Contact
't Kaske
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Museum
Adres
Dorp 64, B-2382 Poppel (Oud-gemeentehuis van Poppel)
Placeholder Picture

Bereikkbaarheid

Gelegen aan de N12 van Tilburg (NL) naar Turnhout (B)

Openbaar vervoer: Bus 450 van "De Lijn"

Fietsroutes: Aa-vallei route, Smokkelaarsroute

GPS: N 51.2682 O 5.0256

Open:  iedere 2e zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

Gesloten: op algemene feestdagen en in de december, januari en februari.

Groepen en scholen uitsluitend op afspraak (aanvraagformulier op de website)

Inkom

Toegangsprijs: volwassenen € 2. Leden van de heemkundekring en kinderen tot 12 jaar gratis

Raadplegen archief
Het archief in het museum en in Weelde Statie kan enkel geraadpleegd worden op afspraak.
Afspraak makenGroepsreservering
Placeholder Picture

Het eerste museum van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius werd geopend in september 1995. Het werd ingericht door de heemkundekring Nicolaus Poppelius van de gemeente Ravels. Daarmee beantwoordde het aan de doelstellingen van de kring de geschiedenis, cultuur, folklore en levenswijze van voorbije generaties te vrijwaren voor verlies en open te stellen voor de huidige en komende generaties.
Het vond een onderkomen in het vroegere magazijn van de beschermde molen te Weelde. Die maakt deel uit van de schitterende historische site van Weelde, waartoe ook de prachtige Sint-Michielskerk, de vroegere pastorie met omgevende gracht en tuin, het oude kerkhof en de Dreef behoren. Dat is dan meteen in het centrum waar eertijds de heren van de Vrijheid Weelde in het Hof ten Bergen hun thuis hadden. 

Placeholder Picture

Dankzij de steun van het gemeentebestuur en de bereidwillige afstand van een belangrijk arsenaal museumstukken door de bevolking kreeg dit museum een rijk interieur. Alle schenkingen waren geordend naar thema's: archeologie, kleding, onderwijs, ambachten, landbouw, leger en oorlogen, grens en smokkelen, fotomateriaal, bidprentjes, volksdevotie, bestuur en verenigingen. Bovendien waren er een bibliotheek en archief in ondergebracht.
Het museum in de molen van Weelde was echter al lang te klein, zodat een grote hoeveelheid werktuigen, machines en uitrusting voorlopig - mooi schoongemaakt en gerestaureerd - opgeslagen werd in een magazijn te Poppel. Er werd dus gezocht naar een nieuwe lokatie. Toen het gemeentebestuur van Ravels aan de Heemkundekring Nicolaus Poppelius voorstelde om het nieuwe heemkundemuseum onder te brengen in het prachtige oud-gemeentehuis van Poppel, werd dit voorstel uiteraard in dank aanvaard.

Twee jaar lang werd er door 30 vrijwilligers getimmerd, geschilderd, afgebroken en heropgebouwd onder leiding van binnenhuisarchitecte Liesbet Paulussen.
Het resultaat mag gezien worden!
Het nieuwe heemkundemuseum "Het Kaske" werd op vrijdag 7 december 2007 geopend