Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Genealogie Poppel, Bevolkingsgegevens van 1340 tot 1880

Bron: Marc Vermeeren, Poppel Toen en Nu. Poppel 1997 4 delen 1500 pagina’s. Deel 3 Bevolking van Poppel 1340-1880 (500 blz)

Parochieregisters

Burgerlijke stand

Cijnsboeken

Volkstelling

Dopen
Huwelijken man
Huwelijken man
Huwelijken vrouw
Huwelijken vrouw
Begrafenissen

Diversen

Parochieregisters 1604-1803
De doopakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt (met vermelding van de diverse schrijfwijzen) . Na de familienaam volgt de samenstelling van elk gezin (alfabetisch gerangschikt op voornaam van de vader) waarbij volgende gegevens worden vermeld: naam van vader en moeder, naam van de dopeling, doopdatum, vermelding van peter en meter (tussen haakjes).

De huwelijksakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt met vermelding van de diverse schrijfwijzen. Na de familienaam volgen de huwelijksakten alfabetisch gerangschikt op voornaam van de bruidegom waarbij volgende gegevens worden vermeld: naam van bruidegom en bruid, datum van ondertrouw (indien bekend) = x met de getuigen (tussen haakjes), datum van het huwelijk = xx met de getuigen (tussen haakjes

De begrafenisakten werden alfabetisch op familienaam gerangschikt met vermelding van de diverse schrijfwijzen