Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Bronnen

– Marc Vermeeren: De Toponymie van Ravels 1165-1999, Poppel 2000, 376 pagina’s
– Marc Vermeeren: Poppel Toen en Nu. Poppel 1997, 4 delen 1500 pagina’s. Deel 4: De plaatsnamen van Poppel 1211-1995 (376 blz)

Toponymie

Toponymie heeft niets te maken met plaatsverklarende verhalen of sagen, geschreven door mensen. Toponymie bestudeert plaatsnamen op een wetenschappelijke manier. Men gaat daarbij uit van de oudste versie van de plaatsnaam omdat die het meest ‘doorzichtig’ is. Zoals elke wetenschap, heeft toponymie een nut. Door het bestuderen en verklaren van plaatsnamen krijgt men inzicht over de/het geschiedenis ,bodemgesteldheid, taal(-ontwikkeling), activiteiten, plantengroei, reliëf, geografie, oude beroepen, oude persoonsnamen, plaatselijke heiligen of schutspatronen, aard van nederzetingen op/van die plaats. Nederland en België kenden een rijke traditie op het gebied van de toponymie, doch uit wetenschappelijke instituten zijn de toponymici in Nederland nu vrijwel verdwenen. In het verleden waren zij onder meer werkzaam bij het Meertens Instituut.  Voor wat betreft de toponymische informatie op deze website zijn wij veel dank verschuldigd aan de heer Marc Vermeeren, voormalig bestuurslid van Heemkundekring Nicolaus Poppelius, die over dit onderwerp veelvuldig heeft gepubliceerd, voor wat betreft de informatie met betrekking tot Poppel en Ravels.
De informatie betreffende Weelde is voornamelijk ontleend aan informatie welke ter beschikking is gesteld door de heer Laurent Woestenberg.

Weelde

Poppel

Ravels