Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Geschiedenis van Weelde

Wereldlijke Geschiedenis

De wereldlijke geschiedenis van Weelde staat nauw in verband met deze van de omliggende dorpen en vooral met die van Nederland, gezien haar ligging op de landsgrens. Tot in de zeventiende eeuw immers omvatte Weelde als vrijheid de dorpen Weelde, Poppel en Ravels en werden de bestuurlijke, rechterlijke en administratieve zaken grotendeels gezamenlijk geregeld. Daarnaast behoorde Weelde in de vijftiende eeuw administratief tot het “Kwartier Oosterwijk” en de “Meierij ’s Hertogenbosch”. In de zeventiende eeuw valt Weelde in handen van Amalia van Solms, weduwe van prins Frederik Hendrik van Oranje, en kort daarna in deze van de familie De Knuyt, eveneens een Nederlandse familie.

Kerkelijke Geschiedenis

Ook over dit deel van de geschiedenis van Weelde werd nog geen wetenschappelijke studie geschreven. Nochtans ligt in de oorkonden, behorend tot het parochieel archief van Sint-Michiel, heel wat materiaal verborgen. Wij zullen trachten aan de hand van onze excerpten en een paar gepubliceerde artikels een beknopt en onvolledig overzicht te geven. Wij hebben ook een beroep gedaan op twee betrouwbare opstellen, die gebaseerd zijn op oorkondenonderzoek. Het betreft hier een artikeltje van E.P.De Meyer, o.f.m.: “De Kapelanie van St.Jan Baptista te Weelde-Straat”, verschenen in Tax.1950, 3-4, blz.149-166. Daarnaast gebruikten wij hiervoor het reeds vernoemde artikel van C.Ruts. Wij konden ook beschikken over de excerpten van E.H.Kolen, die een zeer groot deel van het Kerkarchief doorlas en vele aantekeningen maakte, maar waarvan slechts een klein deel tot ons gekomen is. Wij duiden deze uittreksels aan met “Exc.Kolen”