Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Privacy Statement

Uw privacy

Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van leden, leveranciers, gasten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens leden, leveranciers, gasten en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw  lidmaatschap afsluit dan wel om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u gebruik maakt van de faciliteiten van Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw, hetzij als deelnemer aan een van onze activiteiten, dan wel als gebruiker/bezoeker van onze website.
  • Wanneer u contact heeft met de Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult,  u aanmeldt voor publicaties of ons via sociale media benadert;
  • Om leden van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media, waarbij Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website.

E-mail

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) activiteiten ,  producten en diensten door of namens  Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw  indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@nicolaus-poppelius.be

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw B.V. laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Sociale Media.

Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw gaat graag, via het web en (eigen) sociale media kanalen, in dialoog met leden, gasten, gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via sociale media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw volgt actief hiervoor het internet en sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn sociale e media kanalen of de content op zijn sociale media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw via info@nicolaus-poppelius.be

Website van Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Op de website van Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw treft u een aantal links aan naar andere websites. De Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw, t.a.v. het Bestuur Dorp 64, 2382 Ravels , België of e-mail: info@nicolaus-poppelius.be

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren..

Wijzigingen

De Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in de Nieuwsbrief.

Ravels  11 april 2018