Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Inkom

De toegang tot het museum is GRATIS. Uw vrijwillige bijdrage in de kosten van beheer en onderhoud wordt niettemin buitengewoon gewaardeerd

Adres

Dorp 64 , 2382 Poppel (gem.Ravels) (oud gemeentehuis van Poppel)

Bereikbaarheid

Gelegen aan de N12 van Tilburg (NL) naar Turnhout(B),

bus 450 van “de Lijn”

Fietsroute: AA-vallei rout of Smokkelaarsroute

GPS: N51.44.6988 O 5.04.2856

Open

Ieder 2e zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur, m.u.v. Algemene Feestdagen en in de maanden december, januari en februari

Groepen en Scholen uitsluitend op afspraak

Museum aan de Grens (MAG)

"t Kaske"

Het eerste museum van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius werd geopend in 1995, DaarmeerDaarmee beantwoordde het aan de doelstellingen van de kring de geschiedenis, cultuur, folklore en levenswijze van voorbije generaties te vrijwaren voor verlies en open te stellen voor de huidige en komende generaties.
Het vond een onderkomen in het vroegere magazijn van de beschermde molen te Weelde. Die maakt deel uit van de schitterende historische site van Weelde, waartoe ook de prachtige Sint-Michielskerk, de vroegere pastorie met omgevende gracht en tuin, het oude kerkhof en de Dreef behoren. Dat is dan meteen in het centrum waar eertijds de heren van de Vrijheid Weelde in het Hof ten Bergen hun thuis hadden.

Dankzij de steun van het gemeentebestuur en de bereidwillige afstand van een belangrijk arsenaal museumstukken door de bevolking kreeg dit museum een rijk interieur. Alle schenkingen waren geordend naar thema’s: archeologie, kleding, onderwijs, ambachten, landbouw, leger en oorlogen, grens en smokkelen, fotomateriaal, bidprentjes, volksdevotie, bestuur en verenigingen. Bovendien waren er een bibliotheek en archief in ondergebracht.
Het museum in de molen van Weelde was echter al lang te klein, zodat een grote hoeveelheid werktuigen, machines en uitrusting voorlopig – mooi schoongemaakt en gerestaureerd – opgeslagen werd in een magazijn te Poppel. Er werd dus gezocht naar een nieuwe lokatie. Toen het gemeentebestuur van Ravels aan de Heemkundekring Nicolaus Poppelius voorstelde om het nieuwe heemkundemuseum onder te brengen in het prachtige oud-gemeentehuis van Poppel, werd dit voorstel uiteraard in dank aanvaard.

Twee jaar lang werd er door 30 vrijwilligers getimmerd, geschilderd, afgebroken en heropgebouwd onder leiding van binnenhuisarchitecte Liesbeth Paulussen. Het resultaat mag gezien worden!
Het nieuwe heemkundemuseum “Het Kaske” werd op vrijdag 7 december 2007 geopend. .