Heem en museum Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)
cropped-Logo-Heemkunde.jpg

Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Toponymie: tekens en afkortingen

1. A.B.N. Algemeen Beschaafd Nederlands
2. Adj. Adjectief
3. indic. indicatief
4. Adv. Adverbium
5. It. Italiaans
6. Ags. Angelsaksisch
7. Kil. Kiliaen
8. Antw. Antwerpen (Antwerps)
9. Km. Kilometers (s)
10. a.v. andere vorm
11. Komp. Komparatief (ieven)
12. Bijl. Bijlage(n)
13. Kons. Konsonant(-en,-isch)
14. Blz. Bladzijde
15. Laat-mnl Laat-middelnederlands
16. Brab. Brabants(s)
17. lab. labiaal(-alen)
18. B.v. Bijvoorbeeld
19. Lat. Latijn(-s)
20. cfr. conferatur
21. Lett. lettergreep(-epen)
22. Dent. Dentaal(-alen)
23. Limb. Limburg(-s)
24. Dial. Dialekt(-en,-isch)
25. lokat. locatief
26. d.i. dit is
27. Meerv. meervoud
28. Dim. diminutief(-ieven)
29. Mhd. Middelhoogduits
30. d.w.z. dit wil zeggen
31. Mlat. Middellatijn
32. e. eeuw
33. Mnd. Middelnederduits
34. e.a. en andere
35. Mnl Middelnederlands
36. enk. enkelvoud
37. N. noorden
38. enz. enzovoort
39. N.Br. Noord-Brabant
40. fol. folio

41. Ndd. Nederduits
42. Fr. Frans
43. Ndl. Nederlands
44. Fri. Fries
45. Ned. Nederland
46. Frik. Frikatief(-ieven)
47. nl. namelijk
48. Fut. Futurum
49. N.O. Noordoosten
50. germ. germaans
51. Nr. nummer
52. gl. gulden (geld)
53. Nrs. nummers
54. Got. Gotisch
55. Nw. naamwoord (-en)
56. gutt. gutturaal (-alen)
57. O. oosten
58. Holl. Hollands
59. o.a. onder andere
60. ib. ibidem
61. ofr. oudfrans
62. id. idem
63. Ohd. Oudhoogduits
64. Idg. Indogermaans
65. Okkluss. okklussief (-ieven)
66. o.m. onder meer
67. Syll. syllabe (-n)
68. ondl. oudnederlands
69. Teg. tegenwoordig
70. Oufr. oudnederfrankisch
71. v. verso
72. Onvolt. onvoltooid
73. Verkl. verkleinwoord
74. Oostfri. Oostfries
75. Verl. verleden
76. Op.cit. opus citatum
77. Vgl. volgende
78. Os. oudsaksisch
79. Vok. vokaal (-alen)
80. Oudmnl. oudmiddelnederlands

81. W. westen
82. p. page
83. Wgm. westgermaans
84. Part. participium (-ia)
85. Wkw. werkwoord (-en)
86. Pass. passief
87. Wnfr. westnederfrankisch
88. Perf. perfectum
89. Ws. waarschijnlijk
90. Pers. persoon (persoonlijk)
91. Wvla. westvlaams
92. Pln. plaatsnaam (-namen)
93. Z. zuiden
94. Plur. pluralis
95. Zgn. zogenaamd
96. Praes. praesens
97. & en
98. Praet. praeteritum
99. < ontwikkeld uit
100. Psn. persoonsnaam (-namen)
101. > ontwikkeld tot
102. r. recto
103. = is gelijk aan, betekent
104. Sg. singularis
105. + en, plus
106. Sing. singularis
107. ± ongeveer, bij benadering
108. St. stuiver(s)
109. X gereconstrueerde vorm
110. sth. stemhebbend
111. stl. stemloos
112. ( ) fonetische weergave
113. Superl. superlatief
114. (?) niet zeker