Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Genealogie Ravels, Bevolkingsgegevens van 1340 tot 1901

Bron: Marc Vermeeren, Eddy Thielemans, Kris van Gils. De bevolking van Ravels 1340-1880. Poppel 2000 389 pagina’s

Parochieregisters

Burgerlijke stand

Schepenregisters

Cijnsboeken

Dopen
Huwelijken man
Huwelijken man
Huwelijke vrouw
Huwelijke vrouw
Begrafenissen
Geboorten 1804-1901

Volkstellingen

Bevolkingsgegevens van 1340 tot 1880
De doopakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt (met vermelding van de diverse schrijfwijzen) . Na de familienaam volgt de samenstelling van elk gezin (alfabetisch gerangschikt op voornaam van de vader) waarbij volgende gegevens worden vermeld: naam van vader en moeder, naam van de dopeling, doopdatum, vermelding van peter en meter (tussen haakjes).

De huwelijksakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt met vermelding van de diverse schrijfwijzen. Volgende gegevens worden vermeld: naam van bruidegom en bruid, datum van ondertrouw (indien bekend) = x met de getuigen (tussen haakjes), datum van het huwelijk = xx met de getuigen (tussen haakjes).

De begrafenisakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt met vermelding van de diverse schrijfwijzen