Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Genealogie Weelde, Bevolkingsgegevens van 1340 tot 1880

Bron: Marc Vermeeren, Louis Schats, Cyriel Verbeek. De bevolking van Weelde 1340-1880 Poppel 2000, 663 pagina’s

Parochieregisters

Burgerlijke stand

Schepenregister

Cijnsboeken

Volkstellingen

Dopen
Huwelijken man
Huwelijken man
Huwelijken vrouw
Huwelijken vrouw
Begrafenissen

Dopen 1598-1803
De hier vermelde gezinnen met dopelingen zijn ontleend aan het werk van Cyriel Verbeek, die hiervoor de doopaktes van Weelde heeft genoteerd en de gegevens per gezin heeft samengevoegd. Zijn werk is vrijwel ongewijzigd overgenomen en geheel gealfabetiseerd. De doopakten staan op familienaam gerangschikt (met vermelding van de diverse schrijfwijzen). Na de familienaam volgen de samenstellingen van de diverse gezinnen, waarbij de volgende gegevens worden vermeld: naam van de vader en moeder, naam van dopeling, doopdatum, vermelding van peter en meter (tussen haakjes). Heemkundekring Nicolaus Poppelius is Cyriel Verbeek bijzonder erkentelijk voor zijn bereidwilligheid om zijn werk beschikbaar te stellen en wil hem daarvoor hartelijk danken

Huwelijken op naam van de man 1606-1796
In de periode van 1606 tot en met 1796 werden in de parochieregisters van Weelde 1305 huwelijken opgetekend. De uittreksels van de huwelijksakten zijn geheel alfabetisch gerangschikt op familienaam. Het nadeel daarvan is dat bijvoorbeeld Bacx en Bax niet bij elkaar staan. Om het zoeken te vergemakkelijken is een lijst bijgevoegd met de voorkomende familienamen bij de man. Bovendien is een lijst bijgevoegd met de huwelijken op naam van de vrouw.
Verklaring van de gebruikte tekens
* = ondertrouw
xx = huwelijk
g achter een plaatsnaam = geboren te
w achter een plaatsnaam = woonachtig te
De huwelijksgetuigen staan tussen haakjes vermeld
ot achter huwelijksgetuigen = getuigen bij de ondertrouw
* achter huwelijksgetuigen betekent dat er in de akte meer dan twee getuigen genoemd worden.

Begrafenissen 1598-1803
In de parochieregisters van Weelde staan van 1598 tot en met 1802 4321 begrafenissen en/of overlijdens vermeld. Tot 1779 zijn de vermelde datums vrijwel altijd datums van de begrafenis. Vanaf 1779 zijn het bijna altijd datums van overlijden. In Boek 5 van de parochieregisters van Weelde (inventarisnumer III.A.2.7. van Bibliotheek en Archief van heemkundekring Nicolaus Poppelius) staan vanaf 25.6.1800 ook de aktes van burgerlijke stand vermeld, te beginnen met Adriana van der Steen (overleden 10 Messidor jaar VIII). De datums wijken hier en daar af van de datums in het parochieregister. Hieronder zijn consequent de aktes uit het parochieregister opgenomen.
Toegevoegde teksten – veelal in het latijn – zijn zoveel mogelijk en zo letterlijk mogelijk overgenomen, inclusief schrijf- of spellingsfouten. De aktes zijn strikt alfabetisch gerangschikt op familienaam met als gevolg dat bijvoorbeeld Bacx en Bax op verschillende plaatsen te vinden zijn. Met kopjes is geprobeerd het zoeken te vergemakkelijken. In enkele gevallen is bij de rangschikking gebruik gemaakt van de plaats van herkomst.
Aanvullend is een lijst opgenomen “onbekend ” van aktes waarin slechts een voornaam wordt vermeld of alleen de term ‘proles’ alsmede een chronologische verzameling van slecht of niet leesbare aktes en losse notities.