Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Loflied ter ere van Nicolaus Poppelius

Nicolaus vol berouwen
Knielen wij eerbiedig neer
Om door U in al ons lijden
Hulp te krijgen van de Heer

refrein:
Nicolaus, onze beden klimmen op ter uwer eer
Sla uw ogen naar beneden, zie genadig op ons neer (2x)

Bukken moest Ge voor de de Geuzen
Haten Paus en Roomse leer
Maar Ge gaaft uw bloed ten beste
Christus en zijn Kerk ter eer

refrein

Martelaar van’t Tabernakel
God alleen was het bekend
Hoe Uw hart van liefde blaakte
Voor ’t geheimvol Sacrament

refrein

Heil’ge priester, Goede Herder
Door Uw voorbeeld en Uw vlijt
Leidet g’uw beproefde schapen
Op de weg der Zaligheid

refrein

Mogen wij voor ‘ t goede strijden
Strijden is op aarde ons lot
Steeds indachtig Uwe leuze
“Wel slaaft hij, die slaaft om God”

refrein