Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Erfgoeddag 24 april 2022 De Ravelse school- en onderwijsgeschiedenis

Locatie :Vrije Basisschool De Negensprong, Dorp 60 in Poppel

Open: van 13.00 tot 17.00 uur

“Erfgoed maakt school: Wat leerden we er?”

Wanneer we aan erfgoed denken, zien we historische voorwerpen, landschappen en streekgebonden tradities voor ons. Maar wie verder kijkt ziet daadwerkelijk meer. Erfgoed dragen we immers niet alleen fysiek over aan toekomstige generaties. Het bestaat ook bij de gratie van kleine en grote verhalen, die betekenis geven aan voorwerpen, gebouwen , landschappen en tradities.

Door deze verhalen leren we onze omgeving beter begrijpen. Zo is er bijvoorbeeld de oprichting van katholieke scholen na 1879, na het landelijk verbod van godsdienstlessen in gemeentescholen.. Daarnasst is er o,a, de rol van de zusters van Berlaar, de zutesres Annunciaden van Huldenberg en de zuster Franciscanessen van Herentals in de ontwikkeling van katholiek lager onderwijs. Ookonstaonden er bewaarklassen, het begin van kleuteronderwijs. Dan zijn er de gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog: verschuivende fronten, dielesgebouwen beschadigden en verwoestten en het onderwijs ernstig verstoorden. Vermeldenswaard zijn verder de oprichting van Huishoudschool Sint Anna en de geschiedenis van de Kantschool in Ravels.

In 1977 ontstond de gemeente Ravels uit een fusie van de dorpen Weelde, Ravels en Poppel. Een fusie die gevolgen had voor de verdeling gemeentescholen/vrije scholen.

Al deze verhalen hebben uiteindelijke geleid tot een geleidelijke emancipatie van het lager onderwijs in de gemeente Ravels. Erfgoeddag 2022 richt haar pijlen op onse school- en onderwijsgeschiedenis. Op zondag 24 aapril willen wij de bezoeker dan ook graag hierin onderdompelen